975 53 510 (ikkje SMS) - For større tekst: Klikk CTRL+ post@skjaakhytteservice.no
Naturen er i rute…

Naturen er i rute…

Ein kan vel si at naturen er i rute – slik midt mellom sein og tidleg vår.
Steinar kjem fram or snøen, haugar med forhaldsvis lite snø, er blitt til barflekkar.
Mai har (hittil) vore mild, ser og kjennes det ut til. På Grotli målestasjon har snødjupna gått ned med 79 cm frå 1. mai til i dag 24. mai. Men i år var det òg ein del å ta av, og det ligg framleis mykje snø i terrenget.
Den som ynskjer kan nok framleis ta seg skiturar.


Men vårfornemmelsen er her! Med ljose kveldar, elvesus, fuglekvitter og jamvel gauken fekk vi høyre for fyrste gong i år den 19. mai.

Brøyting av Strynsfjellvegen.
Som vi vart informert om på påskemøtet, skulle Statens vegvesen brøyte eit stykke oppover i byrjinga av mai i år (sjå referat frå påskemøtet på heimesida til Grotli Hytteforeining).
Den 8. mai kom Mesta med snøfres og brøytte opp til Saltplassen.
I dag (24. mai) fekk vi denne gledelege meldinga:

INFORMASJON, 24. mai 2017:
Statens vegvesen og Mesta gjev hyttefolket lov til å køyre gjennom «raudbommen», og oppover til Saltplassen.
Men det er på EIN betingelse:
Bommen skal letast att, når nokon har køyrd gjennom!!! 

Det er KUN hyttefolket i Grotli Hyttegrend som får nytte seg av denne moglegheita!
Det vart ikkje sagt noko vedr. parkering.
Hyttevegane er ikkje køyrbare!

– Slik såg det ut oppover Strynsfjellvegen i går, 23. mai. 

Da vart det ein liten rapport frå meg i dag. Det blir stort sett vêret ein har å rapportere om, men med daglege notat i «Vêret i dag», fleire vêrstasjonar og webkamera i området, held nok dei fleste seg oppdatert sjølve.

No må vi berre nyte denne fine tida!

Det blir heilt sikkert sumar i år òg – vi må berre gje den litt tid…!

Framleis ventar ein på at vegen til Geiranger skal bli opna.
Kryssar òg fingrane for at Fv 258 blir opna frå vest til Stryn Sommerskisenter til den 1. juni, slik at skisenteret kan opne som planlagt, frå 1. juni!

Her er eit bilete som Tor tok i gårkveld, ved Heggebott-vatnet, på ein tur arrangert av Skjåk Turlag.
Skjåk Turlag arrangerar fleire turar – det er berre å «henge seg på».

Minner òg om at laurdag 27. mai arrangeres Flåklypa Grand Prix i Lom/Skjåk.

Ynskjer alle ei GOD HELG!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

«Kom mai – du skjønne milde…»

«Kom mai – du skjønne milde…»

Vi har lagt bak oss ei «knall-helg» og ein strålande 1. mai!
grotli 1. mai -17
Når sist hadde vi slikt vêr, og slike snøforhold, denne tida på året?
Dei som ikkje var til fjells denne helga, dei gjekk glipp av noko av det finaste som fjellheimen kan by på! Det er ikkje så ofte den viser fram denne sida av seg – dag etter dag!
skiløype grotli heillstuguvatnet
Sjelda fint skiføre, kunne dei som var ute på ski rapportere. Frå Grotli Skiheiser vart det òg meldt om fine forhald, på denne sesongens siste opningshelg.
Når ein såg vêrmeldingane tidleg i veka, hadde eg faktisk rekna med at enno fleire fann vegen til hytta og fjellheimen – sjølv om ein heil del gjorde det.
grotlivsaarunda 30.04.17
Når det tek til å bli kvitt om hausten, er det så mange som ser fram til hytteturar, og lange fine skiturar. Høvet var her denne helga!
gamle grotli skiløype 30.04.17

