975 53 510 (ikkje SMS) - For større tekst: Klikk CTRL+
Slik er det berre…!

Slik er det berre…!

Enkelte gonger kan ein lure: Kvar er alle dei som ynskjer seg masse snø, skiløyper, skiturar med flott skiføre og sol? Ofte høyrer ein desse ynskja frå tidleg om hausten og utover vinteren.
Kvar er desse no, når det er dei finaste forhalda på fjellet?
Framleis mykje snø, snømålet her i hyttegrenda viste ca 110 cm i dag.
Også dei siste helgene har det vore nykøyrde skiløyper i heile Grotli-området.
Grotli Skiheiser har ope. Det same har Fjellkroa på hotellet.
I terrenget er det flott skiføre.
Og sola har gjesta oss titt og ofte – sjølv om vi òg har fått litt nysnø inn i mellom…
Grotli Skridulaupen ski sol

Det er slik denne årstida er, her på fjellet! Det kan ingen gjera noko med… Vårskigåing har langt attende vore eit av «varemerka» for området, noko eg reknar med var med i vurderingane når folk fekk seg hytte her på fjellet.

Men det er framleis moglegheit, med nok av snø…
Når ein ser på bileter og snødjupn dei siste åra, ser ein at vi har bra med snø i år.

30. april, åra 2008, 2009 og 2010:
30. april 2008-2010
30. april, åra 2011, 2012 og 2013: 30. april 2011-2013

30. april, åra 2014, 2015 og 2016: 30. april 2014-2016
Snødjupn 30. april, målt på Grotli målestasjon (Gamle-Grotli)
År 2008 – ingen måling, men bilete syner at vi hadde meire enn dei fleste åra.
År 2009 – 60 cm
År 2010 – 63 cm
År 2011 –  unøyaktig måling, men ca 70 cm etter mine notat.
År 2012 – 102 cm
År 2013 – 64 cm
År 2014 – 81 cm
År 2015 – 99 cm
År 2016 – 88 cm
– Og som vi veit, når ein kjem opp til hyttefelta er det 20-30 cm meir.
Her i Grotli Hyttegrend vil det bli fint å gå på ski også etter hyttevegane framover, da det er bestemt at vegane ikkje skal myldast før etter pinse i år, for at hyttefolket skal få nytte seg av skiføret også den helga.
På Statens vegvesen sine nettsider ser eg at Strynsfjellvegen (Fv 258) er venta opna den 15. juni.
Vi har nok snø og vinter i lang tid framover, også i år… Slik er det berre…!

«Vårens vakraste eventyr» er snart igang…
villrein
«1. mai – 1. kalv» har det vore sagt.
Det stemmer vel ikkje heilt, men kalvinga nærmar seg. Derfor er det svært viktig at reinen får ro!
Siterar frå SNO sitt skriv:
«Dersom du oppdager villrein:
Trekk deg rolig tilbake den veien du kom fra.
Forsøk om mulig å unngå at dyra «får vær» av deg.
Prøv å unngå å bevege deg i siluett.
Ta gjerne med hunden på tur, men husk og hold den i bånd.»
Bilete er teke frå hyttetrappa vår – og kvifor uroe reinen, når ein kan sjå og nyte synet på god avstand!

Ha ei fortsatt
FIN HELG !!

* * * * * * * * * * * * * * * *

Om kategorien «Frå før i tida»

Om kategorien «Frå før i tida»

Som tittelen tilsi – her vil eg legge inn litt som omhandlar «før i tida».

Det kan vera gamle bileter – kanskje med litt historie, hendingar, stader osv.
Håpar òg å få til litt «Før og no» bileter.

Her er nokre bileter eg allereie har brukt:
«Før: Seterysteri – No: Seterpensjonat».
Før og no - Billingen ysteri - seterpensjonat

– Eit anna bilete er det gamle biletet av far, antageleg teke sirka 1948-1950. Ikkje visste eg kvar det var teke, men med god hjelp fekk eg veta kvar.
storbrakkaAt desse er teke same staden ser ein mellom anna av steinen i høger biletkant på bileta.

