975 53 510 (ikkje SMS) - For større tekst: Klikk CTRL+
Den gode kjensla av sumar!

Den gode kjensla av sumar!

Sumaren kjem brått, her på fjellet – når mai er mild og våren blir stutt!
Gledeleg å få ta til med sumarlege sysler – slik som planting av blomar. Har i fleire år drøymt om å få tak i ei gamal trillebår, til å ha ved sida av varden vår. Vardane viser veg for fjellfarande, og mang ei trillebår vart nok utslete under bygginga av vegane på fjellovergangane i området her, for over 100 år sidan.

For nokon er, dessverre, sumarsesongen allereie over.
Stryn Sommarski hadde sin siste opningsdag for denne sesongen i går, 29. juni, mot 19. juli i fjor. Det er nok som mange av oss har merka; tidleg snøsmelting i år. Høyrer folk fortel at slik er det rundt om i fjellet i år.

Hjelp til vegfarande…
I gamledagar var det Fjellstuemann i Grotli. Denne plikta å gje hjelp til vegfarande.
Seinare (frå 1955 til nokre år ut på 2000-talet) vart det òg NAF vegpatrulje, som patruljerte over Strynsfjellet og Geirangerfjellet om sumaren, som hjalp vegfarande som fekk problemer.
I tillegg til patruljer, var det plassert nødtelefonar langs vegen, slike som denne:
NAF nødtelefon

No til dags skjer det òg at vegfarande får problem, som til dømes at dei missreknar seg når det gjeld drivstoff på tanken.
Det har skjedd mange gonger dei siste åra, at Tor må trå til som «fjellstuemann» og yte service til vegfarande. Slik som her om dagen:
service 27.06.16Ein utanlandsk motorsyklist var i ferd med å gå tom for drivstoff…

No som Tor ikkje er heilt arbeidskar (må framleis ta sine forhåndsreglar etter hofteoperasjonen), er dei andre karane med og tek eit tak, for å få utført ein del hytteservice-oppgåver.
Som i førre veke, når dei mest trafikkerte hyttevegane vart salta.
salting 25.06.16Nokre mindre oppgåver tek Tor og eg i lag, for eksempel sjekking av hytter der vi har tilsynsavtale.

Men – som vi har vore inne på før:
Kva gjer vi, når vi oppdagar skade/uregelmessigheit på hytter vi ikkje har tilsynsavtale?
Dei vi har avtale med, betaler for at vi skal sjå etter hyttene deira. Enkelte gonger er det nettopp på grunn av tilsyn av deira hytter, at vi oppdagar andre uregelmessigheiter.
Noko vi mellom anna har opplevd siste vekene:
Innbrot:
innbrudd

Ope vindauga:
ope glas(NB: desse tilfella er det teke hand om)
Er det rett at dei som ikkje har avtale, skal ha same service som dei som har?
«Nei» har vi fått til svar av ein del av våre kundar, som vi har lufta «problemet» for.
Andre kan ha gjensidig avtale med hyttenaboar om å sjå etter hjå kvarandre, og vil ikkje ha «innblanding». Vi har vorte skulda for å overvake, og ein gong vi varsla ein hytteeigar om ope vindauga, fekk vi brev frå vedkomande sin advokat. Det var ingen «takk» å spore i det brevet heller – heller snarare tvert om! «Kanskje vedkomande var på hytta, og hadde ope vindauga for å lufte?» Vell – det er i så fall ein av dei få som luftar heile vinteren! Da var det nok fint å ha forsikring som dekka skader på sundfrossne vassrøyr, kranar, vasstank osv. Og arbeid blir det av det – både på den eine og den andre…
Ja da – folk må få gjera som dei sjølve ynskjer og føler for!
Håpar at det er forståelse for vårt syn på dette – men alle kan be om ei avtale med oss!
Etter ca 20 år, er det ein ting vi har merka som ofte skjer:
Vindauger blir lete att, men ikkje festa på innsida. Så lenge det er stille ser det OK ut, men etter nokre dagar/veker kan det bli vind, og vindauga bles både opp og att.
Berre meint som eit tips: kanskje ta ei runde og sjekke dette, før ein reiser frå hytta.

