975 53 510 (ikkje SMS) - For større tekst: Klikk CTRL+ post@skjaakhytteservice.no
Midtsommar? Nå?

Midtsommar? Nå?

Nei – eg nektar å vera med på at det er midtsommar nå! Her i innlandet, og særleg her på fjellet, er det ikkje mykje sommar å sjå/føle før ved St. Hans-tider. Men ein ser at nå til dags er det mange som kallar St. Hans for midtsommar…

Eg likar å ha trua på Primstaven: – Midtsommar er midt mellom sommardagen (14. april) og vinterdagen (14. oktober).
Dermed er det framleis tre veker til midtsommar (14. juli), og framleis håp om sommar – også her i fjellheimen!

Her på fjellet er det ikkje langt til snøfonnene. I dag var det jamvel nysnø på toppane.
Rett nok har det smelta mykje snø den siste tida, og mindre snø i hytteområdet i år enn det ofte har vore før om åra, denne tida. Lauvet på bjørka er friskt og grønt. Mellom anna på grunn av at vi ikkje har hatt nattefrost sidan 4. juni. Når ein ser attende på tidlegare år, ser ein at det er «unormalt». Men det bør nok ikkje koma som eit sjokk, dersom vi får nattefrost seinare denne månaden…

Strynsfjellvegen
Innover fjellet er det framleis ein del snø, og store snøfonner.

Slik såg det ut i Abrahamsfonne, når dei opna Strynsfjellvegen den 16. juni.

Grensesteinen, som markerar grensa mellom fylka Oppland og Sogn og Fjordane, var ikkje lett å sjå.

Frå tidleg i dag, og fram til i morgon kl 10, er fv 258 Strynsfjellvegen stengt, på grunn av vedlikehaldsarbeid. Det var ein del hol og is/blaudt i vegbana, når dei opna sist fredag.

Kvardagen…
For hyttesørvic’n er vel det meste som vanleg: litt på etterskot. Når det tek til å vårast, er det så mykje som bør gjerast her på fjellet òg, i tillegg til at Tor jobbar fulle dagar nede i bygda…

Men vi bør òg merke oss positive ting. Noko er tidleg i år.
– Hyttevegane vart delvis brøyta, slik at det vart køyrbart til dei fleste hytter allereie den 2. juni i år! Det er «mot normalt» tidleg! Ingen kan koma å si noko anna! Eg har notert når det har vore mogleg å køyre til vår hytte dei siste 24 åra, av desse er det kun 5 år det har vore mogleg å køyre tidlegar enn 2. juni! Og vår hytte er nok ikkje av dei det er sist køyrbart til.
– Sommarvatnet er òg påkobla i hyttegrenda, noko hyttesørvic’n har gjort, sjølv om sommarvatn ikkje er med i vassavtala.
NB: Gje beskjed dersom det blir oppdaga vasslekkasjer!
– Eit anna sommarteiken er at avfallsconteinarane for hushaldningsavfall er fløtt inn i hyttefelta att. Som Skjåk kommune minna oss på i fjor: Hugs at dei skal IKKJE brukast til grovavfall !!
Skjåk Hytteservice er forhandlar for Jets toalettanlegg, og også i år er det nokre hytter som skal montere slike anlegg. Nokre tankar er bestilt og kome til fjells. Toalettanlegga blir bestilt etter kvart som det er klart for montering.
Kan òg nemne at nå har vi fått inn att fiskekort, som vi sel for Skjåk Almenning.

Eit fiskekort som gjeld for fiske i elver og på vatn i heile bygda.

Solsnu.
At sola «snur» i morgon – det er ikkje til å koma forbi. Etter kvart blir desse lange, ljose nettene kortare. Til gjengjeld får vi håpe på varmare dagar – og mykje sol! Sola har vi ikkje sett mykje til i det siste. I staden har vi hatt ein del gråvêr med regn og vind…

Men når sola gløttar fram ei lita stund…
…da kjem håpet om sommar – og optimisten planta blomar i år òg!

Ynskjer alle ei fin St. Hans-helg – og ei fin tid framover!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Naturen er i rute…

Naturen er i rute…

Ein kan vel si at naturen er i rute – slik midt mellom sein og tidleg vår.
Steinar kjem fram or snøen, haugar med forhaldsvis lite snø, er blitt til barflekkar.
Mai har (hittil) vore mild, ser og kjennes det ut til. På Grotli målestasjon har snødjupna gått ned med 79 cm frå 1. mai til i dag 24. mai. Men i år var det òg ein del å ta av, og det ligg framleis mykje snø i terrenget.
Den som ynskjer kan nok framleis ta seg skiturar.


Men vårfornemmelsen er her! Med ljose kveldar, elvesus, fuglekvitter og jamvel gauken fekk vi høyre for fyrste gong i år den 19. mai.

Brøyting av Strynsfjellvegen.
Som vi vart informert om på påskemøtet, skulle Statens vegvesen brøyte eit stykke oppover i byrjinga av mai i år (sjå referat frå påskemøtet på heimesida til Grotli Hytteforeining).
Den 8. mai kom Mesta med snøfres og brøytte opp til Saltplassen.
I dag (24. mai) fekk vi denne gledelege meldinga:

INFORMASJON, 24. mai 2017:
Statens vegvesen og Mesta gjev hyttefolket lov til å køyre gjennom «raudbommen», og oppover til Saltplassen.
Men det er på EIN betingelse:
Bommen skal letast att, når nokon har køyrd gjennom!!! 

Det er KUN hyttefolket i Grotli Hyttegrend som får nytte seg av denne moglegheita!
Det vart ikkje sagt noko vedr. parkering.
Hyttevegane er ikkje køyrbare!

– Slik såg det ut oppover Strynsfjellvegen i går, 23. mai. 

Da vart det ein liten rapport frå meg i dag. Det blir stort sett vêret ein har å rapportere om, men med daglege notat i «Vêret i dag», fleire vêrstasjonar og webkamera i området, held nok dei fleste seg oppdatert sjølve.

No må vi berre nyte denne fine tida!

Det blir heilt sikkert sumar i år òg – vi må berre gje den litt tid…!

Framleis ventar ein på at vegen til Geiranger skal bli opna.
Kryssar òg fingrane for at Fv 258 blir opna frå vest til Stryn Sommerskisenter til den 1. juni, slik at skisenteret kan opne som planlagt, frå 1. juni!

Her er eit bilete som Tor tok i gårkveld, ved Heggebott-vatnet, på ein tur arrangert av Skjåk Turlag.
Skjåk Turlag arrangerar fleire turar – det er berre å «henge seg på».

Minner òg om at laurdag 27. mai arrangeres Flåklypa Grand Prix i Lom/Skjåk.

Ynskjer alle ei GOD HELG!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vårteikn – frå år til år…

Vårteikn – frå år til år…

Etter fleire månader med snø og vinter, ser ein etter vårteikn, også her på fjellet.
Men tida for vårteikna varierar frå år til år, her som elles rundt om i landet. Litt spennande å sjå det òg…!
På webkamerabileta her i Grotli hyttegrend, har eg merka meg ein stein som kjem fram, når snøen tek til å minke om våren. Hittil har det variert med omtrent ein månad, frå år til år.

År 2010:
stein 100516
Kom fram: 16. mai
Snødjupn Grotli målestasjon denne dato: 47 cm

År 2011:
stein 110429
Kom fram: 29. april
Snødjupn Grotli målestasjon denne dato: 69 cm

År 2012:
stein 120523
Kom fram: 23. mai
Snødjupn Grotli målestasjon denne dato: 62 cm

År 2013:
stein 130509
Kom fram: 9. mai
Snødjupn Grotli målestasjon denne dato: 54 cm

År 2014:
stein 140514
Kom fram: 14. mai
Snødjupn Grotli målestasjon denne dato: 57 cm

År 2015:
stein 150516
Kom fram: 16. mai
Snødjupn Grotli målestasjon denne dato: 66 cm

År 2016:
stein 160512
Kom fram: 12. mai
Snødjupn Grotli målestasjon denne dato: 45 cm

Oppdatert
År 2017:
stein 170519
Kom fram: 19. mai
Snødjupn Grotli målestasjon denne dato: 57 cm

Ein annan ting
som det er interessant å fylgje med på, er: når fyrste dag med snødjupn på 0 cm. Slik som vart mogleg å registrere, etter at Meteorologisk institutt monterte målestasjon på Gamle-Grotli. Ein veit at når ein kjem høgre opp, ligg det framleis att ein del snø…

Fyrste dag med 0 cm snødjupn på Grotli målestasjon.
År 2009: 17. mai.
Slik såg det ut ved Grotli høyfjellshotel denne dato:
20090517

År 2010: 28. mai.
Slik såg det ut ved Grotli høyfjellshotel og i Grotli hyttegrend denne dato:
20100528   100528

År 2011: 26. mai.
Slik såg det ut ved Grotli høyfjellshotel og i Grotli hyttegrend denne dato:
20110526   110526

År 2012: 9. juni.
Slik såg det ut ved Grotli høyfjellshotel og i Grotli hyttegrend denne dato:
20120609   120609

År 2013: 28. mai.
Slik såg det ut ved Grotli høyfjellshotel og i Grotli hyttegrend denne dato:
20130528   130528

År 2014: 25. mai.
Slik såg det ut ved Grotli høyfjellshotel og i Grotli hyttegrend denne dato:
20140525   140525

År 2015: 8. juni.
Slik såg det ut ved Grotli høyfjellshotel og i Grotli hyttegrend denne dato:
20150608   150608

År 2016: 25. mai.
Slik såg det ut ved Grotli høyfjellshotel og i Grotli hyttegrend denne dato:
20160525   160525

Spennande å sjå korleis det blir i år, 2017. Pr. i dag (10. mai) har vi meire snø enn noko av dei tidlegare åra.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

«Kom mai – du skjønne milde…»

«Kom mai – du skjønne milde…»

Vi har lagt bak oss ei «knall-helg» og ein strålande 1. mai!
grotli 1. mai -17
Når sist hadde vi slikt vêr, og slike snøforhold, denne tida på året?
Dei som ikkje var til fjells denne helga, dei gjekk glipp av noko av det finaste som fjellheimen kan by på! Det er ikkje så ofte den viser fram denne sida av seg – dag etter dag!
skiløype grotli heillstuguvatnet
Sjelda fint skiføre, kunne dei som var ute på ski rapportere. Frå Grotli Skiheiser vart det òg meldt om fine forhald, på denne sesongens siste opningshelg.
Når ein såg vêrmeldingane tidleg i veka, hadde eg faktisk rekna med at enno fleire fann vegen til hytta og fjellheimen – sjølv om ein heil del gjorde det.
grotlivsaarunda 30.04.17
Når det tek til å bli kvitt om hausten, er det så mange som ser fram til hytteturar, og lange fine skiturar. Høvet var her denne helga!
gamle grotli skiløype 30.04.17

Mai – vårmånaden på fjellet.
April var nok ingen vårmånad i år, noko den heller ikkje brukar å vera.
Ikkje kvart år vi får så mykje nedbør i april, som i år. 88,0 mm nedbør, og det meste kom som snø.
skiløype grotli heillstuguvatnet mastrunda
Stort sett brukar snødjupna å gå ned i løpet av april, men i år auka den. Rett nok med berre 1 cm i alt, frå den 1. april til den 30. april – men når ein ser at andre år har den minka med opp til 82 cm denne perioda…
skiløype grotli grotlivassrunda grotlivatnet
Blir spennande å sjå framover, om det blir sein vår i år. Ser ein på snødjupna, kan det tyde på minst like sein vår som i 2012 og 2015, som hadde henholdsvis 102 cm og 99 cm den 30. april. I år hadde vi 109 cm (alle mål frå Meteorologisk institutt sin målestasjon, Grotli).
breidalsvatnet breidalen grotli 01.05.17
Men – dette kan endre seg, dersom vi får ein fin og mild mai! Men vi ynskjer heller ikkje brå-varmt – rask snøsmelting kan føre til flaum…

Linerla
har i alle fall varsla at det går mot vår!
linerle, arkiv frå 29.04.14Den vart observert i Grotli den 29. april. Like eins fevrel (sommarfuglar). Linerla har vore observert for fyrste gong, både tidlegar og seinar, før om åra.
Og haren tek til å få mørke flekkar – det same gjer rypa.
Vi har trua – det går mot vår og sumar i år òg!

…Her var nokre bileter frå helga vi har lagt bak oss, og korleis det har vore i området.
Vêrmeldingane for denne veke, og komande helg, ser òg bra ut – så langt…

Ha ei fin vår-veke !!! 

grotli strynsfjellvegen skjåkfjell 01.05.17

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Grotli – 27. april 1940

Grotli – 27. april 1940

Den 27. april 1940 var det luftkamp over Grotli, mellom et tysk bombefly (Heinkel), og eit engelsk jagerfly (Skua). Hendinga som blir hugsa best frå krigens dagar, her øverst i Ottadalen.

Det tyske flyet naudlanda på sørsida, ved austenden av Heillstuguvatnet, det engelske flyet på Breidalsvatnet. Det engelske mannskapet på to overlevde, og før dei forlot flyet sette dei fyr på det.
Det same gjorde det tyske mannskapet. Men dei måtte forlate den eine av kompisane sine, som omkom av skadene etter luftkampen. Dei tre andre starta å gå, for å koma i ly og finne folk.

Når dei tyske soldatane fann fram til ei gjetarhytte, hadde dei engelske soldatane allereie kome dit, til same hytta. Dei to engelske soldatane forlot hytta om kvelden og tok seg inn på hotellet, dei tre tyske soldatane overnatta i gjetarhytta. Ein av dei engelske soldatane hadde òg tidlegar på kvelden teke seg fram til hotellet, der han fann litt sjokolade, kjeks og sigarettar som han tok med seg attende til hytta.

Denne teikninga heng på Grotli Høyfjellshotel. I boka ”Grotli 100 år” er teksta:
”Møte i gjeterhytta ved Breidalsvatnet om kvelden 27. april 1940.
Engelskmennene Partridge  og Bostock fra Skuamaskinen får besøk av tyskerne Schopis, Auchtor og Strunk, som måtte forlate det nedskutte Heinkel-flyet ved Heillstuguvatnet.
luftkamp grotli 1940

Den omkomne Hauck, frå Heinkel-flyet, vart seinare midlertidig begraven ved den store steinen, nordvest for hotellet. Ein kan framleis sjå restar av minnesteinen, ved denne steinen (lånt privat bilete)minnestein grav juli -40 privat

Ved sør-austenden av Heillstuguvatnet ligg det framleis vrakrestar av Heinkel-flyet. (NB: vrakrestane er freda!)
heillstuguvatnet grotli luftkamp flyvrak heinkel
Restane av Skua-maskina vart heva frå Breidalsvatnet, sumaren 1974 (bilete er henta frå boka ”Grotli 100 år”).
flyvrak luftkamp grotli skua heinkel

Den tyske piloten, Horst Schopis, har vore i Grotli att, på sine eldre dagar.
Her frå siste besøket, oktober 2009, 97 år gamal, der han sit oppe ved Heillstuguvatnet og ser over på staden der han naudlanda 27. april 1940. Besøket var i anledning opptak til ein dokumentarfilm om hendinga i april 1940.
horst schopis heinkel heillstuguvatnet luftkamp grotli
Når ein ser på kartet over området der hendinga var, kjem det liksom så nært – når ein ser at hyttegrenda vår ligg midt mellom stadene der flya naudlanda. Frå Heillstuguosen gjekk Strynsfjellvegen, da som no, gjennom hyttegrenda vår og ned til gjetarhytta. Snøforhalda var vel omtrent da som no om åra, – brøytestikk, og stabbesteinar som stikk opp enkelte stader, viser vegtraseen. Ein underleg følelse – det var her det skjedde…!
luftkamp grotli 1940 kart(I 1940 var ikkje Breidalsvatnet oppdemt, og vegen som no går over dammen gjekk litt lenger vest enn den gjer i dag).