Nokon har interesse av korleis det har vore, m.a. her på fjellet – andre ikkje.
Slik er det med alt – vi har forskjellige interesser! Men håpar at det kanskje blir litt, som nokon har interesse av…

Håpar eg får lagt inn litt no, og litt da – men blir nok med ujamne mellomrom…

* * * * * * * * * * * * * *

Som dagane har gått – den siste veka…

Som dagane har gått – den siste veka…

I løpet av ei veke
er det mange endringar i vêr og vind…
Sist helg kunne vi nyte sol og blå himmel…
skridulaupen 17.04.16…andre helga på rad med slik fint vêr!

Verandakaffe’n
kunne vi nyte – saman med ei kakklande rupe…
rupe på besøk…berre nokre få meter unna.

På skareføre
har Dora og eg teke oss sparkturar rundt om i terrenget…
skridulaupen skare 16.04.16

Funn av kose-dyr.
Dei som har opplevd at kose-dyr, -pute, -teppe, eller lignande, har blitt borte, veit kor stor krise det kan bli i heimen!
Forhåpentlegvis fekk Tor avverga ei slik krise, når han fann denne kose-kanina…bortkome kosedyr…midt i skiløypa, inne på Heillstuguvatnet, i helga. Kanina har nok ramla ut av pulken som ho var medpassasjer i.
Triveleg å drive hytteservice når ein kan levere attende slike funn på hyttetrappa, slik at eigar slepp å ligge åleine! Svært nøgde var òg dei som mottok den.

Men vêret endra seg like over helga!
Det vart snø og vind…!
I dag syner snømålet ved Strynsfjellvegen/Skridulaupråket nesten 118 cm…
snømål 21.04.16

Det vil si at snødjupna har auka med 23 cm dei siste dagane! 10 av dei har kome i løpet av 5 timar i dag. Meldingane si at det skal halde fram å snø utover kvelden…
Nokon som sa vår og snøsmelting? Ikkje her på fjellet – enno…!

Toppbiletet er teke austover Breidalen i dag – mellom tette snøbyger.

I det siste har eg gjort «ting eg ikkje kan»!
– Vårklyppen av Dora har eg utsett, men den måtte eg «brått og brutalt» starte med ein kveld!
Medan eg tok ut nokre saker frå bilen, hadde Dora oppdaga dieselsøl på parkeringsplassen. Det hadde ho rulla seg grundig i!
Fyrst vart det ein «nødklypp», deretter eit grundig bad! Dagen etter var det berre å fortsette klyppinga, noko «finjustering» har vi nok i lang tid framover. Vi skal ikkje skryte på oss at det blir «utstillings-frisyre», men grei nok kvardagsfrisyre – til bruk her i fjellheimen!dora 16.04.16

– Medan tette snøbyger har stengt for sol og all utsikt, har eg prøvd meg som «innandørsarkitekt».
Må vel innrømme at eg har ikkje tenkt så langt som til detaljplanlegging av t.d. kjøkkenet på «vinterlego-huset». Når Tor spør og lurar på kva eg ynskjer av diverse løysingar, no under byggeprosessen, brukar eg å svare at «det har du mykje bedre greie på enn eg». Men når det kjem til planlegging av kjøkkenløysing, har eg fått eit litt større press på meg.
Greit å få sitte inne i snøvêret, og drøyme seg bort med litt kjøkkenteikning…planlegging

Og slik går no dagane – her på fjellet!
Vêret kan vi ingenting gjera med!

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vinteren har ikkje sleppt taket…

Vinteren har ikkje sleppt taket…

Etter omlag ei veke med mykje sol og blå himmel, vakna vi i dag til nysnø på bakken. Riktig nok ikkje mykje, berre 2-3 cm. Nedbøren som var meldt i dag (fredag) har vi ikkje sett noko til…

Finvêret vi har hatt den siste veka, har ikkje tært mykje på snøen. Det var kaldt om nettene, Grotli kom jamvel på «Norges kaldaste»-toppen att, og lufttemperaturen var nesten ikkje på plussida om dagen heller. Framleis godt med snø og fint skiføre.
grotli krosshø

I morgon meldes det om fint vêr, med mykje sol.
Grotli Skiheiser melder at dei har ope alle helger ut april – dersom vêret tillet det.
Morgondagen ser i alle fall lovande ut!

