Som dagane går

«Kom mai – du skjønne milde…»

Vi har lagt bak oss ei «knall-helg» og ein strålande 1. mai! Når sist hadde vi slikt vêr, og slike ...
Les mer

«Tenk ski – Tenk Grotli»

Det har «alltid» vore hevda at Grotli er «eit snøhol». Det har ikkje blitt motbevist denne vinteren heller. Medan andre ...
Les mer

Det går mot påske…

No går det raskt til påske! Sjølv om den er sein i år – blir det litt «som julekvelden på ...
Les mer

Vanskeleg å spå – særleg om framtida…

Etter fleire dagar med blå himmel og strålande sol, har vi hatt ein litt grå dag i dag. Overskya og ...
Les mer

Denne vinteren – så langt…

Det er godt – når den mørkaste tida av vinteren er over, og sola stig høgre og høgre på himmelen ...
Les mer

Det går mot jul og nytt år – også her i fjellheimen…

Med denne gamle veggløperen, teikna av den svenske kunstnaren Curt Nyström (1893-1965), opnar eg årets juleblogg-helsing. Jula er ofte bunden ...
Les mer

Vinter og adventstid…

Vinteren er her – mørketid! Eit ljospunkt er at vi òg har adventstid… Sist sundag kunne vi tenne det 1. ...
Les mer

«Som julekvelden på kjerringa» – kvart einaste år!

Ikkje berre for oss, men òg for andre, ser ein at snøen kjem like brått, kvart år! Same «kaos» i ...
Les mer

1. september – «Kvernknurren»

1. september – og dermed tek hausten til å sette sine spor. I liene og på myrene ser ein at ...
Les mer

Haust- og vinter-førebuing…

Det går nok, ubønnhørleg, mot haust. Den 24. august hadde vi «Barsok», som etter gamalt vart rekna som fyrste haustdag. ...
Les mer

Nysnø på toppane! – Er det «som normalt»?

Etter 1 ½ døgn med regnvêr, kjøleg og noko vind, vakna vi i dag til nysnø på toppane! Ein blir ...
Les mer

Som dagane har gått – dei siste vekene…

Når ein har teke ferie frå bloggen, men ikkje frå fotoapparatet – da blir det ein del å «ta att». ...
Les mer

14. juli – Midtsumar!

Midtsumardagen, 14. juli, fell i Noreg midt i sumarhalvåret, tida 14. april (sumardagen) – 14. oktober (vinterdagen). Primstavmerket er ein ...
Les mer

Den gode kjensla av sumar!

Sumaren kjem brått, her på fjellet – når mai er mild og våren blir stutt! Gledeleg å få ta til ...
Les mer

St. Hanskveld…

Vi har passert sumarsolverv. Det vil si at sola har «snudd» – dei lange og ljose kveldane blir litt om ...
Les mer

Det betyr: SUMAR!

Sjølv om det framleis er ein del snøfonner innover fjellet – betyr det sumar, når Strynsfjellvegen blir opna etter å ...
Les mer

Ein kjapp rapport frå fjellheimen…

Finvêret dei siste dagane/vekene har ført til at snøen smeltar, lauvet veks, terreng og vegar tørkar. I går vart Strynsfjellvegen ...
Les mer

Vår i fjellheimen!

Det vårast – og sumaren kjem nok hit på fjellet i år òg. Like gledeleg er det kvart år, å ...
Les mer

Det vårast! – Og snøen smeltar!

Den siste veka og dagane med finvêr har tæra hardt på snøen. Vatnet sildrar i skråningar – men også etter ...
Les mer

Ein liten situasjonsrapport frå fjellheimen…

Eit triveleg syn møtte meg, når eg kom til fjells i dag! Sol og blå himmel. – Rett i sør ...
Les mer