Mai – vårmånaden på fjellet.
April var nok ingen vårmånad i år, noko den heller ikkje brukar å vera.
Ikkje kvart år vi får så mykje nedbør i april, som i år. 88,0 mm nedbør, og det meste kom som snø.
skiløype grotli heillstuguvatnet mastrunda
Stort sett brukar snødjupna å gå ned i løpet av april, men i år auka den. Rett nok med berre 1 cm i alt, frå den 1. april til den 30. april – men når ein ser at andre år har den minka med opp til 82 cm denne perioda…
skiløype grotli grotlivassrunda grotlivatnet
Blir spennande å sjå framover, om det blir sein vår i år. Ser ein på snødjupna, kan det tyde på minst like sein vår som i 2012 og 2015, som hadde henholdsvis 102 cm og 99 cm den 30. april. I år hadde vi 109 cm (alle mål frå Meteorologisk institutt sin målestasjon, Grotli).
breidalsvatnet breidalen grotli 01.05.17
Men – dette kan endre seg, dersom vi får ein fin og mild mai! Men vi ynskjer heller ikkje brå-varmt – rask snøsmelting kan føre til flaum…

Linerla
har i alle fall varsla at det går mot vår!
linerle, arkiv frå 29.04.14Den vart observert i Grotli den 29. april. Like eins fevrel (sommarfuglar). Linerla har vore observert for fyrste gong, både tidlegar og seinar, før om åra.
Og haren tek til å få mørke flekkar – det same gjer rypa.
Vi har trua – det går mot vår og sumar i år òg!

…Her var nokre bileter frå helga vi har lagt bak oss, og korleis det har vore i området.
Vêrmeldingane for denne veke, og komande helg, ser òg bra ut – så langt…

Ha ei fin vår-veke !!! 

grotli strynsfjellvegen skjåkfjell 01.05.17

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

«Tenk ski – Tenk Grotli»

«Tenk ski – Tenk Grotli»

Det har «alltid» vore hevda at Grotli er «eit snøhol». Det har ikkje blitt motbevist denne vinteren heller. Medan andre ski-destinasjonar har slitt med lite snø, har snøen lava ned i Grotli.

heillstuguvatnet grotli skjåkfjell 11.04.17

Mange var litt bekymra over at påska var så sein i år. «Vil snøen og skiføret halde?»
Før påske var det snø i masse vis! I løpet av påska fekk vi ca 35 cm påfyll av snø. Og dei siste tre dagane har snødjupna auka med over 20 cm att.
Av dei siste åra, med nøyaktige snømålingar, har det ikkje vore registrert så mykje snø på denne dato før. Grotli målestasjon registrerte 126 cm i dag tidleg. Snømålet her i hyttegrenda viste 140 cm i dag.
snømål 23.04.17Vi må antageleg attende til år 2005 for å finne tilsvarande snødjupn, på denne tida av året.
Det er berre å planlegge skiturar framover våren!
Ser ut til at vi skal ha snø lenge i år.

Dei som har fått seg hytte i Grotli, og området rundt her, er vel nettopp på grunn av den lange skisesongen. Tyder på at dei ikkje blir skuffa i år heller.
Og dei som ikkje ynskjer all denne snøen, til langt ut i mai/juni – dei burde kanskje undersøkt litt bedre før dei fekk seg hytte her. Vi er mange som kunne ha fortalt korleis det verkeleg er, m.a. om (etter mange si meining) sein vår og moglegheiter for vårbrøyting!

Noko som heiter at; «ein må ta skikken der ein kjem» – ikkje minst innrette seg etter (godta) vêr- og klima-forhald.

løypekøyring mårådalsmunningen teigahytta skjåkfjell heillstuguvatnet grotli 14.04.17

Men – er det nokon som tenkjer over, og hugsar, at det vart eit stort framsteg frå 1999, her i Grotli Hyttegrend?
Det høyrer ein aldri om! Ein høyrer berre om kor mykje bedre alt var før 1997. Kva var bedre før 1997, og kva vart endra dette året?
At Statens vegvesen endrar sine rutiner og går til innkjøp av nytt og meire moderne utstyr, for å spare pengar, det kan ikkje vi blande oss opp i! Det skjer framsteg hjå dei òg, slik at dei slepp å bruke så lang tid på brøyting over Strynsfjellet. Det vil si; dei kan starte brøytinga seinar, da vegen tidlegast kan opnast 10. juni (j.f.r. bestemmelsane for Strynefjellet landskapsvernområde).
Våren 1999 var fyrste våren med organisert mylding av hyttevegane. Før 1999 var det fleire år vi ikkje fekk kjørt til vår hytte før i juli (trur ikkje vår hytte er den det sist er køyrbart til). Etter 1999 er det seinaste det har vore køyrbart hit, den 20. juni. Det var våren 2005 – nettopp den våren med ekstra mykje snø.

grotli skridulaupen skjåkfjell 14.04.17

Grotli er staden med lang vinter, – men vi kan også nyte ein fin vår, sumar og haust, her på fjellet!
Eller omtrent som Aukrust har skrivi: «9 månader vinter, og 3 månader med dårleg sledeføre…» – men det var nok mynta på ein annan stad…

…Mellom snøbygene i dag, fekk eg «fanga» dette motivet – mot Skridulaupen. Den hadde nok mange besøk, i løpet av påska i år òg!
grotli hyttegrend skridulaupen skjåkfjell 23.04.17

Det gamle slagordet:

«Tenk ski – Tenk Grotli»

…det gjeld framleis!

Ha ei strålande veke!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Det går mot påske…

Det går mot påske…

No går det raskt til påske! Sjølv om den er sein i år – blir det litt «som julekvelden på kjerringa» i år òg.
Kanskje på tide med ein liten «påske-blogg»…
curt nyström 1940-talet
Men førebuingane til påska er i gang. Eit par kveldar har hytteservicen planert ein del hyttevegar med trakkemaskin, samt rydda rundt nokre hytter der det har vore bestilt snørydding. Litt levering av ved har det òg vore. Det er slik som blir bestilt og planlagt i god tid før påske.
Elles blir det å ta varetransport-oppdrag etter som dei dukkar opp.
Hjå Skjåk Hytteservice blir beredskapen tilnærma som den har vore før om åra:
– Frå og med fredag før palmesundag (fredag 7. april), vil vi vera i beredskap med 2-3 snøscootere for varetransport. I Grotli er det derfor nok å ringe 10-15 min. før beregna ankomst (NB: ring, ikkje SMS, slik at t.d. hentestad kan avtales). Vi håpar at det skal gå greit i år òg, utan lang ventetid.
Ved transportar utanom Grotli-området må det beregnes køyretid, ring derfor ca 1 time før beregna ankomst.

skjåkfjell skridulaupen grotli

Levering av daglegvarer.
Også i år har Bunnpris i Bismo sagt seg villig til å levere påskeprovianten, og/eller påfyll av proviant, på parkeringsplassane vestover Billingsdalen!
bunnpris – KopiEit flott tilbod – som dei gjer heilt utan ekstra kostnad for hyttefolket!

Om nødvendig vil dei levere bestillte varer kvar virkedag (7.-15. april), på parkeringsplassane!
Dette gjeld vestover, heilt til Breidablikk!
Billingen – Nysetra – Grotli – Breidalen. 
– Gjer det enkelt i år – få påskeprovianten levert på parkeringsplassen av Bunnpris, Bismo – utan ekstra kostnad! 
Varebestilling tlf.: 61 21 43 82, eller mail: bpbismo@bunnpris.no. 
Oppgje namn, adr., mob.nr., kvar vara skal leverast og dag/dato. 
– Dersom vara skal leverast på hytta av Skjåk Hytteservice, må kvar enkelt bestille dette hjå Skjåk Hytteservice, på tlf.: 97553510. 
– Bunnpris Bismo ynskjer hyttefolket ei GOD PÅSKE!

