Det går mot jul og nytt år – også her i fjellheimen…

Med denne gamle veggløperen, teikna av den svenske kunstnaren Curt Nyström (1893-1965), opnar eg årets juleblogg-helsing.
Jula er ofte bunden opp mot tradisjonar og minner frå «ei svunnen tid». Det tyder på at fleire og fleire har fått sansen for gamle juleminner – som ein legg til i sine tradisjonar.
Eg for min del har m.a. samla slike gamle veggløpere i fleire år, dette er ein av årets nykommere i samlinga.
Men den eg drøymer om aller mest – den er det visst vanskeleg å få tak i…
romjula-59-gamal-veggloper-juleloper…denne på veggen bak meg, romjula 1959.

 

Nye tradisjonar…
Ein lagar seg òg nye tradisjonar for jule- og nyttårsmarkeringane.

Noko ein også ser her på fjellet. Fleire og fleire ynskjer fred og ro i høgtidene, reiser til fjells og feirar på hyttene.
Fleire gonger i året ser og høyrer ein om skyting og terror rundt om i verda. I vårt «lille land» behøver ein ikkje gå lenger enn til terrordramaet på Utøya. At desse som har opplevd skyting og terror på nært hald gruar seg til nyttårskveldane, det forstår eg godt. Angst og vonde minner vil dukke opp…
Det gjer ikkje oppfordringa frå Grotli Hytteforeining, og brannsjefen, om å avstå frå oppskyting av rakettar/fyrverkeri i hytteområda mindre aktuelt!
Kanskje det bør bli fleire slike områder, for å ta vare på dei som har tenestegjort, eller som turistar, har vorte utsett for terror-opplevingar! – Eller som av andre årsaker ynskjer å koma bort frå «nyttårskveld-hysteriet», kanskje er det fleire enn vi trur…!

Våre førebuingar til jul og nyttår er ikkje så store.
Vi satsar på ei stille feiring – i all enkelheit. Men julekvelden er vi invitert ned i bygda. Vi er heldige som kan få feire den i lag med dei næraste, ikkje minst å få vera saman med barnebarnet Reodor!

Også i år kom vi i mål med kalender.
kalender-2017Ein kan vel si at den òg har vorte ein tradisjon kvart år. – I år er det 13. kalenderen på rad.

Julevêret…
Her på fjellet er vi svært vêravhengig. Vêrmeldingane blir flittig studert, ikkje minst mot helgene. Julevêret ser ikkje lovande ut, og EG for min del hadde nok ikkje pakka bilen og reist til fjells med slike meldingar. Ser at det er nemt at det kan bli like ille som jula 2011, når vi fekk besøk av ekstremvêret Dagmar. Den julekveldsnatta og juledagen var det ikkje triveleg her på fjellet!

I dag har det til tider snødd tett, og vore noko vind. Minst 25 cm snø har vi fått det siste døgnet. I timane/døgnet som kjem, meldes det om meire snø og sterkare vind. Ei stund i dag var riksveg 15, Skjåk-Stryn, stengt på grunn av vanskelege køyreforhald. Seinare vart det kolonnekøyring. Ein kan vel ikkje sjå bort ifrå anna en at slik kan det koma til å veksle på, når ein ser desse vêrmeldingane vi får presentert…  

Vêret må vi berre ta som det kjem – og innrette oss der etter! I tillegg er det lov å vise sunn fornuft og ta sine forhåndsreglar.

Vil like vel få ynskje alle ei riktig GOD JUL !!!
Ta vare på kvarandre!

gamal-veggloper-juleloper-02

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *