975 53 510 (ikkje SMS) - For større tekst: Klikk CTRL+ post@skjaakhytteservice.no
Haust- og vinter-førebuing…

Haust- og vinter-førebuing…

Det går nok, ubønnhørleg, mot haust.
Den 24. august hadde vi «Barsok», som etter gamalt vart rekna som fyrste haustdag. Og snart er haustmånaden september her…
Dersom det kjem snø i slutten av september, er ikkje det noko nytt, her på fjellet. Som oftast smeltar den att, men t.d. i 2009 la den seg for vinteren den 28. september…

Hytteservice-tenester…
Skjåk Hytteservice er forhandlar for Jets toalettsystem, og m.a. i år har vi levert fleire anlegg. Til desse anlegga brukar òg Tor å avtale med lokal elektriker og autorisert rørlegger, som ordnar papira som skal inn til kommuna for å få godkjennt og registrert anlegget. Jets-tankar – Arkivfoto

«Handle lokalt» er det noko som heiter.
Svært ofte kan det lønne seg å bruke lokale serviceinnstilte bedrifter, som samarbeider godt. Problem med utstyr kan oppstå, og som Øystein Sunde syng om; det skjer svært ofte «fredag etter 4». Opp gjennom åra har vi hatt svært mange nøgde kundar som kjem på hytta fredag kveld eller laurdag, og oppdagar problem. Dette har dei så fått hjelp med i løpet av stutt tid.

Noko mellom anna dette innlegget i hyttegruppa på facebook syner:

«Kva skulle vi gjort utan han Tor? Då vi i går ettermiddag fekk problem med jetdoen, kontakta vi han Tor, og ein liten time seinare kom han med Svein elektriker og fann etter ei stund ut at det måtte byttast ut ein magnetventil, (eller var det forgassaren), som vart bestilt hos Hagen nede på Bismo, og karane kom igjen i dag tidleg og fekk orden på doen. Vi er berre så takknemlege for den raske hjelpa og for at doen fungerer igjen. Så takk for flott service på ein søndagskveld!!!»
– Og dersom eg ikkje hugsar feil, var det ikkje berre sundagskveld, men palmesundag – og påskegjester på veg…

«Vil du ha nærbutikken din i morgon – så bruk den i dag» er eit slagord som blir brukt.
Dette gjeld nok andre tenester òg, som t.d. hytteservice.
I haust er det 20 år sidan firma Skjåk Hytteservice vart registrert.
Vi har prøvd å yte fleire typer service, for at vi kan vera her. Ynskjer at hyttefolket kan sjå nytte i oss – ikkje berre når nokon kjem til parkeringsplassen i dårleg vêr om vinteren, og finn ut at dei ikkje orkar å gå til hytta i djup laussnø og vind.
Men vi har trua – og håpar vi kan halde fram i nokre år til!
Gledeleg er det at det går så fint framover med Tor etter hofteoperasjonen! No får han lov til å prøve seg i 50% arbeid.

Det er tid for vinterførebuing på fjellet!
Med hausten kjem tida for vinterførebuing. Mellom anna er det mange som treng å tømme hyttedoen.
Vi må hugse at innhaldet frå dei skal ikkje i søppelkonteinarane!!!
For dei som har Jets-anlegg er det pliktig tøming med sugebil. Dette blir automatisk ordna frå kommuna, da alle anlegg skal vera registrert der.
For andre som ynskjer å nytte seg av sugebil for tøming av do, blir det også i år ei runde i regi av Skjåk Hytteservice. Si ifrå snarast til Tor (mob 97553510), dersom du vil vera med! sugebil tøming

Ein del vil kanskje passe på å bera inn vatn, og fylle sisterna, no medan dei har sumarvatn like ved hytta (ja, reguleringsbestemmelsane er som før: det er ikkje lov å bruke provisorisk vasslange, eller legge inn vatn på annan måte – vatnet skal berast inn).
I den forbindelse fekk vi for nokre år sidan spørsmål om vi kunne skaffe Micropur for å tilsette i vassisternene, og selge dette i porsjonspakker.
Micropur

Så vart gjort, og eg forstår godt at folk ynskjer å kjøpe porsjonspakker, i staden for ein heil boks på 500 gr. Som «alt» anna har dette òg ein «best før» -dato. Ja, eg har jamvel sett kattesand med «best før».
Dette er rein service frå oss.
No har vi nyinnkjøpt Micropur på lager att, og det vil bli mogleg å kjøpe 10 gr porsjonspakker!

I dag kom det ny leveranse frå Jets, tank og do-system.
På same levering fekk vi med Jets frostvæske, slik at vi har på lager for salg.
Jets frostvæske

Vi kan òg informere om at;
No er den nye heimesida for Grotli Hyttegrend oppe og går! Lenke: http://grotlihytteforeining.no
Der informerar Grotli hytteforeining m.a. om årsmøte fredag den 23. september, og dugnad i hyttegrenda den 24. september.

Fine dagar…
Dei siste vekene har det vore strålande seinsumarvêr!
Vi var så heldige å få nytte nokre av desse dagane i Hamsedalen. Fyrst var Tor og eg der eit par døgn…
Hamsedalen Ola-Bu 17.08.16– Ola-Bu, ved 2. vatnet i Hamsedalen.

Deretter var Tor og ein kompis der ei helg. Hamsedalen 3.-vatnet 19.08.16 – Her bilete frå 3. vatnet i Hamsedalen.

I dag har vêret endra seg!
Som vêrmeldingane har varsla, fekk vi regnvêr. Mellom ca kl 10 og 15 i dag kom det 25 mm nedbør. Og etter meldingane til yr.no skal vi få meire i løpet av kvelden, natta og morgondagen.

Med dette kveldsljos-bilete frå Hamsedalen, teke ut gjennom vindauga i Ola-Bu…
hamsedalen 20.08.16
…ynskjer vi ei fin helg til alle! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

På gamle trakter – Skjellom og Tundradalen…

På gamle trakter – Skjellom og Tundradalen…

Med ynskje om å dekke fleire interesser, bestemte vi oss for å ta ein sundagstur til Skjellom.
Eit fint område i Nordberg i Skjåk – som ligg høgt og fritt mellom søre Kvittingsgrove og nørdre Kvittingsgrove (dialekt: grov betyr bekk, fleire grøv) – som toppbilete viser.

Skjellom.

I gamledagar var dette ei lita setergrend. Mellom anna er setra som tilhøyrer far sin barndomsheim, øvre Aaboen, der.
skjellom med før b

Derfor var det heilt naturleg at far ofte tok oss med dit. Når vi vart større tok vi turar dit sjølve, både sumar og vinter. Frå heime var det fint å gå oppover gjennom skogen, til fots eller på ski.

Eg har i fleire år tenkt å ta meg ein tur att, for å sjå – og kjenne på gamle minner!
No i dag er det òg enklare å koma der. Ein kan køyre opp litt aust for Dønnfoss (bomveg), og køyre oppover, event. heilt til fyrste setra.

skjellom a 07.08.16– Det er lett å gå – når ein nærmar seg målet…!

I «gamledagar» gjekk vi opp på høgda mot dalen, for å sjå heimatt. Kanskje sat mor i glaset med kikkert, for å halde auga med oss? Kanskje hadde ho sett på klokka når vi reiste frå heime òg, og kunne merke seg om det vart ny personleg rekord på oss…
skjellom 07.08.16 med før b– Barndomsheimen min i den raude ringen…
I dag har skogen vokse seg høgre og tettare – kan ikkje sjå barndomsheimen min «for bare trær»…

skjellom c 07.08.16

Før vi reiste på denne sundagsturen, skreiv eg ut eit gamalt bilete, teke i 1963 (event. 1962), for å lage meg eit «før og no» bilete.
skjellom før og noEg tok meg friheita og gjekk inn på kvea, der far stod den gongen han tok biletet av dei gamle seterhusa, tilhøyrande barndomsheimen sin…
Motivet var lett å finne att, og utedoen er heilt lik seg. Elles er både fjøset og seterhuset borte. Men onkelen min sette opp eit nytt hus, som står på den gamle grunnmuren til seterhuset. – Det tek òg til å bli mange år sidan…

Frå Skjellom er det fleire merka turmoglegheiter, slik som innover Skjellflye og til Klarastøtta.
skjellom klarastøtta

Klarastøtta er ein minnestein over den 4 år gamle Klara Heggerusten som vart borte frå heimen sin i september 1932, og attfunnen i Skjellfjellet, i februar 1933. Ei svært tragisk historie.

«ØRNEN – en barnerøver»
Historia om Klara Heggerusten er mellom anna nedskrivi i boka «ØRNEN – en barnerøver» av Per J. Tømmeraas, utgjeve i 1997. Han skriv der om fleire hendingar i Noreg, der små ungar har blitt borte, og ørna har blitt skulda for bortføringa. Slik var det i denne saka òg, ørna vart misstenkt. Historia om Klara er svært trist, mellom anna at foreldra vart misstenkt for å ha teke ho av dage. Men triste historier må òg takast vare på, meinar eg. Det er vondt å tenkje på korleis denne familien vart misstenkjeleggjort, midt i sorga og fortvilelsen over ein liten unge som var borte, fattigdom og sjukdom!

For 3-4 år sidan oppdaga eg at det er mange i bygda som ikkje kjenner til denne historia. Eg tok derfor kontakt med forfattaren, for å høyre om eg fekk lov til å videreformidle historia frå boka hans.
Det fekk eg lov til, og vi hadde ei lang og triveleg samtale!
Han fortalte òg at det var svært vanskeleg å få ut opplysningar frå arkiva om denne saka, verre enn i dei andre sakene han har med i boka.
Onkelen min, Selmer Tundrali, var ei av dei lokale kjeldene Per hadde kontakt med i dei åra han skreiv boka. Like eins mor og far. Per fortalte i telefonsamtala vår, at far var med han som kjentmann, når han var inn i Skjellfjellet for å ta bilete av støtta, og såg der Klara vart attfunnen. Det var ikkje mange som visste kvar steinen og staden var, sa han.
Per er handikapa og har vanskeleg for å gå, og den gongen var det ikkje mogleg å køyre med bil opp til Skjellom. Derfor hadde far starta opp sin gamle trakor, påmontert bakskuffe, der han hadde laga til med puter og tepper til å sitte på. Dette sette Per stor pris på, og han fortalte at far køyrde «så langt som det gjekk – og enno litt til». Takka vera den innsatsen klarte han å koma fram til minnesteinen der Klara vart funnen.

Med forfattaren Per J. Tømmeraas sin tillatelse, har eg skanna sidene i boka som omhandlar den tragiske historia om Klara Heggerusten – om du vil kan du lesa den her.
Heile boka «ØRNEN – en barnerøver» av Per J. Tømmeraas, finn ein òg i Nasjonalbiblioteket.
Boka er òg å finne på biblioteket i Bismo.
– – – 

skjellom b 07.08.16

Når Tor og eg hadde teke oss ei kaffepause, og mimra om «før i tida», fann vi ut at vi ville ta ein tur til Tundradalen òg, når vi like vel var på desse traktene.

Tundradalen.

tundradalen nordberg skjåk

Som sagt, dette vart bråbestemt.
Eg har nokre gamle minner å leite fram att der òg, men no rakk eg ikkje å førebu meg.
Mellom anna dette, som eg meinar må vera teke i 1958. Eg ser at eg bomma når eg prøvde å ta nytt bilete, vi var nok ikkje langt nok innover…
tundradalen 1958
Dette bilete vart teke når mor og eg var på overnattingsbesøk hjå mor si veninne, Tora, som var budeie i Tundradalen. Eg er jenta med armen over hovudet… 

På denne brua…
skotåbrue tundradalen…over Skotåe, veit eg at mor tok eit bilete av meg når vi var på heimveg etter besøket.   

Lenge sidan sist eg såg bilete, men ikkje så mange alternativ. Det var berre å prøve…!

Jenta er den same, men brua er ny.
skotåbrue -58 og -16Den nye brua ligg omtrent ein meter over den gamle. Noko ein òg ser av fleire punkt på dagens bilete (markert).
Frå Tundradalen, og langs Tundradalsvegen er òg fleire merka turstigar. 

Frå gamle trakter til «nye» trakter…
Turen vart avslutta på Dønnfoss camping…

dønnfoss camping skjåk…med ein hamburger – medan vi sat og såg opp på Skjellom, og innover Skjellfjellet, med Tundradalen innover til høgre.

Det vart ein fin mimretur! Nokre tårar vart det òg – lettrørt som eg er, i både sorg og glede…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nysnø på toppane! – Er det «som normalt»?

Nysnø på toppane! – Er det «som normalt»?

Etter 1 ½ døgn med regnvêr, kjøleg og noko vind, vakna vi i dag til nysnø på toppane!
Ein blir litt sjokkert med det same – 10. august og nysnø?
Eg stolar ikkje heilt på minnet mitt, heller ikkje på «manns minne», men meinar at nysnø på toppane i månadskifte juli/august ikkje er så unormalt…?

Eg har sett litt attende på bileter frå ca 10. august dei 4 siste åra, og fann bilete av Skridulaupen med nysnø den 14. august i 2013.

I dag tidleg kunne ein tydeleg sjå nysnø langt nedover fjellsidene, både på Skridulaupen, sjølv om den hadde gøymt seg bak ei sky, og nedover Krosshø – som her: 
Nysnø Krosshø Grotli 10.08.16

Frå morgonen i dag var det opphaldsvêr, og nokre sprekkar i skylaget. Frå regnmålet mitt kunne eg tømme ut ca 19 mm regnvatn.

Litt ut på dagen tok det til å «grine i høom» att, og vi fekk att regnvêret, framleis kjøleg og ein del vind. I kveld har jamvel nokre snøfiller blåst forbi vindauga… 

Sjølv om denne sumaren ikkje har utmerka seg som spesielt varm, må vi sjå på det positive:
Når eg såg på bileta i dag, attende til 2013, slår det meg at det er mindre snø i fjellet denne tida i år.
Ein annan ting som er «mot normalt» – men gledeleg i år – er at i løpet av dei siste 8 åra er det berre år 2013 og 2016 som det ikkje har vore registrert minusgrader på Grotli målestasjon i juli og pr. 10. august (meteorologisk institutt starta målingar i Grotli 1. oktober 2008).
Det vil vel si at vi har hatt ein bra sumar så langt – trass alt!

Vi får trøste oss med at komande veke meldes det mykje sol og varmare vêr. Nysnøen i fjellet blir nok borte da, om ikkje før… Det kan framleis bli ein bra haust!
Vi kan gjerne vente 2-3 månader på slike nysnø-bileter att!

Mot Skridulaupen i dag, 10. august:
Nysnø Skridulaupen Grotli 10.08.16

 

* * * * * * * * * * * *

Som dagane har gått – dei siste vekene…

Som dagane har gått – dei siste vekene…

Når ein har teke ferie frå bloggen, men ikkje frå fotoapparatet – da blir det ein del å «ta att». Her kjem litt frå hyttelivet vårt dei siste vekene, og ein del bileter…

– – –

Vekene har gått alt for fort att. – Vi har lagt bak oss juli, og er godt i gang med august…
Vi hadde fleire dagar med finvêr i juli, der temperaturen, jamvel her på fjellet, var over 20°.
Så kom «Mari vassause», «Hundedagane», «Jakob våthatt» og alle desse gamle merkedagane som alle varslar at; no kan det vera fare for nedbør og ustabilt vêr. Og dei gamle vêrmarka slo ikkje feil – vi fekk litt regn, og temperaturen gjekk ned. Men – slik er det heile året – vêret skiftar…

Juli 2016 vart ikkje den dårlegaste juli-månaden vi har hatt, men var langt ifrå den beste. Men juli-månad utan minusgrader, det er ikkje kvart år vi opplever her på fjellet.
juli -16

I og med at Tor driv oppattrening etter hofteoperasjonen, har vi teke nokre små fjellturar i lag.
På ein av dei fine vêrdagane køyrde vi ein tur innover fjellet, og gjekk til Mårådalsmunningen.
Mårådalsmunningen 20.07.16Her ser ein Mårådalen inn til høgre. Mårådalsbenken og Skridulaupen i bakgrunnen.

Frå Mårådalsmunningen, mot aust…mårådalsmunningen mot aust 20.07.16

Frå Mårådalsmunningen, mot vest…
Mårådalsmunningen mot vest 20.07.16

Ein annan dag vart det over hengebrua ved osen på Heillstuguvatnet, og vidare vestover, for å finne Heillstugu. Tor har vore der ein gong for fleire år sidan, saman med turlaget. Ikkje alltid lett å hugse kvar, etter 14-15 år. Men vi fann fram til dei gamle steinmurane av Heillstugu.
Heillstugu 24.07.16 – Sagnet vil ha det til at Harald Hårfagre låg sjuk der i den tida han samla landet til eit rike. Hærmennene hans bygde ei innsmogo av steinheller, slik at han fekk ly for vêr og vind, til han vart frisk att. Derav namnet Heillstugu og Heillstuguvatnet (Skjåk-dialekt: stein-heille). Ein kan vel ikkje med sikkerheit si om dette sagnet er korrekt, men eg har òg i annan samanheng vorte fortalt at namnet kjem av (stein-)helle, og ikkje av heilag, som òg har vore hevda. Derav Heillstugu /-vatnet med to l’ar.

Langs Heillstuguvatnet…
Heillstuguvatnet 24.07.16

På same turen var vi innom flyvraket på søraust-enden av Heillstuguvatnet.
flyvrak 04I haust blir det 26 år sidan vi fekk oss hyttetomt i Grotli. Det er nesten flaut å innrømme at dette var min fyrste tur til flyvraket.
flyvrak 03Var ikkje klar over at det var att så mykje vrakrestar der.
flyvrak 02
Vraket er freda, så desse blir nok liggan der – og historia bør ikkje gløymast!
flyvrak 01

Eg har tidlegar skrivi om hendinga frå krigens dagar, da dette flyet naudlanda ved Heillstuguvatnet. Historia finn du ved å klikke her.

Ein biltur har vi òg fått oss i sumar, til Bjørkedalen.
bjørkedalen 01
Ærendet vårt dit var å hente att den gamle båten som kom til Hamsedalen i 1948. 
Den var velbrukt og vêrteken, og vart frakta til Bjørkedalen for 3 år sidan, for vurdering av reparasjon. Men «tidas tann» hadde sett kraftige spor, slik at ein reparasjon hadde blitt stor og kostbar, og vart ikkje tilråda.bjørkedalen 02
Men vi fekk oss ein fin tur, for å hente den heimatt!
vestlandstur 21.07.16

I førre veke engasjerte vi oss ein del i leitinga etter hunden som var borte omtrent to døgn i Breidalen. Hund og eigar var berre på gjennomreise, og ukjende i området. Men heldig vis – det vart eit lykkeleg utfall av leiteaksjonen, etter at den hadde vore ute i to netter, her i fjellheimen!

 

Sjølv om eg har merka at ein del meinar at her på fjellet skal «alt» vera lov – dristar eg meg til å koma med ei påminning:
I Skjåk-fjella kan det gå beitedyr. Bandtvang gjeld, ikkje berre den ordinære (til 20. august), men utvida til 15. oktober.
Om utvida bandtvang i Skjåk kommune finn ein her:
https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2007-06-28-864
Det er m.a. observert sauer i hytteområda langs Strynsfjellvegen (fv 258) og Skjåkvegen (rv 15).
sauer - hugs bandtvang

Derfor: HUGS å ha hundar i band!

Ynskjer alle ei fin tid framover – og ein fin august-månad!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pin It on Pinterest