Om kategorien «Frå før i tida»

Som tittelen tilsi – her vil eg legge inn litt som omhandlar «før i tida».

Det kan vera gamle bileter – kanskje med litt historie, hendingar, stader osv.
Håpar òg å få til litt «Før og no» bileter.

Her er nokre bileter eg allereie har brukt:
«Før: Seterysteri – No: Seterpensjonat».
Før og no - Billingen ysteri - seterpensjonat

– Eit anna bilete er det gamle biletet av far, antageleg teke sirka 1948-1950. Ikkje visste eg kvar det var teke, men med god hjelp fekk eg veta kvar.
storbrakkaAt desse er teke same staden ser ein mellom anna av steinen i høger biletkant på bileta.

Nokon har interesse av korleis det har vore, m.a. her på fjellet – andre ikkje.
Slik er det med alt – vi har forskjellige interesser! Men håpar at det kanskje blir litt, som nokon har interesse av…

Håpar eg får lagt inn litt no, og litt da – men blir nok med ujamne mellomrom…

* * * * * * * * * * * * * *