Dette info.merket står ved Strynsfjellvegen, ved austenden av Heillstuguvatnet, for å markere kva som skjedde i området, den 27. april 1940.
info.merke luftkamp grotli 1940

Det meste av historia har eg funne i boka ”Grotli 100 år”, ei bok som fortel om området Grotli, ikkje berre historia til hotellet, frå 1905 til 2005. For dei som er interessert i korleis det var her før, anbefaler eg boka (meinar den framleis er å få kjøpt på hotellet).

”Into the White”

Filmen ”Into the White” bygger på denne hendinga frå april 1940.
Mykje av innspelinga til filmen vart gjort her i Grotli, og starta i mars 2011.
Kulisser til filmen vart laga, mellom anna gjetarhytte og ein kopi av flyet, og delane vart frakta opp mot Kjerringtjønn (nordvest for hotellet), der innspelinga gjekk føre seg.
into the white innspeling flyvrak grotli

I dagane før innspelinga starta, fekk skodespelarane ei omvisning i Grotliområdet, der den faktiske hendinga var.
Her er dei, saman med Petter Næss (regissør av filmen) og Are Bergheim, oppe ved Heillstuguvatnet, på staden der det tyske flyet naudlanda.
into the white heillstuguvatnet heinkel flyvrak grotli

Her er dei i området ved gjetarhytta (som låg i området der den raude ringen er), og ser vestover Breidalsvatnet, mot staden der det engelske flyet naudlanda.
into the white gjetarhytte grotli

Den tyske piloten, Horst Schopis, hadde gleda seg til den ferdige filmen, men døyde august 2011.

Filmen hadde premiere mars 2012.

 

På denne dagen kjenner ein spesielt godt kor heldig ein er, som lever trygt og godt i eit fritt og fredeleg land! Og i tillegg kan få vera her i Grotli og nyte dagen!
Men det er ein litt merkeleg følelse å sitte her, 27. april – omtrent midt mellom Heillstuguvatnet og Breidalsvatnet. Berre nokre hundre meter frå staden der det stod ei gamal gjetarhytte, som fekk stor betydning døgnet 27. – 28. april 1940…

 

* * * * * *

 

«Tenk ski – Tenk Grotli»

«Tenk ski – Tenk Grotli»

Det har «alltid» vore hevda at Grotli er «eit snøhol». Det har ikkje blitt motbevist denne vinteren heller. Medan andre ski-destinasjonar har slitt med lite snø, har snøen lava ned i Grotli.

heillstuguvatnet grotli skjåkfjell 11.04.17

Mange var litt bekymra over at påska var så sein i år. «Vil snøen og skiføret halde?»
Før påske var det snø i masse vis! I løpet av påska fekk vi ca 35 cm påfyll av snø. Og dei siste tre dagane har snødjupna auka med over 20 cm att.
Av dei siste åra, med nøyaktige snømålingar, har det ikkje vore registrert så mykje snø på denne dato før. Grotli målestasjon registrerte 126 cm i dag tidleg. Snømålet her i hyttegrenda viste 140 cm i dag.
snømål 23.04.17Vi må antageleg attende til år 2005 for å finne tilsvarande snødjupn, på denne tida av året.
Det er berre å planlegge skiturar framover våren!
Ser ut til at vi skal ha snø lenge i år.

Dei som har fått seg hytte i Grotli, og området rundt her, er vel nettopp på grunn av den lange skisesongen. Tyder på at dei ikkje blir skuffa i år heller.
Og dei som ikkje ynskjer all denne snøen, til langt ut i mai/juni – dei burde kanskje undersøkt litt bedre før dei fekk seg hytte her. Vi er mange som kunne ha fortalt korleis det verkeleg er, m.a. om (etter mange si meining) sein vår og moglegheiter for vårbrøyting!

Noko som heiter at; «ein må ta skikken der ein kjem» – ikkje minst innrette seg etter (godta) vêr- og klima-forhald.

løypekøyring mårådalsmunningen teigahytta skjåkfjell heillstuguvatnet grotli 14.04.17

Men – er det nokon som tenkjer over, og hugsar, at det vart eit stort framsteg frå 1999, her i Grotli Hyttegrend?
Det høyrer ein aldri om! Ein høyrer berre om kor mykje bedre alt var før 1997. Kva var bedre før 1997, og kva vart endra dette året?
At Statens vegvesen endrar sine rutiner og går til innkjøp av nytt og meire moderne utstyr, for å spare pengar, det kan ikkje vi blande oss opp i! Det skjer framsteg hjå dei òg, slik at dei slepp å bruke så lang tid på brøyting over Strynsfjellet. Det vil si; dei kan starte brøytinga seinar, da vegen tidlegast kan opnast 10. juni (j.f.r. bestemmelsane for Strynefjellet landskapsvernområde).
Våren 1999 var fyrste våren med organisert mylding av hyttevegane. Før 1999 var det fleire år vi ikkje fekk kjørt til vår hytte før i juli (trur ikkje vår hytte er den det sist er køyrbart til). Etter 1999 er det seinaste det har vore køyrbart hit, den 20. juni. Det var våren 2005 – nettopp den våren med ekstra mykje snø.

grotli skridulaupen skjåkfjell 14.04.17

Grotli er staden med lang vinter, – men vi kan også nyte ein fin vår, sumar og haust, her på fjellet!
Eller omtrent som Aukrust har skrivi: «9 månader vinter, og 3 månader med dårleg sledeføre…» – men det var nok mynta på ein annan stad…

…Mellom snøbygene i dag, fekk eg «fanga» dette motivet – mot Skridulaupen. Den hadde nok mange besøk, i løpet av påska i år òg!
grotli hyttegrend skridulaupen skjåkfjell 23.04.17

Det gamle slagordet:

«Tenk ski – Tenk Grotli»

…det gjeld framleis!

Ha ei strålande veke!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Det går mot påske…

Det går mot påske…

No går det raskt til påske! Sjølv om den er sein i år – blir det litt «som julekvelden på kjerringa» i år òg.
Kanskje på tide med ein liten «påske-blogg»…
curt nyström 1940-talet
Men førebuingane til påska er i gang. Eit par kveldar har hytteservicen planert ein del hyttevegar med trakkemaskin, samt rydda rundt nokre hytter der det har vore bestilt snørydding. Litt levering av ved har det òg vore. Det er slik som blir bestilt og planlagt i god tid før påske.
Elles blir det å ta varetransport-oppdrag etter som dei dukkar opp.
Hjå Skjåk Hytteservice blir beredskapen tilnærma som den har vore før om åra:
– Frå og med fredag før palmesundag (fredag 7. april), vil vi vera i beredskap med 2-3 snøscootere for varetransport. I Grotli er det derfor nok å ringe 10-15 min. før beregna ankomst (NB: ring, ikkje SMS, slik at t.d. hentestad kan avtales). Vi håpar at det skal gå greit i år òg, utan lang ventetid.
Ved transportar utanom Grotli-området må det beregnes køyretid, ring derfor ca 1 time før beregna ankomst.

skjåkfjell skridulaupen grotli

Levering av daglegvarer.
Også i år har Bunnpris i Bismo sagt seg villig til å levere påskeprovianten, og/eller påfyll av proviant, på parkeringsplassane vestover Billingsdalen!
bunnpris – KopiEit flott tilbod – som dei gjer heilt utan ekstra kostnad for hyttefolket!

Om nødvendig vil dei levere bestillte varer kvar virkedag (7.-15. april), på parkeringsplassane!
Dette gjeld vestover, heilt til Breidablikk!
Billingen – Nysetra – Grotli – Breidalen. 
– Gjer det enkelt i år – få påskeprovianten levert på parkeringsplassen av Bunnpris, Bismo – utan ekstra kostnad! 
Varebestilling tlf.: 61 21 43 82, eller mail: bpbismo@bunnpris.no. 
Oppgje namn, adr., mob.nr., kvar vara skal leverast og dag/dato. 
– Dersom vara skal leverast på hytta av Skjåk Hytteservice, må kvar enkelt bestille dette hjå Skjåk Hytteservice, på tlf.: 97553510. 
– Bunnpris Bismo ynskjer hyttefolket ei GOD PÅSKE!

Kan vi enklare få det?
Vi hyttefolk kan nyte dagane, utan å starte bilen for å køyre ned i bygda for å proviantere – eller ein får vara levert, allereie før ein kjem til fjells.

skjåkfjell grotli skridulaupen 25.03.17

Hjartestarter
Håpar vi har ei lita «gladmelding», som ingen får bruk for.
I fleire år har Skjåk Hytteservice tenkt på, og prata om, at det burde vore ein hjartestarter i området. Både sumar og vinter er det ofte ein del folk i Grotli, både eldre og yngre.
Sist haust tok vi til å undersøke litt om hjartestarter. Det viste at dei er å få kjøpt i fleire prisklasser, og forskjellig tilleggsutstyr. Ein kan vel rekne med at der, som med det meste, er det ein samenheng mellom pris og kvalitet. Lokallaget av LHL ville gje ei lita støtte, dersom vi fekk fleire med. Vi sende ein henvendelse med spørsmål om interesse for å spleise på ein, til fleire i Grotli-området (hotell, skiheis og hytteforeiningar/velforeining). Men – det var dårleg respons! Einaste positive attendemeldinga var frå Grotli Hytteforeining. Etter litt epost-korrespondanse mellom styremedlemar, og styremøte no etter jul, er det bestemt at det blir Skjåk Hytteservice og Grotli Hytteforeining som spleisar på denne. Dermed blir det naturleg at hjartestarteren blir plassert i Grotli Hyttegrend, og ikkje ved hytteservicegarasjen (event. hotellet), som vi fyrst ansåg som naturleg. Den skal stå frostfritt, og tilkobla straum. Når vi får den, for utplassering, det veit vi dessverre ikkje enno. 
Den vil bli plassert i Kjosvegen (alle i Grotli Hyttegrend har moglegheit for å opne denne bommen, enten med bomnøkkelen eller fjernkontrollen. Ein del har òg mobiloppringing til den bommen). Kvar den blir plassert, og korleis få tilgang til den, vil bli orientert om på påskemøtet.
Etter det eg kjenner til, vil også fyrstehjelp og bruk av hjartestarter bli tema på påskemøtet.
Som sagt – håpar ingen får bruk for den, men at den kan bli livreddande – dersom det blir behov for den!

grotli skjåkfjell mastrunda skiløype 11.03.17

Påskesnøen
ser ut til å halde i år òg. Etter årstida er det omtrent middel snødjupn. Litt avblåst på toppar og rabbar, på grunn av mykje vind i vinter. Etter 2-3 døgn med mildver, både dag og natt, fekk vi denne veka ein del kuldegrader, og i går 6-7 cm nysnø på toppen.
Snømålet ved Strynsfjellvegen / Skridulaupråket synte snødjupn på ca 125 cm i går.
Men korleis vêr og føre blir i påska – det står att å sjå!

Nyttar høvet til å ynskje alle som skal tilbringe påska her i Skjåkfjella, ei riktig…

… GOD PÅSKE !!!

…Med dette påskekortet teikna av George Schumann (1909-1981), brukt 1948:

george schumann år-48

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vanskeleg å spå – særleg om framtida…

Vanskeleg å spå – særleg om framtida…

Etter fleire dagar med blå himmel og strålande sol, har vi hatt ein litt grå dag i dag. Overskya og lette snøbyger – slik som vêrmeldingane varsla.

Vinterferien er over, for dei fleste.
Nokon valgte å avslutte den brått, laurdag. I media vart det varsla om dårleg vêr og fare for stengte fjellovergangar i Sør-Noreg (!!). Det vart oppfordra til at folk som var på fjellet, måtte koma seg ned att før laurdagskvelden (framleis i Sør-Noreg). Ein del vart derfor redd at vegen vestover, frå Skjåk til Stryn, skulle bli stengt, og valgte å reise frå Grotli fredag kveld og laurdag.
Men – dersom ein sjekka vêrmeldingane for Grotli- og Breidalen-området var det ingenting, etter vår meining, som tilsa at det skulle bli uvêr her. Vind opp i 10 m/s (frisk bris), men ingen nedbør. Og slik vart det. På Grotli målestasjon (yr.no) var maks vind målt til 9,3 m/s.
Nokon fortalte at dei hadde sjekka vêret for Strynefjellet, der det var varsla vind opp i sterk kuling (20 m/s) og på grensa til liten storm, og ville reise att frå Grotli.
Men kjære vene – Grotli ligg IKKJE på Strynefjellet! Heilårsvegen går heller IKKJE over Strynefjellet. Det er omtrent to mil mellom Grotli og Strynefjellet, og stor skilnad i vêrforhalda.
Allereie på 1930-talet, når dei tok til å planlegge utbedring av kjerrevegen mellom aust og vest (over Strynsfjellet), vart det bestemt at det måtte bli NY veg, som skulle gå UTANOM det vanskelege og vêrharde Strynsfjellet! Det er nok grunnen til at heilårsvegen går der den går – utanom Strynefjellet!
Når ein søker opp Strynefjellet på Yr.no, står det at det ligg i Stryn kommune, Sogn og Fjordane. Og på kartet ved sida av, får ein opp området Tystigen / Stryn Sommerskisenter.
vervarsel Strynefjellet Yr.no
Å si at Grotli og Breidalen ligg på Strynefjellet – det må vera ein fornærmelse både mot Stryn og Skjåk!
Men at det var sterk vind inne på Strynefjellet i helga – det kunne dei to som hadde jobba på Sommerskisenteret bekrefte! Dei valgte å reise der ifrå laurdag efta, på grunn av vind og bakkefokk. Men når dei kom framover til Vassvenddalen og Heillstugudalen løya vinden, og her i Grotli var det omtrent «vindstille» i forhald til det det var inne på Strynefjellet.
Ein del meinar at vêrmeldingane «aldri» stemmer. Kanskje fordi ein sjekkar feil stad? Eg for min del tykkjer at meldingane har vore svært treffande i vinter, særleg når det gjeld vind og nedbør.

grotli kjostjønne skridulaupen 07.03.17

Korleis blir det i påska?
Ja – det var det med å spå om framtida da…
Det er allereie ein del som spør om korleis det blir med snø i påska. Vanlegvis brukar det å vera rikeleg med snø til langt ut i mai, her i Grotliområdet, også dei åra det har vore mindre enn i vinter. Ikkje sjeldan kjem det òg ein del snø i løpet av mars/april. Pr. dags dato er snødjupna på målestasjonen om lag 5-10 cm under gjennomsnittsdjupna dei siste 8 åra. Den 9. mars desse åra har snødjupna variert frå 68 cm (år 2010) til 133 cm (år 2012). I år 93 cm.
I år kjem palmesundag på den 9. april. På denne dagen har snødjupna variert frå 67 cm (år 2010) til 120 cm (år 2011), desse siste 8 åra.
Ein tenkjer ofte at det hadde vore morosamt og hatt tal og registreringar lenger attende, men dessverre har eg ikkje kome over noko slikt. Meteorologisk institutt starta si registrering 1. oktober 2008.

Det er ikkje så mykje spennande å skrive om. Denne tida er ei stille tid, det er mest vêret som endrar seg. Noko aktivitet var det i området dei to vekene med vinterferie. Mellom anna ein del skigåarar. På hotellet var ei gruppe tyske gjestar, som var ivrige til å ta seg skiturar. Og grunna lite snø andre stader i landet, kjem det visst ei ny gruppe – til snøsikkre Grotli.
– Her eit lite blikk frå vinterferie og aktivitet i Grotli Skiheiser: 
grotli skiheiser krosshø skjåkfjell 04.03.17
Som nemt i førre blogginnlegg, er det lite med oppdrag for hytteservicen her på fjellet i vinter. Tor jobbar derfor nede i bygda. Dette fekk nok nokre erfare i vinterferien, når dei ringde og skulle ha transport etter at dei var kome til fjells.
Som vi òg har sagt før om åra: Ring for avtale, minst dagen før! Det er berre i påska det er beredskap for «utrykking på stutt varsel».

Skiløyper…
Heile vinteren, står Skjåk Turløyper for oppkøyring av skiløyper, også her i Grotli…
skiløype heillstuguløypa strynsfjellvegen grotli 08,03,17…så sant vêrtilhøva tillet det.
Både ved hotellet, og ved parkeringsplassen på sørsida av Breidalsdammen er det kart over løypene i Grotliområdet. Skjåk Turløyper er avhengig av frivillig pengestøtte, for å drive oppkøyring av skiløyper. No er det òg mogleg å betale med mCASH, info. om dette finn ein òg ved info.tavlene.
skiløyper skjåk turløyperTillet meg å oppfordre også hyttefolket til å støtte opp!

Det går mot ei ny helg! – Må den bli riktig fin for alle saman!

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Denne vinteren – så langt…

Denne vinteren – så langt…

Det er godt – når den mørkaste tida av vinteren er over, og sola stig høgre og høgre på himmelen for kvar dag som går.
Vi har ikkje sett mykje til sola, etter at den kom att i januar. Men dei fyrste dagane denne veka var det blå himmel og strålande sol.
breidalsvatnet breidalen breidalseggje 14.05.17– Vestover Breidalsvatnet og Breidalen – med Breidalseggje som tek solbad, midt i bilete… 

I går skya det på att, og i løpet av helga og dei komande dagane meldes det om 50-60 mm nedbør. Med minusgrader vil det si 50-60 cm nysnø.
Eit lite snødryss har vi fått i dag òg.

Ein del meinar vel at vêrmeldingane svært sjeldan «slår til». Mi erfaring i vinter er at dei har vore svært treffande, særleg når det gjeld nedbør og vind (som vi har hatt mykje av i vinter). At temperaturen ofte blir lågare en varsla, det har vi lært oss å kalkulere med. Temperaturen kan variere mykje på korte avstander. Vanlegvis er vintertemperaturen lågare på målestasjonen på Gamle-Grotli, enn her oppe i hyttegrenda. I vinter har det derimot ofte vore omvendt.

Temperatur og snødjupn…
Hittil har vi hatt ein «mot normalt» mild vinter, noko som òg statistikken viser.
desemberLågaste temperatur desember 2016 var -21,0°, og middeltemperatur -2,7°.
januarLågaste temperatur januar 2017 var -28,5°, og middeltemperatur -5,0°.

Når det gjeld snømengde, fekk vi i desember «mot normalt» mykje. I løpet av den 24. desember passerte snømålet til Meteorologisk institutt på Gamle-Grotli (Grotli Fjellstue) 1 meter. Julehelga hadde vi uvêr, og stengt fjell, i fleire døgn.
Berta Grotli (1905 – 1996) som budde på Grotli Fjellstue om vintrane, fulgte godt med på vêret og variasjonane frå år til år. Ho gjorde sine notat, og hadde mellom anna sitt mark for snødjupna. Det hermes etter henne at; «det er unormalt med ein meter snø i Grotli før jul». Det tyder på at ho hadde heilt rett, og at det i vinter kom «mot normalt» mykje snø i slutten av desember.
Men i romjula og nyttårshelga vart det delvis plussgrader – ein del av nedbøren kom som regn, noko det fortsette med dei fyrste dagane på det nye året.
Pr. dags dato (16. februar) er snødjupna på målestasjonen som middelsnødjupna for dei førre 8 åra: 89 cm.

måsåbakkane nysetra vuluvatnet føysfjellet 06.02.17 – Frå Måsåbakkane, mot Nysetra, Vuluvatnet og Føysfjellet i bakgrunnen… 

Vinterferie…
Ein del skal ha vinterferie no dei komande vekene. Ein del av desse skal sikkert tilbringe ferien i hyttene her på fjellet. Grotli Skiheiser har ope i helgene, samt frå 22.02 til 05.03 (vinterferie).
Ein del ynskjer sikkert å ta fjellturar.
Etter det eg kjenner til, har Skjåk Røde Kors Hjelpekorps stikka frå Grotli til Danskehytta, denne veka.
Elles tillet eg meg å minne om oppmodingane som har kome frå SNO og Skjåk Almenning i det siste.
Eg siterar frå Skjåk Almenning si nettside:

«VILLREINEN SLIT I VINTER – VIS EKSTRA OMSYN!»
«
I vinter har det vore fleire omgangar med varme periodar og regn høgt til fjells, som har gjort at mykje areal med vinterbeite er dekt av tjukk is. Dette gjer at reinen ikkje får tak i laven som han er så avhengig av om vinteren. Marginane er små i høgfjellet, og berre små ekstra forstyrringar kan gje negative konsekvensar for villreinen og tæring på fettreservane. Dette kan i verste fall føre til at ein del dyr ikkje klarar seg gjennom vinteren, og at mange simler ikkje klarar å bere fram kalv.

Her er nokre punkt skiløparar og andre som skal til fjells gjerne kan vere merksame på for å unngå å skremme reinen unødig;

  • Ver ekstra merksame på rein i områda frå Langvasseggen, hyttefeltet ved Grotli, Hondsrøve, Glittervatnet og vidare austover ved Framruste. Reinen går mykje lenger ned mot skogen enn normalt.
  • Ser dykk rein, så hald god avstand, og aller helst utanfor synsvidde – reinen har godt syn.
  • Reinen har også god luktesans, derfor er det best å halde seg i le side i høve der reinen går om dykk må gå rundt.
  • Hald god kontroll på hundar,slepp dei ikkje utanfor synsvidde – hald dei i band for sikkerheits skuld dersom ein kjem over spor etter rein.
    Reinen er kanskje nærare enn du trur!»

På same tid kan ein vel òg minne om utvida bandtvang i Skjåk kommune (m.a. i skiløyper), og eigen lov om bandtvang for verna område (som m.a. Breheimen med Strynefjellet landskapsvernområde, som ligg «rett utanfor» hytteveggen vår).
bandtvang – SNO si påminning om bandtvang… 

Elles kan vi opplyse at i dag har parkeringsplassar og avkøyringar mellom Grotli og Pollfoss blitt oppbrøyta. 

Vi har vurdert
og tenkt fram og attende fleire gonger i vinter…
I og med at Tor ikkje har noko fast oppdrag her på fjellet i vinter, har vi gått fleire runder med oss sjølve: skal vi fløtte ned i bygda att? Han har nok å gjera med husbygginga vår, men det gjev så lite «innkome», det går mest ut…
Hittil har det blitt til at Tor stort sett har dagpendla, for å vera med på oppdrag nede i bygda og i Lom. Det fører til lange dagar, reiser før kl 06 om morgonen, og er som oftast ikkje her oppe att før i 17-18 tida. Etter mat og ei lita pause, går kvelden til småoppdrag og egen husbygging.
Derfor gjeld det som før:
Dersom nokon skal ha transport – gje beskjed minst dagen før, slik at du/dykk og Tor kan legge ein plan.

langvasseggje 13.02.17

– Kveldshimmel over Grotli Hyttegrend, 13.02.17. 

Det har vore lite, eller ingen, blogginnlegg frå meg i vinter. Kan ikkje skryte av at forma har vore på topp, og derfor ingen «store» utflukter, og eventuelle blogginnlegg hadde nok kome til å dreia seg om vêret. Men eg har avlagt dagleg vêrrapport i «Vêret i dag – 2017», der eg m.a. har lagt inn eit og anna bilete frå Dora og mine daglege lufteturar. Kulden kan ein kle ute, det er verre med vinden. Og for den som er ekstremt over-ømfintleg for lydar (og i tillegg kraftig tinnitus), har all denne vinden i vinter vore ei stor plage – enten ein er ute eller inne. Men – slik er det berre, ein må leve med det – som best ein kan. Da kan ein ikkje bedre ha det, enn å få vera her, i fine og fredelege fjellheimen vår!

 

Vil få ynskje alle fine dagar – og ei fin tid framover – i fjellheimen

– eller der ein måtte befinne seg !!!

grotli hyttegrend mot skridulaupen

* * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Vêret i dag – år 2017.

Vêret i dag – år 2017.

Slik er vêret i dag – år 2017.

Torsdag 22. juni
Kl 09, på hytta i dag:
9,5°, overskya – med nokre sprekkar i skylaget, opphaldsvêr, lett bris
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 1,5°
Grotli målestasjon kl 09: 8,8°, lett bris (4,1 m/s frå aust)
——«——«—— kl 08: 7,3°, lett bris (3,8 m/s frå aust)
– Strynsfjellvegen, Fv 258, vart opna for lette køyretøy (under 7,5 tonn) i går

Onsdag 21. juni – sommarsolverv – sola «snudde» kl 06:24 i dag tidleg
Kl 09, på hytta i dag:
3,6°, overskya – med antydning til sprekkar i skylaget?, opphaldsvêr, lett bris til laber bris
Nysnø på toppane i dag òg
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 2,1°
Grotli målestasjon kl 09: 3,9°, lett bris (4,6 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— kl 08: 3,3°, lett bris (4,4 m/s frå vest-nordvest)
– Strynsfjellvegen, Fv 258, er framleis stengt, på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ny vurdering kl 15 i dag.

Tysdag 20. juni
Kl 09, på hytta i dag:
4,1°, overskya, regnbyger, litt tåke og grått på toppane, lett bris
Nysnø på toppane
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 1,8°
Grotli målestasjon kl 09: 4,1°, lett bris (4,3 m/s frå vest)
——«——«—— kl 08: 4,0°, lett bris (4,9 m/s frå vest-nordvest)
– Strynsfjellvegen, Fv 258, er stengt, frå kl 08 – kl 12, på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Måndag 19. juni
Kl 09, på hytta i dag:
6,6°, overskya, ein og annan regndråpen, flau vind til svak vind
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 4,3°
Grotli målestasjon kl 09: 6,9°, svak vind (3,2 m/s frå vest)
——«——«—— kl 08: 6,6°, lett bris (3,7 m/s frå vest-nordvest)

Sundag 18. juni
Kl 09, på hytta i dag:
9,3°, stort sett overskya, opphaldsvêr, svak vind til lett bris
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 7,0°
Grotli målestasjon kl 09: 9,4°, lett bris (5,0 m/s frå nordvest)
——«——«—— kl 08: 8,9°, svak vind (3,4 m/s frå vest-nordvest)

Laurdag 17. juni
Kl 09, på hytta i dag:
8,2°, delvis skya, opphaldsvêr, flau vind til svak vind
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 2,7°
Grotli målestasjon kl 09: 10,0°, flau vind (1,4 m/s frå vest)
– I går vart Strynsfjellvegen opna, for køyretøy under 7,5 tonn. Men vegen burde fått tørka nokre dagar – den var i ei sørgeleg forfatning!!

Fredag 16. juni
Kl 09, på hytta i dag:
8,5°, overskya, litt tåke på toppen av Skridulaupen, opphaldsvêr med fare for litt nedbør, flau vind
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 6,6°
Grotli målestasjon kl 09: 9,2°, flau vind (0,6 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— kl 08: 8,8°, stille (0,4 m/s frå nordvest)
– I går vart Strynsfjellvegen gjennombrøyta. Ventes opna i dag, vart det sagt, men på nettsida til Statens vegvesen står ingenting om opning («Vinterstengt. Gjelder fra: 15.06.17 kl. 10:14 Gjelder til: Inntil videre»). Må vel rekne med litt repparasjonar av vegen, før opning… Har sett lastebil og gravemaskin køyre nedover att no på morgonen…

Torsdag 15. juni
Kl 09, på hytta i dag:
10,8°, stort sett overskya, men nokre sprekkar i skylaget, opphaldsvêr, svak vind
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 2,3°
Grotli målestasjon kl 09: 11,0°, svak vind (2,9 m/s frå aust-søraust)
– På Statens vegvesen si nettside står det at Fv 258 ventes opna 15. juni (i dag).
Eg tvilar! Var innover fjellet eit stykke i går. Mange snøfonner, og ikkje brøyta.

– Svartsteinfonne og Svartstein. 

Onsdag 14. juni
Kl 09, på hytta i dag:
8,9°, overskya, opphaldsvêr, svak vind
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 4,1°
Grotli målestasjon kl 09: 9,3°, svak vind (1,7 m/s frå vest)

Tysdag 13. juni
Kl 09, på hytta i dag:
6,6°, overskya, tåke i sør (framfor Skridulaupen), ein og annan regndråpen, svak vind
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 4,7°
Grotli målestasjon kl 09: 7,3°, svak vind (1,6 m/s frå vest)
——«——«—— kl 08: 7,2°, svak vind (3,0 m/s frå vest-nordvest)

Måndag 12. juni
Kl 09, på hytta i dag:
7,4°, overskya, regnvêr, flau vind
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 4,3°
Grotli målestasjon kl 09: 7,5°, svak vind (1,7 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— kl 08: 6,9°, flau vind (1,3 m/s frå sørvest)

Sundag 11. juni
Kl 09, på hytta i dag:
9,8°, overskya – kun nokre få sprekkar i skylaget, opphaldsvêr, lett bris
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 4,4°
Grotli målestasjon kl 09: 10,1°, lett bris (5,0 m/s frå aust)
——«——«—— kl 08: 8,6°, lett bris (4,5 m/s frå aust)

Laurdag 10. juni
Kl 09, på hytta i dag:
7,3°, overskya, tåke på toppane og nedover i hyttefeltet i vest, regnvêr, stille til flau vind
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 5,8°
Grotli målestasjon kl 09: 7,6°, flau vind (1,2 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— kl 08: 7,5°, flau vind (1,3 m/s frå vest-sørvest)

Fredag 9. juni
Kl 09, på hytta i dag:
9,9°, stort sett overskya, opphaldsvêr, lett bris til laber bris
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 4,7°
Grotli målestasjon kl 09: 9,9°, lett bris (4,3 m/s frå aust)

Torsdag 8. juni
Kl 09, på hytta i dag:
9,8°, stort sett skya, opphaldsvêr, laber bris til frisk bris
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 4,0°
Grotli målestasjon kl 09: 9,4°, laber bris (6,2 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— snødjupn: 0 cm

Onsdag 7. juni
Kl 09, på hytta i dag:
10,2°, overskya, opphaldsvêr, frisk bris – meldes om opp i liten kuling i heile dag
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 5,8°
Grotli målestasjon kl 09: 10,6°, frisk bris (8,0 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— kl 08: 9,7°, frisk bris (8,7 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 0 cm

Tysdag 6. juni
Kl 09, på hytta i dag:
7,1°, overskya, tåke på toppen av heile fjellkjeda Skridulaupen, det meldes om litt nedbør utover dagen, lett bris til laber bris
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 2,4°
Grotli målestasjon kl 09: 7,2°, laber bris (5,9 m/s frå aust)
——«——«—— kl 08: 6,6°, lett bris (4,5 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 0 cm

Måndag 5. juni, 2. pinsedag
Kl 09, på hytta i dag:
4,8°, tek til å bli sprekkar i skylaget, nokre tåkedottar framfor Laupen, svak vind til lett bris
Nedbør: 5,2 mm siste 24 timar (i gårefta/gårkveld)
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 2,2°
Grotli målestasjon kl 09: 6,4°, lett bris (3,9 m/s nordvest)
——«——«—— kl 08: 5,5°, lett bris (3,9 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— snødjupn: 0 cm

Sundag 4. juni, 1. pinsedag
Kl 09, på hytta i dag:
6,7°, overskya, tåke på toppane, regnbyger/fare for regnbyger, flau vind til svak vind
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -0,4°
Grotli målestasjon kl 09: 7,1°, svak vind (1,8 m/s frå aust)
——«——«—— kl 08: 7,0°, svak vind (2,1 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 0 cm

Laurdag 3. juni
Kl 09, på hytta i dag:
7,0°, overskya og grått, tåke langt nedover fjellsidene, opphaldsvêr, stille til flau vind
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 3,7°
Grotli målestasjon kl 09: 6,9°, flau vind (1,0 m/s frå sør-sørvest)
——«——«—— kl 08: 6,0°, flau vind (0,5 m/s frå vest)
——«——«—— snødjupn: 2 cm (??!!)
– Etter 6 mnd. og 10 dagar fekk vi køyre til hytta att i går.

