transport Ola-Bu Hamsedalen Ola Brustugun 19. juni 1955