Kan vi enklare få det?
Vi hyttefolk kan nyte dagane, utan å starte bilen for å køyre ned i bygda for å proviantere – eller ein får vara levert, allereie før ein kjem til fjells.

skjåkfjell grotli skridulaupen 25.03.17

Hjartestarter
Håpar vi har ei lita «gladmelding», som ingen får bruk for.
I fleire år har Skjåk Hytteservice tenkt på, og prata om, at det burde vore ein hjartestarter i området. Både sumar og vinter er det ofte ein del folk i Grotli, både eldre og yngre.
Sist haust tok vi til å undersøke litt om hjartestarter. Det viste at dei er å få kjøpt i fleire prisklasser, og forskjellig tilleggsutstyr. Ein kan vel rekne med at der, som med det meste, er det ein samenheng mellom pris og kvalitet. Lokallaget av LHL ville gje ei lita støtte, dersom vi fekk fleire med. Vi sende ein henvendelse med spørsmål om interesse for å spleise på ein, til fleire i Grotli-området (hotell, skiheis og hytteforeiningar/velforeining). Men – det var dårleg respons! Einaste positive attendemeldinga var frå Grotli Hytteforeining. Etter litt epost-korrespondanse mellom styremedlemar, og styremøte no etter jul, er det bestemt at det blir Skjåk Hytteservice og Grotli Hytteforeining som spleisar på denne. Dermed blir det naturleg at hjartestarteren blir plassert i Grotli Hyttegrend, og ikkje ved hytteservicegarasjen (event. hotellet), som vi fyrst ansåg som naturleg. Den skal stå frostfritt, og tilkobla straum. Når vi får den, for utplassering, det veit vi dessverre ikkje enno. 
Den vil bli plassert i Kjosvegen (alle i Grotli Hyttegrend har moglegheit for å opne denne bommen, enten med bomnøkkelen eller fjernkontrollen. Ein del har òg mobiloppringing til den bommen). Kvar den blir plassert, og korleis få tilgang til den, vil bli orientert om på påskemøtet.
Etter det eg kjenner til, vil også fyrstehjelp og bruk av hjartestarter bli tema på påskemøtet.
Som sagt – håpar ingen får bruk for den, men at den kan bli livreddande – dersom det blir behov for den!

grotli skjåkfjell mastrunda skiløype 11.03.17

Påskesnøen
ser ut til å halde i år òg. Etter årstida er det omtrent middel snødjupn. Litt avblåst på toppar og rabbar, på grunn av mykje vind i vinter. Etter 2-3 døgn med mildver, både dag og natt, fekk vi denne veka ein del kuldegrader, og i går 6-7 cm nysnø på toppen.
Snømålet ved Strynsfjellvegen / Skridulaupråket synte snødjupn på ca 125 cm i går.
Men korleis vêr og føre blir i påska – det står att å sjå!

Nyttar høvet til å ynskje alle som skal tilbringe påska her i Skjåkfjella, ei riktig…

… GOD PÅSKE !!!

…Med dette påskekortet teikna av George Schumann (1909-1981), brukt 1948:

george schumann år-48

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vanskeleg å spå – særleg om framtida…

Vanskeleg å spå – særleg om framtida…

Etter fleire dagar med blå himmel og strålande sol, har vi hatt ein litt grå dag i dag. Overskya og lette snøbyger – slik som vêrmeldingane varsla.