Fredag 2. juni
Kl 09, på hytta i dag:
7,1°, overskya (med antydning til blå himmel), opphaldsvêr – men meldes litt nedbør i efta og i natt, svak vind
Grotli målestasjon kl 09: 5,9°, lett bris (3,5 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— kl 08: 4,8°, svak vind (2,0 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 0 cm
Det er planen at bommane inn til hyttegrenda blir opna i efta. Delar av hyttevegane er køyrbare.

Torsdag 1. juni
– – ingen notat – –
Min.temp. (på hytta): -1,1°
Snødjupn Grotli målestasjon: 2 cm

Onsdag 31. mai
Kl 09, på hytta i dag:
3,6°, overskya, tåke på toppane, nokre regndråpar, lett bris
Snødjupn, snømålet ved H2: tek til å smelte ein del snø kring snømålet, stort sett snøfonner. I snitt ved snømålet ca 15 cm.
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 2,8°
Grotli målestasjon kl 09: 5,0°, laber bris (6,2 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— kl 08: 4,7°, laber bris (5,7 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 3 cm

Tysdag 30. mai
Kl 09, på hytta i dag:
7,8°, overskya – litt tåke på toppen av Laupen, opphaldsvêr, stille til flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: tek til å smelte ein del snø kring snømålet, stort sett snøfonner. I snitt ved snømålet ca 20 cm.
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 2,2°
Grotli målestasjon kl 09: 7,3°, svak vind (2,5 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— kl 08: 6,9°, stille (0,4 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 2 cm

Måndag 29. mai
Kl 09, på hytta i dag:
8,0°, stort sett overskya – nokre få sprekkar i skyene, opphaldsvêr, flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: tek til å smelte ein del snø kring snømålet, slik at snødjupna blir varierande. I snitt ved snømålet ca 25-30 cm.
Det har smelta mykje snø dei siste dagane, men no meldes det om kaldare vêr.
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 4,0°
Grotli målestasjon kl 09: 7,8°, svak vind (1,8 m/s fråvest)
——«——«—— kl 08: 6,4°, flau vind (0,8 m/s frå nord)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 4 cm

– Grotli målestasjon, for eit par dagar sidan…

…oppdrag: tømming av nedbørsbøtte.

Sundag 28. mai
Kl 09, på hytta i dag:
12,1° i skuggen, lett skydekke til delvis skya, opphaldsvêr, flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: tek til å smelte ein del snø kring snømålet, slik at snødjupna blir varierande. I snitt ved snømålet ca 30 cm.
Framleis mykje snø, men dei siste dagane har det smelta mykje!
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 2,4°
Grotli målestasjon kl 09: 12,7°, flau vind (1,3 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— kl 08: 11,3°, flau vind (0,5 frå nord)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 2 cm

Laurdag 27. mai
– I går fekk vi kobla til att dette webkamera til det nye webhotellet, og håpar at «innbookings-problema» er over.

Kl 09, på hytta i dag:
9,0° i skuggen, lettskya til delvis skya, opphaldsvêr, stille til flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: tek til å smelte ein del snø kring snømålet, slik at snødjupna blir varierande. I snitt ved snømålet ca 35-45 cm.
Men vi har framleis mykje snø i terrenget…
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 2,1°
Grotli målestasjon kl 09: 8,0°, flau vind (1,0 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— kl 08: 9,3°, flau vind (1,0 frå vest-sørvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 9 cm

Fredag 26. mai
Kl 09, på hytta i dag:
6,8°, overskya, tåke langt nedover fjellsida i sør, opphaldsvêr, svak vind
Snødjupn, snømålet ved H2: tek til å smelte ein del snø kring snømålet, slik at snødjupna blir varierande. I snitt ved snømålet ca 40-50 cm.
Men vi har framleis mykje snø i terrenget…
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 2,0°
Grotli målestasjon kl 09: 6,9°, lett bris (3,8 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— kl 08: 6,0°, lett bris (3,5 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 16 cm

Torsdag 25. mai
Kl 09, på hytta i dag:
2,9°, overskya, tåke nedover fjellsidene, regn / regnbyger, stille til flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 45 cm i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 2,0°
Grotli målestasjon kl 09: 3,4°, flau vind (0,7 m/s frå sør)
——«——«—— kl 08: 3,0°, svak vind (2,1 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 24 cm

Onsdag 24. mai
Kl 09, på hytta i dag:
5,6°, overskya, litt tåke/skyer framfor Skridulaupen, opphaldsvêr, flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 50-55 cm i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -0,2°
Grotli målestasjon kl 09: 5,3°, flau vind (1,4 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 29 cm

Tysdag 23. mai

Kl 09, på hytta i dag:
4,1°, sol frå skyfri himmel, flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 60 cm i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -2,2°
Grotli målestasjon kl 09: 4,1°, svak vind (1,8 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— kl 08: 5,0°, flau vind (0,6 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 33 cm

Måndag 22. mai
Kl 09, på hytta i dag:
3,9°, overskya, grått/tåke på toppane, litt regn i lufta ?, svak vind
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 65 cm i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 2,5°
Grotli målestasjon kl 09:
——«——«—— kl 08: 4,1°, svak vind (2,6 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 37 cm
– No er vi under snødjupna for 2012 og 2015, men framleis over snødjupna for dei andre åra (2009 – 2016)
– 22. mai 2013 kom det 13 cm nysnø. 

Sundag 21. mai
Kl 09, på hytta i dag:
3,8°, overskya, grått/tåke på toppane, regn, flau vind til svak vind
Snødjupn, snømålet ved H2: 75 cm i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 2,2°
Grotli målestasjon kl 09: 4,4°, lett bris (3,5 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— kl 08: 4,2°, svak vind (1,5 m/s frå vest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 40 cm
– Den 21. mai i 2004 var det kolonnekøyring på Rv 15 over fjellet, på grunn av uvêr, snø og vind.
– Det kom mykje snø, som låg i fleire dagar. Nattetemperatur ned i -6°, dagtemperatur 0°.

Laurdag 20. mai
Kl 09, på hytta i dag:
8,0°, sol frå blå himmel med nokre få lette skyer, flau vind til svak vind
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 80 cm i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 1,9°
Grotli målestasjon kl 09: 8,1°, svak vind (2,9 m/s frå aust)
——«——«—— kl 08: 7,2°, lett bris (4,1 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 51 cm

Fredag 19. mai
Kl 09, på hytta i dag:
7,0°, sol frå blå himmel, litt tåke/skyer framfor Laupen, flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: 87 cm i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 2,0°
Grotli målestasjon kl 09: 5,1°, svak vind (2,3 m/s frå vest)
——«——«—— kl 08: 6,2°, svak vind (1,5 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 57 cm

Torsdag 18. mai
Kl 09, på hytta i dag:
5,4°, overskya, lett regnvêr, svak vind til lett bris
Snødjupn, snømålet ved H2: 93 cm i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 1,7°
Grotli målestasjon kl 09: 5,5°, svak vind (2,9 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— kl 08: 4,8°, svak vind (2,8 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 62 cm

– Breidalen, mot Stavbrekka og Geirangervegen i går, 17. mai:
breidalen svavbrekka geirangervegen 17.05.17
…ein del snø har rasa ned, men kanskje ein del att enno…

17.mai blomst

Onsdag 17. mai
Kl 09, på hytta i dag:
4,8°, tåke, opphaldsvêr, flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: 100 cm i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 1,8°
Grotli målestasjon kl 09: 4,2°, svak vind (2,6 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— kl 08: 4,0°, flau vind (1,1 m/s frå sør-søraust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 67 cm
– Middel snødjupn dei siste 8 åra (den 17. mai): 39 cm

Tysdag 16. mai
Kl 09, på hytta i dag:
4,2°, overskya, opphaldsvêr, lett bris
Snødjupn, snømålet ved H2: 108 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 1,5°
Grotli målestasjon kl 09: 5,1°, laber bris (6,6 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 79 cm
– No ligg vi under 2012-snødjupna, som var 85 cm den 16. mai. 

Måndag 15. mai
– Overskya, tåke og grått frå morgonen i dag. Det har klarna opp ein del, men framleis ein og annan tåkedotten.
– Plussgrader og litt regn i går/gårkveld, noko som fører til at snøen smeltar/søkk saman, men òg at den blir meir rotten.
Kl 09, på hytta i dag:
4,5°, lettskya / delvis skya, flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 110 cm (112 cm i gårkveld)
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 1,0°
Grotli målestasjon kl 09: 4,2°, flau vind (1,2 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— kl 08: 3,5°, flau vind (0,5 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 84 cm

Sundag 14. mai
Kl 09, på hytta i dag:
3,8°, lett skydekke, svak vind
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 115 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -2,3°
Grotli målestasjon kl 09: 4,0°, svak vind (3,1 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 87 cm

Ola-Bu, Hamsedalen…
Ola-Bu Hamsedalen 13.05.17
… 13. mai -17.

Laurdag 13. mai
Kl 09, på hytta i dag:
0,2°, lettskya, svak vind til lett bris
Snødjupn, snømålet ved H2: 115-120 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -2,6°
Grotli målestasjon kl 09: 2,9°, svak vind (3,4 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— kl 08: 1,6°, lett bris (4,2 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 91 cm

– Etter ein fin dag, kom ein fin kveld!
skridulaupen by night 12.05.17
…Skridulaupen «By night»… 12. mai 2017.

Fredag 12. mai
Kl 09, på hytta i dag:
0,2°, delvis skya, svak vind til lett bris
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 120 cm (119 cm litt ut på dagen)
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -6,2°
Grotli målestasjon kl 09: 0,4°, svak vind (3,1 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 94 cm
– Middel snødjupn dei siste 8 åra (den 12. mai): ca 54 cm
– T.d. i 2013 var snødjupna denne dagen 25 cm.
– I 2013: Snømålet ved H2 synte 54 cm

Torsdag 11. mai
– Oppdatert med bilete, teke ca kl 11:30…
skjåkfjell skridulaupen grotli 11.05.17
Kl 09, på hytta i dag:
-0,2°, delvis skya, svak vind til lett bris
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 120 cm (123 cm i går)
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -4,5°
Grotli målestasjon kl 09: -1,0°, svak vind (3,0 m/s frå aust)
——«——«—— kl 08: -1,9°, svak vind (3,1 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 95 cm

– Snømålet i dag, 10. mai: 123 cm
snømål 10.05.17

Onsdag 10. mai
Kl 09, på hytta i dag:
– Det meste av snøen som kom i gårnatt ligg framleis. Omtrent ikkje plussgrader i går. I tillegg 2-3 cm nysnø i natt, og i skrivande stund; snø i lufta! Eg trur jammen det er våren som kjem!
-2,2°, overskya, snø i lufta, nysnø på bakken (2-3 cm), svak vind til lett bris
Snødjupn, snømålet ved H2: 123 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -5,2°
Grotli målestasjon kl 09: -1,4°, svak vind (2,5 m/s frå aust)
——«——«—— kl 08: -2,9°, svak vind (2,7 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 95 cm
– Middel snødjupn dei siste 8 åra (den 10. mai): 59 cm

Tysdag 9. mai
Kl 09, på hytta i dag:
-0,4°, overskya, litt snø i lufta, eit dryss av nysnø på bakken (1-2 cm), svak vind til lett bris
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 120 cm – 119 cm i gårefta
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -3,1°
Grotli målestasjon kl 09: -0,9°, lett bris (3,5 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— kl 08: -1,4°, lett bris (3,6 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 96 cm (auka 1 cm sidan i går)

– Brøyting av Strynsfjellvegen…
brøyting strynsfjellvegen 08.05.17
…8. mai.

Måndag 8. mai
Kl 09, på hytta i dag:
-1,5°, stort sett overskya, svak vind
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 120 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -5,4°
Grotli målestasjon kl 09: -1,3°, svak vind (3,1 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 95 cm

– Sundag 7. mai: Vi har hatt same fine vêret no – dag etter dag….
skjåkfjell grotli skridulaupen 07.05.17

Sundag 7. mai
Ser ut til å bli nok ein strålande dag i fjellheimen!
Frå webkamera: http://skjaakhytteservice.no/webcam000M.jpg
webcam000M07.05.17
Fint skiføre (seier folk som brukar det)!
Kl 09, på hytta i dag:
1,3° (i skuggen), sol frå skyfri himmel, lett bris
Snødjupn, snømålet ved H2: 120-125 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -2,7°
Grotli målestasjon kl 09: 3,3°, flau vind (1,3 m/s frå sør-sørvest)
Grotli målestasjon kl 08: 3,0°, flau vind (0,8 m/s frå søraust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 95 cm

Laurdag 6. mai
Ser ut til å bli nok ein strålande dag i fjellheimen! Fint skiføre (seier folk som brukar det)!
Kl 09, på hytta i dag:
4,5° (i skuggen), sol frå skyfri himmel, stille til flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: 126-127 cm i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -2,2°
Grotli målestasjon kl 09: 4,6°, flau vind (1,3 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 100 cm

Fredag 5. mai
Kl 09, på hytta i dag:
4,8° (i skuggen), delvis skya – stadig større del av den blå himmel kjem fram, stille til flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: 128-129 cm i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -2,0°
Grotli målestasjon kl 09: 6,1°, svak vind (1,5 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— kl 08: 5,6°, stille (0,6 m/s frå nord-nordaust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 104 cm
– til samanligning: 5. mai år 2009 var snødjupna 39 cm

– Etter ein fin vêrdag, kom det ein fin kveld…
breidalsvatnet breidalen grotli skjåkfjell 04.05.17
…4. mai.

Torsdag 4. mai
Slik ser det ut mot vest i dag….
grotli hyttegrend langvasseggje 04.05.17
…PS: Dette kamera har ikkje funne sumartida, og viser dermed ein time feil!