Sumarvatnet i hyttegrenda…
Det har allereie vore jobba mange timar med å få fram sumarvatnet. Fleire har engasjert seg, men det er svært vanskeleg å få opp trykket i år!
Ein må derfor be ALLE sjekke sine private vassledningar og kranar!!!
Men det kan òg vera lekkasje på det nedgravne hovednettet. Meld frå dersom du ser lekkasjer på hovedledning!

Ynskjer alle ei fin sumartid – og god helg!

sumardraum

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

«Dags dato» – 23./24. juni…

«Dags dato» – 23./24. juni…

Korleis har det vore før om åra? Er det «som normalt» i år?
Her er nokre bileter og lauvblad frå St.Hans.

Dessverre har ein ikkje dokumentasjon for mange år attende. Ikkje tenkte ein over at ein skulle starte «dokumentering» heller, før det hadde gått mange år, og ein tok til å stille seg spørsmålet…

Vi feira ein del St.Hans-kveldar her på 1990-talet òg, men dårleg med bileter som viser t.d. snømengda rundt om i fjella. Ein vart nok meir ivrig til å ta bileter etter at ein fekk seg digitale kamera, og etter at ein fekk interesse av «før og nå».

Bileter teke same stad, St.Hans-kvelden.
Fann nokre bileter, frå før «den digitale tida» kom, som eg har skanna. Dei siste åra har vi vore meir bevist på å ta «det same biletet» kvart år.

År 2000
st.hans 2000Notert i hytteboka: «Vi var heldige med vêret – opphald og vindstille».

År 2001
st.hans 2001Notert i hytteboka: «Det var eineståande fint vêr: mildt og heilt stille».

År 2002
st.hans 2002Ingen notat i hytteboka om vêret.

År 2003
st.hans 2003Notert i hytteboka: «Fint vêr, nokre få regndråpar da det var tid for å gå innatt».

År 2004
st.hans 2004Ingen notat i hytteboka om vêret.

År 2005
st.hans 2005Ingen notat i hytteboka om vêret denne kvelden. Men som ein ser ligg det jamvel att is på tjønna.

År 2006
st.hans 2006Ingen notat i hytteboka om vêret.

År 2007
st.hans 2007Ingen notat i hytteboka om vêret.

År 2008
st.hans 2008Ingen notat i hytteboka om vêret.

År 2009
st.hans 2009Meteorologisk institutt sine registreringar på Grotli målestasjon denne dagen:
Maks. temperatur: 15,2° Min. temperatur: 6,0° Middel temperatur: 9,9° Nedbør: 0,5 mm.

År 2010
st.hans 2010Meteorologisk institutt sine registreringar på Grotli målestasjon denne dagen:
Maks. temperatur: 16,1° Min. temperatur: -0,1° Middel temperatur: 9,6° Nedbør: 0,1 mm.

År 2011
st.hans 2011Meteorologisk institutt sine registreringar på Grotli målestasjon denne dagen:
Maks. temperatur: 13,0° Min. temperatur: 6,5° Middel temperatur: 7,4° Nedbør: 1,6 mm.

År 2012
st.hans 2012Meteorologisk institutt sine registreringar på Grotli målestasjon denne dagen:
Maks. temperatur: 14,2° Min. temperatur: 4,1° Middel temperatur: 10,1° Nedbør: 0,0 mm.

År 2013
st.hans 2013Meteorologisk institutt sine registreringar på Grotli målestasjon denne dagen:
Maks. temperatur: 16,1° Min. temperatur: 7,0° Middel temperatur: 11,4° Nedbør: 2,1 mm.

År 2014
st.hans 2014Meteorologisk institutt sine registreringar på Grotli målestasjon denne dagen:
Maks. temperatur: 8,8° Min. temperatur: 2,6° Middel temperatur: 5,4° Nedbør: 5,0 mm.

År 2015
st.hans 2015Meteorologisk institutt sine registreringar på Grotli målestasjon denne dagen:
Maks. temperatur: 14,8° Min. temperatur: 3,2° Middel temperatur: 7,0° Nedbør: 0,5 mm.