Medan det går mot slutten for skisesongen for ein del skianlegg, er det andre som no startar førebuing til sesongen.
Stryn Sommerski er ein av dei. Her ankjem ei av trakkemaskinene Grotli i dag…
stryn sommerski førebuing…og er i kveld på veg innover Strynsfjellvegen, til Tystigen. Oppstartdato for anlegget har dei ikkje enno – fyrst må vegen bli brøyta frå vest, opp til anlegget.

Ikkje mange transportoppdrag på hytteservicen no om dagane.
Eit oppdrag denne veka var ein tur til Vuludalen.
Vuludalen Skjåk HytteserviceFoto-forhalda var kanskje ikkje heilt topp, men fint føre og ein grei og uproblematisk tur.

Denne tida set vi stor pris på alle vårteikn vi ser!
Eit sikkert teikn er linerla! I år vart ho observert ved hotellet den 10. april. Ved garasjen vår såg Tor ho den 12. april. I vår «hyttetid» har vi aldri observert ho så tidleg som i år. Vi får håpe at det er eit godt teikn for våren og sumaren!

Håpar at mange kan få nyte ei fin helg i fjellheimen!

GOD HELG !!!

* * * * * * * * * * * * * * * *

Vårfornemmelse på fjellet…?

Vårfornemmelse på fjellet…?

Fine solnedgangar har vi hatt i det siste – men det er lite som minner om at det går mot vår!
Når ein såg ut i dag, låg det 2-3 cm nysnø.
Som kontrast til alle bileta, og alt som blir skrivi, om at «nå er det vår!»…
snødjupn 06.04.16…syner vårt snømål at det er att omtrent 95 cm snø.

«Rekordvarmt i fjellet i mars»
skriv yr.no på nettsida si. Slik har det òg vore her. Og åra dei nemner med kald mars, stemmer òg med vårt område. Dette milde vêret har vi, hittil, hatt også i april.
Men vêret kan snu. Det kan bli kaldare. Til dømes var minimum-temperaturen den 7. april 2012 på -23,8°. I 2013 hadde vi fleire døgn med minimum-temperatur mellom -25° og -20° rundt den 10. april.
Her på fjellet er det heller ikkje unormalt med ein del nysnø i april/mai.
Sjølv om det er «lite» snø i år, er det nok duka for skiføre og fine turar i mange veker framover. Kanskje ein del kjem til å nytte høvet allereie komande helg – yr.no har teke fram sol-symbol og blå temperatur-tal.
skridulaupen grotli 04.04.16

Men nokre vårteikn kan ein òg finne her på fjellet…
At hyttevegar blir brøyta, som i Grotli Fritidsboligområde, er eit teikn på at det går mot vår…
brøyting hyttevegar…i andre hyttefelt, som Breidablikk og Grotli Hyttegrend, må vi nok vente til naturen sjølv ordnar opp.

Mildvêret har òg gjort at smeltevatnet samlar seg opp…
snøsmelting 06.04.16…som her ved «Vinterlego-huset» vårt.
God fart, og / eller høge og tette sko, kan kanskje vera ein fordel når ein skal ta seg fram her…

Vipa brukar å koma tidleg, og siste dagen i mars vart den fyrste observert.
vipe grotli 31.03.16Den hadde funne seg ein barflekk på parkeringsplassen, mellom store snøfonner – i tett snøvêr…!

Det er nok alt for tidleg å drøyme om vår og barflekkar, her på fjellet! Neste år er det framleis att ei veke til påske, denne tida.

Vi får berre nyte det som nytes kan – årstida kan ingen gjera noko med.

Komande helg har Norsk Gordonsetter Klubb si årlege «Grotliprøve». Noko vi brukar å merke, ved at det bevegar seg hundar med orange eller gule dekken i området.
Vi andre må hugse at frå 1. april er det bandtvang over alt!
Det var nok ingen 1. april-spøk i år heller, og det sjokkerar meg, når ein ser kommentarar i media, at det faktisk er enkelte som trur det…!
Like eins, når ein ser folk gå med laus hund oppover frå Måråe og innover frå bommen, i Breheimen nasjonalpark, etter å ha passert TO skilt der det står at det er bandtvang frå 1. mars! Det er ikkje nok å ha «kontroll» på hundane – dei skal vera i band!

Dersom dette langtidsvarslet frå yr.no slår til….
langtidsvarsel…da er det berre å ynskje alle som tek turen til fjells ei

GOD HELG !!!

* * * * * * * * * * * * * *  

Pin It on Pinterest