Kl 09, på hytta i dag:
-1,2° (i skuggen), sol frå blå himmel, stille til flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: 129 cm i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -7,5°
Grotli målestasjon kl 09: +0,5°, stille (0,4 m/s frå vest)
——«——«—— kl 08: -2,0°, svak vind (1,5 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 106 cm = 31 cm over gjennomsnitten dei siste 8 åra, på denne dato

Onsdag 3.mai
Kl 09, på hytta i dag:
-0,9° (i skuggen), overskya tidleg i dag – men no er det snart att berre nokre lette skyer, stille til flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 130 cm (131 cm i går)
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -8,9°
Grotli målestasjon kl 09: -0,7°, flau vind (0,9 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— kl 08: -2,1°, flau vind (0,5 m/s frå nord)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 107 cm

– Ein strålande vêrdag også i går, 2. mai:
heillstuguvatnet skjåkfjell grotli 02.05.17
…ved Heillstuguvatnet, Raudeggje innerst.

Tysdag 2. mai
Kl 09, på hytta i dag:
-2,7° (i skuggen), sol frå nesten skyfri himmel – berre nokre lette skyfjoner mot sør, stille til flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 130 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -10,1°
Grotli målestasjon kl 09: -0,6°, stille (0,3 m/s frå nord-nordvest)
——«——«—— kl 08: -4,4°, flau vind (0,9 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 107 cm

Ein strålande 1. mai…
grotli 1. mai -17

Måndag 1. mai
Kl 09, på hytta i dag:
-4,8° (i skuggen), sol frå skyfri himmel, stille til flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 130 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -12,0°
Grotli målestasjon kl 09: -4,2°, flau vind (0,9 m/s frå vest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 108 cm

– Vêret er like fint i dag som i går…
gamle grotli skiløype 30.04.17
…her frå løypekøyring i går efta.

Vi har no 3 webkamera montert i Grotli:
– Ved Rv15/Fv258, mot Kjerrinhø og Krosshø i nord-nordvest: http://skjaakhytteservice.no/webcam000M.jpg
– I Grotli Hyttegrend, mot Langvasseggje i vest: http://skjaakhytteservice.no/webcam2000M.jpg
(PS: dette kamera har ikkje klart å innstille seg på sumartid, og ligg derfor ein time etter..)
– I Grotli Hyttegrend, mot Skridulaupen i sør: http://skjaakhytteservice.no/webcam3.jpg
I tillegg finn du lenke til vår vêrstasjon på heimesida vår…

– Tenkt deg til fjells? Hugs å sjekk vêr- og vegmeldingar !!

Sundag 30. april
Kl 09, på hytta i dag:
-4,5° (i skuggen), sol frå skyfri himmel, stille til flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 130-132 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -11,7°
Grotli målestasjon kl 09: -4,4°, flau vind (0,5 m/s frå sørvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 111 cm

Ei fin langhelg! Her frå Grotli Hyttegrend (Kjosvegen), austover mot Grotlivatnet…
grotli hyttegrend grotlivatnet 29.04.17
…i går, 29. april.

Laurdag 29. april
Kl 09, på hytta i dag:
-1,7°, overskya til delvis skya – ein del sprekkar i skylaget – men ikkje så strålande som meldingane tilsa, lett bris til laber bris
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 130-134 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -4,4°
Grotli målestasjon kl 09: -1,7°, laber bris (5,6 m/s frå aust-aøraust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 111 cm

Fredag 28. april
Kl 09, på hytta i dag:
-4,1°, lettskya, svak vind
Snødjupn, snømålet ved H2: 134 cm (i går efta)
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -11,5°
Grotli målestasjon kl 09: -7,4°, flau vind (0,8 m/s vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 114 cm

Torsdag 27. april – 77 år i dag sidan luftkamp over Grotli…
Kl 09, på hytta i dag:
– Lett skydekke – som grensar til at den blå himmelen bak får overtaket…
-2,5°, delvisskya til lettskya, flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 130-135 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -9,0°
Grotli målestasjon kl 08: -4,2°, flau vind (1,2 m/s aust-søraust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 117 cm

Onsdag 26. april
Kl 09, på hytta i dag:
– Vekslande vêr! Den eine stunda gløttar sola fram – i neste stund er det snøbyger… Men meldingane tilsi overskya, med snøbyger i dag…
-4,0°, stort sett overskya, enkelte snøbyger, svak vind til lett bris
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 135 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -9,2°
Grotli målestasjon kl 10: -2,6°, lett bris (5,1 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 117 cm – trass litt påfyll, men snøen søkk saman…

Tysdag 25. april
Kl 09, på hytta i dag:
-4,2°, overskya, litt disigt/grått på toppane – særleg framfor Laupen, svak vind til lett bris
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 135 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -6,9°
Grotli målestasjon kl 09: -2,0°, svak vind (1,6 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 119 cm

Måndag 24. april
Kl 09, på hytta i dag:
-4,5°, overskya, antydning til snø i lufta, nysnø på bakken, flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: 139 cm i gårefta
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -7,2°
Grotli målestasjon kl 08: -4,7°, flau vind (0,5 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 123 cm

Sundag 23. april
Kl 09, på hytta i dag:
-3,6°, overskya, lette snøbyger, svak vind
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 135 – 140 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -6,9°
Grotli målestasjon kl 09: -4,6°, laber bris (7,1 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 126 cm – middel snødjupn denne dato, dei siste 8 åra: 88 – 89 cm
– trur vi må attende til 2005 for å finne like mykje snø på denne dato…

Laurdag 22. april
Kl 09, på hytta i dag:
-2,8°, overskya, lette snøbyger, lett bris
Snødjupn, snømålet ved H2: 137 cm i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -5,3°
Grotli målestasjon kl 09: -1,9°, laber bris (6,3 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 116 cm

Fredag 21. april
Kl 09, på hytta i dag:
-2,7°, overskya, snøbyger, frisk bris opp i liten kuling
I gårkveld og i natt var det stiv kuling til sterk kuling
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 130-135 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -4,1°
Grotli målestasjon kl 09: -2,2°, frisk bris (7,5 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 113 cm

Torsdag 20. april
Kl 09, på hytta i dag:
0,6°, overskya, snø- / sluddbyger, lett bris til laber bris
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 125-127 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): – –
Grotli målestasjon kl 09: 2,1°, svak vind (3,3 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 105 cm

Onsdag 19. april
Kl 09, på hytta i dag:
-5,2°, lett skydekke, stille til flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 125-127 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -14,1°
Grotli målestasjon kl 09: -7,4°, flau vind (1,4 m/s frå søraust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 105 cm
– – Det meldes om aukande vind og ein del nedbør utover veka, opp i stiv kuling torsdag og fredag…

– Det vart både påskevêr og påskesnø til overs i år òg…
skjåkfjell skridulaupen grotli 18.04.17
…mot Skridulaupen, 18.04.17.

Tysdag 18. april
Påska 2017 er no historie – vi er attende i kvardagen…
Men det vart både påskevêr og påskesnø «til overs» i år òg.
Kl 09, på hytta i dag:
-9,4° (i skuggen), sol frå skyfri himmel, stille til flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 125-127 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -13,7°
Grotli målestasjon kl 09: -8,6°, flau vind (1,2 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 105 cm

Måndag 17. april – 2. påskedag
Kl 09, på hytta i dag:
-9,0° (i skuggen), stort sett blå himmel – nokre lette skyer, stille til flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: 127 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -13,8°
Grotli målestasjon kl 09: -7,5°, flau vind (1,1 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 106 cm

Sundag 16. april – 1. påskedag
Kl 09, på hytta i dag:
-5,1°, lettskya – delvis gløtt av sol, flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: 125-130 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -10,6°
Grotli målestasjon kl 09: -4,7°, stille (0,2 m/s)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 106 cm

Laurdag 15. april
Kl 09, på hytta i dag:
-6,0°, lettskya/lett skydekke, flau vind til svak vind
Snødjupn, snømålet ved H2: 130 cm seint i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -16,2°
Grotli målestasjon kl 10: -5,5°, lett bris (3,9 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 106 cm

Fredag 14. april – sumardagen
Kl 09, på hytta i dag:
-8,1° (i skyggen), sol frå blå himmel, flau vind til svak vind
Snødjupn, snømålet ved H2: 133 cm seint i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -11,1°
Grotli målestasjon kl 09: -5,0°, svak vind (2,4 m/s frå vest)
——«——«—— kl 08: -6,1°, svak vind (3,4 m/s frå sørvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 106 cm

Torsdag 13. april
Kl 09, på hytta i dag:
-1,6°, overskya, lett snøvêr, svak vind
Ca 2-3 cm nysnø
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 130-135 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -4,3°
Grotli målestasjon kl 09: -1,1°, svak vind (2,4 m/s frå vest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 109 cm

Onsdag 12. april
Kl 09, på hytta i dag:
-1,4°, overskya, lett snøvêr, stille til flau vind
Ca 5 cm nysnø
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 140 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -5,3°
Grotli målestasjon kl 09: -1,4°, flau vind (0,6 m/s frå sør-sørvest)
——«——«—— kl 08: -3,3°, flau vind (1,1 m/s frå søraust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 116 cm

Tysdag 11. april
Kl 09, på hytta i dag:
-3,8°, overskya, stort sett opphaldsvêr, men ei og anna lett snøbyge, lett bris
Ca 30-35 cm nysnø
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 145 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -6,2°
Grotli målestasjon kl 09: -3,7°, lett bris (4,3 m/s frå vest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 123 cm
Vêrmeldingane i dag: Meldes om lettare vêr utover dagen (mindre overskya), men fare for nedbør att til kvelden

Måndag 10. april
Kl 09, på hytta i dag:
-0,6°, overskya til delvis skya, varierande vêr – frå sol til (tette) snøbyger, lett bris til laber bris
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 120 cm i går
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -2,1°
Grotli målestasjon kl 09: -0,1°, laber bris (6,1 m/s frå nordvest)
——«——«—— kl 08: -0,3°, laber bris (5,8 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 95 cm
Vêrmeldingane i dag: Det meldes ein del vind utover dagen, opp i stiv kuling frå vest, og litt nedbør (ca 5-15 cm snø)

Sundag 9. april
Kl 09, på hytta i dag:
1,8°, overskya, oppholdsvêr, lett bris
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 123 cm i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -0,1°
Grotli målestasjon kl 08: 2,6°, svak vind (2,3 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 97 cm

Laurdag 8. april
Kl 09, på hytta i dag:
1,6°, overskya, litt yr/regn i lufta, lett bris til laber bris
Snødjupn, snømålet ved H2: regn og mildvêr, både dag og natt, har ført til at snøen har sokke ein del,
i gårkveld var det 123 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -1,6°
Grotli målestasjon kl 08: 2,7°, lett bris (4,9 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 101 cm

Fredag 7. april
Kl 09, på hytta i dag:
1,5°, overskya, opphaldsvêr, frisk bris – vindkast opp i liten kuling
Snødjupn, snømålet ved H2: i går var det 147 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -1,6°
Grotli målestasjon kl 09: 2,1°, laber bris (7,2 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 111 cm

Torsdag 6. april
Kl 09, på hytta i dag:
-1,4°, overskya, lett snøvêr, svak vind til lett bris
Snødjupn, snømålet ved H2: seint i gårkveld var det 136 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -3,2°
Grotli målestasjon kl 08: -1,2°, lett bris (3,5 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 115 cm

Onsdag 5. april
– Dagen starta med PC- og nettproblemer! Håpar å få det i orden att i løpet av dagen!
– Uvêret (snø og vind) kom som varsla. Eg har sagt det før – i vinter har vêrmeldingane verkeleg slått til!
– Kolonnekøyring på Rv15 vart innført i natt.
– Snødjupna på snømålet på Grotli målestasjon har auka med 10 cm, frå kl 07 i går til kl 07 i dag.

Tysdag 4. april
– Vêrmeldingane fram til palmehelga ser ikkje heilt snille ut. Vind og nedbør! Det meldes om minusgrader, dermed ser det ut til at vi kan få 20-40 cm nysnø. Vinden merka vi allereie i gårkveld, med liten kuling. Men nedbøren har vi ikkje sett noko til enno.
Kl 09, på hytta i dag:
3,4°, overskya – men sola bryt gjennom no og da, opphaldsvêr – men ser ut til at det tek til «å grine i høom», lett bris til laber bris
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 115-120 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 0,5°
Grotli målestasjon kl 09: 4,1°, svak vind (2,0 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 100 cm

Måndag 3. april
Kl 09, på hytta i dag:
1,9°, overskya, opphaldsvêr, svak vind
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 120 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -3,5°
Grotli målestasjon kl 09: 2,7°, svak vind (3,0 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 102 cm

Sundag 2. april
Kl 09, på hytta i dag:
2,5°, overskya, opphaldsvêr, flau vind
Snødjupn, snømålet ved H2: 124 cm i gårefta
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -0,7°
Grotli målestasjon kl 09: 1,6°, flau vind (0,6 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 103 cm

Laurdag 1. april
Kl 09, på hytta i dag:
3,9°, overskya – sola prøvar å bryte gjennom skydekket, svak vind til lett bris
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 125 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -6,3°
Grotli målestasjon kl 09: 4,9°, svak vind (3,4 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— kl 08: 5,2°, lett bris
——«——«—— snødjupn (kl 07): 108 cm

Fredag 31. mars
Kl 09, på hytta i dag:
– Tåke er det ikkje ofte vi har – men i dag ligg den heilt inn til hytteveggen…
-7,2°, tjukk tåke, opphaldsvêr, flau vind til svak vind
Ca 6-7 cm nysnø i går
Snødjupn, snømålet ved H2: i går 125 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -11,4°
Grotli målestasjon kl 09: -6,8°, flau vind (0,9 m/s frå vest)
——«——«—— kl 08: -7,8°, flau vind (0,9 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 105 cm

Torsdag 30. mars
Kl 09, på hytta i dag:
-6,9°, overskya, opphaldsvêr, svak vind
Snødjupn, snømålet ved H2: ca 120 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -14,3°
Grotli målestasjon kl 09: -6,2°, lett bris (4,7 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 105 cm

Onsdag 29. mars
Grotli målestasjon kl 09: -8,8°, flau vind (0,5 m/s frå nord-nordvest)
——«——«——  kl 08: -13,4°, stille
——«——«—— snødjupn (kl 07): 105 cm

Tysdag 28. mars
Kl 09, på hytta i dag:
-3,1°, overskya, opphaldsvêr, svak vind til lett bris
– Plussgrader, og litt regn, dei siste døgna, gjer at snøen søkk saman. Like vel:
Snødjupn, snømålet ved H2 var 122 cm ut på dagen i går.
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 1,6°
Grotli målestasjon kl 09: -2,2°, lett bris (4,2 m/s frå nordvest)
——«——«——  kl 08: -2,1°, lett bris (4,2 m/s frå nord-nordvest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 106 cm

Måndag 27. mars
Kl 09, på hytta i dag:
4,5°, stort sett overskya, opphaldsvêr, lett bris
Snødjupn (snømålet ved H2):
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 1,6°
Grotli målestasjon kl 09:
——«——«—— min.temp.: – – // kl 08: 5,2°, laber bris (7,2 m/s frå vest-nordvest) // kl 07: – –
——«——«—— snødjupn (kl 07): 111 cm

Sundag 26. mars
Kl 09, på hytta i dag:
3,0°, overskya, regnbyger, frisk bris til liten kuling
Snødjupn (snømålet ved H2):  ca 150 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -1,2°
Grotli målestasjon kl 09: 4,1°, laber bris (6,7 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp.: – – // kl 08: – –  // kl 07: 4,5°, laber bris
——«——«—— snødjupn (kl 07): 120 cm

~ Skjåkfjell ~ 25. mars -17.
Fint frå morgonen, men skya på utover dagen.
skjåkfjell grotli skridulaupen 25.03.17

– Innover mot Heillstuguvatnet, Skridulaupen i bakgrunnen.