Vinterferien er over, for dei fleste.
Nokon valgte å avslutte den brått, laurdag. I media vart det varsla om dårleg vêr og fare for stengte fjellovergangar i Sør-Noreg (!!). Det vart oppfordra til at folk som var på fjellet, måtte koma seg ned att før laurdagskvelden (framleis i Sør-Noreg). Ein del vart derfor redd at vegen vestover, frå Skjåk til Stryn, skulle bli stengt, og valgte å reise frå Grotli fredag kveld og laurdag.
Men – dersom ein sjekka vêrmeldingane for Grotli- og Breidalen-området var det ingenting, etter vår meining, som tilsa at det skulle bli uvêr her. Vind opp i 10 m/s (frisk bris), men ingen nedbør. Og slik vart det. På Grotli målestasjon (yr.no) var maks vind målt til 9,3 m/s.
Nokon fortalte at dei hadde sjekka vêret for Strynefjellet, der det var varsla vind opp i sterk kuling (20 m/s) og på grensa til liten storm, og ville reise att frå Grotli.
Men kjære vene – Grotli ligg IKKJE på Strynefjellet! Heilårsvegen går heller IKKJE over Strynefjellet. Det er omtrent to mil mellom Grotli og Strynefjellet, og stor skilnad i vêrforhalda.
Allereie på 1930-talet, når dei tok til å planlegge utbedring av kjerrevegen mellom aust og vest (over Strynsfjellet), vart det bestemt at det måtte bli NY veg, som skulle gå UTANOM det vanskelege og vêrharde Strynsfjellet! Det er nok grunnen til at heilårsvegen går der den går – utanom Strynefjellet!
Når ein søker opp Strynefjellet på Yr.no, står det at det ligg i Stryn kommune, Sogn og Fjordane. Og på kartet ved sida av, får ein opp området Tystigen / Stryn Sommerskisenter.
vervarsel Strynefjellet Yr.no
Å si at Grotli og Breidalen ligg på Strynefjellet – det må vera ein fornærmelse både mot Stryn og Skjåk!
Men at det var sterk vind inne på Strynefjellet i helga – det kunne dei to som hadde jobba på Sommerskisenteret bekrefte! Dei valgte å reise der ifrå laurdag efta, på grunn av vind og bakkefokk. Men når dei kom framover til Vassvenddalen og Heillstugudalen løya vinden, og her i Grotli var det omtrent «vindstille» i forhald til det det var inne på Strynefjellet.
Ein del meinar at vêrmeldingane «aldri» stemmer. Kanskje fordi ein sjekkar feil stad? Eg for min del tykkjer at meldingane har vore svært treffande i vinter, særleg når det gjeld vind og nedbør.

grotli kjostjønne skridulaupen 07.03.17

Korleis blir det i påska?
Ja – det var det med å spå om framtida da…
Det er allereie ein del som spør om korleis det blir med snø i påska. Vanlegvis brukar det å vera rikeleg med snø til langt ut i mai, her i Grotliområdet, også dei åra det har vore mindre enn i vinter. Ikkje sjeldan kjem det òg ein del snø i løpet av mars/april. Pr. dags dato er snødjupna på målestasjonen om lag 5-10 cm under gjennomsnittsdjupna dei siste 8 åra. Den 9. mars desse åra har snødjupna variert frå 68 cm (år 2010) til 133 cm (år 2012). I år 93 cm.
I år kjem palmesundag på den 9. april. På denne dagen har snødjupna variert frå 67 cm (år 2010) til 120 cm (år 2011), desse siste 8 åra.
Ein tenkjer ofte at det hadde vore morosamt og hatt tal og registreringar lenger attende, men dessverre har eg ikkje kome over noko slikt. Meteorologisk institutt starta si registrering 1. oktober 2008.

Det er ikkje så mykje spennande å skrive om. Denne tida er ei stille tid, det er mest vêret som endrar seg. Noko aktivitet var det i området dei to vekene med vinterferie. Mellom anna ein del skigåarar. På hotellet var ei gruppe tyske gjestar, som var ivrige til å ta seg skiturar. Og grunna lite snø andre stader i landet, kjem det visst ei ny gruppe – til snøsikkre Grotli.
– Her eit lite blikk frå vinterferie og aktivitet i Grotli Skiheiser: 
grotli skiheiser krosshø skjåkfjell 04.03.17
Som nemt i førre blogginnlegg, er det lite med oppdrag for hytteservicen her på fjellet i vinter. Tor jobbar derfor nede i bygda. Dette fekk nok nokre erfare i vinterferien, når dei ringde og skulle ha transport etter at dei var kome til fjells.
Som vi òg har sagt før om åra: Ring for avtale, minst dagen før! Det er berre i påska det er beredskap for «utrykking på stutt varsel».