År 2016
st.hans 2016Meteorologisk institutt sine registreringar på Grotli målestasjon denne dagen:
Maks. temperatur: 15,8° Min. temperatur: 5,5° Middel temperatur: 10,6° Nedbør: 0,1 mm.

År 2017
Meteorologisk institutt sine registreringar på Grotli målestasjon denne dagen:
Maks. temperatur: 11,5° Min. temperatur: 0,7° Middel temperatur: 8,3° Nedbør: 0,0 mm.

Best ser ein nok forskjellen, når bileta er oppstilt ved sida av kvarandre:
st.hans 2000-2007st.hans 2008-2015– Klikk på bileta for større versjon.

Lauvblad, teke frå same bjørka ved hytta.
År 2000 tok eg til med lauvblad-samlinga mi. Dei viser tydeleg korleis våren hadde vore.
Kald vår = små lauvblad. Mild vår = store lauvblad.
lauv 2000-2008lauv 2008-2016

 

Etter signal eg har fått, er det fleire som tek til å bli interessert i å sjå forskjellar frå år til år…
– Alle bileta er «klikkbare», for å sjå større versjon. 

* * * * * * * * * * * * * * *

St. Hanskveld…

St. Hanskveld…

Vi har passert sumarsolverv. Det vil si at sola har «snudd» – dei lange og ljose kveldane blir litt om senn stuttare og mørkare. Trøsta er at den beste sumarvarmen kjem gjerne ei stund etter sumarsolverv, og at (det meste av) sumaren enno ligg framfor oss!
Enkelte år har vi knapt merka noko til sumaren denne tida, her på fjellet. Som til dømes i fjor, når det rundt om i terrenget framleis låg ein del snøfonner ved St. Hans…
Før hytteforeininga starta med organisert mylding av hyttevegane (år 1999), var det jamvel år det låg att snøfonner i hyttevegane, slik at det vart juli før vi kunne køyre bil til hyttene våre.

Biletet på toppen viser Skridulaupen i solnedgang, eit par kveldar før sumarsolverv…

I år kom våren og sumaren tidleg!
Snøen vart ikkje problem når nybygg vart starta opp.
nybygg grotli fritidsboligomr.Tor klør nok i fingrane etter å koma i gang med hammaren att, både på huset vårt og på byggeprosjekt han eigentleg skulle vera med på.
Sjølv om det ser ut til at operasjonen, og hofteprotesa, var vellukka, må han nok ta det med ro ei stund til. Men det lovar i grunnen bra, når han enkelte gonger gløymer å bruke krykkene. Men klatring i stige og på tak må nok vente! Men no som det har gått 6 veker etter operasjonen, får han lov til å prøve seg litt i terrenget – med krykker eller stavar! At han har gått ein del i terrenget når han dreiv å kobla, og leita etter, sumarvatnet …vi får berre håpe at det ikkje gjorde nokon skade!

No som det tek til å bli trafikk att etter Strynsfjellvegen, er det fint å ta lufteturar i trafikkfrie områder.
For eit par kveldar sidan var Dora og eg ein tur til Legre i Breidalen. Og som vi ser – det er att lite snø her i området òg, til årstida å vera.
Utsyn mot aust frå Legre:
austover frå Legre 21.06.16
Utsyn mot vest:
vestover frå Legre 21.06.16

St. Hans!
Dagen i dag starta med overskya vêr, og nokre få regndråpar. Men det har klarna opp – og ser ut til å bli ein bra St. Hans-kveld.
Satsar på at eg får teke mitt tradisjonelle St. Hans-bilete i år òg. Trur at det skal bli eit av dei mest snøfattige av desse 17 åra/bileta. Og i morgon blir det «lauvsanking». Om det blir eit av dei største i løpet av desse åra – det står att å sjå. Fjorårets lauvblad er det minste i samlinga mi. Interessant å samanligne frå år til år, tykkjer eg.

Med St. Hans-bilete frå i fjor…
st.hans -15

…Ynskjer vi alle ein fin Sankthanskveld – og ei god helg!