Laurdag 25. mars
Kl 09, på hytta i dag:
-1,0°, lettskya, opphaldsvêr, laber bris til frisk bris
– Det meldes framleis at det kan bli opp i liten- til stiv kuling både laurdag og sundag
– Men mildare, og mindre nedbør enn meldingan før helga
Snødjupn (snømålet ved H2):  ca 165 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -2,9°
Vêrstasjonen på garasjen (Rv15/Fv258) kl 09: 0,1°, lett bris til laber bris, frå nordvest
Grotli målestasjon kl 09: 0,2°, lett bris (4,1 m/s frå nordvest)
——«——«—— min.temp.: – – // kl 08: -1,8° lett bris // kl 07: -0,9°, svak vind
——«——«—— snødjupn (kl 07): 133 cm – framleis godt over gjennomsnittet for dei 8 førre åra

Fredag 24. mars
Kl 09, på hytta i dag:
-2,4°, overskya, lett snøvêr/snø i lufta, laber bris
– Det meldes om snøvêr og aukande vind utover dagen, kvelden og natta
– Kan bli opp i stiv kuling både i kveld, laurdag og sundag
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 165 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -14,8°
Vêrstasjonen på garasjen (Rv15/Fv258) kl 09: -2,5°, lett bris til laber bris, frå vest-sørvest
Grotli målestasjon kl 09: -1,5°, lett bris (4,8 m/s frå vest)
——«——«—— min.temp.: – – // kl 08: -2,1° lett bris // kl 07: -2,5°, lett bris
——«——«—— snødjupn (kl 07): 134 cm = 41 cm meir enn på same dato i fjor

– Når vêret er så fint, er det vanskeleg å innstille seg på snø, vind og uvêr – som meldingane tyder på at vi skal få ein del av i helga… Bilete teke i Grotli Hyttegrend, mot nordvest…
grotli hyttegrend 23.03.17
…den 23. mars.

Torsdag 23. mars
Kl 09, på hytta i dag:
-4,3°, overskya, (lett) snøvêr/snøbyger, til tider dårleg sikt, lett bris til laber bris
– Ein del snø og vind i gårkveld og i natt – vindkast opp i stiv kuling
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 165 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -8,0°
Vêrstasjonen på garasjen (Rv15/Fv258) kl 09: -2,5°, lett bris, frå nordvest
Grotli målestasjon kl 09: -4,1°, laber bris (5,7 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp.: – – // kl 08: -4,0° lett bris // kl 07: -5,1°, lett bris
——«——«—— snødjupn (kl 07): 131 cm
– – Får ofte spørsmål om det er lite eller mykje snø…
Siste halvdel av mars har gjennomsnitt snødjupn vore 100-105 cm, dei siste 8 åra. 
Ser ut til at vi har bra med snø i år! 

Onsdag 22. mars
Kl 09, på hytta i dag:
-4,5°, overskya, litt snø i lufta, grått/dårleg sikt til toppane, svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 165 – 170 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -7,6°
Vêrstasjonen på garasjen (Rv15/Fv258) kl 09: -2,7°, svak vind til lett bris, frå nordvest
Grotli målestasjon kl 09: -4,1°, svak vind (3,4 m/s frå vest nord-vest)
——«——«—— min.temp.: – – // kl 08: -4,4° svak vind // kl 07: -5,2°, svak vind
——«——«—— snødjupn (kl 07): 128 cm

Tysdag 21. mars
Kl 09, på hytta i dag:
-1,1°, overskya, lett snøvêr, lett bris til laber bris
Snødjupn (snømålet ved H2): 161 cm seint i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -5,1°
Vêrstasjonen på garasjen (Rv15/Fv258) kl 09: 0,6°, lett bris, frå nordvest
Grotli målestasjon kl 09: -0,5°, lett bris (3,8 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp.: – – // kl 08: -1,2° svak vind // kl 07: -2,0°, lett bris
——«——«—— snødjupn (kl 07): 121 cm

– Eit glimt frå den 20. mars:
grotli hyttegrend skridulaupen 20.03.17
…sol fyrst på dagen. Ut på eftaen og kvelden vart det overskya og lett snøvêr. 

Måndag 20. mars
Kl 09, på hytta i dag:
-2,8°, sol frå lettskya himmel, svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): 165-168 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -11,4°
Vêrstasjonen på garasjen (Rv15/Fv258) kl 09: -2,4°, svak vind, frå søraust
Grotli målestasjon kl 09: -3,3°, svak vind (2,6 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— min.temp.: – – // kl 07: -5,0°, svak vind
——«——«—— snødjupn (kl 07): 121 cm

Sundag 19. mars
Kl 09, på hytta i dag:
-12,2°, sol frå (omtrent) skyfri himmel, svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2):  168 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -20,7°
Vêrstasjonen på garasjen (Rv15/Fv258) kl 09: -9,3°, svak vind, frå søraust
Grotli målestasjon kl 09: – – ingen oppdatering – –
——«——«—— min.temp.: Under -20° i natt
——«——«—— snødjupn (kl 07): 137 cm

Laurdag 18. mars
– No håpar vi at uvêret er over – for denne gong! Litt over kl 16 i går, vart det fri ferdsel att på rv 15.
– Det har kome ein del snø dei siste dagane.
– På Grotli målestasjon har snødjupna auka med 46 cm. Dvs. omtrent 30 cm over g.j.s. for same dato dei 8 førre åra.
– Som det brukar å gjera, har det kome meire snø oppe i hyttefelta – på snømålet ved Strynsfjellvegen/Skridulaupråket har snødjupna auka ca 60 cm.
– Mykje laussnø, og store snøfonner i terrenget og ved hytteveggar.
…Etter fleire døgn med uvêr, er det godt å sjå att fjella og ein liten flik av blå himmel…
grotli skridulaupen 18.03.17
…bilete teke i dag (18. mars).
Kl 09, på hytta i dag:
-5,8°, stort sett overskya – ein og annan flik av blå himmel, inn i mellom litt snø i lufta, svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2):  172 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -9,5°
Vêrstasjonen på garasjen (Rv15/Fv258) kl 09: -3,2°, svak vind, frå nordvest
Grotli målestasjon kl 09: -5,3°, svak vind (2,3 m/s frå vest)
——«——«—— min.temp.: – – –  // kl 07: -6,3°, svak vind
——«——«—— snødjupn (kl 07): 141 cm

Fredag 17. mars
– I gårkveld, litt over kl 20, var det «på’an igjen» – med kolonnekøyring. Snøvêr og vind.
– Ser ut til at det har vore fri ferdsel ein times tid i natt, no kl 09 er det framleis kolonnekøyring.
– Dersom nokon tenkjer seg til fjells, eller over fjellet: sjekk vêr- og vegmeldingar.
– I.o.m. nedbør i heile dag, blir ikkje hyttevegane (i Grotli Hyttegrend) trakka i dag. Mykje laussnø og drevfonner, vanskeleg å ta seg fram også med snøscooter,
– derfor: skal du ha transport så gje beskjed i god tid, slik at Tor rekk å køyre spor til hytta!
Kl 09, på hytta i dag:
-3,7°, overskya, snøvêr, lett bris til laber bris
Snødjupn (snømålet ved H2):  ca 160 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -5,5°
Vêrstasjonen på garasjen (Rv15/Fv258) kl 09: -2,1°, laber bris, frå nordvest
Grotli målestasjon kl 09: -2,9°, lett bris (3,5 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp.: – – –  // kl 07: -3,2°, lett bris // kl 08: -2,7°, lett bris
——«——«—— snødjupn (kl 07): 137 cm

Oppdatering, 16. mars, kl 13:
Rv 15, Skjåk – Stryn, vart opna for fri ferdsel kl 11:30 i dag.
Men når ein ser vêrmeldinga på Yr.no, for Grotli-Breidalen, kan ein lure på kor lenge det vil vare…
I skrivande stund har vinden auka på, frisk bris med vindkast opp i liten kuling, ca 2 plussgrader, og litt nedbør i lufta.
grotli-breidalen 16. og 17. mars

Torsdag 16. mars
Dagen i går:
Mykje vind, snøvêr / snøfokk! Det har lagt seg snøfonner og snøskavlar rundt om, ved hytter og i terrenget, og snødjupna har auka.
Rv 15 var stengt i heile går. Mykje vind og nedbør (snø) fører svært ofte til rasfare i Grasdalen. Når det er rasfare i Grasdalen, kan dei heller ikkje ha kolonnekøyring.
Ny vurdering av opning/oppstart av kolonnekøyring i dag kl 10.
– I dag ser vêret litt lettare ut – skimtar Skridulaupen, og vindkasta er på langt nær så kraftige lenger.
Men etter vêrmeldingane skal vi få liten kuling til stiv kuling og nedbør, både i dag og i morgon. Plussgrader i dag, men minusgrader frå midnatt.
Kl 09, på hytta i dag:
-0,2°, overskya, opphaldsvêr, svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2):  153 cm ut på dagen i går
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -4,5°
Vêrstasjonen på garasjen (Rv15/Fv258) kl 09: -0,3°, flau vind til svak vind, frå vest-sørvest
Grotli målestasjon kl 09: -1,1°, svak vind (1,6 m/s frå vest)
——«——«—— min.temp.: – – –  // kl 07: -2,5°, svak vind // kl 08: -2,0°, flau vind
——«——«—— snødjupn (kl 07): 131 cm
– Eg bomma kanskje ikkje så mykje i går, når eg tippa snødjupna på snømålet til ca 140-150 cm
snømål 15.03.17
Det viste 153 cm, ut på dagen i går. 

Onsdag 15. mars
Ein liten rapport frå det siste døgnet:
Det har vore litt «heftig» vêr, her på fjellet. På rv 15, Skjåk – Stryn, vart det innført kolonnekøyring ved 13-tida i går.
Kl 03 i natt vart vegen stengt, noko den framleis er.
Det meldes om stiv kuling i heile dag. Rasfaren i Grasdalen blir og sjekka før opning av vegen att.
Her i Grotli Hyttegrend var vindstyrken på liten storm, med vindkast opp i full storm i gårkveld.
Tett snøvêr/snøfokk i går og utover natta.
Kl 09, på hytta i dag:
-2,1°, overskya, litt snø/snøfokk, laber bris til frisk bris
Snødjupn (snømålet ved H2): ?? med ca 30 cm nysnø, tippar eg ca 140-150 cm ??
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -3,5°
Vêrstasjonen på garasjen (Rv15/Fv258) kl 09: -1,1°, laber bris til frisk bris, frå nordvest
Grotli målestasjon kl 09: -1,6°, laber bris (7,0 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp.: – – –  // kl 07: -2,2°, laber bris // kl 08: -2,3°, laber bris
——«——«—— snødjupn (kl 07): 125 cm

Tysdag 14. mars
Kl 09, på hytta:
0,9°, overskya, litt sludd/regn i lufta, laber bris til frisk bris
Snødjupn (snømålet ved H2): 110 – 114 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -1,7°
Vêrstasjonen på garasjen (Rv15/Fv258) kl 09: 2,5°, lett bris til laber bris frå vest-sørvest
Grotli målestasjon kl 09: 2,7°, laber bris (6,0 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— min.temp.: – – –  // kl 07: 1,4°, lett bris // kl 08: 1,8°, laber bris
——«——«—— snødjupn (kl 07): 95 cm

Vêrmelding for Grotliområdet (Grotli / Breidalen) 14. og 15. mars:grotli målestasjon og breidalen 14. og 15. mars
– Måtte passe på å få oss ein fin sparktur…
skjåkfjell skridulaupen strynsfjellvegen grotli 13.03.17
…før uvêret (event.) kjem.

Måndag 13. februar
Kl 09, på hytta:
0,3°, overskya, antydning til litt snø i lufta, lett bris til laber bris
– Litt over midnatt i natt hadde vi nokre vindkast opp i stiv kuling
Snødjupn (snømålet ved H2): 112 – 114 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -5,4°
Vêrstasjonen på garasjen (Rv15/Fv258) kl 09: 1,1°, lett bris frå sørvest
Grotli målestasjon kl 09: 1,0°, laber bris (6,1 m/s frå vest)
——«——«—— min.temp.: – – –  // kl 07: 1,4°, svak vind // kl 08: 0,6°, lett bris
——«——«—— snødjupn (kl 07): 96 cm

– Snømålet ved Strynsfjellvegen/Skridulaupråket i går, 12. mars: 114 cm.
snømål 12.03.17
– Etter vêrmeldingane pr. sundag kveld, kan vi vente oss 40-50 cm nysnø dei komande dagane.
Men det verste er vel at snøen vil koma «på tvers». Meldes om opp i liten storm i Breidalen-/Grotli-området.

Sundag 12. mars
Kl 09, på hytta:
-4,1°, sola gløttar fram, delvis skya, opphaldsvêr, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 112 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -5,3°
Vêrstasjonen på garasjen (Rv15/Fv258) kl 09: -1,5°, flau vind frå aust-nordaust
Grotli målestasjon kl 09: -2,1°, stille (0,4 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— min.temp.: – – –  // kl 07: -4,5°, flau vind // kl 08: -3,7°, stille
——«——«—— snødjupn (kl 07): 96 cm

– Frå løypekøyring 11. mars:
grotli skjåkfjell mastrunda skiløype 11.03.17
– Mastrunda…

Laurdag 11. mars
Kl 09, på hytta:
-10,5°, sol frå nesten skyfri himmel, flau vind til svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 115 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -16,6°
Vêrstasjonen på garasjen (Rv15/Fv258) kl 09: -9,8°, flau vind til svak vind frå sør-sørvest
Grotli målestasjon kl 09: -14,1°, flau vind (0,6 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— min.temp.: – – –  // kl 07: -19,1°, flau vind // kl 08: -17,1°, flau vind
——«——«—— snødjupn (kl 07): 96 cm

Fredag 10. mars
Kl 09, på hytta:
-3,6°, overskya, opphaldsvêr, stille til flau vind
Ca 5-10 cm nysnø i går
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 110-115 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -9,9°
Vêrstasjonen på garasjen (Rv15/Fv258) kl 09: -2,4°, stille
Grotli målestasjon er p.t. ute av drift.
Restart har vore prøvd. Ein del må skiftes, som sendes frå Oslo.

Torsdag 9. mars
Kl 09, på hytta:
-10,1°, overskya, grått/disigt på toppane, litt snø i lufta og eit kvitt dryss på bakken, svak vind til lett bris
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 110 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -19,7°
Vêrstasjonen på garasjen (Rv15/Fv258) kl 09: -9,4°, svak vind frå aust-søraust
Grotli målestasjon kl 09: – – – data manglar – – –
——«——«—— min.temp.: – – –  // kl 07: – – –
——«——«—— snødjupn (kl 07): – – data manglar – –

– Strynsfjellvegen, mot Skridulaupen (08.03.17). – Nykøyrd skiløype og nok ein fin vêrdag!
skiløype heillstuguløypa strynsfjellvegen grotli 08,03,17

– I gårkveld vart det køyrd fram ei trakkemaskin frå Stryn Sommarskisenter. Da vart Strynsfjellvegen planert frå bommen ved Heillstuguvatnet til parkeringsplassen.
Etterpå vart det køyrd rull og sporlegger, for Skjåk Turløyper.