Skiløyper…
Heile vinteren, står Skjåk Turløyper for oppkøyring av skiløyper, også her i Grotli…
skiløype heillstuguløypa strynsfjellvegen grotli 08,03,17…så sant vêrtilhøva tillet det.
Både ved hotellet, og ved parkeringsplassen på sørsida av Breidalsdammen er det kart over løypene i Grotliområdet. Skjåk Turløyper er avhengig av frivillig pengestøtte, for å drive oppkøyring av skiløyper. No er det òg mogleg å betale med mCASH, info. om dette finn ein òg ved info.tavlene.
skiløyper skjåk turløyperTillet meg å oppfordre også hyttefolket til å støtte opp!

Det går mot ei ny helg! – Må den bli riktig fin for alle saman!

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Denne vinteren – så langt…

Denne vinteren – så langt…

Det er godt – når den mørkaste tida av vinteren er over, og sola stig høgre og høgre på himmelen for kvar dag som går.
Vi har ikkje sett mykje til sola, etter at den kom att i januar. Men dei fyrste dagane denne veka var det blå himmel og strålande sol.
breidalsvatnet breidalen breidalseggje 14.05.17– Vestover Breidalsvatnet og Breidalen – med Breidalseggje som tek solbad, midt i bilete… 

I går skya det på att, og i løpet av helga og dei komande dagane meldes det om 50-60 mm nedbør. Med minusgrader vil det si 50-60 cm nysnø.
Eit lite snødryss har vi fått i dag òg.

Ein del meinar vel at vêrmeldingane svært sjeldan «slår til». Mi erfaring i vinter er at dei har vore svært treffande, særleg når det gjeld nedbør og vind (som vi har hatt mykje av i vinter). At temperaturen ofte blir lågare en varsla, det har vi lært oss å kalkulere med. Temperaturen kan variere mykje på korte avstander. Vanlegvis er vintertemperaturen lågare på målestasjonen på Gamle-Grotli, enn her oppe i hyttegrenda. I vinter har det derimot ofte vore omvendt.

Temperatur og snødjupn…
Hittil har vi hatt ein «mot normalt» mild vinter, noko som òg statistikken viser.
desemberLågaste temperatur desember 2016 var -21,0°, og middeltemperatur -2,7°.
januarLågaste temperatur januar 2017 var -28,5°, og middeltemperatur -5,0°.

Når det gjeld snømengde, fekk vi i desember «mot normalt» mykje. I løpet av den 24. desember passerte snømålet til Meteorologisk institutt på Gamle-Grotli (Grotli Fjellstue) 1 meter. Julehelga hadde vi uvêr, og stengt fjell, i fleire døgn.
Berta Grotli (1905 – 1996) som budde på Grotli Fjellstue om vintrane, fulgte godt med på vêret og variasjonane frå år til år. Ho gjorde sine notat, og hadde mellom anna sitt mark for snødjupna. Det hermes etter henne at; «det er unormalt med ein meter snø i Grotli før jul». Det tyder på at ho hadde heilt rett, og at det i vinter kom «mot normalt» mykje snø i slutten av desember.
Men i romjula og nyttårshelga vart det delvis plussgrader – ein del av nedbøren kom som regn, noko det fortsette med dei fyrste dagane på det nye året.
Pr. dags dato (16. februar) er snødjupna på målestasjonen som middelsnødjupna for dei førre 8 åra: 89 cm.

måsåbakkane nysetra vuluvatnet føysfjellet 06.02.17 – Frå Måsåbakkane, mot Nysetra, Vuluvatnet og Føysfjellet i bakgrunnen… 

Vinterferie…
Ein del skal ha vinterferie no dei komande vekene. Ein del av desse skal sikkert tilbringe ferien i hyttene her på fjellet. Grotli Skiheiser har ope i helgene, samt frå 22.02 til 05.03 (vinterferie).
Ein del ynskjer sikkert å ta fjellturar.
Etter det eg kjenner til, har Skjåk Røde Kors Hjelpekorps stikka frå Grotli til Danskehytta, denne veka.
Elles tillet eg meg å minne om oppmodingane som har kome frå SNO og Skjåk Almenning i det siste.
Eg siterar frå Skjåk Almenning si nettside:

«VILLREINEN SLIT I VINTER – VIS EKSTRA OMSYN!»
«
I vinter har det vore fleire omgangar med varme periodar og regn høgt til fjells, som har gjort at mykje areal med vinterbeite er dekt av tjukk is. Dette gjer at reinen ikkje får tak i laven som han er så avhengig av om vinteren. Marginane er små i høgfjellet, og berre små ekstra forstyrringar kan gje negative konsekvensar for villreinen og tæring på fettreservane. Dette kan i verste fall føre til at ein del dyr ikkje klarar seg gjennom vinteren, og at mange simler ikkje klarar å bere fram kalv.

Her er nokre punkt skiløparar og andre som skal til fjells gjerne kan vere merksame på for å unngå å skremme reinen unødig;

  • Ver ekstra merksame på rein i områda frå Langvasseggen, hyttefeltet ved Grotli, Hondsrøve, Glittervatnet og vidare austover ved Framruste. Reinen går mykje lenger ned mot skogen enn normalt.
  • Ser dykk rein, så hald god avstand, og aller helst utanfor synsvidde – reinen har godt syn.
  • Reinen har også god luktesans, derfor er det best å halde seg i le side i høve der reinen går om dykk må gå rundt.
  • Hald god kontroll på hundar,slepp dei ikkje utanfor synsvidde – hald dei i band for sikkerheits skuld dersom ein kjem over spor etter rein.
    Reinen er kanskje nærare enn du trur!»

På same tid kan ein vel òg minne om utvida bandtvang i Skjåk kommune (m.a. i skiløyper), og eigen lov om bandtvang for verna område (som m.a. Breheimen med Strynefjellet landskapsvernområde, som ligg «rett utanfor» hytteveggen vår).
bandtvang – SNO si påminning om bandtvang… 

Elles kan vi opplyse at i dag har parkeringsplassar og avkøyringar mellom Grotli og Pollfoss blitt oppbrøyta. 

Vi har vurdert
og tenkt fram og attende fleire gonger i vinter…
I og med at Tor ikkje har noko fast oppdrag her på fjellet i vinter, har vi gått fleire runder med oss sjølve: skal vi fløtte ned i bygda att? Han har nok å gjera med husbygginga vår, men det gjev så lite «innkome», det går mest ut…
Hittil har det blitt til at Tor stort sett har dagpendla, for å vera med på oppdrag nede i bygda og i Lom. Det fører til lange dagar, reiser før kl 06 om morgonen, og er som oftast ikkje her oppe att før i 17-18 tida. Etter mat og ei lita pause, går kvelden til småoppdrag og egen husbygging.
Derfor gjeld det som før:
Dersom nokon skal ha transport – gje beskjed minst dagen før, slik at du/dykk og Tor kan legge ein plan.

langvasseggje 13.02.17

– Kveldshimmel over Grotli Hyttegrend, 13.02.17. 

Det har vore lite, eller ingen, blogginnlegg frå meg i vinter. Kan ikkje skryte av at forma har vore på topp, og derfor ingen «store» utflukter, og eventuelle blogginnlegg hadde nok kome til å dreia seg om vêret. Men eg har avlagt dagleg vêrrapport i «Vêret i dag – 2017», der eg m.a. har lagt inn eit og anna bilete frå Dora og mine daglege lufteturar. Kulden kan ein kle ute, det er verre med vinden. Og for den som er ekstremt over-ømfintleg for lydar (og i tillegg kraftig tinnitus), har all denne vinden i vinter vore ei stor plage – enten ein er ute eller inne. Men – slik er det berre, ein må leve med det – som best ein kan. Da kan ein ikkje bedre ha det, enn å få vera her, i fine og fredelege fjellheimen vår!

 

Vil få ynskje alle fine dagar – og ei fin tid framover – i fjellheimen

– eller der ein måtte befinne seg !!!

grotli hyttegrend mot skridulaupen

* * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Pin It on Pinterest