975 53 510 (ikkje SMS) - For større tekst: Klikk CTRL+
Det vårast! – Og snøen smeltar!

Det vårast! – Og snøen smeltar!

Den siste veka og dagane med finvêr har tæra hardt på snøen.
Vatnet sildrar i skråningar – men også etter vegar.
Elvesusen frå Måråe aukar i styrke. Det er mykje snø att i fjellet, og med bråvarme kan bekkar og elver vekse ein del. Men med kjølege netter, ser snøsmeltinga ut til å gå bra. I natt var temperaturen ca minus 3-4 grader.
Det er heller ikkje noko særleg teikn til lauv på trea enno. Gauken har eg heller ikkje høyrt i vår.

Det er nok ei stund til det er køyrbart til hyttene.
Dette biletet tok eg i Breidablikk for to dagar sidan:
Breidablikk 24.05.16

Slik såg det ut oppover Strynsfjellvegen: Strynsfjellvegen 24.05.16

Men i gårkveld mylda eg venstre side eit stykke oppover, slik at det (forhåpentleg vis) om nokre dagar blir bart i vegkanten. Da blir det enklare å gå på føttene, for den som vil det. Elles er ski ein fin ting å ta seg fram på!

Sist sundag (22. mai) mylda Skjåk Hytteservice fellesvegane i Grotli Hyttegrend.

Eg les at Strynsfjellvegen, Fv 258, blir opna frå vest til Stryn Sommerski torsdag 26. mai. Og Stryn Sommerski opnar allereie i morgon, fredag 27. mai!
Deretter fortset brøytinga vidare austover. Men kor snart dei fortset, og når dei er framme til Grotli – det veit vi ikkje. Vegen blir nok uansett ikkje opna før tidlegst 10. juni (jfr. forskrift om Strynefjellet landskapsvernområde). «Ventes opna 15. juni», skriv Statens vegvesen på si nettside.

Snøscootersesongen for Skjåk Hytteservice er no å ansjå som avslutta for i vår. Med store barflekkar og rotten snø er det vanskeleg å ta seg fram i terrenget.
Men vi håpar, og satsar på ny sesong frå hausten!

No som snøen smeltar, er det – bokstaveleg talt – mykje dritt som kjem fram!
hundemøkkI Skjåk blir det oppkøyrd fleire mil med skiløyper i løpet av vinteren. Og mange brukar dei flittig. Bra!!!
Men du/dykk som går skiturar med hund: Tenk på at det òg er folk som skal gå/vasse der i blaut snø og snøsmelting! Da er det lite triveleg når det ligg tett i tett med slike «visittkort» som har smelta fram!!!
Eg forventar ikkje at folk skal ta med seg møkka, men det er enkelt å fjerne den frå løype- og vegtrasear! Kast den heller inn i busker og kratt / ned i vegskråningar, der ingen går!!! Men ikkje legg den att i plastpose! Det tek lang tid før plastposane går attende til naturen.
Gjennom vinteren og våren har eg fjerna mykje av andre si hundemøkk, frå parkeringsplassen og oppover Strynsfjellvegen. Men jammen er det mykje att! Eg håpar verkeleg at det ikkje er hyttefolket som lar hundemøkka ligge att, utan å tenke på at dei sjølve òg skal gå der til våren, i blaut snø og blaut hundemøkk.

Kva skjer i Skjåk?
– Fyrstkomande laurdag er det Flåklypa Grand Prix, som har blitt Noregs største veteranbilløp. Start og målgang er i Lom, men dei køyrer òg ei runde til Skjåk, om Bismo og austover att om Skamsarbrua.
Laurdag den 4. juni er det:
– «Ståk i Skjåk» – marknad i Bismo. Same dag er det òg
– Motbakkeløpet «Flækøyhøe UPP», med start i Bismo sentrum.

Det nærmar seg helg – og Yr.no har teke fram sol-symbol. Det lovar bra!

Ha ei strålande helg!

skridulaupen i solnedgang 16.05.10

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Ein liten situasjonsrapport frå fjellheimen…

Ein liten situasjonsrapport frå fjellheimen…

Eit triveleg syn møtte meg, når eg kom til fjells i dag! Sol og blå himmel. – Rett i sør lyste Skridulaupen mot meg, i sørvest Langvasseggje og i vest Breidalen og Breidalseggje! Eg måtte berre stoppe opp og nyte synet og stillheita – og sjølvsagt ta nokre bileter!

Vi saknar dette, både Tor og eg! Eg trur jamvel Dora saknar hytta og hyttelivet òg. Ho er rask til å finne favoritt-liggeplassane sine, når vi kjem inn.
Men vi blir nok ikkje «fastbuande» her att før snøen smeltar. Her er ikkje føre for krykker enno, som Tor er avhengig av eit par månader framover. Her må ein nok bruke ski eller truger. Å gå berre på føttene har eg ikkje prøvd, men nokon har visst prøvd før meg – etter spora å dømme… Men såg ikkje ut til at den/dei heller har hatt lange nok bein, til å få fast grunn under føttene…

Det er framleis att ein del snø, sjølv om det har smelta ein heil del sidan sist eg var her.
I Kjossvingen er det ikkje mange stabbesteinane som stikk opp av snøen…
kjossvingen 19.05.2016Stort sett rundt 50-70 cm ned på vegbana både på Strynsfjellvegen og hyttevegane, tippar eg. På Grotli målestasjon var snødjupna 33 cm i dag tidleg.

Og her snømålet ved Strynsfjellvegen/Skridulaupråket no i dag…
snømål 19.mai -16Men i går og/eller i natt har det nok kome litt nysnø, og enkelte stader låg den framleis når eg kom i dag.

Etter attendemeldingar trur eg det var ein del som fekk nyte pinshelga, kanskje 17. mai òg, her på fjellet.
Leif var her i pinshelga for hytteservic’n, og køyrde m.a. skispor oppover Strynsfjellvegen. Og mange var det som brukte pinshelga til vårskigåing, både her i området og i andre fjellområder, har vi sett i media. Som vi veit har dette vore populært her i området i mange, mange år. Sjølv hugsar eg godt skiturar i mai, her i området, på 1960-talet.

Ein av dei siste dagane er det nok nokon som har mista både sele og bånd til hunden sin. Dette hekk ved Vinterparkeringsplassen når eg kom i dag.
mistaNok ein gong fekk vi eit eksempel på at Grotli-hyttegruppa på FB fungerar utmerket! Det gjekk ikkje lang tid etter at eg la ut biletet, før eigar melde seg!

Komande helg blir ikkje nokon av hytteservice-karane stasjonert her på fjellet. Ikkje er det nokon som har meldt om behov for hytteservice heller. Men som sagt – det er fint å ta seg fram etter Strynsfjellvegen og hyttevegan på ski eller truger!

Sjølv om vi nett har avslutta ei helg, er ei ny helg like om hjørnet.
Eg nyttar høvet, og

Ynskjer alle ei riktig fin maihelg!

skridulaupen 03.05.16

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Framleis snø og skiføre – for den som vil…!

Framleis snø og skiføre – for den som vil…!

Det gamle slagordet «Tenk ski – Tenk Grotli» gjeld så absolutt framleis! Ja, i heile fjellområdet her!
Sist helg var det stor utfart, og jamvel i går – på ein heilt vanleg onsdag – med strålande vêr, var det ein del folk i området.

Eg må innrømme at eg har omtrent ikkje hatt ski på føtene i vinter, men no når snøen tek til å bli litt blaut på toppen (og rotten i terrenget) er det dårleg sparkføre, sjølv om eg har breie plastmeier under. No er det nok ski som duger.
Og når vêret var så fint som i går – da vart det ein skitur opp til Heillstuguvatnet på Dora og meg.
strynsfjellvegen mot skridulaupen 16.05.11

«Legg ikkje ut på (lang-)tur utan trening»! – Men når vêret og turen er fin, gløymer ein at ein ikkje har gått på ski før i vinter, og at «fram og attende er like langt». Men vi kom oss velberga ned att, og hadde ein fin tur!

Som ein ser tek snøen til å smelte. Steinar, busker og kratt tek til å stikke opp.
Her mot hyttefelta og Krosshø:
mot krosshø 16.05.11

Skal helse så mykje frå Tor!
Han er operert, og har så smått starta med trening. Har testa «ny-hofta» med krykketrening, og i dag står det trappetrening for tur. Han tykkjer det går over all forventning; legar og fysioterapeut er nøgde, og sjølv er han nøgd og ser optimistisk på oppattreninga! Det lovar bra! Reknar med at han kjem heimatt til pinse.

Hytteservicetilbod i pinshelga:
Sjølv om Tor ikkje er i drift i pinshelga, blir det, som før nemnt, hytteservice å få tak i.
Det er berre å ringe det vanlege mobilnr. til Tor, dersom nokon treng hjelp, t.d. snøscootertransport.

I år blir det ekstra lang helg, når 17. mai kjem rett etter pinshelga. Kanskje er det nokon som vil føre tradisjonen med 17. mai-skitur til Skridulaupen vidare, dersom vêret tillet det… Yr.no melder om litt kjølegare vêr utover, men ein del sol og lite vind. Det kan nok bli ei bra pinshelg!
Tradisjon tro skal Grotli Høyfjellshotel ha «Fjell-buffet» på nasjonaldagen i år òg, kl 13:00 – 17:00. Med varme og kalde rettar, stort dessertbord og kaffe. Det kan smake fortreffeleg som avslutning på ei langhelg på hytta, eller berre som ein tur til fjells for å nyte god mat i ei triveleg atmosfære…
Kan anbefales!

Her i Skjåk er det eit sikkert teikn på at det går mot sumar når raset i Stabrekka går, slik at vegen til Geiranger kan opnast.
stabrekka 16.05.07Stabrekka gjekk sist laurdag, og i går opna vegen til Geiranger.
Det går mot sumar!

Med dette biletet av Skridulaupen i solnedgang, som eg tok tysdagskvelden…
skridulaupen i solnedgang 16.05.10

…Ynskjer vi alle ei god helg
og ein fin 17. mai !!

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ein ny maidag i fjellheimen…

Ein ny maidag i fjellheimen…

Også i år er april og mai ei fin tid i fjellet.

Dette syner mellom anna desse bileta frå ein tur til Vien, om Hamsedalen, i går.

vien mot kolbeinsvatnet
Karane hadde ein fin og uproblematisk tur – og jammen vart dei til og med invitert på råkåfisklag i Vien!
nybygg i vien

Her frå 4. vatnet i Hamsedalen:
hamsedalen 4. vatn

Ein tur innom Ola-Bu ved 2. vatnet vart det òg:
hamsedalen ola-bu 04.05.16
Men i år får vi nok ikkje så mykje av våren her på fjellet, som vi har gjort dei siste 15-20 åra…

Som nemt før, skal Tor ha ein operasjon, og må nok finne seg i å ta det litt meir med ro nokre veker. Noko han òg har fått erfart i vinter, og særleg den siste månaden. Etter operasjonen blir det nok ikkje det enklaste å vera her på fjellet – det er ikkje særleg eigna for å ta seg fram på krykker her enno…

Frå og med neste veke blir det litt redusert beredskap.
Men dei andre hytteservice-karane stiller opp, så langt dei har moglegheit! Det krev litt lenger forhåndsvarling. Dei er i fullt arbeid, og det tek litt tid å koma seg til fjells etter arbeid.
Dykk kan framleis ringe Tor sin mobiltelefon, og blir event. viderekobla. Men hugs: SMS’ar blir IKKJE viderekobla!

Hytteservicetilbod i pinshelga:
Ein del har varsla at dei tenkjer seg til fjells i pinshelga, og ynskjer transport.
Derfor blir det ekstra bemanna her i pinshelga. Det er berre å ta kontakt på det vanlege mobilnr.

Og kanskje dukkar vi opp her på fjellet vi òg – på 17. mai buffet på hotellet! Det har vore tradisjon i fleire år, at vi samlast heile familien der denne dagen. Dersom Tor klarar, og er i bra form etter operasjonen, kjem vi til å prøve det i år òg!

Håpar det er mange som får nyte denne vårmånaden her på fjellet, det unner eg alle! Dora og eg kjem nok til å pendle ein del, mellom heime og hytta!

hamsedalen ola-bu 2. vatnet 04.05.16

Det ser òg ut til at ein del tek langhelg denne helga, og vil tilbringe den på hytta. Det kan bli nokre fine dagar!
Framleis mykje snø, men ein del erfarte nok i gårkveld at det kan vera vanskeleg å ta seg fram i terrenget utan ski. Men oppover Strynsfjellvegen ser det ut til å gå bra – takka vera god preparering av skiløypetraseen i vinter – og der ser ein at også vi som ikkje går på ski har fordel av dette (og bør støtte Skjåk Turløyper minst like mykje som dei som går på ski).

Ynskjer alle ei god helg – med fine maidagar!

 skridulaupen 03.05.16

* * * * * * * * * * * * * * * *

 

Pin It on Pinterest