Onsdag 8. mars
Kl 09, på hytta:
-18,1°, sol frå blå himmel, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 110 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -24,6°
Vêrstasjonen på garasjen (Rv15/Fv258) kl 09: -19,1°, flau vind frå sørvest
Grotli målestasjon kl 09: – – – data manglar – – –
——«——«—— min.temp.: – – –  // kl 07: – – –
——«——«—— kl 01 i natt var det -21,2°
——«——«—— snødjupn (kl 07): – – data manglar – –

– Eit lite glimt frå i går, den 7. mars:
grotli kjostjønne skridulaupen 07.03.17
– Kjostjønne, mot Skridulaupen. Ikkje mange sjenerande skyer…

Tysdag 7. mars
Kl 09, på hytta:
-14,8°, sol frå blå himmel – kun nokre lette skyfjoner, svak vind til lett bris
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 110 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -21,5°
Grotli målestasjon kl 09: -13,7°, lett bris (4,5 m/s frå aust)
——«——«—— min.temp.: – – –  // kl 07: -14,2°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 93 cm

– 6. mars – det vart nok ein fin dag, her i fjellheimen…
grotli skjåkfjell skridulaupen strynsfjellvegen grotli hyttegrend 06.03.17
– Her frå Vesteråssvingen, Strynsfjellvegen – mot Skridulaupen. 

Måndag 6. mars
Kl 09, på hytta:
-10,7°, for det meste overskya men ein del blå himmel, opphaldsvêr, laber bris til frisk bris
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 110 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -12,4°
Grotli målestasjon kl 09: -10,5°, laber bris (5,7 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— min.temp.: – – –  // kl 07: -10,9°, lett bris
——«——«—— snødjupn (kl 07): 93 cm

– I Sør-Noreg var det varsla dårleg vêr i helga (laurdag kveld og sundag), men for Grotli (og Breidalen) «berre» frisk bris, og ikkje nedbør. Ein del valgte like vel å reise frå hyttene, da dei var redd heilårsvegen skulle bli stengt…
Det vart som varsla: opp i frisk bris, litt snøfokk på bakken og oppe i fjellet, men elles ein fin vinterdag!
grotli skjåkfjell skridulaupen 05.03.17
– Nokon hadde sett på vêrmeldinga for Strynefjellet, der det var varsla sterk kuling.
Men – Grotli og Breidalen ligg IKKJE på Strynefjellet, det er omtrent 2 mil dit – og vegen (Fv 258) er vinterstengt! 

Sundag 5. mars
Kl 09, på hytta:
-5,7°, stort sett blå himmel, litt bakkefokk, laber bris til frisk bris
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 110 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -11,4°
Grotli målestasjon kl 09: -5,7°, frisk bris (8,0 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— min.temp.: – – –  // kl 07: -6,1°, laber bris
——«——«—— snødjupn (kl 07): 93 cm

– Reinen har ein tøff vinter i år! Vi er oppmoda om å vise hensyn, og ikkje uroe den!
I går gjekk det ein flokk på omlag 80 dyr i Breheimen nasjonalpark, som vi kunne nyte synet av frå hytte-vindauga våre!
rein breheimen grotli 04.03.17
Hugs at det er utvida bandtvang frå 1. mars i området! 

Laurdag 4. mars
Kl 09, på hytta:
-11,1°, stort sett overskya, opphaldsvêr, flau vind til svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 110 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -19,4°
Grotli målestasjon kl 09: -11,0°, svak vind (1,6 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— min.temp.: -22.8° i natt, og kaldast Topp fjellstasjon i landet i natt òg // kl 07: -18,8°, stille
——«——«—— snødjupn (kl 07): 94 cm

~  3. mars 2017 – det vart nok ein strålande dag i Grotli – i Skjåkfjella…
grotli hyttegrend skjåkfjell skridulaupen 03.03.17

Fredag 3. mars
Kl 09, på hytta:
-12,8°, delvis skya, opphaldsvêr, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 110-115 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -18,9°
Grotli målestasjon kl 09: -15,8°, stille (0,4 m/s frå nord-nordvest)
——«——«—— min.temp.: -22.6° i natt, og kaldast Topp fjellstasjon i landet // kl 07: -19,7°, flau vind
——«——«—— snødjupn (kl 07): 94 cm

– I går (2. mars) var det ein strålande dag, her i Grotli og Skjåkfjella:
grotli skjåkfjell skridulaupen 02.03.17

Torsdag 2. mars
Kl 09, på hytta:
-15,2°, sol frå skyfri himmel, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): 113 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -17,2°
Grotli målestasjon kl 09: -15,1°, flau vind (0,8 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -18,4°, flau vind // kl 08: -19,7°, stille
——«——«—— snødjupn (kl 07): 94 cm

Onsdag 1. mars
Litt overskya i dag – men fin temperatur.
grotli hyttegrend 01.03.17
Var utan breibandforbindelse fyrst på dagen, derfor inga oppdatering frå morgonen.
Men her er notata frå kl 09:
På hytta:
-3,0°, overskya – Skridulaupen var borte bak skyene, litt snø i lufta, flau vind (men i natt har det vore opp i liten til stiv kuling, også her i Grotli og i hyttegrenda = litt sterkare enn varsla)
Snødjupn (snømålet ved H2): 113 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -3,8°
Grotli målestasjon kl 09: -1,7°, flau vind (1,3 m/s frå vest)
——«——«—— snødjupn (kl 07): 94 cm
«Dags dato»:
Gjennomsnitt snødjupn den 1. mars dei 8 førre åra (2009-2016): 95 cm
I dag, 1. mars 2017: 94 cm

Tysdag 28. februar
Kl 09, på hytta:
-1,3°, overskya – men inn i mellom bryt sola seg fram, grått framfor Laupen (og på dei fleste toppane), litt snø i lufta, svak vind til lett bris
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 115-120
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -6,9°
Grotli målestasjon kl 09: -0,8°, lett bris (3,7 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -2,1°, lett bris // kl 08: -1,9°, lett bris
——«——«—— snødjupn (kl 07): 94 cm

I går, 27. februar, var det ein fin vêrdag her i Skjåkfjella…
grotlivassrunda grotli-skiheiser krosshø 27.02.17
– Frå nykøyrd skiløype Grotlivassrunda, mot Grotli Skiheiser og Krosshø…

Måndag 27. februar
Kl 09, på hytta:
-5,4°, delvis skya, tåke/disigt framfor Laupen, opphaldsvêr, svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 115-120
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -9,9°
Grotli målestasjon kl 09: -3,2°, lett bris (4,3  m/s frå aust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -3,8°, laber bris
——«——«—— snødjupn (kl 07): 94 cm

Sundag 26. februar – fastelavens-sundag
Kl 09, på hytta:
-4,5°, overskya, litt snø i lufta, flau vind
Litt nysnø i gårkveld/natt.
Snødjupn (snømålet ved H2): 118 cm i går efta
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -12,1°
Grotli målestasjon kl 09: -4,3°, flau vind (1,2  m/s frå nord-nordvest)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -5,1, flau vind° // kl 08: -5,8°, stille
——«——«—— snødjupn (kl 07): 94 cm
– Løypekøyring i området pågår

Laurdag 25. februar
Kl 09, på hytta:
-12,0°, stort sett overskya, opphaldsvêr, flau vind
Ikkje nysnø i natt, men kom noko i går og i gårkveld. På Grotli målestasjon har snødjupna auka 3 cm, her oppe har det kome meire snø.
– Løypekøyring pågår
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 120 cm i går efta
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -21,1°
Grotli målestasjon kl 09: -9,7°, svak vind (3,2 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -19,5°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 106 cm

Fredag 24. februar
Kl 09, på hytta:
-7,5°, lette snøbyger, svak vind
Ca 2 cm nysnø, inne ved Heillstuguvatnet ca 10 cm nysnø
– Nykøyrde skiløyper i dag – innerst på Heillstuguvatnet og Mårådalsmunningen,
og mastrunda
Snødjupn (snømålet ved H2): 110 cm i går på dagen
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -13,5°
Grotli målestasjon kl 09: -7,4°, laber bris (6,2 m/s frå nordvest)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -7,9° // kl 08: -7,7°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 103 cm
«Dags dato»:
Gjennomsnitt snødjupn den 24. februar dei 8 førre åra (2009-2016): 95,5 cm
I dag, 24. februar 2017: 103 cm

Torsdag 23. februar
Kl 09, på hytta:
-9,1°, opphaldsvêr, lett skydekke – med innslag av blå himmel, ca 5 cm nysnø på bakken, flau vind til svak vind
Ca 5 cm nysnø, inne ved Heillstuguvatnet ca 8-10 cm nysnø – nykøyrd skiløype i dag, til innerst på Heillstuguvatnet
Snødjupn (snømålet ved H2): 110 cm i går på dagen
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -16,2°
Grotli målestasjon kl 09: -8,0°, lett bris (4,3 m/s frå nordvest)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -8,5° // kl 08: -8,4°, lett bris
——«——«—— snødjupn (kl 07): 101 cm

Skjåk Turløyper køyrer skiløyper i området – her løypa oppover Strynsfjellvegen, og innover Heillstuguvatnet…
skiløype skjåk turløyper grotli strynsfjellvegen 22.02.17
…22.02.17.

Onsdag 22. februar
Kl 09, på hytta:
-5,8°, tåke, litt nysnø på bakken, opphaldsvêr, flau vind til svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): 108 cm i går på dagen
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -7,2°
Grotli målestasjon kl 09: -5,2°, svak vind (2,2 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -5,8° // kl 08: -5,1°, svak vind
——«——«—— snødjupn (kl 07): 97 cm

Tysdag 21. februar
Kl 09, på hytta:
-2,7°, overskya – nokre sprekkar i skylaget i aust, tåke/disigt framfor Laupen, litt snø i lufta/lette snøbyger, flau vind til svak vind
– 5-10 cm nysnø på bakken
Snødjupn (snømålet ved H2): 101 cm i går på dagen, men ca 8-10 cm snø etter det
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -4,7°
Grotli målestasjon kl 09: -2,1°, lett bris (4,3 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -2,3° // kl 08: -3°, lett bris
——«——«—— snødjupn (kl 07): 102 cm

Måndag 20. februar
Det har vore ein del vind i natt, frisk bris til liten kuling, vindkast oppi stiv kuling – med regn og sludd.
Kl 09, på hytta:
-0,3°, overskya, disigt/dårleg sikt til toppane, litt nysnø, litt yr/snø i lufta, lett bris til laber bris
– Det meldes om litt kjølegar og snø i efta/kveld
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -1,1°
Grotli målestasjon kl 09: +1,6°, lett bris (3,5 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: +0,9° // kl 08: +1,4°, lett bris
——«——«—— snødjupn (kl 07): 94 cm
«Dags dato»:
Gjennomsnitt snødjupn den 20. februar dei 8 førre åra (2009-2016): 90,75 cm
I dag, 20. februar 2017: 94 cm

Sundag 19. februar
Kl 09, på hytta:
-0,4°, overskya, disigt/dårleg sikt til toppane, litt snø/sludd, lett bris til laber bris
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -1,6°
Grotli målestasjon kl 09: – –
——«——«—— sist oppdatert kl 07: +1,3°, lett bris (4,9 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: +1,3° // kl 08: – –
——«——«—— snødjupn (kl 07): 93 cm

Laurdag 18. februar
Kl 09, på hytta:
-1,5°, overskya, disigt på toppane, fare for nedbør? flau vind til svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -2,7°
Grotli målestasjon kl 09: -1,5°, flau vind (0,5 m/s frå vest-nordvestt)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -1,5° // kl 08: -1,6°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 93 cm

Fredag 17. februar
Heimesida har liggi nede i dag, og har ikkje vore tilgjengeleg korkje for meg eller andre…
Overskya i dag, innimellom eit og anna snødrysset.
Notata frå kl 09:
Her på hytta var det -1,2°, overskya, ca 1-2 cm nysnø, litt snø i lufta, flau vind
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -2,6°
Grotli målestasjon kl 09: -0,2°, svak vind (3,4 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: +0,1°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 90 cm

Torsdag 16. februar
Kl 09, på hytta:
-3,1°, overskya, opphaldsvêr, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 90-95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -11,8°
Grotli målestasjon kl 09: -3,4°, flau vind (0,6 m/s frå nord-nordaust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -3,4°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 89 cm

Onsdag 15. februar
Kl 09, på hytta:
-11,9°, nokre lette skyer – særleg mot sør, flau vind til svak vind
– Etter vêrmeldingane skal det skye på utover dagen og kvelden
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 90-95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -14,4°
Grotli målestasjon kl 09: -15,5°, flau vind (0,6 m/s frå nord)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -18,1° // kl 08: -17,3°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 89 cm

– Vestover Breidalsvatnet og Breidalen, med Breidalseggje som tek solbad – midt i bilete…
breidalsvatnet breidalen breidalseggje 14.05.17
… 14. februar…

Tysdag 14. februar
Kl 09, på hytta:
-7,6°, blå himmel, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 90-95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -10,5°
Grotli målestasjon kl 09: -11,4°, stille (0,3 m/s frå nord-nordaust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -12,3°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 89 cm

– Måndag var ein fin dag i fjellheimen – ser ut til at denne dagen blir like bra…
grotli grotlivatnet 13.02.17
– Frå Grotli Hyttegrend, austover mot Grotlivatnet…

Måndag 13. februar
Kl 09, på hytta:
-4,4°, blå himmel, stille
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 90-95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -14,7°
Grotli målestasjon kl 09: -6,0°, flau vind (0,8 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -4,6°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 90 cm

Sundag 12. februar
Kl 09, på hytta:
-14,6°, delvis skya – med mykje blå himmel, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 90-95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -19,6°
Grotli målestasjon kl 09: -17,5°, stille (0,2 m/s)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -20,0° // kl 08: -17,9°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 90 cm

Laurdag 11. februar
Kl 09, på hytta:
-12,8°, overskya, tåke/disigt, nokre få snøfjon i lufta, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 90-95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -15,6°
Grotli målestasjon kl 09: -9,8°, svak vind (3,3 m/s frå aust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -9,9°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 90 cm

Fredag 10. februar
Kl 09, på hytta:
-12,5°, overskya – kun nokre få sprekkar i skylaget, nokre få snøfjon i lufta, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 90-95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -23,9°
Grotli målestasjon kl 09: -10,4°, svak vind (2,3 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -11,1° // kl 08: -10,9°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 90 cm

Torsdag 9. februar
Kl 09, på hytta:
-22,3°, klårt – med berre nokre få skyfjoner, stille
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 90-95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -24,6°
Grotli målestasjon kl 09: – – ikkje oppdatert enno – –
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -24,1° // kl 08: -24,8°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 90 cm

Onsdag 8. februar
Kl 09, på hytta:
-19,7°, nokre få skyer, svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 90-95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -20,3°
Grotli målestasjon kl 09: -17,0°, lett bris (4,4 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -17,2°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 90 cm

7. februar: Blå himmel og sol over fjellheimen. – Men kjøleg og iskald vind.
grotli hyttegrend skridulaupen 07.02.17

Tysdag 7. februar
Kl 09, på hytta:
-13,5°, klårt, lett bris
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 90-95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -16,7°
Grotli målestasjon kl 09: -10,2°, laber bris (6,5 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -10,3°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 90 cm

Eit glimt frå i går, 6. februar:
måsåbakkane nysetra vuluvatnet føysfjellet 06.02.17
– Frå Måsåbakkane, mot Vuluvatnet og Føysfjellet.

