Vårrapport frå fjellheimen…

Vi skriv 27. mai – kanskje på tide å koma med ein liten rapport frå fjellheimen att.

Det er mellom anna ein del som lurar på snøforhalda her.
Til det er å si: Her er framleis (meir enn) nok av snø!
Har liksom bestemt meg for at no vil eg ikkje bevege meg noko særleg rundt om i området her, med mindre eg MÅ! Mellom hytta og Strynsfjellvegen (etter Skridulaupråket) er det stort sett bart i eine vegkanten, etter at eg i år òg brukte blomsterjorda mi til mylding av vegkanten. Og når eg og Dora, som like vel går der på lufteturane våre, passar på å trakke sund snø og is etter kvart som det smeltar – da utvidar barflekkane seg raskt. Der tek det til å bli fint å gå, og snart kan vi vel ta fram att ”Solan”-sykkelen vår. Men etter Strynsfjellvegen ligg det +/- 50 cm snø. Der eignar det seg best å gå på ski (ev. truger) – men eg har ikkje tenkt å ta fram att skia fleire gonger på denne sida av olsok!
Like vel tok eg og Dora ein luftetur til parkeringsplassen i efta – utan ski eller truger.
bom strynsfjellvegen 27.05.15 075
Det er litt tungt å gå, når det øverste snølaget er blaudt, slik at ein søkk 10-20 cm ned i snøen. Høge sko bør ein òg ha.
Langs Kjostjønna brukar å vera den fyrste staden det tek til å bli barflekkar. – Ikkje eingong der er det barflekkar enno.
kjostjønna 27.05.15 090

Sist helg kom det nysnø. På Grotli målestasjon ser eg at det var registrert 10 cm. Lenger oppe i hyttefelta kan ein vel rekne med litt meire.
Tor var ein tur oppe i hyttefelta i efta, der har ikkje eingong nysnøen gått opp att enno. Ein annan ting ein ser; det bør nok brukes lenger snøstikk. Men myldinga har i vertfall fungert – snøstikka har kome fram.
grotli hyttegrend 27.05.15 030
Og der det ikkje er snøstikk i det heileteke, der kan sjølv Tor, som omtrent er lommekjent på vegane i hyttegrenda, bomme.
grotli hyttegrend 27.05.15 047

Men det er ikkje berre vi som ser fram til opning av vegane!
Stryn Sommarski måtte utsette opning av skisenteret, på grunn av at vegen ikkje vart ferdigbrøyta til planlagt opningsdag. Men etter det eg kan sjå, kan Strynsfjellvegen bli opna frå vest til sommarskisenteret i morgon.
På Statens vegvesen si nettside står det at Strynsfjellvegen ventes opna 15. juni. Så – vi får berre vente!
Geirangervegen vart opna tidleg i år, men har no vore stengt i fleire dagar…

Men sjølv med all denne snøen, merkar ein vårteiken! Måråe tek til å få elvesus, gauken var i rute i år òg, småfuglane kvittrar og nettene ljose. Dei er nok ekstra ljose når det er så mykje snø som ”lyser opp”.

Laurdag 30. mai går årets veteranbilløp ”Flåklypa Grand Prix” av stabelen! Start er som vanleg i Lom, men i år går ruta om Skjåk, vestover til Dønnfoss, før dei køyrer attende til Lom.

Vi får vera optimistar, og si som ”han Oluf”:
etter 'han Oluf'

Ha ei fin helg!

* * * * * *