Som dagane går

Nytt år – og nye moglegheiter!

Aller fyrst: Godt Nyttår til alle saman! Det nye året er snart ei veke gamalt – det ser ut til ...
Les hele artikkelen

Siste dag i året 2015…

Kvart år er det litt vemodig og rart, å sitte på årets siste dag og tenke… Ein tenkjer attende på ...
Les hele artikkelen

Med ynskje om ei GOD JUL!

Julefjøset er eit kjært minne frå barndomen min, og er nå på plass i skåpet – same skåpet i år, ...
Les hele artikkelen

4. sundag i advent.

Vi skriv 20. desember – det er den mørkaste tida i året, men no er det like før sola ”snur” ...
Les hele artikkelen

Førjulsrapport frå fjellheimen…

I fleire dagar har eg tenkt på blogginnlegget som burde vore skrivi. Men det har ikkje vorte noko av, ikkje ...
Les hele artikkelen

Advent og førjulstid…

Det er stille i fjellheimen, for tida, og lite å skrive om. Det som opptek oss mest no om dagane ...
Les hele artikkelen

«Skomaker – bli ved din lest»

Å ta opp konkurransen med yr.no når det gjeld vêrmelding – det innser eg kan bli feil! I blogginnlegget i ...
Les hele artikkelen

Kva kan vi vente oss no?

Snøen som kom for vel ei veke sidan, fekk vera i fred i trea i mange dagar. Det er litt ...
Les hele artikkelen

I tåke og novembersol…

No i desse dagar set eg stor pris på sola kvar dag den gløttar fram – også når tåka heng ...
Les hele artikkelen

Vinteren er komen.

Sola står lågt på himmelen – når den er framme. Det går nok litt om senn til den blir heilt ...
Les hele artikkelen

På denne tida av året…

Tenk – at ein kan ta seg sykkeltur innover fjellet – på denne tida av året! Andre år har det ...
Les hele artikkelen

Snø! – Men er det ”som normalt”?

Vêrmeldingane for helga lovte oss nedbør, både som regn og snø… Og slik vart det. Fjellheimen fekk eit kvitt teppe ...
Les hele artikkelen

Er det vinteren som kjem…?

Vi har skrytt uhemma av denne fine hausten! Når ein ser på bileta teke i det siste, ser ein at ...
Les hele artikkelen

Vinterdagen – 14. oktober…

Da er det å snu primstaven – frå no er det vintersida som gjeld. I gamledagar var vinterdagen ein viktig ...
Les hele artikkelen

Vinterførebuing…

No skriv vi oktober. Dei siste dagane har ein del av lauvet på trea vorte ”tatt av vinden” – bokstaveleg ...
Les hele artikkelen

Heilt utruleg…

”Eg høyrer gauken i sommarnatta eg høyrer vemod i heilolåt. Litt oppi lia ein rypstegg skratta’ ved stranda ventar ein ...
Les hele artikkelen

Fint i fjellheimen!

No er det fint i fjellheimen, med haustfargene som gjer at landskapet skin – som om det var av kobber! ...
Les hele artikkelen

Har det med alderen å gjera?

Like spennande kvar morgon, å sjå ut på vêret! I det siste har det ikkje skuffa – blå himmel, stille ...
Les hele artikkelen

Dagar – som blir til nye veker og månader…

Etter ein vår og sumar som vêrmessigt var heller bedrøveleg, fekk vi ein augustmånad som vi seint bør gløyme! Temperaturar ...
Les hele artikkelen

«Barsok» – fyrste haustdag…?

Det blir til at ein kikkar litt på primstaven, og kva tyding dei la i dei forskjellige dagane, etter gamalt… ...
Les hele artikkelen