Tenester

Dette er nokre av tenestene som Skjåk Hytteservice tilbyr

Transport Skjåk Hytteservice

Varetransport

Med varetransport frå oss får du varene levert heilt fram til hyttedøra. Enkelt og greitt.

 • Transport av bagasje, skiutstyr, mm
 • Levering av matvarer/daglegvarer
 • Levering av trelast/byggjevarer
 • Levering av ved

Bestill varetransport

Bilde som viser vedlikehald av hytte

Vedlikehald av hytte

Skjåk Hytteservice tek på seg det meste av det du treng for vedlikehald av hytta di, til dømes

 • Måking av tak
 • Feiing av pipe
 • Beising og malingsarbeid
 • Snekkertenester
 • Tømming av hyttedo

Bestill vedlikehald

Skjåk Hytteservice tilbyr tilsyn av hytter

Tilsyn av hytter

Skjåk Hytteservice tek på seg tilsyn etter avtale, der du sjølv gjev beskjed om når tilsynet skal utførast. Dette er noko av det vi kan kontrollere ved tilsyn:

 • lukking av vindauge
 • kontroll av dører
 • generell tilstandskontroll

Vi tilbyr også eigne tilsynsavtaler (heilår, sommar- eller vintertilsyn). Som avtalekunde har du også spesialpris på andre tenester.

Bestill tilsyn

Klargjering av hytte

Klargjering av hytta

Vi gjer hytta klar til du kjem til fjells. Klargjering av hytta kan til dømes vera dette:

 • oppvarming
 • varelevering
 • levering av vatn
 • levering av ved
 • snømåking
 • vasking

Bestill klargjering av hytta

Skjåk Hytteservice tek på seg snømåking

Snømåking

Skjåk Hytteservice har utstyr som gjer at vi kan ta på oss alt av snømåking, deriblant:

 • måking av tak
 • måking av uteplass
 • måking av hytteveg

Bestill snømåking

Løypekøyring

Løypekøyring

Skjåk Hytteservice tek også på seg løypekøyring med sporleggjar.

Oppdaterte løypemeldingar finn du på Facebook-sida vår.

Er det noko du saknar av tenester?

Vi kan hjelpe deg med det aller meste av det som skal til for å gjera livet på hytta så bra som berre mogleg.