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Det betyr: SUMAR!

Det betyr: SUMAR!

Sjølv om det framleis er ein del snøfonner innover fjellet – betyr det sumar, når Strynsfjellvegen blir opna etter å ha vore vinterstengt i 8 månader (sidan 15. oktober).
I går, 15. juni vart den opna for trafikk att.
Ikkje kvar vinter den er stengt så stutt tid. Som oftast blir den stengt tidlegar om hausten, og det skjer at den opnar seinare enn i år.
Men sist haust var fin, utan tidleg snøfall, og denne våren har vore fin. Når dei opna i fjor vår, den 20. juni, var det att mykje meire snø enn no denne tida her.
Bilete frå i fjor, teke 16. juni 2015:
Strynefjellet landskapsvernområde breheimen

Det var fleire som rakk å benytte seg av fine turar innover Heillstugudalen i år, før vegen opna. Til fots og på sykkel – ja jamvel på krykker.
heillstuguvatnet heillstugudalen 11.06.16

Som dei fleste sikkert forstår, er det liten aktivitet hjå hytteservicen for tida. Er begrensa kva ein får gjort, og får lov til å gjera, med ei krykke i kvar hånd. Men det var gledeleg, både for Tor og meg, at vi kom oss til hytta (på føtene) før det var mogleg å køyre bil. Da må eg si at eg blir forundra, når spreke aktive folk klagar over at dei ikkje får køyre bil til hytta, før Mesta har vurdert Strynsfjellvegen som køyrbar til Saltplassen! I år, som før om åra, har Tor vore styret sin kontaktperson med Mesta, og i samråd med dei, varslar hyttefolket når vi får lov til å køyre. Eg for min del tykkjer det er ei grei ordning at vi får bruke kjettingen, slik at ein slepp unødig trafikk før vegen over fjellet blir opna.

Sumarvatn.
Hytteservicen har òg prøvd å få kobla sumarvatnet i hyttegrenda. Eg har prøvd å hjelpe, men det blir likevel Tor som må ta dei fleste stega. Dette «vassystemet» er heller ikkje heilt enkelt, ser det ut til…
kobling sumarvatn 14.06.16a…og enkelte stader måtte det reparerast…

kobling sumarvatn 14.06.16b
Så langt er sumarvatnet påkobla i H1, H2 og H13.
Dei andre felta jobbes det framleis med. Ei stund renn vatnet, for så å bli borte att…
Hugs å sjekke private slangar, koblingar og kranar!

Fiskekort.
Som før om åra sel Skjåk Hytteservice fiskekort for Skjåk Almenning, både til innanbygds- og utanbygds-buande.

Vi får håpe at dette fine vêret vi har hatt siste månaden, vil fortsette i lang tid framover!

GOD HELG !!!

* * * * * * * * * * * * * * *

 

Ein kjapp rapport frå fjellheimen…

Ein kjapp rapport frå fjellheimen…

Finvêret dei siste dagane/vekene har ført til at snøen smeltar, lauvet veks, terreng og vegar tørkar.
I går vart Strynsfjellvegen gjennombrøyta. Men det vil nok gå nokre dagar før den blir opna for trafikk over fjellet. Den skal tørke og settes i forsvarleg stand fyrst.

Når det gjeld køyring til hyttene i Grotli Hyttegrend:
Mesta har vurdert strekninga vi treng for å koma til hyttene som tørka nok, og vi får lov til å køyre oppover Strynsfjellvegen.
Vi køyrer via Vinterparkeringsplassen, og brukar den vanlege bomnøkkelen på låsen i kjettingen.
Hugs å lås etter gjennomkøyring!

kjetting 09.06.16

Dette kom IKKJE på grunn av «masinga» som har vore dei siste dagane, og heller ikkje som nokon «premie» til dei som tek seg til rette, og køyrer grøfta forbi sperringar! Mesta vurderar når vi kan køyre.
Dette er ikkje seinare enn «normalt» – heller litt tidlegar. I fjor fekk vi t.d. ikkje køyre før den 15. juni.

Ynskjer alle ei fin helg!

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Pin It on Pinterest