Webkamera-streik…?

Måråglytt, tysdag 24. mars -15.
Omlegging til ny heimeside er i gang! Kanskje har nokon merka det, – og kanskje har nokon merka at webkamera våre, her i Grotli, har stoppa opp?
Vi veit ikkje heilt orsaka til at dei har stoppa opp, men det jobbes med å finne feilen!
Kanskje dei er like skeptisk til det som er nytt, som det eg er? Kanskje dei òg må ha litt starthjelp og opplæring?
Dersom DET er orsaka til at webkamera har stoppa – da skal det nok bli ei råd med å få dei på nett att!
Vi får berre gje dei ein dag eller to, så tenkjer eg at dei to som er sett på saka får ei «avtale» i boks med kamera!
Som dykk ser; ny blogg er på plass – i ny og spennande innpakning!
– Men forfattaren – det blir den same gamle kjedelege som før…!