Måndag 6. februar
Kl 09, på hytta:
-6,5°, stort sett skya, opphaldsvêr, flau vind til svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 90-95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -7,8°
Grotli målestasjon kl 09: -4,7°, lett bris (5,0 m/s frå aust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -4,6°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 90 cm

Endeleg – i går fekk vi sjå att sola – etter fleire dagar med tjukk tåke..
grotli skridulaupen sol 05.02.17
05.02.17.

Sundag 5. februar
Kl 09, på hytta:
-6,3°, stort sett overskya – men i dag ser vi òg blå himmel og tåka er borte, flau vind til svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -9,6°
Grotli målestasjon kl 09: -4,4°, lett bris (5,4 m/s frå aust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -3,9°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 90 cm

Laurdag 4. februar
Kl 09, på hytta:
-5,5°, tåke, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -8,6°
Grotli målestasjon kl 09: -5,0°, svak vind (3,1 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -5,2°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 91 cm

Fredag 3. februar
Kl 09, på hytta:
-5,7°, tåke/disigt på toppane, overskya, litt yr i lufta, svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -8,6°
Grotli målestasjon kl 09: -4,6°, laber bris (5,5 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -4,5°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 91 cm

Torsdag 2. februar
Kl 09, på hytta:
-8,4°, tåke på toppane, overskya, opphaldsvêr, flau vind til svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -14,8°
Grotli målestasjon kl 09: -6,7°, lett bris (5,4 m/s frå aust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -7,0°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 91 cm

Onsdag 1. februar
Dagen starta med at radiobreibandet var nede, derfor ingen oppdatering frå morgonen…
Ute var det tåke og kvitrima skog…
Grotli tåke rim 01.02.17
Kl 09, på hytta:
-14,7°, tåke, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): 94 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -20,8°
Grotli målestasjon kl 09: -13,8°, svak vind (3,3 m/s frå søraust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -14,3°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 91 cm

Tysdag 31. januar
Kl 09, på hytta:
-15,7°, nesten skyfritt, oppholdsvêr, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 90-95 cm (93, når eg sjekka i går)
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -17,6°
Grotli målestasjon kl 09: – – ingen oppdatering – –
Grotli målestasjon kl 08: -19,4°, stille (0,4 m/s frå nordaust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -19,7°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 91 cm

Godt når sola er attkomen, og skin i mange timar om dagen…!
grotli hyttegrend skridulaupen 30.01.17
…slik som i går, når det vart mindre ob mindre skyer utover dagen…

Måndag 30. januar
Kl 09, på hytta:
-6,9°, overskya, disigt, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 90-95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -10,8°
Grotli målestasjon kl 09: -6,2°, stille (0,4 m/s frå nord-nordvest)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -6,9°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 91 cm

Sundag 29. januar
Kl 09, på hytta:
-5,7°, overskya, disigt / litt snø i lufta, ca 2 cm nysnø, flau vind til svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 90-95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -8,9°
Grotli målestasjon kl 09: -3,7°, lett bris (4,9 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -3,5°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 91 cm

Laurdag 28. januar
Kl 09, på hytta:
-7,0°, lettskya, opphaldsvêr, flau vind til svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 90-95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -9,3°
Grotli målestasjon kl 09: -4,8°, svak vind (3,2 m/s frå aust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -6,2°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 92 cm

– – Austover Grotlivatnet i går:
Grotlivatnet 27.01.17
– Hardt / skareføre der òg, som det meldes i fjellet… 

Fredag 27. januar
Kl 09, på hytta:
-7,5°, stort sett lett skydekke, opphaldsvêr, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 90-95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -7,9°
Grotli målestasjon kl 09: -8,5°, flau vind (1,0 m/s frå nordaust)
——«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: -7,4°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 91 cm

– – Mot Skridulaupen i går, ved 11:30-tida – når sola gløttar over fjellkanten: 
Skridulaupen Grotli 26.01.17
– På grunn av mildvêr og nedbør som regn i det siste, er det skare og hardt/isete i terrenget.

Torsdag 26. januar
Kl 09, på hytta:
0,9°, stort sett overskya, opphaldsvêr, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 90-95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): 0,8°
Grotli målestasjon kl 09: 0,9°, stille (0,3 m/s frå nord)
—«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: 2,3°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 92 cm

Onsdag 25. januar
Kl 09, på hytta:
3,8°, overskya, litt yr i lufta – vinden har auka, og viser frisk bris og opp i liten kuling
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -8,3°
Grotli målestasjon kl 09: 4,9°, lett bris (3,9 m/s frå vest-sørvest)
—«——«—— min.temp.:  – – // kl 07: 4,3°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 94 cm

– Frå Kjossvingen, mot Krosshø, i går (24. januar):
mot Krosshø, Grotli 24.01.17

Tysdag 24. januar
Kl 09, på hytta:
-7,6°, delvis overskya / lette skyer, opphaldsvêr, flau vind til svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): 97 cm seint i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -8,5°
Grotli målestasjon kl 09: -9,5°, flau vind (0,6 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— min.temp.: ca -9° // kl 07: -8,5°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 94 cm

Måndag 23. januar
Kl 09, på hytta:
-1,3°, overskya, grått på toppane, litt snø i lufta, lett bris til laber bris
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 95 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -8,4°
Grotli målestasjon kl 09: -0,2°, lett bris (4,7 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp.: ca -2/-3° // kl 07: -0,5°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 95 cm

Sundag 22. januar
~ ~ God morgon ~ ~  
God morgon 22.01.17
Kl 09, på hytta:
-4,5°, litt skya, opphaldsvêr, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): 97 cm i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -7,6°
Grotli målestasjon kl 09: -6,0°, flau vind (1,3 m/s frå nord-nordvest)
——«——«—— min.temp. i natt: ca -10° // kl 07: -9,0°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 96 cm

Laurdag 21. januar
Kl 09, på hytta:
0,9°, stort sett overskya, opphaldsvêr, svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 100 cm i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -0,4°
Grotli målestasjon kl 09: 1,8°, lett bris (3,7 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. i natt: – – // kl 07: 1,9°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 97 cm

Fredag 20. januar
Kl 09, på hytta:
0,3°, overskya, regn som piskar mot ruta, frisk bris og opp i liten kuling
– I natt har det stort sett vore liten kuling og stiv kuling, her i hyttegrenda
– På min digitale regnmålar står det 26,7 mm nedbør (regn) siste 24 timar
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 110 cm ??
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -0,5°
Grotli målestasjon kl 09: 2,1°, lett bris (4,5 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. i natt: – – // kl 07: 1,9°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 102 cm

Torsdag 19. januar
Kl 09, på hytta:
1,2°, overskya, regn som piskar mot ruta, laber bris til frisk bris
– På «nabostasjonen» i hyttegrenda her, har det vore opp i stivkuling, og vindkast på sterk kuling no på morgonen
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 120 cm?
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -0,9°
Grotli målestasjon kl 09: 3,4°, frisk bris (8,3 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. i natt: – – // kl 07: 2,6°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 111 cm

Onsdag 18. januar
Kl 09, på hytta:
0,4°, overskya regn/sludd lett bris til laber bris
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 125 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -4,9°
Grotli målestasjon kl 09: 2,5°, lett bris (4,4 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— min.temp. i natt: – – // kl 07: 2,8°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 116 cm

Tysdag 17. januar
Kl 09, på hytta:
-5,1°, overskya og lett snøvêr, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): 125 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -20,7°
Grotli målestasjon kl 09: -4,9°, stille (0,3 m/s frå nord-nordvest)
——«——«—— min.temp. i natt: -26,4° // kl 07: -5,5°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 116 cm

– Januarmorgon i Breidablikk (16.01.17), vestover Breidalen mot Oppljoseggje.
Breidablikk Breidalen Oppljoseggje 16.01.17
Ca -20°

Måndag 16. januar
Kl 09, på hytta:
-18,3°, stille, klårt og kaldt
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 125-130 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -21,8°
Grotli målestasjon kl 09: -25,1°, stille (0,4 m/s frå nord-nordaust)
Grotli målestasjon kl 08: -24,9°, flau vind (0,5 m/s frå nordaust)
——«——«—— min.temp. i natt: ca -25° // kl 07: -24,5°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 115 cm

Sundag 15. januar
Kl 09, på hytta:
-11,9°, disigt/sprekkar i skylaget, opphaldsvêr, stille
Snødjupn (snømålet ved H2): 128 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -14,3°
Grotli målestasjon kl 09: -10,1°, flau vind (0,6 m/s frå nordvest)
——«——«—— min.temp. i natt: ca -10° // kl 07: -7,6°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 118 cm

– – Grotli, 14. januar:
Sola er attkomen – men skyene har ein tendens til å dekke for den. 116 cm snø, og fint skiføre.
grotli 14.01.17

Laurdag 14. januar
Kl 09, på hytta:
-9,4°, overskya, litt snø i lufta, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 120 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -13,6°
Grotli målestasjon kl 09: -8,3°, svak vind (3,0 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. i natt: ca -10° // kl 07: -8,1°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 116 cm

Fredag 13. januar
Kl 09, på hytta:
-12,0°, overskya, opphaldsvêr, stille til  flau vind
– Meldes om nedbør og aukande vind utover dagen…
– I natt var det fullmåne, klårt og kaldt (nede i -17,3°)
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 115 cm, seint i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -17,3°
Grotli målestasjon kl 09: -13,3°, flau vind (0,5 m/s frå søraust)
Grotli målestasjon kl 08: -14,1°, stille (0,4 m/s frå nord-nordvest)
——«——«—— min.temp. i natt: ca -19° // kl 07: -15,9°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 111 cm

– Snømålet ved Strynsfjellvegen/Skridulaupråket seint i gårkveld, 12. januar:
snø 12.01.17
Ca 115 cm.
Fint skiføre i hytteområda her i Grotli, med ca 15-20 cm laus snø på toppen.

Torsdag 12. januar
Kl 09, på hytta:
-6,3°, overskya, opphaldsvêr, flau vind til svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 110-115 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -10,7°
Grotli målestasjon kl 09: -5,8°, svak vind (1,9 m/s frå søraust)
——«——«—— min.temp. sist døgn (kl 00-24): – – // kl 07: -11,5°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 111 cm
– – Den 12. januar i fjor var snødjupna 41 cm…

Onsdag 11. januar
Kl 09, på hytta:
-1,8°, overskya, lett snøvêr, flau vind til svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): 110 cm i går
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -3,6°
Grotli målestasjon kl 09: -1,0°, laber bris (5,9 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— min.temp. sist døgn (kl 00-24): -1,0° // kl 07: -0,5°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 107 cm

– – Snømålet ved H2, Strynsfjellvegen/Skridulaupråket, i går:
sno-10-01-17

Tysdag 10. januar
Kl 09, på hytta:
-2,0°, overskya, litt nedbør (snø) i lufta, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): 110 cm i gårkveld
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -2,3°
Grotli målestasjon kl 09:
Grotli målestasjon kl 08: -0,1°, svak vind (3,1 m/s frå aust)
——«——«—— min.temp. sist døgn (kl 00-24): -3,3° // kl 07: 0,1°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 108 cm

Måndag 9. januar
Kl 09, på hytta:
-0,8°, overskya, litt disigt, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 110 cm ?
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -5,5°
Grotli målestasjon kl 09: 0,6°, flau vind (1,2 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— min.temp. sist døgn (kl 00-24): -13,6° // kl 07: -0,0°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 110 cm

Sundag 8. januar
Kl 09, på hytta:
-5,5°, overskya, litt disigt, stille
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 110-115 cm
Min.temp. siste 24 timar (ved hytta): -11,4°
Grotli målestasjon kl 09: -4,6°, flau vind (1,2 m/s frå aust)
——«——«—— min.temp. siste døgn (kl 00-24): -8,5° // kl 07: -5,6°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 112 cm
– – «Dags dato» – –
8. januar 2010 målte Grotli målestasjon -40,4 grader.
Maks.temp. var -30,1.
Snødjupna var 45 cm

Laurdag 7. januar
Kl 09, på hytta:
-4,2°, lett skydekke, litt disigt (litt snø i lufta?), svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 115 cm
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -7,8°
Grotli målestasjon kl 09: -3,1°, svak vind (3,0 m/s frå vest)
——«——«—— min.temp. siste døgn (kl 00-24): -21,7° // kl 07: -2,9°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 117 cm

Fredag 6. januar
Kl 09, på hytta:
-7,9°, lett skydekke, litt disigt, svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 120-125 cm
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -23,2°
Grotli målestasjon kl 09: -7,2°, flau vind (1,3 m/s frå nordaust)
——«——«—— min.temp. siste døgn: -28,5° // kl 07: -9,0°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 121 cm

Torsdag 5. januar
– Så kom kulden…
Kl 09, på hytta:
-22,2°, klårt, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 130 cm
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -23,0°
Grotli målestasjon kl 08: -27,1°, stille (0,4 m/s frå nord-nordvest)
——«——«—— kl 09: -26,7°, stille (0,3 m/s frå nord)
——«——«—— min.temp. siste døgn: ca -27/-28° // kl 07: -26,5°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 125 cm

Onsdag 4. januar
Kl 09, på hytta:
-8,8°, overskya, litt disigt, opphaldsvêr – men meldes om fare for nedbør i dag òg, flau vind til svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 130 cm i går kveld
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -11,8°
Grotli målestasjon kl 09: -7,5°, laber bris (5,6 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. siste døgn: – – // kl 07: -8,3°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 132 cm
– – Middel snødjupn i Grotli, den 4. januar, dei førre 8 åra: 76,5 cm

Grotli, i går 3. januar:
grotli-mykje-sno-03-01-17

Tysdag 3. januar
Kl 10, på hytta:
-3,6°, overskya, snøvêr med til tider tett snøfokk, svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 105 cm
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -10,8°
Grotli målestasjon kl 10: -2,4°, svak vind (2,5 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. siste døgn: – – // kl 07: -4,9°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 109 cm
– – Det meldes om nedbør (snø) og stiv til sterk kuling (Grotli-Breidalen) til ca midnatt
– – Kolonnekøyring kan innføres på kort varsel, melder Statens vegvesen

Måndag 2. januar
Kl 09, på hytta:
-7,8°, overskya, lett snøvêr, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 105 – 110 cm
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -9,7°
Grotli målestasjon kl 09: -6,3°, lett bris (3,7 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. siste døgn: – – // kl 07: -6,8°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 112 cm

GODT NYTTÅR !!!

Sundag 1. januar
Kl 09, på hytta:
-3,4°, overskya, snøbyger, lett bris
Ca 5-10 cm nysnø ?, litt vanskeleg å si – i.o.m. det har blåst ein del og lagt snøen i fonner
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 105 cm
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -6,2°
Grotli målestasjon kl 09: -2,3°, laber bris (6,0 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. siste døgn: – – // kl 07: -2,8°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 108 cm

– – – – – – – –

«Grotli målestasjon» som det ofte blir referert til her, er meteorologisk institutt sin målestasjon, som ligg på Grotli Fjellstue (nå privat, er ikkje i drift som fjellstue lenger), lokalt ofte kalla Gamle-Grotli. Ligg litt aust for Grotli Høyfjellshotel.
Målingane frå denne stasjonen finn ein på Yr.no. Stasjonen har vore i drift sidan 1. oktober 2008.
tb 12.12.15 013 - Kopi– Arkivbilete av Grotli målestasjon. Foto: Skjåk Hytteservice. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pin It on Pinterest