975 53 510 (ikkje SMS) - For større tekst: Klikk CTRL+
Uvêret over – for denne gong…

Uvêret over – for denne gong…

Ikkje til å nekte for – det ser idyllisk og fint ut, når uvêret har roa seg, og snøen ligg kvit og fin i alle «krinkar og krokar»!

Det heiter at; «Ein får belage seg på det verste – og håpe på det beste.»
Slik var det òg, før uvêret «Tor» skulle koma. Ved og vatn vart bore inn, talgljos og lommelykt lett tilgjengeleg, topplada telefon, og ute var det sjekka at det ikkje var lause eigedelar kring hytta som kunne fuke av stad i vinden.
I 14-tida merka ein at uvêret var på veg, og i 15-tida var det blitt såpass ille at riksvegen over fjellet vart stengt. Den vart ikkje opna att før i 11-tida i dag.

At det «røska godt» kring oss skal vi ikkje nekte for.
På vindmålarar i hyttegrenda vart det registrert sterkare vind enn på Grotli målestasjon. Men når ein såg vindbiletet på yr.no, såg ein òg at vinden frå Mårådalen/Heillstugudalen var sterkar enn vinden frå Breidalen. Her i hyttegrenda vart det registrert vind opp i full storm, og på grensa til sterk storm i kasta. Det var litt spennande å sjå i dag, korleis det såg ut, om alt var OK, og korleis snøen hadde lagt seg…

Hytteservice-Tor tok fyrste runde litt over kl 05 i dag. Det var mellom anna spennande å sjå om alt hadde gått bra på «vinterlegohuset». Det hadde det!

Etter at det vart ljost, vart det nokre nye runder…

nysnø og sol 30.01.16
Mellom anna har vi nokre avtaler om tilsyn av hytter, og henvending frå andre om å sjekke har det òg kome.
I terrenget er det ikkje så store snøskavlar som frykta – meire som tiljamning av dumpar og hol, og dekorering (kamuflering ?) av hytter. Ikkje vart det straumbrot under uvêret i går heller.
Snødjupna på snømålet ved Strynsfjellvegen/Skridulaupråket var i dagtidleg (kl 06): 90 cm.
Men det har kome litt snø etter det òg. Inn imellom har det vore tette snøbyger i dag.

kamuflerte hytter etter uveret Tor 30.01.16

Strynsfjellvegen frå riksvegen til vinterparkeringsplassen, samt parkeringsplassen, vart brøyta når det leid ut på dagen i dag. Flott – tusen takk Mesta! Det hadde vi ikkje forventa i dag! Vi veit at vi har siste prioritet, i dag rekna vi med at dei hadde nok brøyting og snørydding å ta tak i, utan å prioritere oss!

Konklusjonen etter uvêret i går:
«Tor» var ein snill gut, i forhald til kvinnfolket «Dagmar»!
Maks vindstyrke, Grotli målestasjon 26/12-11 («Dagmar») var 25,7 m/s.
Maks vindstyrke, Grotli målestasjon 29/1-16 («Tor») var 14,6 m/s. *)
Også her på hytta registrerte vi ca 12 m/s sterkare vind under «Dagmar» enn under «Tor».
*) Vi vart visst lura av fyrsteinntrykket av «Tor»!
Når statusen for 30/1 kom, synte det seg at han hadde nok ikkje roa seg litt før midnatt, slik vi følte og trudde!
Han hadde krefter på lur, og «slo til» med 20,0 m/s som vart registrert på den 30/1-16. Men like vel – eit hakk mildare enn «Dagmar»! Skadene etter «Tor» er òg på langt nær så store som etter «Dagmar», etter det vi kan sjå her i hytteområda.

Men på andre kantar av landet, opplevde dei nok «Tor» minst like hissig som «Dagmar»!
Vi er nok heldige – trass alt…!

etter uveret Tor 30.01.16

Ynskjer alle ei fortsatt GOD HELG! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Går vi mot ei «bustete» helg?

Går vi mot ei «bustete» helg?

Her på fjellet går hyttelivet sin gang…
Dagane blir ljosare og lengre – sjølv om det er lite vi har sett til sola – enno, når det stort sett har vore overskya etter at ho eigentleg skulle vise seg for oss.
Snødjupna er nok mindre enn «normalt» for årstida å vera. Vi har ikkje mange år med sikre målingar å samanligne med, men etter målingane dei sju førre åra er det ca 30 cm mindre enn gjennomsnittet.
Det var eit par dagar med ekstra mildt vêr her òg, som andre stader i landet. Fleire stader har det vore notert, eller tett oppunder, januar-varmerekordar. Om pluss 8,6°, som det vart notert på Grotli målestasjon om måndag, er varmerekord for januar i Grotli – det veit vi ikkje. Men den høgste registrerte temperaturen for januar, etter at målingane starta, var pluss 4,1° i januar 2013.

 

Vêret er ein del av det som opptek oss, og som spelar ei stor rolle, her på fjellet. Dette brukar blogginnlegga mine å bera preg av, men no som eg skriv dagleg vêrrapport i «vêret i dag» tykkjer eg at det blir nok «vêrprat» frå meg.
Toppbilete ber òg preg av vêr – ein tidleg morgon i førre veke, når Tor var ute på eit oppdrag i Breidablikk. Bilete teke austover Breidalen og Breidalsvatnet.

Men i dag kan eg ikkje dy meg, det blir vêrprat att…
Dei siste dagane har yr.no funne fram nokre av dei «verste» vindsymbola sine, i tillegg til snøsymbol.
I går viste snømålet ved H2 (krysset Strynsfjellvegen/Skridulaupråket) ca 75 cm snødjupn: snømål 27.01.2016I «verste fall» kan det koma like mykje i løpet av helga.

Det er berre ein ting å si:
Dersom du har tenkt deg til fjells, eller over fjellet – sjekk vêrmeldingane! Gjerne der det brukar å vera verst, som Breidalen og Breidalsdammen. Når det gjeld kolonnekøyring/stenging av riksvegen er det der det er verste vêret som avgjer.
Hugs i tillegg å sjekke vegmeldingane (klikk på lenka, og skroll nedover til Rv 15)!

I «skrivande stund» ser meldinga for Breidalen slik ut:
breidalen yr.no

Eg høyres kanskje litt streng ut, men vi opplever dessverre at uvêr kjem som «julekvelden på kjerringa» for ein del, enkelte gonger, sjølv om det har vore varsla i fleire dagar på førehand. Ein kan heller ikkje stole på at; «nei, det blir nok ikkje såå ille som dei melder». Enkelte gonger kan det òg bli verre enn meldingane skulle tilsi…

Dersom vi, og vêrmeldingane, ikkje tek heilt feil, går vi mot ei «bustete» helg – og verst ser det ut til å bli fredag efta/kveld.

Ha ei strålande helg, og – bruk sunn fornuft!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nytt år – og nye moglegheiter!

Nytt år – og nye moglegheiter!

Aller fyrst: Godt Nyttår til alle saman!

Det nye året er snart ei veke gamalt – det ser ut til at tida vil gå like fort i år som før om åra…

Januar-minnet frå i fjor innleia kalenderen vår for 2016, det same får det gjera her i bloggen. Føles ikkje at det er eit heilt år sidan det vart teke.

Ein del hyttefolk har allereie fått ”helsing” frå hytteservicen, med tilbod om å fornye tilsynsavtale på hyttene for år 2016. Mellom anna er det ein del som ynskjer at vi har eit auga med hyttene når det har vore straumbrot, noko som vart aktuellt etter sist helg. Sist sundag måtte Skjåk energi koble ut straumen for feilretting. Nokre var iferd med å reise att frå hyttene etter helgeopphaldet når dette skjedde, og venta til straumen kom att før dei reiste, for å forvisse seg om at alt var OK etterpå.

Dei siste dagane har vi fått merke litt av vinterkulden, men etter meldingane skal det bli kaldare til helga, i tillegg skal det bli ein del vind. Og som vi har merka før om åra, den ”kaldaste staden” er på vinterparkeringsplassen. Tor har sett opp graderstokk ved Kjossvingen i år òg – i går når eg reiste frå hytta var det -17°, ved Kjossvingen var det litt i underkant av -20°. Frå hytter som ligg høgre oppe i hyttefeltet, har eg høyrt prat om temperaturforskjell på opp til 14°. Som hytteforeininga skreiv i referatet frå haustmøtet: i vinter blir det ikkje montert straumuttak for motorvarmer på parkeringsplassen.
Men snø har vi ikkje fått noko meire av. Målingane på Grotli målestasjon har halde seg jamt på 41-42 cm i fleire dagar. Ein spør seg sjølv om dette er det ”normale” for denne tida? Dette har vi ingen nøyaktige målingar for langt attende i tid, og ”manns minne” stemmer ikkje alltid heller.
Dei fyrste målingane som er til å stole på, er frå meteorologisk institutt sine målingar, som starta hausten 2008.
Slik er historikken for 5. januar dei siste åra:
vêr 5. januarSom ein ser er det lite snø i år, men det kan nok koma til å endre seg før det lir så langt at vi ynskjer den bort – til våren.
Kanskje blir det som det var vinteren 2009/2010; i staden for oppdrag med å måke snø bort frå hyttene, fekk hytteservic’n oppdrag med å måke snø inntil hyttene, for bedre isolasjon. Den vinteren var det òg ekstra kaldt, med langvarige kuldeperioder.

Elles er det stille i området her. Lite hyttefolk, og den tyske gruppa som låg på hotellet frå før jul, som hadde sine daglege skiturar i området, dei reiste att måndag. Men i februar kjem det ei ny gruppe.
I helgene, og kanskje litt elles òg, håpar vi at hyttefolket brukar hyttene og området rundt oss.
Snikkarane har ikkje starta for fullt att etter nyttår, med hyttebygging. Tor har hatt litt hytteservice-oppdrag, elles har han nok å gjera på «Vinterlego»-huset vårt. Når det gjeld Vinterlego, blir dette eit spanande år!
Eg og Dora har våre daglege lufteturar – i dag gjekk turen nedover Skridulaupråket, der vi mellom anna måtte stoppe opp for å sjå på hengebrua over Måråe…
hengebru Måråe 06.01.16

…og sånn går no dagan’.   

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vêret i dag – år 2016.

Vêret i dag – år 2016.

Slik er vêret i dag – år 2016.
Prøvar å oppdatere med daglege rapportar (ca kl 09 – 10).

Laurdag 31. desember
Kl 09, på hytta:
-1,1°, overskya, snøbyger, lett bris
Ca 5-10 cm nysnø, drevfonner
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 85 cm
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -1,9°
Grotli målestasjon kl 09: -0,5°, lett bris (4,4 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. siste døgn: – – // kl 07: -0,9°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 100 cm

Fredag 30. desember
Kl 09, på hytta:
2,1°, overskya, regn, lett bris
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 95 cm
Min.temp. i natt (ved hytta): – –
Grotli målestasjon kl 09: 3,4°, laber bris (5,5 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. siste døgn: – – // kl 07: 5,2°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 99 cm
– – Det meldes om nedbør, aukande vind og litt kjølegar. Kan rekne med at nedbøren går over til snø.
– – Sjekk vegmeldingane dersom du skal til fjells!

Torsdag 29. desember
Ganske bra vêr, plussgrader, litt regn frå morgonen
Breibandforbindelsen kom att om eftaen

Onsdag 28. desember

Rv15 vart opna att ved 20-tida i gårkveld, etter å ha vore heilt stengt i litt over3 døgn.

I dag er det overskya, ca -2 grader, opphaldsver, flau- til svak vind

Men vi er utan breiband, derfor ingen oppdatering på webkamera…

Tysdag 27. desember
Kl 09, på hytta:
-5,2°, overskya, opphaldsvêr, antydning til litt snø i lufta, laber bris
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 110 cm
Min.temp. i natt (ved hytta): -6,6°
Grotli målestasjon kl 09: -4,7°, laber bris (6,8 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. siste døgn: omtrent -5° // kl 07: -4,4°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 116 cm
– – Rv 15 er framleis stengt mellom aust og vest, grunna uvêr og fare for ras, ny vurdering kl 10 i dag

Måndag 26. desember – 2. juledag
Kl 09, på hytta:
-5,3°, overskya, snøvêr, svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 100 cm
Min.temp. i natt (ved hytta): -6,1°
Grotli målestasjon kl 09: -4,7°, flau vind (1,1 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— min.temp. siste døgn: – – // kl 07: -4,3°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 110 cm
– – Rv 15 er framleis stengt mellom aust og vest, grunna uvêr og fare for ras, ny vurdering kl 10 i dag.
– – Vêrmeldingar:
Grotli: snø, liten til stiv kuling i dag – opp i liten storm til kvelden og natta
Breidalen: snø, stiv kuling til sterk kuling i dag – opp i full storm til kvelden og natta

Mykje laussnø, og store drefonner, når vi kom til fjells att i går (1. juledag):
nysno-drevfonner-uver-25-12-16

Sundag 25. desember – 1. juledag
– – SAMANDRAG – –
Rv 15 vart stengt julekvelden, grunna snø og sterk vind.
Sundag morgon vart det registrert snødjupn på 115 cm på Grotli målestasjon.
Snømålet ved Strynsfjellvegen/Heillstuguråket viste litt over 100 cm, ved 14:30-tida.
Riksveg 15 vart ikkje opna att i dag, grunna uvêr og rasfare.
I kveld har det vore sterk vind og nedbør. Opp i liten kuling (omtrent stiv kuling), regn/sludd/snø.
Frå pluss 1° til minus 2,5°

Laurdag 24. desember
Kl 09, på hytta:
-4,0°, overskya, litt snø i lufta, svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 80 cm
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -6,4°
Grotli målestasjon kl 09: -3,3°, svak vind (2,7 m/s frå vest)
——«——«—— min.temp. siste døgn: – – // kl 07: -3,1°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 84 cm

Fredag 23. desember
Kl 09, på hytta:
-4,1°, overskya, litt snø i lufta / lett snøvêr, lett bris
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 80 cm, seint i gårkveld
Ca 20-25 cm nysnø siste døgn
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -5,9°
Grotli målestasjon kl 09: -2,9°, lett bris (4,0 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. siste døgn: ca -4° // kl 07: -3,5°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 87 cm (auke på 25 cm sidan i går)

Torsdag 22. desember
Kl 09, på hytta:
-3,1°, overskya, snøbyger og snøfokk, svak vind til laber bris
Snødjupn (snømålet ved H2): ? ca 55-60 cm
Ca 15-20 cm nysnø siste døgn
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -4,5°
Grotli målestasjon kl 09: -1,8°, flau vind (0,9 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— min.temp. siste døgn: ca -3° // kl 07: -2,8°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 62 cm (auke på 21 cm sidan i går)
NB: Ein del dårlege vêrmeldingar framover!
Dersom du har tengt deg til fjells – hugs å sjekk vêr- og vegmeldingar!!! 

Onsdag 21. desember – i dag «snur» sola
Kl 09, på hytta:
0,0°, overskya, litt nedbør i lufta, laber bris til frisk bris – men tett av vindkasta opp i liten kuling
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 35-36 cm i gårkveld
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -1,0°
Grotli målestasjon kl 09: 1,2°, lett bris (5,2 m/s frå sørvest)
——«——«—— min.temp. siste døgn: som no, ca 1° // kl 07: 2,3°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 41 cm

Har vore dårleg oppdatering dei siste dagane, på grunn av breibandet som har vore ute, her på hytta!
Har no oppdatert for dei siste dagane…

Tysdag 20, desember – og i dag er det 1 dag til sola «snur»!
Kl 09, på hytta:
-1,1°, omtrent klårt – med nokre skyer over Laupen, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 37-38 cm i gårkveld
Min.temp. i natt (ved hytta): -3,7°
Grotli målestasjon kl 09: -1,9°, svak vind (1,6 m/s frå nordaust)
——«——«—— min.temp. siste døgn: omtrent -4° // kl 07: -3,3°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 43 cm

Måndag 19. desember
Kl 09, på hytta:
+1,8°, overskya, litt regn
Grotli målestasjon kl 09: +1,9°, stille (0,4 m/s frå nord-nordaust)
Snødjupn: 46 cm

Sundag 18. desember – 4. Sundag i advent
adventlys4
Kl 09, på hytta:
-4,8 gr, overskya, stille
Grotli målestasjon kl 09: -5,3 gr, stille (0,2 m/)
Snødjupn: 46 cm

Laurdag 17. desember
Kl 09, på hytta:
-5,3°, overskya, litt disigt på toppane, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 45 cm
Min.temp. i natt (ved hytta): -9,7°
Grotli målestasjon kl 09: -5,5°, svak vind (1,7 m/s frå nord-nordaust)
——«——«—— min.temp. siste døgn: ca -6° // kl 07: -5,8°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 48 cm (som dei siste dagane)

Fredag 16. desember
Kl 09, på hytta:
-9,6°, litt skya, opphaldsvêr, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 45 cm i gårkveld
Min.temp. i natt (ved hytta): -11,9°
Grotli målestasjon kl 09: -12,1°, flau vind (0,9 m/s frå nordaust)
——«——«—— min.temp. siste døgn: ca -13° // kl 07: -13,1°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 48 cm (som i går)

Torsdag 15. desember
Grotli målestasjon kl 09: -9,3°, flau vind (0,8 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. siste døgn: omtrent -20° // kl 07: -8,7°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 48 cm

Onsdag 14. desember
Grotli målestasjon kl 09: -16,8°, flau vind (0,5 m/s frå nord-nordvest)
——«——«—— min.temp. siste døgn: omtrent -20° // kl 07: -18,2°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 48 cm

Tysdag 13. desember – Luciadagen
Kl 09, på hytta:
-1,8°, overskya, snø i lufta (som aukar på), flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 38-40 cm, som i går?
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -16,9°
Grotli målestasjon kl 09: -0,5°, lett bris (4,4 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. siste døgn: ca -20° // kl 07: -2,4°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 45 cm (som i går)

Måndag 12. desember
Kl 09, på hytta:
-15,8°, raudleg – omtrent skyfri – morgonhimmel, stille
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 38-40 cm
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -16,6°
Grotli målestasjon kl 09: -20,2°, stille (0,3 m/s frå nord-nordvest)
——«——«—— min.temp. siste døgn: -20,2 // kl 07: -18,6°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 45 cm

Sundag 11. desember – 3. sundag i advent
adventlys3
Kl 09, på hytta:
-0,5°, overskya, litt disigt, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): 39 cm i gårefta
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -1,7°
Grotli målestasjon kl 09: 0,8°, svak vind (3,0 m/s frå nordvest)
——«——«—— min.temp. siste døgn: -1° // kl 07: 0,9°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 44 cm

Laurdag 10. desember
Kl 09, på hytta:
-0,9°overskya, litt disigt, ca 2,3 cm nysnø, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 40-45 cm
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -1,1°
Grotli målestasjon kl 09: 0,0°, flau vind (0,8 m/s frå aust)
——«——«—— min.temp. siste døgn: 0° (no) // kl 07: 0,0°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 43 cm

Fredag 9. desember
Kl 09, på hytta:
1,1°, overskya, litt regn, laber bris
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 40-45 cm
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -0,2°
Grotli målestasjon kl 09: 2,5,°, laber bris (6,7 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. siste døgn: ca 2° // kl 07: 2,2°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 45 cm

Torsdag 8. desember
Kl 09, på hytta:
2,1°, overskya, regn, laber bris – opp i frisk bris
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 50 cm
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -8,3°
Grotli målestasjon kl 09: 4,1°, laber bris (5,8 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. siste døgn: ca -7°/-8° // kl 07: 4,2°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 56 cm

Rapport frå i går, den 7.: 
Svært glatt på Rv 15, grunna regn og minusgrader. I 15-tida var det -6° og regn.
Rv 15 Skjåk-Stryn vart stengt i 16:30-tida.
Når vegen opna att i 21-tida, var det lang kø, vestover frå bommen ved Billingen.
glatt-rv15-07-12-16

Onsdag 7. desember
Kl 09, på hytta:
-7,8°, overskya, lett snøvêr, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 50-55 cm (53 i gårkveld)
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -16,3°
Grotli målestasjon kl 09: -8,5°, svak vind (2,4 m/s frå søraust)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: ca minus 18-19° // kl 07: -8,6°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 57 cm

Tysdag 6. desember
Kl 09, på hytta:
-7,9°, overskya, opphaldsvêr, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 50-55 cm
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -9,8°
Grotli målestasjon kl 09: -7,7°, flau vind (0,7 m/s frå nord-nordaust)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: ca minus 9-10° // kl 07: -8,5°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 58 cm

Måndag 5. desember
Kl 09, på hytta:
-0,3°, overskya, lett bris til laber bris
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 60 cm
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -0,9°
Grotli målestasjon kl 09: 1,0°, frisk bris (7,9 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: ca 0,5° // kl 07: 0,8°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 61 cm

Sundag 4. desember – 2. sundag i advent
adventlys2
Kl 09, på hytta:
-0,1°, overskya, lette snøbyger, lett bris
Snødjupn (snømålet ved H2): 66 cm – mykje laussnø
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -2,2°
Grotli målestasjon kl 09: 0,9°, laber bris (6,3 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: ca -1 // kl 07: 1,3°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 72 cm

Laurdag 3. desember
Kl 09, på hytta:
-1,5°, overskya, antydning til snø i lufta, svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 75 – mykje laussnø
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -5,0°
Grotli målestasjon kl 09: -0,8°, laber bris (5,7 m/s frå nordvest)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: ca -3,5 // kl 07: -0,8°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 77 cm

Fredag 2. desember
Kl 09, på hytta:
-4,4°, overskya, snøvêr, svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 70 – ca 40-50 cm laus-snø på toppen
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -7,0°
Grotli målestasjon kl 09: -3,2°, laber bris (5,5 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: omtrent -5 // kl 07: -3,0°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 72 cm

Torsdag 1. desember
Kl 09, på hytta:
-3,2°, overskya, tett snøvêr, flau vind til svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 50 cm
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -5,9°
Grotli målestasjon kl 08: -4,1°, stille (0,4 m/s frå sørvest) – ingen oppdatering kl 09
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: -4/-5 // kl 07: -4,5°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 63 cm

Onsdag 30. november
Kl 09, på hytta:
-4,7°, overskya, snøvêr, svak vind til lett bris
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 50 cm ??
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -4,9°
Grotli målestasjon kl 09: -3,2°, lett bris (5,2 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: ca -3,5° // kl 07: -3,1°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 61 cm – Grotli på topp på snølista

Tysdag 29. november
Kl 09, på hytta:
-3,4°, overskya – skya framfor Laupen, opphaldsvêr, svak vind til lett bris
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 35 cm i gårkveld – men etter vêrmeldingane skal det bli påfyll i dagane framover
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -12,9°
Grotli målestasjon kl 09: -6,0°, flau vind (1,0 m/s frå nordaust)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: omtrent -9° // kl 07: -8,5°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 38 cm

Måndag 28. november
Kl 09, på hytta:
-10,5°, overskya, opphaldsvêr, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 40 cm
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -14,9°
Grotli målestasjon kl 09: -10,6°, flau vind (1,1 m/s frå nord)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: omtrent -18° // kl 07: -11,6°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 42 cm

Sundag 27. november – 1. sundag i advent
adventlys1
Kl 09, på hytta:
-4,9°, overskya, opphaldsvêr, lett bris
Snødjupn (snømålet ved H2): – – cm
Ca 15-20 cm nysnø
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -5,9°
Grotli målestasjon kl 09: -3,6°, laber bris (5,8 m/s frå nordvest)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: omtrent -5° // kl 07: -3,6°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 46 cm

Laurdag 26. november
– Vêrmeldingane for i går og i dag har ikkje sett så bra ut. Og så langt har det nok slått til.
Det vart plussgrader, regn og vind! Her i hytteområdet låg temperaturen på ca 2-3 grader i går, vinden var mykje av tida på liten kuling til stiv kuling. Lenger vest (Breidalen) var det sterk kuling.
No er det minusgrader att, og meldingane for i dag liten til stiv kuling frå vest og nordvest, og ein del nedbør.
– Kl 09, på hytta:
-2,2°, overskya, lett snøvêr og vind – laber- til frisk bris, med vindkast opp i liten kuling
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 25 cm i går kveld
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -2,2° – men det ser ut til å korne no
Maks.temp. sist døgn: 3,4°
Grotli målestasjon kl 09: -1,2°, frisk bris (7,5 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: – –  // kl 07: -0,3°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 26 cm
11,4 mm regn siste 24 timar, her ved hytta

Fredag 25. november
Kl 09, på hytta:
0,9°, overskya, regn og vind – frisk bris, med vindkast opp i liten kuling
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 42-44 cm i går, men etter nattas regn har nok snøen sokke litt
Min.temp. siste døgn (ved hytta): -3,9°
Maks.temp. sist døgn: 1,6°
Grotli målestasjon kl 09: 3,7°, frisk bris (8,0 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: ca -2,5° // kl 07: 3,5°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 38 cm
Ca 10-12 mm regn

Torsdag 24. november
Kl 09, på hytta:
-3,1°, overskya – med skyer framfor Laupen, opphalds, flau- til svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 40-42 cm i gårkveld
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -5,9°
Grotli målestasjon kl 09: -2,2°, laber bris (5,8 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: ca -6/-7° // kl 07: -1,6°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 39 cm

Onsdag 23. november
Kl 09, på hytta:
-2,3°, overskya, snø i lufta, ca 5-6 cm nysnø, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): 30 cm i går, reknar med ca 40 i dag
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -6,5°
Grotli målestasjon kl 09: -0,9°, lett bris (4,7 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: ca -4° // kl 07: -0,7°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 39 cm
– – D.v.s.: Frå kl 07 i går til kl 07 i dag har det kome 15 cm snø.

Snømålet ved krysset Strynsfjellvegen / Skridulaupråket i går… I dag er det nok ca 40 cm…
snomal-22-11-16

Tysdag 22. november
Kl 09, på hytta:
-6,7°, overskya, snø i lufta, ca 5 cm nysnø, flau- til svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca ? cm
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -10,7°
Grotli målestasjon kl 09: -4,4°, lett bris (4,3 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: -8° // kl 07: -5,2°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 24 cm – har nok kome litt etter kl 07 òg

Måndag 21. november
Kl 09, på hytta:
-5,8°, overskya, disigt på toppane, nokre snøfjon i lufta, stille
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 23 cm
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -8,9°
Grotli målestasjon kl 09: -5,4°, stille (0,1 m/s)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: -6°/-7° // kl 07: -5,3°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 21 cm

Sundag 20. november
Kl 09, på hytta:
-8,7°, delvis skya, skya/disigt framfor Laupen, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 23 cm
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -11,4°
Grotli målestasjon kl 09: -6,2°, svak vind (1,9 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: omtrent -9° // kl 07: -5,8°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 21 cm

I går, 19. november: 
grotli-breidalsdammen-skridulaupen-19-11-16
– Mot Beidalsdammen og Skridulaupen i sør…

Laurdag 19. november
Kl 09, på hytta:
-6,1°, stort sett skya, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 22 cm
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -8,4°
Grotli målestasjon kl 09: -7,6°, flau vind (0,5 m/s frå nord)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: omtrent -8° // kl 07: -5,8°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 20 cm

Fredag 18. november
Kl 09, på hytta:
-5,3°, overskya, tåke/disigt på toppane, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 22 cm
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -8,6°
Grotli målestasjon kl 09: -4,2°, svak vind (2,1 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: – – // kl 07: -5,6°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 19 cm

I går, 17. november:
grotli-breidalen-breidalsvatnet-breidalseggji-17-11-16
– Vestover Breidalsvatnet, Breidalen…

Torsdag 17. november
Kl 09, på hytta:
-7,9°, stort sett skya, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 22 cm
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -10,3°
Grotli målestasjon kl 09: -8,8°, flau vind (0,8 m/s frå sør)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: ca -9° // kl 07: -8,3°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 19 cm

Onsdag 16. november
Kl 09, på hytta:
1,6°, overskya og disigt, svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 20 cm
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -1,5°
Grotli målestasjon kl 09: 2,0°, lett bris (4,0 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: ca 0° // kl 07: 2,1°
——«——«—— snødjupn (kl 07): 18 cm

Tysdag 15. november
– Regn, vind og dårlege køyreforhald – Rv 15 er stengt over fjellet (ved Billingen)
Kl 09, på hytta:
2,8°, skya, regn og vind opp i liten kuling
Snødjupn (snømålet ved H2): 23 cm i går
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -3,8°
Grotli målestasjon kl 09: 5,6°, frisk bris (9,2 m/s frå vest)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: ca -3° // kl 07: 0,7°

Måndag 14. november
Kl 09, på hytta:
-1,2°, overskya, disigt/litt snø i lufta flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 22-23 cm
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -10,9°
Grotli målestasjon kl 09: 0,7°, svak vind (2,5 m/s frå aust-søraust – kl 08)
——«——«—— min.temp. i gårkveld/natt: ca -12° // kl 07: 0,9°

Bilete teke frå Hånsnarsvingen i går – austover mot Grotlivatnet
grotli-grotlivatnet-strynsfjellvegen-13-11-16

Sundag 13. november
Kl 09, på hytta:
-5,9°, overskya, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 20-22 cm
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -9,8°
Grotli målestasjon kl 09: -6,1°, flau vind (0,5 m/s frå aust)
——«——«—— min.temp. i natt: ca -8° // kl 07: -6,5°

Laurdag 12. november
Nykøyrd skiløype i dag…
grotli-skiloype-12-11-16
Kl 09, på hytta:
-9,2°, lettskya, flau vind, ca 4-5 cm lett nysnø
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -12,8°
Grotli målestasjon kl 09: -5,0°, svak vind (2,8 m/s frå aust)
——«——«—— min.temp. i natt: ca -9-10° // kl 07: -7,4°

Fredag 11. november
Kl 09, på hytta:
-12,4°, litt snø i lufta, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 18- 20 cm
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -19,4°
Grotli målestasjon kl 09: -12,3°, stille (0,3 m/s frå nord-nordvest)
——«——«—— min.temp. i natt: ca -21° // kl 07: -17,2°

Torsdag 10. november
Kl 09, på hytta:
-16,5°, lettskya, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 18- 20 cm
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -18,6°
Grotli målestasjon kl 09: -12,3°, svak vind (2,9 m/s frå aust)
——«——«—— min.temp. i natt: ca -14,5 // kl 07: -11,8°

Bleik vintersol over Skridulaupen… 
grotli-skridulaupen-09-11-16
…den 9. november.

Onsdag 9. november
Kl 09, på hytta:
-15,8°, stort sett lette skyer, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 18- 20 cm
Min.temp. i gårkveld/natt (ved hytta): -20,0°
Grotli målestasjon kl 09: -13,3°, svak vind (3,3 m/s frå aust)
——«——«—— min.temp. i natt: ca -14/-15°, men kaldare på dagen i går  // kl 07: -13,6°

Tysdag 8. november
Kl 09, på hytta:
-20,2°, klårt, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 20 cm
Min.temp. i natt (ved hytta): -23,6°
Grotli målestasjon kl 09: -24,3°, stille (0,4 m/s frå nord)
——«——«—— min.temp. i natt: ca -26°  // kl 07: -24,0°

Frisk og kjøleg luftetur i gårkveld, litt før kl 20. Stjerneklårt og blank nymåne over Skridulaupen…
grotli-temp-07-11-16
…appen hentar siste målingar frå næraste målestasjon – det vil si Grotli målestasjon (Gamle Grotli)

Måndag 7. november
Kl 09, på hytta:
-18,2°, klårt, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 20 cm
Min.temp. i natt (ved hytta): -19,3°
Grotli målestasjon kl 09: -14,7°, svak vind (2,7 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— min.temp. i natt: no kl 09 / kl 07: -13,4°

Mot Skridulaupen i går, den 6. november:
grontjonne-skridulaupen-grotli-06-11-16

Sundag 6. november
Kl 09, på hytta:
-12,9°, klårt, flau vind til svak vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 20 cm
Min.temp. i natt (ved hytta): -13,4°
Grotli målestasjon kl 09: -10,4°, lett bris (3,8 m/s frå aust)
——«——«—— min.temp. i natt: no kl 09 / kl 07: -10,2°

Laurdag 5. november
Kl 09, på hytta:
-5,7°, overskya, lett snøvêr, svak vind til lett bris
Ca 3-4 cm nysnø
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 20 cm
Min.temp. i natt (ved hytta): -8,6°
Grotli målestasjon kl 09: -5,0°, laber bris (5,6 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— min.temp. i natt: ca -6° / kl 07: -5,6°

Fredag 4. november
Kl 09, på hytta:
-7,6°, overskya, litt disigt / litt snø i lufta, flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 15-20 cm
Min.temp. i natt (ved hytta): -8,5°
Grotli målestasjon kl 09: -6,9°, svak vind (3,3 m/s frå aust)
——«——«—— min.temp. i natt: ca -7,5° / kl 07: -7,0°

Morgonstemning i Grotli, austover mot Grotlivatnet, 03.11.16: grotli-grotlivatnet-03-11-16

Torsdag 3. november
Kl 09, på hytta:
-8,9°, for det meste skya, opphaldsver, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 15-20 cm
Min.temp. i natt (ved hytta): -13,4°
Grotli målestasjon kl 09: -11,2°, flau vind (0,5 m/s frå nordaust)
——«——«—— min.temp. i natt: -17,1 / kl 07: -16,5°  – –  Grotli kaldast fjellstasjon

– Pollvatnet, 02.11.16.
pollvatnet-billingsdalen-skjak-02-11-16
Snødjupn Grotli målestasjon:
2. nov.: 20 cm
1, nov.: 21 cm
31. okt.: 31 cm
30. okt.: 39 cm
29. okt.: 47 cm
28. okt.: 8 cm
27. okt.: 3 cm

Onsdag 2. november
Kl 09, på hytta:
-4,9°, delvis skya – med gløtt av sol, opphaldsver, stille til flau vind
Snødjupn (snømålet ved H2): ca 15-20 cm
Min.temp. i natt (ved hytta): -7,6°
Grotli målestasjon kl 09: -7,8°, flau vind (0,5 m/s frå nord-nordaust)
——«——«—— min.temp. i natt: – – / kl 07: -3,7°

Tysdag 1. november
Kl 09, på hytta:
-0,3°, overskya, nokre snøfjon i lufta, flau vind
Snødjupn: ca 20 cm
Min.temp. i natt (ved hytta): -0,8°
Grotli målestasjon kl 09: 0,4°, svak vind (3,4 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. i natt: ca 0° / kl 07: 0,9°
——«——«—— snødjupn: Grotli er ikkje med på den daglege snølista enno (har etterlyst den hjå yr.no)

Måndag 31. oktober
Kl 09, på hytta:
0,9°, overskya, litt regn/sludd i lufta, stille til flau vind
Snødjupn: 35-40 cm, som i går?
Min.temp. i natt (ved hytta): – –
Grotli målestasjon kl 09: 1,3°, stille (0,3 m/s frå nord-nordaust)
——«——«—— min.temp. i natt: ca 0° / kl 07: 0,8°
——«——«—— snødjupn: Grotli er ikkje med på den daglege snølista enno (har etterlyst den hjå yr.no)
Snødjupn Grotli målestasjon:
30. okt.: 39 cm
29. okt.: 47 cm
28. okt.: 8 cm
27. okt.: 3 cm

Sundag 30. oktober
Kl 09, på hytta:
-2,7°, overskya, opphaldsvêr, flau vind
Snødjupn: 35-40 cm
Min.temp. i natt (ved hytta): -6,0°
Grotli målestasjon kl 09: -2,8°, flau vind (0,7 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. i natt: ca -7° / kl 07: -3,9°

Laurdag 29. oktober, sett frå Kjossvingen, austover mot Grotlivatnet:
grotli-grotlivatnet-strynsfjellvegen-29-10-16
Snødjupn Grotli målestasjon: 47 cm

Laurdag 29. oktober
Kl 09, på hytta:
-1,7°, overskya, snøvêr, lett bris til laber bris
Snødjupn: +/- 35 cm
Min.temp. i natt (ved hytta): -2,9°
Grotli målestasjon kl 08: -1,0°, laber bris (6,8 m/s frå nordvest)
——«——«—— kl 09: -1,3, laber bris (6,7 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— min.temp. i natt – – / kl 08: -1,0°

Snømålet Strynsfjellvegen/Skridulaupråket, fredag kveld 28.10.16:
snomal-28-10-16

Fredag 28. oktober
Kl 09, på hytta:
-1,3°, overskya, lett snøvêr, kvitt på bakken, flau vind
Snø: ca 8-10 cm ?
Min.temp. i natt (ved hytta): -2,1°
Grotli målestasjon kl 09: -1,0°, svak vind (2,8 m/s frå vest-nordvest)
——«—— min.temp. i natt – – / kl 08: – –

Torsdag 27. oktober
Kl 09, på hytta:
0,1°, overskya, litt tåke/lågt skydekke på toppane , opphaldsvêr, kvitt på bakken, flau vind
Snø: ca 4-5 cm
Min.temp. i natt (ved hytta): -2,3°
Grotli målestasjon kl 09: 0,7°, flau vind (0,7 m/s frå nord-nordaust)
——«—— min.temp. i natt – – / kl 08: 0,8°

Onsdag 26. oktober
Kl 09, på hytta:
-3,0°, overskya, tåke nedover fjellsidene, litt kvitt på bakken – rim?, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -6,3°
Grotli målestasjon kl 09: -2,2°, svak vind (1,9 m/s frå søraust)
——«—— min.temp. i natt underkant av -6°/ kl 08: -1,7°

Tysdag 25. oktober
Kl 09, på hytta:
-2,7°, overskya, tåke nedover fjellsidene, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -6,2°
Grotli målestasjon kl 09: -1,5°, svak vind (2,6 m/s frå aust-søraust)
——«—— min.temp. i natt underkant av -2°/ kl 08: -1,8°

Måndag 24. oktober
Kl 09 på hytta:
-1,6°, overskya med antydning til sprekkar i skylaget, litt tåke / låge skyer framfor Laupen, flau vind til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -2,5°
Grotli målestasjon kl 09: -0,1°, lett bris (4,0 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt ca -1°/ kl 08: -0,1°

Sundag 23. oktober
Kl 09 på hytta:
-3,4°, overskya, litt tåke / låge skyer framfor Laupen, svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -4,6°
Grotli målestasjon kl 09: -2,2°, laber bris (5,5 m/s frå aust-søraust)
——«—— min.temp. i natt ca -3°/ kl 08: -2,3°

Laurdag 22. oktober
Kl 09 på hytta:
grotli-skridulaupen-marae-22-10-16
-3,6°, lett skydekke – med sprekkar i skylaget – sola kastar sine fyrste stråler over Laupen, flau vind til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -7,0°
Grotli målestasjon kl 09: -1,3°, lett bris (3,7 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt ca -3/-4°/ kl 08: -1,4°

Fredag 21. oktober
Kl 09 på hytta:
-1,1°, overskya, tåke på toppane, flau vind til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -3,6°
Grotli målestasjon kl 09: 0,2°, lett bris (3,5 m/s frå aust-søraust)
——«—— min.temp. i natt ca -0°/ kl 08: 0,3°

Torsdag 20. oktober
Kl 09 på hytta:
-0,8°, overskya, tåke på toppane og øverst i hyttefelta, rim i trea, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -3,4°
Grotli målestasjon kl 09: 0,7°, svak vind (2,3m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt ca -2°/ kl 08: 0,3°

Onsdag 19. oktober
Kl 09 på hytta:
0,4°, overskya, tåke på toppane, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -0,2°
Grotli målestasjon kl 09: 1,3°, flau vind (0,6 m/s frå sør-søraust)
——«—— min.temp. i natt – – / kl 08: 1,7°

Tysdag 18. oktober
Kl 09 på hytta:
0,6°, stort sett overskya, tåke på toppane, svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -0,4°
Grotli målestasjon kl 09: 1,3°, lett bris (3,9 m/s frå aust-søraust)
——«—— min.temp. i natt – – / kl 08: 0,9°

Måndag 17. oktober
Kl 09 på hytta:
-1,7°
Min.temp. i natt (ved hytta): -4,5°
Grotli målestasjon kl 09: 0,3°, lett bris (4,8 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt ca -0,5°

Sundag 16. oktober
Kl 09 på hytta:
-4,6°, overskya, flau til svak vind (kald austavind)
Min.temp. i natt (ved hytta): -7,8°
Grotli målestasjon kl 09: -3,9°, lett bris (4,2 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt ca -5° / kl 08: -4,1°

Laurdag 15. oktober
Kl 09 på hytta:
-5,7°, sol frå blå himmel – med nokre få tynne «sky-fjoner» –  flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -7,3°
Grotli målestasjon kl 09: -5,8°, lett bris (4,0 m/s frå søraust)
——«—— min.temp. i natt ? / kl 08: -5,0°

Slik såg det ut, vinterdagen 2016…:
grotli-vinterdagen-14-10-16 

Fredag 14. oktober – 1. vinterdag
Kl 09 på hytta:
-5,7°, sol frå skyfri himmel, rim på bakken og is på tjønna, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -8,4°
Grotli målestasjon kl 09: -10,3°, stille (0,3 m/s frå nord-nordaust)
——«—— min.temp. i natt ? / kl 08: -12,2°

Torsdag 13. oktober
Kl 09 på hytta:
-5,5°, sol frå skyfri himmel, rim på bakken og is på tjønna, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -7,7°
Grotli målestasjon kl 09: -8,6°, stille (0,3 frå nord-nordvest m/s)
——«—— min.temp. i natt ? / kl 08: -10,1°

Frå Grotli Hyttegrend, austover mot Grotlivatnet i går, 12. oktober:
grotli-hyttegrend-grotlivatnet-12-10-16

Onsdag 12. oktober
Kl 09 på hytta:
-4,4°, sol frå skyfri himmel, rim på bakken og is på tjønna, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -6,9°
Grotli målestasjon kl 09: -7,4°, stille (0,2 m/s)
——«—— min.temp. i natt / kl 08: -10,3° = Grotli kaldast fjellstasjon i landet i natt òg – samt på dagtid i går

Minne frå i går – ein sykkeltur innover fjellet langs Heillstuguvatnet…
strynsfjellvegen-heillstuguvatnet-11-10-16
…framleis er det ei og anna bjørka som har haustfarge… 

Tysdag 11. oktober
Kl 09 på hytta:
-4,1°, sol frå skyfri himmel, rim på bakken og is på tjønna, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -6,3°
Grotli målestasjon
– – kjem ikkje inn på nettsida til yr.no – –

Måndag 10. oktober
Kl 09 på hytta:
-3,1°, sol frå skyfri himmel, rim på bakken og is på tjønna, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -6,2°
Grotli målestasjon kl 09: – – data manglar – –
——«—— kl 08 var det: -7,4°, flau vind (0,5 m/s frå vest-nordvest)
——«—— min.temp. i natt: -7,4° = Grotli kaldast fjellstasjon i landet natt òg – samt på dagtid i går

Minne frå i går – slik er det i dag òg:
grontjonn-skridulaupen-09-10-16

Sundag 9. oktober
Kl 09 på hytta:
-4,2°, sol frå skyfri himmel, rim på bakken og is på tjønna, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -6,3°
Grotli målestasjon kl 09: – – data manglar – –
——«—— min.temp. i natt: -9,4° = Grotli kaldast fjellstasjon i landet

Morgonstund ved Grøntjønne, mot Skridulaupen. Slik var det i går – og slik er det i dag…
grontjonn-skridulaupen-08-10-16

Laurdag 8. oktober
Kl 09 på hytta:
-2,4°, sol frå skyfri himmel, rim på bakken og is på tjønna, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -3,8°
Grotli målestasjon kl 09: 0,9°, svak vind (2,8 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: ca -1 – 0°

Fredag 7. oktober
Kl 09 på hytta:
0,3°, sol frå skyfri himmel, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -3,7°
Grotli målestasjon kl 09: -2,5°, flau vind (0,6 m/s frå søraust)
——«—— min.temp. i natt: ca -7°

Oktober – men reine sumaridyllen – 900 m.o.h.
haust-sumaridyll-06-10-16

Torsdag 6. oktober
Kl 09 på hytta:
-2,4°, sol frå skyfri himmel, stille
Min.temp. i natt (ved hytta): -5,2°
Grotli målestasjon kl 09: – – ingen oppdatering  – –
——«—— min.temp. i natt: – – usikker oppdatering – –
Vår vêrstasjon på garasjen (Strynsfjellvegen 8), krysset fv258/rv15:
Kl 09: -2,6°, stille til flau vind
Min.temp. i natt: -3,1°

Onsdag 5. oktober
Kl 09 på hytta:
-2,8°, sol frå skyfri himmel, stille
Min.temp. i natt (ved hytta): -5,6°
Grotli målestasjon kl 09: – – ingen oppdatering sidan kl 04 – –
—«— kl 04 var det: -6,6°, stille (0,4 m/s frå nordvest)
——«—— min.temp. i natt: ca -7°

Tysdag 4. oktober
Kl 09 på hytta:
-1,7°, lett skydekke / delvis skya, stille
Min.temp. i natt (ved hytta): -4,5°
Grotli målestasjon kl 09: -4,7°, stille (0,3 m/s frå nord-nordvest)
——«—— min.temp. i natt: -7/-8°

I går var de ein fin haustdag – til ein sykkeltur innover fjellet…
heillstuguvatnet-raudeggje-strynsfjellvegen-grotli
– Vestenden av Heillstuguvatnet, mot Mårådalsmunningen og Raudeggje

Måndag 3. oktober
Kl 09 på hytta:
-3,5°, sol frå skyfri himmel, stille
Min.temp. i natt (ved hytta): -5,5°
Grotli målestasjon kl 09: -3,7°, stille (0,1 m/s)
——«—— min.temp. i natt: -8,4° (kaldast fjellstasjon i landet)

Ein fin haustdag i går…
breidalen-breidalsvatnet-breidalseggje-02-10-16
– Her vestover Breidalen – Breidalsvatnet og Breidalseggje…

Sundag 2. oktober
Kl 09 på hytta:
-2,4°, sol frå (nesten) skyfri himmel, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -3,1°
Nedbør (ved hytta) siste døgn: ca 1 mm
Grotli målestasjon kl 09: -1,6°, flau vind (1,3 m/s frå nordvest)
——«—— min.temp. i natt: ca -5°

Laurdag 1. oktober
Kl 09 på hytta:
1,5°, overskya, tåke framfor Laupen, nysnø langt ned i hyttegrenda, opphaldsvêr, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -0,8°
Nedbør (ved hytta): 14 mm
Grotli målestasjon kl 09: 2,1°, svak vind (0,8 m/s frå nordaust)
——«—— min.temp. i natt: 1-2°

– Fv 258, Strynsfjellvegen, vart vinterstengt i går, 30.09.

Fredag 30. september
Kl 09 på hytta:
0,2°, overskya – men sola prøvar å trenge seg gjennom, tåke på toppane, nysnø langt ned i hyttegrenda, litt yr, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -0,7°
Nedbør (ved hytta): 22 mm
Grotli målestasjon kl 09: 1,7°, flau vind (0,8 m/s frå nordaust)
——«—— min.temp. i natt: ned mot 0°

Torsdag 29. september
Kl 09 på hytta:
2,3°, overskya, tåke langt ned i hyttegrenda, regn, flau til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 1,0°
Nedbør (ved hytta): 11 mm
Grotli målestasjon kl 09: 3,1°, lett bris (4,7 m/s frå aust-nordaust)
——«—— min.temp. i natt: ca 2,5°

Onsdag 28. september
Kl 09 på hytta:
4,1°, overskya, tåke framfor Laupen, litt regn, flau vind til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 2,3°
Nedbør (ved hytta): 16 mm
Grotli målestasjon kl 09: 4,7°, flau vind (1,0 m/s frå vest-sørvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 3,5-4°

Tysdag 27. september
Kl 09 på hytta:
5,1°, stort sett overskya – nokre sprekkar i skylaget, litt tåke på Laupen, nokre få regndråpar, svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 4,1°
Grotli målestasjon kl 09: 6,2°, lett bris (5,0 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: ca 2-3°

Frå sykkeltur i fint haustvêr, i går:
sore-legervatnet-breidalen-breidalsvatnet-gamle-geirangerveg-26-09-16
– Ved Søre Legervatnet, austover Breidalen mot Breidalsvatnet…

Måndag 26.september
Kl 09 på hytta:
6,9°, delvis skya, opphaldsvêr, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 4,6°
Grotli målestasjon kl 09: 8,7°, flau vind (1,0 m/s frå nord)
——«—— min.temp. i natt: ca 6-7°

Sundag 25. september
Kl 09 på hytta:
10,2°, overskya, opphaldsvêr, svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 8,0°
Grotli målestasjon kl 09: 12,2°, lett bris (3,6 m/s frå søraust)
——«—— min.temp. i natt: ?

Laurdag 24. september
Kl 09 på hytta:
4,1°, overskya, litt tåke på Laupen, regn, flau til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 0,2°
Grotli målestasjon kl 09: 4,6°, lett bris (4,0 m/s frå aust-nordaust)
——«—— min.temp. i natt: ca -1°

Fredag 23. september
Kl 09 på hytta:
7,8°, overskya, litt tåke på toppane, opphaldsvêr – fare for regn?, flau til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 7,2°
Grotli målestasjon kl 09: 8,8°, lett bris (3,6 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: ca 8°

Det haustast i fjellheimen! Ein del lauv tek til å falle av bjørketrea…
grotli-hyttegrend-grotlivatnet 

– Austover mot Grotlivatnet, sett frå Hånsnarsvingen i går.

Torsdag 22. september
Kl 09 på hytta:
9,3°, overskya, litt tåke på toppane / tåkedottar nedover fjellsidene, regn, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 8,1°
Grotli målestasjon kl 09: 9,8°, svak vind (2,0 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: ca 9-10°

Onsdag 21. september
Kl 09 på hytta:
9,4°, stort sett overskya, litt tåke på toppane, opphaldsvêr, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 6,2°
Grotli målestasjon kl 09: 9,8°, svak vind (2,9 m/s frå aust-nordaust)
——«—— min.temp. i natt: ca 5-6°

Tysdag 20. september
Kl 09 på hytta:
8,0°, sol frå blå himmel – kun nokre lette skydottar, ingen tåke, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 3,6°
Grotli målestasjon kl 09: 7,8°, flau vind (0,3 m/s frå nordvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 1°
– Litt historie:
På denne dag år 2011 vart Strynsfjellvegen midlertidig stengt p.g.a. snø og snøslaps.
Om den vart opna att før vinteren, – de hugsar eg ikkje…

Måndag 19. september
Kl 09 på hytta:
9,2°, delvis skya, ingen tåke, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 7,7°
Grotli målestasjon kl 09: 9,4°, flau vind (0,8 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: ca 6°

Sundag 18. september
Kl 09 på hytta:
10,0°, overskya og tåke lang ned i hyttefeltet, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 8,6°
Grotli målestasjon kl 09: 10,3°, lett bris (3,6 m/s frå søraust)
——«—— min.temp. i natt: ca 9-10°

Bilete teke ved Glåmbakktjønne, 16.09.16:
«Dagens siste solstråler»
grotli-glambakktjonn-glambakken-16-09-16

Laurdag 17. september
Kl 09 på hytta:
11,7°, overskya og tåke lang nedover fjellsidene, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 10,0°
Grotli målestasjon kl 09: 11,9°, svak vind (2,6 m/s frå aust-søraust)
——«—— min.temp. i natt: ca 11°

Bilete frå i går: Heillstuguvatnet, vestover mot Raudeggje
heillstuguvatnet-raudeggje-16-09-16

Fredag 16. september
Kl 09 på hytta:
11,8°, overskya og tåke lang nedover fjellsidene – omtrent ned i hyttegrenda, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 7,2°
Grotli målestasjon kl 09: 12,6°, svak vind (2,6 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: ca 4°

«Ny rekord»:
I går, den 15. september registrerte Grotli målestasjon (på Yr.no)
makstemperaturen til 19,8°!
Bilete frå i går: Stalltjønne, Grotli, ved vegkrysset Rv15/Fv258.
Litt disigt, men stille og god hausttemperatur!

stalltjonne-grotli-rv15-fv258-15-09-16

Torsdag 15. september
Kl 09 på hytta:
12,1°, overskya, litt disigt, nokre få regndråpar?, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 10,5°
Grotli målestasjon kl 09: 11,9°, flau vind (0,4 m/s frå nord)
——«—— min.temp. i natt: ca 10,5°

Hamsevika i Breidalen i går, den 14. september: 
hamsevika-breidalen-grotli-skjak-14-09-16

Onsdag 14. september
Kl 09 på hytta:
10,4°, delvis skya, opphaldsvêr, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 7,9°
Grotli målestasjon kl 09: 10,7°, flau vind (0,8 m/s frå nord-nordaust)
——«—— min.temp. i natt: ca 6°

I går, den 13. september registrerte Grotli målestasjon (på Yr.no)
makstemperaturen til 19,6°! Er nok mange år mellom slike temperaturar i september!
Slik såg det ut ved Heillstuguvatnet i går, 13.09.16!
grotli-heillstugu-strynsfjellvegen-13-09-16

Tysdag 13. september
Kl 09 på hytta:
10,2°, stort sett overskya / delvis skya, opphaldsvêr, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 5,1°
Grotli målestasjon kl 09: 10,1°, svak vind (2,4 m/s frå søraust)
——«—— min.temp. i natt: ca 5,5°

Slik såg det ut ved Glåmbakktjønne i går, 12.09.16! 
grotli-glambakken-glambakktjonne-12-09-16

Måndag 12. september
Kl 09 på hytta:
7,2°, stort sett overskya, opphaldsvêr, svak vind til lett bris
Min.temp. i natt (ved hytta): 3,2°
Grotli målestasjon kl 09: 8,8°, lett bris (4,6 m/s frå sør)
——«—— min.temp. i natt: ca 2,5°

Sundag 11. september
Kl 09 på hytta:
6,1°, delvis skya, litt tåke på toppane, opphaldsvêr, stille til flau vind
Nysnø på toppen av Skridulaupen
Min.temp. i natt (ved hytta): 5,3°
Nedbør i natt: ca 7 mm
Grotli målestasjon kl 09: 6,5°, flau vind (0,7 m/s frå nord)
——«—— min.temp. i natt: litt under 6°

Laurdag 10. september
Kl 09 på hytta:
10,9°, overskya, litt tåke framfor Laupen, opphaldsvêr, svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 8,6°
Grotli målestasjon kl 09: 12,1°, lett bris (4,0 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: ca 10-11°

Fredag 9. september
Kl 09 på hytta:
10,8°, overskya, litt tåke på toppane, lete regnbyger, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 10,1°
Ved 12-01-tida i natt var det ca 15° (14,9° på Grotli målestasjon kl 01)
Grotli målestasjon kl 09: 10,6°, svak vind (2,1 m/s frå sør-vest)
——«—— min.temp. i natt: kaldast no kl 09

Torsdag 8. september
Kl 09 på hytta:
7,5°, overskya – med nokre sprekkar i skydekket, nokre tåkedottar framfor Laupen, opphaldsvêr, flau til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 2,3°
Grotli målestasjon kl 09: 7,9°, svak vind (2,7 m/s frå aust-søraust)
——«—— min.temp. i natt: omtrent ned på 0°

Onsdag 7. september
Kl 09 på hytta:
8,6°, overskya, nokre tåkedottar på toppene, opphaldsvêr, svak vind til lett bris
Min.temp. i natt (ved hytta): 7,0°
Grotli målestasjon kl 09: 9,0, lett bris (4,4 m/s frå vest-sørvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 8,5°

Tysdag 6. september
Kl 09 på hytta:
10,7°, overskya, laupen er borte bak låge skyer, opphaldsvêr, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 4,8°
Grotli målestasjon kl 09: 11,9, svak vind (1,6 m/s frå sør-søraust)
——«—— min.temp. i natt: ca 8,5°
I ettermiddag meldes opp i sterk kuling

Måndag 5. september
Kl 09 på hytta:
4,8°, sol frå (nesten) skyfri himmel, nokre tåkedottar framfor Laupen, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 0,4°
Grotli målestasjon kl 09: 5,0°, flau vind, (0,3 m/s frå nord)
——«—— min.temp. i natt: minus 3,1° – og delt 1.plass som kaldast i landet, saman med Folldal

Sundag 4. september
Kl 08:45 på hytta:
6,8°, overskya – antydning til sprekkar i skylaget?, tåke på toppane, litt yr i lufta? flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 5,1°
Grotli målestasjon kl 08: 6,6°, flau vind, (0,7 m/s frå nord)
——«—— min.temp. i natt: ca 5,5 – 6°

Laurdag 3. september
Kl 09 på hytta:
6,8°, overskya, tåke på toppane – særleg i sør, litt yr i lufta, blaudt i terrenget, svak vind
Nedbør siste døgn: 2 mm
Min.temp. i natt (ved hytta): 6,1°
Grotli målestasjon kl 09: 7,3°, lett bris, (3,4 m/s frå vest-nordves)
——«—— min.temp. i natt: ca 5,5 – 6°

Fredag 2. september
Kl 09 på hytta:
6,9°, overskya, tåkedottar på toppane/nedover fjellsidene, nysnø på Laupen, lett regnvêr, flau vind
Nedbør to siste døgn: 17 mm
Min.temp. i natt (ved hytta): 4,5°
Grotli målestasjon kl 09: 6,7°, svak vind, (1,9 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: ca 5,5°

Torsdag 1. september
Kl 09 på hytta:
7,9°, overskya – med nokre sprekkar i skylaget, lette regnbyger og grått i høene, flau til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 5,9°
Grotli målestasjon kl 09: 8,7°, svak vind, (3,0 m/s frå vest-nordvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 6,5°

Onsdag 31. august
Kl 09 på hytta:
11,9°, overskya – med nokre sprekkar i skylaget, litt tåke framfor Laupen, opphaldsvêr, flau til svak vind
Nedbør to siste døgn: 10 mm
Min.temp. i natt (ved hytta): ca 9°
Grotli målestasjon kl 09: 12,4°, svak vind, (2,8 m/s frå vest)
——«—— min.temp. i natt: ca 8,5°

Tysdag 30. august
I natt hadde vi den siste (3.) jarnnatta.
Kl 09 på hytta:
5,3°, overskya, tåke langt nedover fjellsidene, regn, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 3,9°
Grotli målestasjon kl 09: 5,9°, svak vind, (3,0 m/s frå aust-nordaust)
——«—— min.temp. i natt: ca 3,5°

Måndag 29. august
Kl 09 på hytta:
7,4°, overskya, tåke framfor Laupen, opphaldsver, flau til svak vind
Nedbør, to siste døgn: ca 8 mm
Min.temp. i natt (ved hytta): 4,9°
Grotli målestasjon kl 09: 7,9°, svak vind, (2,7 m/s frå vest-nordvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 6°

Sundag 28. august
Kl 10 på hytta:
9,6°, delvis skya, nokre tåkedottar på Laupen, opphaldsver, svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 4,5°
Grotli målestasjon kl 10: 8,4°, lett bris, (4,1 m/s frå øst-sørøst)
——«—— min.temp. i natt: ca 3°

Laurdag 27. august
Kl 09 på hytta:
6,4°, overskya, tåke på toppane, lette regnbyger, svak vind
Nedbør siste døgn: 30 mm
Min.temp. i natt (ved hytta): 4,6°
Grotli målestasjon kl 09: 6,6°, lett bris, (4,5 m/s frå vest-nordvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 6°

Fredag 26. august
Kl 09 på hytta:
10,2°, overskya, tåke på oppane og nedover framfor Laupen, nokre regndråpar, svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 5,3°
Grotli målestasjon kl 09: 10,4°, svak vind, (3,3 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: ca 4°

Torsdag 25. august
Kl 09 på hytta:
10,4°, sol frå nesten (!) skyfri himmel, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 5,1°
Grotli målestasjon kl 09: 10,0°, flau vind, (0,5 m/s frå aust-søraust)
——«—— min.temp. i natt: 3-4°

Onsdag 24. august
Kl 09 på hytta:
10,3°, overskya,lett regnvêr, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 7,2°
Grotli målestasjon kl 09: 11,3°, lett bris (4,6 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: ca 5-6°

Tysdag 23. august
Kl 09 på hytta:
11,2°, lettskya, flau til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 6,2°
Grotli målestasjon kl 09: 12,2°, lett bris (3,5 m/s frå vest)
——«—— min.temp. i natt: ca 4-5°

Måndag 22. august
Kl 09 på hytta:
10,7°, overskya, tåke langt nedover fjellsidene, opphaldsvêr, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 6,1°
Grotli målestasjon kl 09: 9,9°, svak vind (2,8 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: ca 4-5°

Sundag 21. august
Kl 09 på hytta:
9,5°, overskya, tåke på toppane og nedover fjellsidene, regn, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 7,6°
Nedbør : ca 2 mm
Grotli målestasjon kl 09: 10,0°, flau vind (1,4 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: ca 9,5°

Laurdag 20. august
Kl 09 på hytta:
10,9°, delvis skya (ser ut til å auke på med skyer), litt tåke på toppane og framfor Laupen, opphaldsvêr, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 5,8°
Nedbør i natt: ca 1-2 mm
Grotli målestasjon kl 09: 10,2°, svak vind (2,7 m/s frå aust-søraust)
——«—— min.temp. i natt: ca 5°

Fredag 19. august
Kl 09 på hytta:
9,6°, sol frå lettskya til delvis skya himmel, litt tåke på toppane og framfor Laupen etter nattas regnvêr, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 8,3°
Nedbør i natt: ca 5 mm
Grotli målestasjon kl 09: 11,0°, svak vind (3,1 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: ca 9°

Tysdag 16. august
Kl 09 på hytta:
11,3°, sol frå (omtrent!!) skyfri himmel, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 5,5°
Grotli målestasjon kl 09: 12,5°, flau vind (0,7 m/s frå sørvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 5°

– – Kanskje (!!) blir det no eit par dagar utan oppdatering….

Måndag 15. august
Kl 09 på hytta:
7,4°, Laupen er borte bak lågt skydekke, opphaldsver, svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 6,1°
Grotli målestasjon kl 09: 8,5°, svak vind (3,1 m/s frå vest-nordvest)
——«—— min.temp. i natt: litt under 6°

Sundag 14. august
Kl 09 på hytta:
8,9°, skya – men sprekkar i skyene som ser ut til å utvide seg, nokre skyer/tåkedottar framfor Laupen, flau- til svak vind
Nedbør: 13 mm
Min.temp. i natt (ved hytta): 5,8
Grotli målestasjon kl 09: 9,6°, svak vind (2,5 m/s frå vest-nordvest)
——«—— min.temp. i natt: ned på omtrent 6°

Laurdag 13. august
Kl 09 på hytta:
8,7°, overskya / lågt skydekke, tett mellom regnbygene, flau- til svak vind
Nedbør: 17 mm
Min.temp. i natt (ved hytta):
Grotli målestasjon kl 09: 9,4°, svak vind (1,7 m/s frå vest-nordvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 6°

Fredag 12. august
Kl 09 på hytta:
3,0°, overskya, tåke og nysnø på toppane, nokre regndråpar, flau- til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): -0,9°
Grotli målestasjon kl 09: 4,0°, lett bris (4,7 m/s frå aust-nordaust)
——«—— min.temp. i natt: litt under -2°

Torsdag 11. august
Kl 09 på hytta:
3,5°, overskya med nokre sprekkar i skylaget, nysnø på toppane og nedover liene, det «grin i høom», svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 1,0°
Grotli målestasjon kl 09: 4,7°, lett bris (4,2 m/s frå vest-nordvest)
——«—— min.temp. i natt: litt under 2°

Onsdag 10. august
Kl 09 på hytta:
3,2°, overskya med nokre sprekkar i skylaget, Laupen er borte bak skyer og tåke, nysnø langt nedover lia, opphalds no – men det «grin i høom», svak vind
Ca 19 mm nedbør sidan måndag efta, når regnvêret starta
Min.temp. i natt (ved hytta): 0,6°
Grotli målestasjon kl 09: 3,7°, lett bris (4,8 m/s frå vest-nordvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 2°

Tysdag 9. august
Kl 09 på hytta:
6,5°, overskya – Laupen er borte bak skyer og tåke, regn, flau vind
Ca 9-10 mm nedbør sidan i gårefta/-kveld
Min.temp. i natt (ved hytta): 5,0°
Grotli målestasjon kl 09: 6,8°, flau vind (0,4 m/s frå nord-nordvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 6°

Måndag 8. august
Kl 09 på hytta:
10,4°, overskya – med ein del sprekkar i skylaget, opphaldsvêr, svak vind
I gårkveld var det vindkast opp i liten kuling
Min.temp. i natt (ved hytta): 6,6°
Grotli målestasjon kl 09: 10,6°, lett bris (4,2 m/s frå sør-søraust)
——«—— min.temp. i natt: ca 7°

Sundag 7. august
Kl 09 på hytta:
9,1°, overskya, litt dusk-regn, flau til svak vind
Nedbør siste 24 timar: 1-2 mm
Min.temp. i natt (ved hytta): 6,4°
Grotli målestasjon kl 09: 9,4°, svak vind (2,6 m/s frå aust-nordaust)
——«—— min.temp. i natt: ca 6°

Laurdag 6. august
Kl 09 på hytta:
7,6°, overskya, regn, flau til svak vind
Nedbør i natt: 15 mm
Min.temp. i natt (ved hytta): 7,0°
Grotli målestasjon kl 09: 8,4°, svak vind (3,2 m/s frå vest-nordvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 1°

Onsdag 3. august
Kl 09 på hytta:
8,7°, overskya, antydning til sprekkar i skylaget? opphalds, flau til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 2,1°
Grotli målestasjon kl 09: 8,5°, svak vind (2,4 m/s frå nordaust)
——«—— min.temp. i natt: ca 1°

Tysdag 2. august
Kl 09 på hytta:
8,6°, overskya, nokre tåkedottar framfor Laupen, litt regn, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 6,4°
Grotli målestasjon kl 09: 8,2°, flau vind (1,3 m/s frå søraust)
——«—— min.temp. i natt: ca 6-7°

Måndag 1. august
Kl 09 på hytta:
8,3°, overskya, ei og anna lett regnbyga, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 4,6°
Grotli målestasjon kl 09: 8,2°, flau vind (0,7 m/s frå nordaust)
——«—— min.temp. i natt: litt under 4°

Sundag 31. juli
Kl 09 på hytta:
8,6°, overskya – men nokre sprekkar i skylaget, men hatt nokre regndråpar, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 5,1°
Grotli målestasjon kl 09: 8,9°, svak vind (1,9 m/s frå vest-nordvest)
——«—— min.temp. i natt: under 4° (3,7° kl 01 i natt)

Laurdag 30. juli
Kl 09 på hytta:
9,6°, overskya – nokre tåkedottar framfor Laupen, opphaldsvêr, flau- til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 6,9°
Nedbør siste 24 timar: ca 8 mm
Grotli målestasjon kl 09: 10,0°, svak vind (3,0 m/s frå nordvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 7°

Fredag 29. juli
Kl 09 på hytta:
10,8°, stort sett overskya – men nokre sprekkar i skylaget, opphaldsvêr, svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 6,5°
Grotli målestasjon kl 09: 10,9°, svak vind (2,5 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: ca 7°

Torsdag 28. juli
Kl 09 på hytta:
9,8°, delvis skya, opphaldsvêr, svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 8,3°
Grotli målestasjon kl 09: 11,6°, svak vind (2,6 m/s frå sørvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 9°

Onsdag 27. juli
Kl 09 på hytta:
11,6°, overskya, opphaldsvêr, flau vind til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 9,6°
Grotli målestasjon kl 09: 11,2°, lett bris (3,5 m/s frå aust-nordaust)
——«—— min.temp. i natt: litt i underkant av 7°

Tysdag 26. juli
Kl 09 på hytta:
10,1°, overskya, (lett) regnvêr, svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 9,7°
Grotli målestasjon kl 09: 10,7°, lett bris (3,9 m/s frå nordvest)
——«—— min.temp. i natt: som no

Måndag 25, juli
Kl 09 på hytta:
14,1°, overskya, opphaldsver – men det meldes om fare for nedbør, flau vind til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 11,6°
Grotli målestasjon kl 09: 14,1°, svak vind (2,9 m/s frå aust-nordaust)
——«—— min.temp. i natt: ca 11,5°

Sundag 24. juli
Kl 09 på hytta:
16,2°, overskya – men sprekkar i skylaget = gløtt av sol, flau vind til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 8,0°
Grotli målestasjon kl 09: 16,4°, lett bris (3,4 m/s frå aust-søraust)
——«—— min.temp. i natt: ca 7°

Laurdag 23. juli
Kl 09 på hytta:
15,5°, sprekkar i skylaget = gløtt av sol, tåkedottar framfor Laupen, flau vind
Nedbør: ca 8-9 mm
Min.temp. i natt (ved hytta): 11,6°
Grotli målestasjon kl 09: 14,7°, svak vind (2,3 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: ca 12°

Fredag 22. juli
Kl 09 på hytta:
15,0°, overskya, litt tåke/skyer på toppen av Laupen, flau vind til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 12,0°
Grotli målestasjon kl 09: 15,3°, lett bris (3,6 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: ca 13°

21. juli 2016 – så langt sumarens varmaste dag!
Grotli målestasjon (yr.no) registrerte makstemperatur på 23,1°, og middeltemperatur på 17,3°.
Middel vind: flau vind (2,9 m/s).

Torsdag 21. juli
Kl 09 på hytta:
16,2°, lettskya, svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 9,0°
Grotli målestasjon kl 09: 16,7°, lett bris (4,3 m/s frå aust-nordaust)
——«—— min.temp. i natt: ca 9°

20. juli 2016 – så langt sumarens varmaste og finaste dag!
Grotli målestasjon (yr.no) registrerte makstemperatur på 21,1°, og middeltemperatur på 14,4°.
Middel vind: flau vind (1,2 m/s).

Onsdag 20. juli
Kl 09 på hytta:
12,6°, sprekkar i skylaget, tåke på toppane, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): ca 8°
Grotli målestasjon kl 09: 12,8°, flau vind (1,5 m/s frå søraust)
——«—— min.temp. i natt: ca 9°

Tysdag 19. juli
Kl 09 på hytta:
7,4°, overskya, regn, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 3,5°
Grotli målestasjon kl 09: 7,9°, flau vind (0,3 m/s frå nord)
——«—— min.temp. i natt: ned mot 2°

Måndag 18. juli
Kl 09 på hytta:
8,2°, overskya, regn, flau vind til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 5,9°
Grotli målestasjon kl 09: 9,2°, svak vind (2,3 m/s frå vest-nordvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 5,5 – 6°

Sundag 17. juli
Kl 09 på hytta:
7,2°, overskya, tåke på toppane i sør, opphaldsvêr, svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 4,0°
Grotli målestasjon kl 09: 7,9°, svak vind (2,0 m/s frå sør)
——«—— min.temp. i natt: ca 5°

Laurdag 16. juli
– ingen notat –

Fredag 15. juli
Kl 09 på hytta:
9,6°, overskya, opphaldsvêr, svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 7,6°
Grotli målestasjon kl 09: 10,1°, lett bris (3,6 m/s frå vest-nordvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 8,5°

Torsdag 14. juli – midtsumardagen
Kl 09 på hytta:
9,4°, overskya, litt tåke på toppane, opphaldsvêr, svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 8,0°
Grotli målestasjon kl 09: 9,5°, lett bris (3,7 m/s frå vest-nordvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 8-9°

Onsdag 13. juli
Kl 09 på hytta:
10,2°, overskya, tåke langt nedover lia framfor Laupen, opphalds (etter litt regnvêr i gårkveld og i natt), til flau vind til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 9,0°
Grotli målestasjon kl 09: 10,4°, lett bris (3,9 m/s frå vest-sørvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 10°

Tysdag 12. juli
Grotli målestasjon kl 09: 12,9°, svak vind (3,3 m/s frå vest-sørvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 9°

Måndag 11. juli
Kl 09 på hytta:
10,4°, overskya, regn, stille til flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 8,2°
Grotli målestasjon kl 09: 11,1°, lett bris (4,3 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: ca 1°

Sundag 10. juli
Kl 09 på hytta:
10,2°, lettskya, svak vind
Nedbør i.l.a. helga: ca 7 mm (det meste i gårkveld og i natt)
Min.temp. i natt (ved hytta): 2,8°
Grotli målestasjon kl 09: 10,6°, flau vind (0,9 m/s frå søraust)
——«—— min.temp. i natt: ca 9°

Laurdag 9. juli
Kl 09 på hytta:
9,8°, lett skydekke – med nokre sprekkar i skylaget, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 7,0°
Grotli målestasjon kl 09: 10,1°, flau vind (0,6 m/s frå vest-sørvest)
——«—— min.temp. i natt:

Fredag 8. juli
Kl 09 på hytta:
10,5°, stort sett overskya – men nokre sprekkar i skylaget, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 5,4°
Grotli målestasjon kl 09: 10,6°, flau vind (0,8 m/s frå sørvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 6°

Torsdag 7. juli
Kl 09 på hytta:
5,6°, stort sett overskya – men nokre sprekkar i skylaget, svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 2,2°
Grotli målestasjon kl 09: 6,3°, svak vind (2,8 m/s frå vest)
——«—— min.temp. i natt: ca 2,5°

Onsdag 6. juli
Kl 09 på hytta:
6,3°, overskya, opphaldsvêr, svak vind
Ca 2-3 mm nedbør sist døgn
Min.temp. i natt (ved hytta): 4,7°
Grotli målestasjon kl 09: 6,9°, lett bris (4,3 m/s frå nordvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 6°

Tysdag 5. juli
Kl 09 på hytta:
7,8°, overskya – med sprekkar i skylaget, som ser ut til å utvide seg, flau- til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 5,8°
Grotli målestasjon kl 09: 8,0°, lett bris (3,7 m/s frå vest)
——«—— min.temp. i natt: ca 6-7°

Måndag 4. juli
Kl 09 på hytta:
7,4°, delvis skya, flau- til svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 3,1°
Grotli målestasjon kl 09: 8,2°, flau vind (1,3 m/s frå nord-nordaust)
——«—— min.temp. i natt: ca 2°

Sundag 3. juli
Kl 09 på hytta:
7,2°, overskya – låge skyer / tåke framfor Laupen, svak vind, opphaldsvêr
Nedbør sist døgn: ca 5 mm
Min.temp. i natt (ved hytta): 2,0°
Grotli målestasjon kl 09: 6,8°, svak vind (2,1 m/s frå nordaust)
——«—— min.temp. i natt: ca 2,5°

Laurdag 2. juli
Kl 09 på hytta:
8,4°, delvis skya, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 6,5°
Grotli målestasjon kl 09: 9,4°, svak vind (1,9 m/s frå sør-søraust)
——«—— min.temp. i natt: litt under 8°

Fredag 1, juli
Kl 09 på hytta:
9,3°, delvis skya, svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 4,5°
Grotli målestasjon kl 09: 9,5°, svak vind (3,3 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: ca 6°

Torsdag 30. juni
Grotli målestasjon kl 09: 9,2°, lett bris (5,4 m/s frå aust-søraust)
——«—— min.temp. i natt: ca 8°

Onsdag 29. juni
Kl 09 på hytta:
11,2°, lettskya/delvis skya, svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 1,6°
Grotli målestasjon kl 09: 11,1°, lett bris (4,4 m/s frå aust-søraust)
——«—— min.temp. i natt: minus 1-2°

Tysdag 28. juni
Kl 09 på hytta:
8,3°, sol frå nesten skyfri himmel, svak vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 5,0°
Grotli målestasjon kl 09: 10,0°, svak vind (2,0 m/s frå vest-sørvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 6°

Måndag 27. juni
Kl 09 på hytta:
10,7°, overskya, lette regnbyger, svak vind
Nedbør: ca 10 mm
Min.temp. i natt (ved hytta): 8,4°
Grotli målestasjon kl 09: 12,4°, svak vind (2,0 m/s frå sør)
——«—— min.temp. i natt: ca 11-12°

Sundag 26. juni
Kl 09 på hytta:
10,5°, overskya, regn, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 5,2°
Grotli målestasjon kl 09: 11,4°, svak vind (2,5 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: litt i underkant av 4°

Laurdag 25. juni
Kl 09 på hytta:
10,2°, overskya – tåke på toppane, opphaldsvêr, flau vind
Nedbør sidan i gårefta: ca 8 mm
Min.temp. i natt (ved hytta): 7,6°
Grotli målestasjon kl 09: 10,9°, svak vind (2,5 m/s frå vest-sørvest)
——«—— min.temp. i natt: 1,6°

Fredag 24. juni – St.Hansdagen
Kl 09 på hytta:
12,3°, overskya, flau vind
Min.temp. i natt (ved hytta): 3,6°
Grotli målestasjon kl 09: 12,1°, svak vind (3,2 m/s frå aust-søraust)
——«—— min.temp. i natt: 1,6° – registrert som kaldast i landet

Torsdag 23. juni – St.Hans-kvelden
Kl 09 på hytta:
10,5°, overskya – litt tåke på toppen av Laupen, nokre få regndråpar, stille
Min.temp. i natt (ved hytta): 6,2°
Grotli målestasjon kl 09: 10,3°, svak vind (3,3 m/s frå aust-nordaust)
——«—— min.temp. i natt: ca 6°

Onsdag 22. juni
Kl 09 på hytta:
9,8°, overskya – litt tåke på toppen av Laupen, stille
Min.temp. i natt (ved hytta): 5,1°
Grotli målestasjon kl 09: 9,6°, flau vind (1,3 m/s frå aust-søraust)
——«—— min.temp. i natt: ca 6°

Tysdag 21. juni – sumarsolverv
Kl 09 på hytta:
9,4°, delvis skya, flau vind til svak vind
Min.temp. i natt (her ved hytta): 6,1°
Grotli målestasjon kl 09: 9,3°, svak vind (3,0 m/s frå nordvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 6,5°

Måndag 20. juni
Kl 09 på hytta:
7,4°, sol frå blå himmel, svak vind til lett bris
Min.temp. i natt (her ved hytta): -0,9°
Grotli målestasjon kl 09: 8,1°, laber bris (5,9 m/s frå aust)
——«—— min.temp. i natt: -3,9° – registrert som kaldast i landet

Sundag 19. juni
Kl 09 på hytta:
4,4°, overskya – nokre regndråpar i lufta, flau til svak vind
Min.temp. i natt (her ved hytta): 1,4°
Grotli målestasjon kl 09: 3,6°, lett bris (4,7 m/s frå vest-nordvest)
——«—— min.temp. i natt: ca 2°

Laurdag 18. juni
Kl 09 på hytta:
4,8°, overskya – tåke nedover fjellsidene, opphaldsvêr, flau vind til svak vind
Min.temp. i natt (her ved hytta): 4,4°
Grotli målestasjon kl 09: 6,0°, lett bris (4,9 m/s frå nordvest)
——«—— min.temp. i natt: underkant av 6°

Fredag 17. juni
Kl 09 på hytta:
12,1°, delvis skya, flau vind
Min.temp. i natt (hytta): 7,8°
Grotli målestasjon kl 09: 13,3°, flau vind (0,7 m/s frå vest)
Min.temp, i natt: ca 7°

Torsdag 16. juni
Kl 09 på hytta:
10,7°, delvis skya, svak vind
Min.temp. i natt (hytta): 7,0°
Grotli målestasjon kl 09: 10,9°, lett bris (3,4 m/s frå aust)
Min.temp, i natt: ca 8°

Onsdag 15. juni
I dag opna fv 258, Strynsfjellvegen, for sumaren
Kl 09 på hytta:
12,4°, sol frå blå himmel – kun nokre lette skyer, svak vind
Min.temp. i natt (hytta): 3,1°
Grotli målestasjon kl 09: 13,0°, lett bris (3,5 m/s frå søraust)
Min.temp, i natt: pluss 0-1°

Tysdag 14. juni
Kl 09 på hytta:
10,2°, sol frå blå himmel – kun nokre lette skyer i aust, flau vind
Min.temp. i natt (hytta): 1,4°
Grotli målestasjon kl 09: 11,0°, svak vind (2,3 m/s frå aust-søraust)
Min.temp, i natt: minusgrader, litt under 0°

Måndag 13. juni
Grotli målestasjon kl 09: 10,8°, flau vind (1,0 m/s frå aust)
Min.temp. i natt: ca minus 1-2°

Sundag 12. juni
Kl 09 på hytta:
9,3°, sol frå blå himmel – kun nokre små skydottar, stille til flau vind
Min.temp. i natt (hytta): 1,2°
Grotli målestasjon kl 09: 11,2°, flau vind (1,5 m/s frå aust)
Min.temp, i natt: ca -0,5°

Laurdag 11. juni
Kl 09 på hytta:
7,2°, sol frå skyfri himmel, flau vind
Min.temp. i natt: -0,3°
Grotli målestasjon kl 09: 9,7°, flau vind (0,7 m/s frå aust-nordaust)
Min.temp, i natt: ca 3-4 minusgrader

Fredag 10. juni
Kl 09 på hytta:
4,2°, delvis skya, flau vind til svak vind
Min.temp i natt: -0,7°
Nede på Gamle-Grotli ser eg at det har vore ca -2°
Grotli målestasjon kl 09: 5,0°, svak vind (1,8 m/s frå nordaust)

Torsdag 9. juni
Kl 09 på hytta:
3,1°, sol frå blå himmel, svak vind – og den er litt kald
Min.temp i natt: -0,8°
Nede på Gamle-Grotli ser eg at det har vore omtrent -4°
Grotli målestasjon kl 09: 5,3°, lett bris (3,7 m/s frå vest)

Onsdag 8. juni
Grotli målestasjon kl 09: 5,3°, svak vind (2,6 m/s frå vest-sørvest)

Tysdag 7. juni
Grotli målestasjon kl 09: 13,9°, lett bris (3,8 m/s frå vest)

Måndag 6. juni
Grotli målestasjon kl 09: 13,0°,flau vind (0,7 m/s frå nord)
Ca 1-2° i natt

Sundag 5. juni
Kl 09 på hytta:
10,1°, sol frå blå – og skyfri – himmel, flau vind
Min.temp. i natt: 1,1° – nede på Gamle-Grotli ser eg det er registrert minusgrader
Grotli målestasjon kl 09: 11,2°, svak vind (3,0 m/s frå vest-sørvest)

Laurdag 4. juni
Kl 09 på hytta:
10,3°, sol frå blå himmel, flau vind
Min.temp. i natt: 1,3°
Grotli målestasjon kl 09: 10,9°, flau vind (1,1 m/s frå vest-sørvest)

Fredag 3. juni
Kl 09 på hytta:
13,1°, sol frå blå himmel, flau vind
Min.temp. i natt: 4,1°
Grotli målestasjon kl 09: 13,8°, svak vind (3,2 m/s frå vest-sørvest)

Torsdag 2. juni
Grotli målestasjon kl 09: 11,9°, svak vind (1,6 m/s frå vest-sørvest)
Min.temp. i natt: ca 4°

Onsdag 1. juni
Kl 09 på hytta:
14,4°, overskya – med sprekkar i skylaget, opphaldsvêr, flau vind
Temp. sist døgn: ca 18° i går, min.temp. i natt: 2,7°
Grotli målestasjon kl 09: 13,8°, lett bris (3,5 m/s frå aust-søraust)

Tysdag 31. mai
Kl 09 på hytta:
11,8°, overskya – med sprekkar i skylaget, opphaldsvêr, flau vind
2,8 mm nedbør i gårefta/-kveld
Min.temp. i natt: 5,8°
Grotli målestasjon kl 09: 11,5°, lett bris (3,6 m/s frå aust-søraust)
Kring snømålet ved H2 er det no bart

Måndag 30. mai
Grotli målestasjon kl 09: 8,2°, svak vind (3,2 m/s frå aust)
Min.temp. i natt: ca 4-5°

Sundag 29. mai
Grotli målestasjon kl 09: 8,0°, svak vind (3,1 m/s frå aust-nordaust)
Min.temp. i natt: ca 5-6°

Laurdag 28. mai
Grotli målestasjon kl 09: 9,7°, svak vind (2,3 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 0 cm
——«——«—— min.temp. i natt: ca -2°

Fredag 27. mai
Grotli målestasjon kl 09: 8,9°, svak vind (0,7 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn: 0 cm
——«——«—— min.temp. i natt: ca -4°

Torsdag 26. mai
Kl 09 på hytta:
4,7°, sol frå blå himmel, flau vind
Min.temp. i natt: -2,9°
– på Grotli målestasjon ca -4°
Grotli målestasjon kl 09: 4,9°, svak vind (1,7 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 0 cm
Snømålet ved H2: ca 25 cm – men tek òg til å bli ein del barflekker i terreng og etter hyttevegar

Onsdag 25. mai
Kl 09 på hytta:
4,1°, sol frå blå himmel, flau vind til svak vind
Min.temp. i natt: -1,2°
Grotli målestasjon kl 09: 5,1°, svak vind (2,0 m/s frå vest)
——«——«—— snødjupn: 0 cm
Snømålet ved H2:
snømål 24.05.16
32 cm i vegbana. Hyttevegane vart mylda sist sundag.

Tysdag 24. mai
Grotli målestasjon kl 09: 3,2°, lett bris (4,4 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 3 cm

Måndag 23. mai
Grotli målestasjon kl 09: 5,4°, lett bris (3,8 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— snødjupn: 14 cm

Sundag 22. mai
Grotli målestasjon kl 09: 6,4°, svak vind (3,2 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 17 cm

Laurdag 21. mai
Grotli målestasjon kl 09: 6,7°, svak vind (3,0 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 25 cm

Fredag 20. mai
Kl 09 på hytta:
3,3°, overskya, litt yr/regn i lufta, svak vind
Temp. sist døgn: 5,8° til -0,7°
Grotli målestasjon kl 09: 3,8°, lett bris (4,3 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 29 cm
Snømålet ved H2 (i gårkveld): 55-60 cm. I vegbana ved sida av: 72 cm

Torsdag 19. mai
Grotli målestasjon kl 09: 2,3°, lett bris (3,6 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn: 33 cm

Onsdag 18. mai
Grotli målestasjon kl 09: 0,5°, lett bris (4,6 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 34 cm

Tysdag 17. mai
Grotli målestasjon kl 09: 1,7°, lett bris (4,1 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 37 cm

Måndag 16. mai
Grotli målestasjon kl 09: 0,6°, flau vind (1,2 m/s frå vest)
——«——«—— snødjupn: 39 cm

Sundag 15. mai
Grotli målestasjon kl 09: 0,3°, lett bris (3,8 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 42 cm

Laurdag 14. mai
Grotli målestasjon kl 09: -0,6°, lett bris (3,9 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 43 cm

Fredag 13. mai
Grotli målestasjon kl 09: -0,1°, lett bris (5,0 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn: 43 cm

Torsdag 12. mai
Kl 09, på hytta:
6,8°, overskya, antydning til sprekkar i skylaget, opphaldsvêr, flau vind
Grotli målestasjon kl 09: 6,5°, flau vind (0,5 m/s frå sør-sørvest)
——«——«—— snødjupn: 45 cm
Snømålet ved H2: ca 70 cm i gårkveld
Snømålet står i vegkanten (skråning/dump), der har det nok smelta meir enn mange andre stader.
Vegbana (hyttevegen) like ved, tippar eg er opp i 80-90 cm

Onsdag 11. mai
Kl 09, på hytta:
3,3°, sol frå (nesten) skyfri himmel, flau vind (til svak vind)
Grotli målestasjon kl 09: 4,1°, svak vind (2,9 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 49 cm

Tysdag 10. mai
Grotli målestasjon kl 09: 6,3°, flau vind (0,7 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 51 cm

Måndag 9. mai
Grotli målestasjon kl 09: 7,9°, stille (0,2 m/s)
——«——«—— snødjupn: 55 cm

Sundag 8. mai
Kl 09, på hytta:
6,7°, stort sett skya – men ein del blå himmel, flau vind
Grotli målestasjon kl 09: 7,0°, svak vind (2,6 m/s frå søraust)
——«——«—— snødjupn: 61 cm

Laurdag 7. mai
Kl 09, på hytta:
4,8°, overskya, opphaldsvêr, flau vind
Temp. sist døgn: 8,3° til 1,5°
Grotli målestasjon kl 09: 4,7°, svak vind (3,1 m/s frå søraust)
——«——«—— snødjupn: 66 cm

Fredag 6. mai
Kl 09, på hytta:
4,5°, overskya, opphaldsvêr, flau vind (til svak vind)
Temp. sist døgn: 8,4° til 0,1°
Grotli målestasjon kl 09: 5,4°, svak vind (2,3 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— snødjupn: 69 cm
Snømålet ved H2: ca 90 cm

Torsdag 5. mai
Kl 09, på hytta:
4,1°, overskya, opphaldsvêr, svak vind
Temp. sist døgn: 6,4° til 0,3°
Grotli målestasjon kl 09: 4,4°, lett bris (4,2 m/s frå nord-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 73 cm

Onsdag 4. mai
Kl 09, på hytta:
2,8°, overskya / delvis skya – også Laupen er borte bak skyer, opphalds, svak vind
Temp. sist døgn: 5,3° til -0,7°
Grotli målestasjon kl 09: 3,8°, svak vind (2,3 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— snødjupn: 76 cm
Snømålet ved H2: ca 95 cm (96 cm i går kveld/-efta)

Tysdag 3. mai
Kl 09, på hytta:
1,7°, overskya, sludd/snø i lufta, svak vind
Temp. sist døgn: 6,1° til 0,6°
Grotli målestasjon kl 09: 1,6°, lett bris (4,3 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— snødjupn: 79 cm
Snømålet ved H2: ca 100 cm

Måndag 2. mai
Kl 09 på hytta:
1,2°, overskya, nokre snøfjon i lufta, svak vind til lett bris
Temp. sist døgn: 5,8° til -0,8°
Grotli målestasjon kl 09: 1,8°, lett bris (5,0 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 83 cm
Snømålet ved H2: ca 105 cm

Sundag 1. mai
Kl 09, på hytta:
-0,4°, sol frå nesten skyfri himmel, svak vind
Temp. sist døgn: 4,0° til -4,4°
Grotli målestasjon kl 09: -0,6°, svak vind (3,3 m/s frå aust)
——«——«—— kl 08: -1,3°, lett bris (3,9 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 85 cm
Det vil si: 1 cm mindre snødjupn enn den 1. april

Laurdag 30. april
Kl 09, på hytta:
1,6°, delvis skya, eit tynnt lag nysnø (1-2 cm), svak vind
Temp. sist døgn: 3,7° til -2,4°
Grotli målestasjon kl 09: 1,1°, svak vind (2,6 m/s frå nordaust)
——«——«—— snødjupn: 88 cm
Snømålet ved H2: ca 110 cm (111 cm i går)

Fredag 29. april
Kl 09, på hytta:
-1,2°, lett snøvêr, 2-3 cm nysnø, flau vind
Temp. sist døgn: 3,3° til -5,1°
Grotli målestasjon kl 09: -1,5°, svak vind (1,9 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— snødjupn: 89 cm

Torsdag 28. april
Kl 09, på hytta:
-4,9°, sol frå lettskya himmel, flau vind
Temp. sist døgn: 1,2° til -14,8°
Grotli målestasjon kl 09: -3,2°, svak vind (3,1 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— snødjupn: 87 cm
Snømålet ved H2: 108 cm (i gårefta)

Onsdag 27. april
Kl 09, på hytta:
-8,2°, sol frå skyfri himmel, flau vind
Temp. sist døgn: 0,3° til -15,6°
Grotli målestasjon kl 09: -9,0°, flau vind (1,4 m/s frå vest)
——«——«—— snødjupn: 86 cm

Tysdag 26. april
Grotli målestasjon kl 09: -5,8°, flau vind (0,6 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 88 cm

Måndag 25. april
Kl 09, her på hytta:
-5,6°, overskya, opphaldsvêr, flau vind
Temp. sist døgn: frå 0,8 til -17,2°
Grotli målestasjon kl 09: -8,6°, flau vind (0,6 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn: 90 cm

Sundag 24. april
Kl 09, her på hytta:
-6,2°, sol frå blå himmel (berre nokre lette skyer), flau vind
Temp. sist døgn: frå -0° til -15,2°
Grotli målestasjon kl 09: -5,2°, flau vind (0,8 m/s frå sørvest)
——«——«—— snødjupn: 90 cm

Laurdag 23. april
snø 23. april -16
Kl 09, her på hytta:
-5,2°, nysnø på bakken (2-3 cm), overskya – med sprekkar i skylaget som ser ut til å bli større og større, opphalds, flau vind
Temp. sist døgn: frå 0,4° til -8,9°
Grotli målestasjon kl 09: -3,4°, flau vind (0,4 m/s frå vest)
——«——«—— snødjupn: 97 cm
Snømålet ved H2: 117 cm

Fredag 22. april
Kl 09, her på hytta:
-3,7°, nysnø, snøbyger, svak vind
Temp. sist døgn: frå 2,1° til -6,4°
Grotli målestasjon kl 09: -4,2°, laber bris (5,6 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 93 cm
Snømålet ved H2: 118 cm i gårkveld
——«——«—— 120 cm i dag tidleg (oppdatert)

Torsdag 21. april
Kl 09, her på hytta:
-1,4°, delvis skya, nysnø, snøfokk, laber bris – men vindkast opp i liten kuling
– Etter vêrmeldingane kan det bli ein del vind og snø det komande døgnet
Temp. sist døgn: frå 2,3° til -2,9°
Grotli målestasjon kl 09: 0,1°, laber bris (7,5 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn: 87 cm
Snømålet ved H2: 110 i dag tidleg

Onsdag 20. april
Kl 09, her på hytta:
-2,2°, overskya, eit og anna snøfnugget, nysnø, lett bris
Ca 8-10 cm nysnø siste døgnet. Som så ofte elles ser ein at det kan vera stor forskjell på sørsida og nordsida av dalen – både når det gjeld nedbør og temperatur. Borte på garasjen (ved Rv15) har det kome mindre enn her på hytta.
Temp. sist døgn: frå 3,6° til -3,5°
Grotli målestasjon kl 09: -1,3°, lett bris (5,2 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 81 cm
Snømålet ved H2: 104 cm – i gårkveld

Tysdag 19. april
Kl 09, her på hytta:
-1,2°, overskya – antydning til sprekkar i skylaget, Laupen er borte bak skyer, opphaldsvêr, nysnø på bakken (1-2 cm), svak vind
Temp. sist døgn: frå 6,4° til -4,8°
Grotli målestasjon kl 09: -0,9°, laber bris (5,5 m/s frå vest)
——«——«—— snødjupn: 79 cm
Snømålet ved H2: 95 cm (seint i gårkveld)

