Blogg

Det går mot jul og nytt år – også her i fjellheimen…

Med denne gamle veggløperen, teikna av den svenske kunstnaren Curt Nyström (1893-1965), opnar eg årets juleblogg-helsing. Jula er ofte bunden ...
Les mer

Vinter og adventstid…

Vinteren er her – mørketid! Eit ljospunkt er at vi òg har adventstid… Sist sundag kunne vi tenne det 1. ...
Les mer

«Som julekvelden på kjerringa» – kvart einaste år!

Ikkje berre for oss, men òg for andre, ser ein at snøen kjem like brått, kvart år! Same «kaos» i ...
Les mer

Ola-Bu i Hamsedalen

Etter å ha tilbringa eit par døgn i Ola-Bu i sumar (2016), kom historia om Ola-Bu ekstra nær. Bilete på ...
Les mer

1. september – «Kvernknurren»

1. september – og dermed tek hausten til å sette sine spor. I liene og på myrene ser ein at ...
Les mer

Haust- og vinter-førebuing…

Det går nok, ubønnhørleg, mot haust. Den 24. august hadde vi «Barsok», som etter gamalt vart rekna som fyrste haustdag. ...
Les mer

På gamle trakter – Skjellom og Tundradalen…

Med ynskje om å dekke fleire interesser, bestemte vi oss for å ta ein sundagstur til Skjellom. Eit fint område ...
Les mer

Nysnø på toppane! – Er det «som normalt»?

Etter 1 ½ døgn med regnvêr, kjøleg og noko vind, vakna vi i dag til nysnø på toppane! Ein blir ...
Les mer

Som dagane har gått – dei siste vekene…

Når ein har teke ferie frå bloggen, men ikkje frå fotoapparatet – da blir det ein del å «ta att». ...
Les mer

14. juli – Midtsumar!

Midtsumardagen, 14. juli, fell i Noreg midt i sumarhalvåret, tida 14. april (sumardagen) – 14. oktober (vinterdagen). Primstavmerket er ein ...
Les mer

Tjærebrenning i mile – «Frå før i tida»

Måleriet på toppen er måla av Ola G. Bismo (1910-1973).Det vart måla i 1961, på peisen i barndomsheimen min. Mila ...
Les mer

Den gode kjensla av sumar!

Sumaren kjem brått, her på fjellet – når mai er mild og våren blir stutt! Gledeleg å få ta til ...
Les mer

«Dags dato» – 23./24. juni…

Korleis har det vore før om åra? Er det «som normalt» i år? Her er nokre bileter og lauvblad frå ...
Les mer

St. Hanskveld…

Vi har passert sumarsolverv. Det vil si at sola har «snudd» – dei lange og ljose kveldane blir litt om ...
Les mer

Det betyr: SUMAR!

Sjølv om det framleis er ein del snøfonner innover fjellet – betyr det sumar, når Strynsfjellvegen blir opna etter å ...
Les mer

Ein kjapp rapport frå fjellheimen…

Finvêret dei siste dagane/vekene har ført til at snøen smeltar, lauvet veks, terreng og vegar tørkar. I går vart Strynsfjellvegen ...
Les mer

Vår i fjellheimen!

Det vårast – og sumaren kjem nok hit på fjellet i år òg. Like gledeleg er det kvart år, å ...
Les mer

Det vårast! – Og snøen smeltar!

Den siste veka og dagane med finvêr har tæra hardt på snøen. Vatnet sildrar i skråningar – men også etter ...
Les mer

Ein liten situasjonsrapport frå fjellheimen…

Eit triveleg syn møtte meg, når eg kom til fjells i dag! Sol og blå himmel. – Rett i sør ...
Les mer

Framleis snø og skiføre – for den som vil…!

Det gamle slagordet «Tenk ski – Tenk Grotli» gjeld så absolutt framleis! Ja, i heile fjellområdet her! Sist helg var ...
Les mer