«Som julekvelden på kjerringa» – kvart einaste år!

Ikkje berre for oss, men òg for andre, ser ein at snøen kjem like brått, kvart år! Same «kaos» i år som før om åra.
Laurdag morgon vart det på Grotli målestasjon registrert snødjupn på 47 cm. I Kjossvingen målte eg 50 cm.
På hytteservic’n vart det bilbergingsoppdrag, og nokre transportoppdrag. Ein må berre rekne med at i løpet av oktober kjem det snø her oppe, noko anna er «unormalt».
Ein slik «unormal» haust hadde vi i fjor. Eg tenkjer på at den 31. oktober i fjor var eg på sykkeltur innover Strynsfjellvegen, omtrent til Mårådalsmunningen. Men rekna ikkje med at det ville bli nokon «tradisjon».

Hatt ein fin haust…
Men vi har hatt ein fin haust i år òg!
Og noko som for meg har vorte «tradisjon» kvar haust, er minst ein tur til Glåmbakktjønne for å nyte haustfargene. I år vart det et par dagsturar…
grotli-glambakken-glambakktjonne-12-09-16

I tillegg ein kveldstur, der eg kunne nyte dei siste solstrålene for dagen…
grotli-glambakktjonn-glambakken-16-09-16
September i år var den mildaste som har vore registrert, etter at Grotli målestasjon vart montert: september

Eg har teke meg småturar i nærområdet, for å nyte finvêret og naturen, og for å ta ein del bilder. Godt å ha og sjå attende på, utover vinteren…

grotli-breidalsvatnet-breidalen-15-09-16– Solnedgang ved Breidalsvatnet…

Dessverre har ikkje blogging vore prioritert, bortsett frå dei daglege vêrnotata i «Veret i dag». Der har eg òg lagt ut eit og anna bilete…
Som frå sykkeltur innover Heillstugudalen no i oktober (Strynsfjellvegen vart stengt for vinteren den 30.09.16)…
strynsfjellvegen-heillstuguvatnet-11-10-16

…Og sykkeltur i Breidalen, etter Gamle Geirangerveg…

sore-legervatnet-breidalen-breidalsvatnet-gamle-geirangerveg-26-09-16…Her ved Søre Legervatnet, austover mot Breidalsvatnet…
Fleire haustbileter ligg i «Veret i dag» – dersom nokon har interesse av å sjå…

Men det er heilt sikkert mange andre som har vore på lengre, og meir spennande turar enn meg – og samla seg minner i form av bileter – for å nyte utover ein lang vinter…!

Oktober 2016 går mot slutten…

grotli-fullmane-15-09-16

Ynskjer alle ein fin november 2016!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *