975 53 510 (ikkje SMS) - For større tekst: Klikk CTRL+
Rapport frå fjellheimen…

Rapport frå fjellheimen…

Ei veke går så fort…
Vêret har vore vekslande, men sist helg var det mange som fekk nyte fine dagar, her på fjellet.
På hyttene, i skitrekket og i skiløypene…
Kor fint det var, kan kanskje best beskrivast med nokre bileter…
Vestover Breidalen, sett frå Breidalsdammen: breidalsvatnet breidalen breidalseggje

Tor hadde òg nokre oppdrag i Breidalen, og nytta høvet til å ta nokre bileter: breidalen mot hamsedalen

breidalen breidalseggje

Her frå løypekøyring:
skiløype ved grotlivatnet– – – Frå Grotlivassrunda, gapahuken ved Grotlivatnet i biletet…

skiløype under rv15…og «undergang» av riksvegen, der Grotlivassrunda blir samanbunden med Grotlirunda, på nordsida av riksvegen. 

skiløype grotlirunda…Ved Gamle-Grotli.

Oppdrag snømåking har det òg vore:
snømåking…sjølv om det eigentleg ikkje er meire enn «normalt» med snø i år.

Men som vi veit – i høgfjellet kan vêret snu fort!
Tysdagskvelden vart det uvêr og kolonnekøyring på riksvegen. Og nok ein gong fekk vi erfare at her i hyttegrenda er det lunt og forhaldsvis «vindstille». Det bør minne oss om at vi må sjekke vêrmeldingane også der det brukar å vera verste vêret, dersom vi skal til eller frå hyttene. Og ikkje minst: sjekke vegmeldingane! Det er, dessverre, ingenting som markerar at vegen er stengt, eller at det er kolonnekøyring, når vi køyrer ut på riksvegen. Bommane som vart montert ved utkøyringane frå parkeringsplassane i Breidablikk og Grotli Hyttegrend er sjelda brukt ved kolonnekøyring og stengt veg, og mi meining er at dei heller er ei falsk tryggheit. Det er med fare for seg sjølv og andre dersom ein køyrer ut på riksvegen, og t.d. møter ei kolonne eller ein brøytebil i uvêr, og ein ikkje eingong ser på kva side av vegenbana ein køyrer.

Fråver att…
Hytteservicen «him self» blir ikkje her på fjellet neste onsdag-kveld (24/2) og torsdag (25/2), men reknar med å koma oppover att på kvelden torsdag.
Vi må òg be om at dei som skal ha noko utført på hyttene før påske, må gje beskjed snarast!
Dei to siste vekene før påske blir hytteservice-bemanninga litt redusert.
For tredje året på rad, tek Leif ferie, pakkar bilen og tek med seg «gjengen» sin (som no består av 3 hundar), og køyrer til Finnmark. Der skal han òg i år vera med som frivillig under Finnmarksløpet, på sjekkpunktet Sirma (Sirbma). Og for event. nye blogglesarar kan eg opplyse at dette sjekkpunktet er på garden hjå syster til Tor. Dei har m.a. ansvar for nokre mil av løypene på den lengste distansa av Finnmarksløpet, der dei køyrer både fyrst i løpet, og på slutten av løpet. Det er nokre hektiske døgn som ventar han der, men når interessa for dette er på topp – da går det meste…
Men med tidleg påske i år, vart det ein liten «kollisjon», og Finnmarksløpet er framskunda ei veke. Men med ein del opprydding etter løpet, og det trengs òg nokre kviledøgn før heimreisa, kjem Leif hit att til palmehelga. Da går det nok bra, og hytteservicen har «full bemanning» i påska.
Men det er godt for alt ein kan få gjort unna før den tid, t.d. snømåking og vedkøyring!

Vinterferie.
Ein del har vinterferie no denne tida. Men like vel er det liten aktivitet i området i vekene. Med tidleg påske er det ein del skular som har teke vinterferie ei veke tidlegar i år. Dermed er vinterferien fordelt på tre veker, mot før om åra vanlegvis to. På hotellet ligg ei tysk gruppe, som nyter sine daglege skiturar i dette fine området rundt oss.

Sikkert ein del som tenkjer seg til fjells i helga.
La oss håpe at det blir ei fin helg – og at meldingane om vind opp i sterk kuling natt til laurdag og laurdag ikkje slår til!

Ha ei fortsatt fin veke – og god helg!

vinterheksa

* * * * * * * * * * * * * * *

Endeleg – det er sol i sikte…

Endeleg – det er sol i sikte…

Dagane blir lengre og lengre – og sola kliv no dei fleste fjelltoppane ved høgstdagsleite…
Men hittil har den ikkje vore mykje generande og plagsam! Det har stort sett vore overskya, og gjerne litt snø i lufta om dagane.
Derfor er det ekstra gledeleg å sjå at yr.no no har fått sola på vêrkartet for komande helg! Men med klårvêr, og sol om dagen, vil det òg ofte bli kaldt om natta. Ned mot -20° ser eg det har vore antyda. Og som vi brukar å si – det vil som oftast bli litt kaldare enn meldingane…

Fråver…
Skjåk Hytteservice «him self» gjev herved beskjed om at han ikkje blir her på fjellet frå i dag/efta (onsdag), men reknar med å vera her att seint torsdagskvelden. Men er (stort sett) tilgjengeleg på telefon den tida han er borte.

Litt NYTT frå Hytteservicen:
I går vart det montert vindmålar på vêrstasjonen som vi har på garasjen ved vegkrysset Rv15/Fv258. Vindmålar har vi ofte sakna der, seinast no når uvêret «Tor» susa over oss. Men vindmålar til denne type vêrstasjon er ein heilt ny «oppfinnelse». Vi har stått på venteliste for å få beskjed om at den var kome i produksjon og handel. Dagen før uvêret slo til, fekk vi beskjed om at vi kunne bestille.
Ein kjem inn på vêrstasjonen ved å klikke på lenka, på menylista, på toppen av heimesida. Eller denne lenka.
verstasjon grotli rv15-fv258
Det tek til å bli ein del vêrstasjonar av denne type, og dersom ein «zoomar ut» når ein er inne på kartet, får ein oversikt over «heile verda», mellom anna at det er montert 10 slike stasjonar berre her i Skjåk.
Ein annan ting når det gjeld heimesida og webkamera:
Når vi fekk ny heimeside, for snart eit år sidan, vart ikkje webkamera oppdatert så ofte som før. No er det òg fiksa; dersom nettforhalda er OK, blir bileta oppdatert ein gong pr. minutt.

Fyrstkomande helg opnar Grotli Skiheiser og kroa på Grotli hotel. Og dersom vêret slår til, kan det bli ei strålande helg i fjellheimen! Bra med snø er det òg; på Grotli målestasjon 84 cm i dagtidleg, snømålet ved vegkrysset Strynsfjellvegen/Skridulaupråket 110 cm.

Håpar mange får nyte fine dagar i fjellet no!

vassvenda 10.02.16

– God helg!

* * * * * * * * * * * * * * *

Snø – men det er visst «som normalt»

Snø – men det er visst «som normalt»

Meteorologisk institutt sin vêrstasjon på Gamle-Grotli står og måler «vêr og vind». Dei siste dagane har den bekrefta kva vi ser og føler: Det har kome mykje snø!
Før i vinter har eg skrivi at det er under «normalt» med snø – men no er vi nok ajour med snødjupna for årstida! Ja – jamvel over gjennomsnitten for dei siste 7 åra.
Men det er svært laust i terrenget, og etter ein del vind har det òg danna seg fonner og skavlar. Enkelte gonger, når ein er ute ein tur, blir spora heilt borte i løpet av nokre få minutt…

Vinterferie og aktivitetstilbod.
Det nærmar seg vinterferie for skulane, og etter det vi har funne ut, fordeler den seg over tre veker i år (veke 7, 8 og 9). Sikkert ein del som vil tilbringe vinterferien på hyttene, og ynskjer både alpinanlegg og skiløyper.
Grotli Høyfjellshotel har lagt ut informasjon om opning av skiheis og kro på heimesida si: Grotli.no.
Skjåk Turløyper har lagt ut folder med informasjon og løypekart: her.
Når det gjeld Heillstuguløypa, som går oppover Strynsfjellvegen, ligg ein del av den i Strynefjellet landskapsvernområde, Breheimen nasjonalpark (frå bommen ved Heillstuguvatnet og vidare innover). Der får Skjåk Turløyper lov til å køyre opp løype til Mårådalsmunningen/Vassvenda i tida 15. februar t.o.m. 2. påskedag.
Sjølvsagt er alpinanlegg og løypekøyring vêravhengig, her på høgfjellet! Alternativet for å finne oppkøyrde skiløyper kan da vera områda Nysetra/Billingen/Botn, med samanhengande løypenett.

Leigekøyring med snøscooter.
Skjåk Hytteservice har vore ein av partane som har hatt løyve for leigekøyring med snøscooter i Skjåk dei siste åra. Eit slik løyve gjeld for ei treårs-periode. No i januar vart søknaden om å få ei ny periode behandla i Skjåk kommune. Denne gongen var det fleire som søkte som ikkje hadde hatt løyve før, men Skjåk kommune gjekk for at dei som hadde hatt siste periode fekk fornya løyve. Det vil si at Skjåk Hytteservise har tre løyve – som før.
Dette ser vi som svært viktig, for at vi framleis kan halde fram med hytteservice, sjølv om bruken av transport i hytteområdet ser ut til å gå litt ned. Men dette skuldast kanskje ein del dei andre tenestene som hytteservicen utfører – dermed blir vegtraseane godt trakka, og det blir lettare å frakte med seg varene sine i sekk eller pulk.
Det er ikkje kvar veke/helg det er transportoppdrag i hytteområdet, derfor gjeld det som før: Skal du ha transport så gje helst beskjed (seinast) dagen før! No som det er så mykje laussnø, kan det vera problem å ta seg fram med snøscooter med kjelke òg. Derfor må det som oftast køyrast ein gong eller to, før ein kan ta med kjelken med varer på. Det er heller ingen garanti for at vi er her oppe, men han kan ofte planlegge sine gjeremål, t.d. etter oppdrag som han veit om her oppe. Kvar veke blir det fleire turar ned i bygda, noko som, stort sett, blir lagt til kveld og helg. Dei fleste har vel òg fått med seg at vi ikkje er tilhengere av sms-meldingar. Ein del har vel òg erfart at svartida og ventetida kan bli lang, utan at eg her skal rippe opp i kjedelege hendingar – både for den som har sendt og han som skulle motta sms’n…!

hytte i snøver

Ei ny helg står for døra – ein del har kanskje tenkt å tilbringe den på hytta.
Ver førebudd på at «vår herre» kanskje har latt vinden jobbe med snøen kring hytta di. Ikkje alle er så heldige at den blir fløtt FRÅ inngangsdøra…
Nokon meinte ein gong at vinden må vera hokjønn – fordi den elskar å flytte på og ommøblere!

Uansett – ha ei fin helg!

* * * * * * * * * * * * * * *

Pin It on Pinterest