Måndag 18. april
Kl 09, her på hytta:
0,2°, overskya, 2-3 cm nysnø, litt snø i lufta, flau vind
Temp. sist døgn: frå ca 3° til -3,2°
Grotli målestasjon kl 09: 0,6°, svak vind (2,3 m/s frå søraust)
——«——«—— snødjupn: 78 cm

Sundag 17. april
Kl 09, her på hytta:
-2,7°, delvis skya – mykje blå himmel, men lågt skydekke ved/framfor Skridulaupen, flau vind
Temp. sist døgn: frå ca 3° til -10,5°
Grotli målestasjon kl 09: -2,5°, flau vind (1,0 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— snødjupn: 77 cm

Laurdag 16. april
Kl 09, her på hytta:
-2,6°, overskya, opphaldsvêr, flau vind
Temp. sist døgn: frå 3,8° til 11,3°
Grotli målestasjon kl 09: -3,5°, svak vind (2,0 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 76 cm

Fredag 15. april
Kl 09, her på hytta:
-1,6°, overskya, ca 1-2 cm nysnø på bakken, opphaldsvêr, flau vind
– Etter vêrmeldingane kan ein vente nedbør i form av snø utover dagen
Temp. sist døgn: frå ca 4° til -4,5°
Grotli målestasjon kl 09: -2,1°, svak vind (2,5 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— snødjupn: 77 cm
Snømålet ved H2: 93 cm (same dato i fjor: 125 cm)

Torsdag 14. april – sumardagen
Kl 09, her på hytta:
-2,9°, delvis skya, opphalds, flau vind
– Etter vêrmeldingane kan ein vente nedbør i form av snø, frå i efta
Temp. sist døgn: frå ca 4° til -11,3°
Grotli målestasjon kl 09: -2,9°, flau vind (0,5 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn: 77 cm
Snømålet ved H2: 92-94 cm

Onsdag 13. april
Kl 09, her på hytta:
-3,7°, lettskya, stille til flau vind
Temp. sist døgn: frå ca 4° til -9,7°
Grotli målestasjon kl 09: -3,4°, flau vind (0,8 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— snødjupn: 78 cm

Tysdag 12. april
Ser ut til at vi får nok ein fin dag, her på fjellet!
Kl 09, her på hytta:
-6,3° i skyggen (-3,2 i sola), sol frå skyfri himmel, flau vind
Temp. sist døgn: frå 4,8° ( luft-temp. i sola) til -11,8°
Grotli målestasjon kl 09: -4,8°, flau vind (0,5 m/s frå nordvest)
——«——«—— kl 08: -9,0°, flau vind (1,3 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn: 78 cm

Måndag 11. april
Kl 09, her på hytta:
-6,2°, blå himmel – med nokre lette skydottar, stille til flau vind
Temp. sist døgn: frå 3,4° til -13,7°
Grotli målestasjon kl 09: -5,8°, flau vind (0,5 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— snødjupn: 77 cm

Sundag 10. april
Kl 09; her på hytta:
-7,9°, sol frå skyfri himmel, flau vind
Temp. sist døgn: frå 3,2° til -14,4°
Grotli målestasjon kl 09: -7,7°, flau vind (1,3 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 78 cm

Laurdag 9. april
Kl 09, her på hytta:
-2,8°, skya – men sprekkar i skylaget, eit lett snødryss på bakken, flau vind
Temp. sist døgn: frå 2,9° til -11,8°
Grotli målestasjon kl 09: -4,2°, flau vind (0,4 m/s frå nordvest)
——«——«—— kl 08: -6,0°, svak vind (1,7 m/s frå vest-sørvest)
——«——«——snødjupn: 78 cm
Snømålet ved H2: ca 92-94 cm (– den 9/4-12 var det ca 160 cm –)

Fredag 8. april
Kl 09, her på hytta:
-2,7°, overskya – men antydning til sprekkar mot sør/søraust ?, eit lett dryss av nysnø på bakken – og nokre snøfjon i lufta, flau vind
Temp. sist døgn: frå 2,8° til -6,1°
Grotli målestasjon kl 09: -2,5°, svak vind (2,4 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn: 79 cm

Torsdag 7. april
Kl 09, her på hytta:
0,4°, overskya, nokre snøfjon i lufta, ca 2 cm nysnø, flau vind
Temp. sist døgn: frå 5,2° til -1,5°
Grotli målestasjon kl 09: 0,4°, svak vind (2,1 m/s frå vest)
——«——«—— snødjupn: 79 cm
Snømålet ved H2: 93-94 cm

Onsdag 6. april
Kl 09, her på hytta:
0,9°, overskya og grått på toppane, opphaldsvêr, svak vind
Temp. sist døgn: frå 4,3° til -1,4°
Grotli målestasjon kl 09; 1,0°, svak vind (2,5 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 81 cm

Tysdag 5. april
Kl 09, her på hytta:
0,7°, overskya og grått, lett snøvêr, svak vind
Temp. sist døgn: frå 5,2° til -3,7°
Grotli målestasjon kl 09: 1,5°, lett bris (4,3 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 85 cm
Snømålet ved H2: ca 95-100 cm

Måndag 4. april
Kl 09, her på hytta:
0,4°, overskya, skyer/tåke framfor Laupen, opphaldsvêr, svak vind
Temp. sist døgn: frå 7,9° til -4,9°
Grotli målestasjon kl 09: 1,2°, lett bris (4,0 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— snødjupn: 85 cm
Snømålet ved H2: ca 95-100 cm

Sundag 3. april
Kl 09, her på hytta:
-4,8°, lett skydekke – enlelte sprekkar i skylaget, opphaldsvêr, flau vind
Temp. sist døgn: frå 5,1° til -9,3°
Grotli målestasjon kl 09: -4,5°, flau vind (0,3 m/s frå nord-nordaust)
——«——«——» snødjupn: 84 cm
Snømålet ved H2: ca 95-100 cm

Laurdag 2. april
Kl 09, her på hytta:
-1,0°, overskya, antydning til snø i lufta, svak vind
Temp. sist døgn: frå 0,2° til -4,1°
Grotli målestasjon kl 09: 1,1°, svak vind (2,3 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 85 cm

Fredag 1. april
Kl 09, her på hytta:
-4,7°, lettskya, flau vind
– Etter vêrmeldingane skal det skye på (etter 12), og nedbør (snø) til natta
Grotli målestasjon kl 09: -5,1°, flau vind (1,3 m/s frå søraust)
——«——«—— snødjupn: 86 cm

Torsdag 31. mars
Kl 09, her på hytta:
-6,7°, overskya, lette snøbyger, ca 1-2 cm nysnø, flau vind
Temp. sist døgn: frå 5,0° til -12,8°
Grotli målestasjon kl 09: -7,4°, flau vind (0,6 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— snødjupn: 85 cm

Onsdag 30. mars
skridulaupen soloppgang 30.03.16
Kl 09, her ved hytta:
-6,2°, lettskya, flau vind
Temp. sist døgn: frå 9,4° til -10,4°
Grotli målestasjon kl 09: -5,6°, flau vind (1,0 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 85 cm
Snømålet ved H2: 96 cm i gårefta

Tysdag 29. mars
Kl 09, her ved hytta:
0,1°, overskya, lette snøbyger, ca 2-3 cm nysnø, frisk bris
Temp. sist døgn: frå 2,1° til -1,8°
Grotli målestasjon kl 09: 1,3°, laber bris (6,3 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 88 cm
Snømålet ved H2: 98 cm i gårefta

Måndag 28. mars
Kl 09, her ved hytta:
-1,2°, overskya – men enkelte sprekkar i skylaget som kan gje gløtt av sol, lett bris til svak vind – men det meldes om sterkare vind utover dagen
Temp. sist døgn: frå 5,1° til -3,5°
Grotli målestasjon kl 09: 0,3°, lett bris (3,5 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 87 cm

Sundag 27. mars
I natt har det vore ein del vind – min lille hobby-vêrstasjon ved hytta har fått seg ein luftetur…
Vêrstasjonen ved garasjen har registrert lett bris til liten kuling
Grotli målestasjon kl 09: 5,1°, laber bris (7,5 m/s sør-søraust)
——«——«—— snødjupn: 89 cm

Laurdag 26. mars
Kl 09, her på hytta:
1,8°, overskya, opphaldsver, svak vind (1,9 m/s)
Temp. sist døgn: frå -8,8° til 3,6°
Grotli målestasjon kl 09: 2,1°, lett bris (4,3 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 93 cm

Fredag 25. mars
Kl 09, her på hytta:
1,2°, overskya, snøver, flau vind (1,2 m/s)
Grotli målestasjon kl 09: 1,3°, flau vind (0,7 m/s frå nord-nordaust)
——«——«—— snødjupn: 93 cm

Torsdag 24. mars
Grotli målestasjon snødjupn: 93 cm

Onsdag 23. mars
Kl 09, her på hytta:
-5,8°, sol frå (nesten) skyfri himmel, flau vind (0,6 m/s)
Temp.sist døgn: frå -11,8° til 1,3°
Grotli målestasjon kl 09: -5,2° flau vind (0,8 m/s frå vest)
——«——«—— snødjupn: 94 cm

Tysdag 22. mars
Kl 09, her på hytta:
-2,2°, overskya, opphalds, svak vind (2,8 m/s)
Temp. sist døgn: frå -3,6° til 2,2°
Grotli målestasjon kl 09: -1,3°, svak vind (2,6 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn: 94 cm

Måndag 21. mars
Kl 09, her på hytta:
-1,1°, overskya, litt snø i lufta, flau vind (0,9 m/s)
Temp. sist døgn: frå -3,4° til 1,7°
Grotli målestasjon kl 09:
——«——«—— snødjupn: 92 cm

Palmesundag 20. mars
Kl 09, her på hytta:
-0,2°, overskya, litt snø i lufta, svak vind (3,1 m/s)
Temp. sist døgn (her på hytta): frå -3,3° til 1,2°
Grotli målestasjon kl 09: -0,5°, laber bria (6,2 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 94 cm

Laurdag 19. mars
Kl 09, her på hytta:
-0,9°, overskya, litt grått på toppane – særleg i sørvest – antydning til nedbør?, lett bris (3,9 m/s)
Temp. sist døgn: frå -4,5° til 2,5°
Grotli målestasjon kl 09: – – ingen oppdatering – –
——«——«—— snødjupn: 87 cm
Snømålet ved H2: ca 100 cm

Fredag 18. mars
Kl 09, her på hytta:
-0,6°, skya – men enkelte blå parti, svak vind (2,1 m/s)
Temp. sist døgn: frå -1,9° til 4,2°
Grotli målestasjon kl 09: -0,3°, lett bris (5,1 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 82 cm
Snømålet ved H2: 95-100 cm

Torsdag 17. mars
Kl 09, her på hytta:
2,3°, overskya – grått i sør mot Laupen, nokre regndråpar i lufta, svak vind (1,8 m/s)
Temp. sist døgn: frå -2,6° til 13,4°
Grotli målestasjon kl 09: 3,7°, laber bris (5,6 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn: 81 cm
Snømålet ved H2: 95-100 cm

Onsdag 16. mars
Kl 09, her på hytta:
+2,0°, sol og blå himmel, flau vind (0,5 m/s)
Temp. sist døgn: frå -4,4° til +14,1°
Grotli målestasjon kl 09: -1,5°, flau vind (1,0 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 81 cm – så lite snø har det ikkje vore denne tida, etter 2009 (målingane starta)
Snømålet ved H2: 95 – 100 cm

Tysdag 15. mars
Kl 09, her på hytta:
-0,8°, strålande sol – frå blå himmel, flau vind (0,5 m/s)
Temp. sist døgn: frå +8° til -5,5°
Grotli målestasjon kl 08: -6,8°, flau vind (0,3 m/s frå nord) – ingen oppdatering kl 09.
——«——«—— snødjupn: 82 cm
Snømålet ved H2: 100 cm (seint i gårkveld)

Måndag 14. mars
Kl 09, her på hytta:
+3,4°, skya – med innslag av litt blå himmel, opphaldsvêr, flau vind (1,3 m/s)
Ca 8-10 mm nedbør som regn, sidan i går efta
Temp. sist døgn: plussgrader frå 0,5° til 7,0°
Grotli målestasjon kl 09: +2,3°, flau vind (1,1 m/s frå vest)
——«——«—— snødjupn: 86 cm
Snømålet ved H2: 100 – 105 cm (i gårkveld)

Sundag 13. mars
Kl 09, her på hytta:
+0,8°, lett skydekke, opphaldsvêr, flau vind (0,3 m/s)
Temp. sist døgn: frå +4,2 til -9,4°
Grotli målestasjon kl 09: +0,3°, flau vind (0,5 m/s frå nord)
——«——«—— snødjupn: 91 cm
Snømålet ved H2: 105 – 110 cm

Laurdag 12. mars
Kl 09, her på hytta:
-9,0°, sol frå skyfri himmel, flau vind (0,5 m/s)
Temp. sist døgn: frå +2,8 til -13,9°
Grotli målestasjon kl 09: -13,4°, flau vind (0,5 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn: 91 cm
Snømålet ved H2: ca 110 cm

Fredag 11. mars
Fyrst eit lite glimt frå i går:

skridulaupen 10,03,16
Kl 09, her på hytta i dag:
-9,0°, lett skydekke, opphaldsvêr, flau vind (0,4 m/s)
Temp. sist døgn: frå +3,7° til -14,9°
Grotli målestasjon kl 09: -11,9°, flau vind (0,7 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn: 92 cm
Snømålet ved H2: 110 – 112 cm

Torsdag 10. mars
Kl 09, her på hytta:
-10,1°, sol frå (nesten) skyfri himmel, flau vind (0,4 m/s)
Temp. sist døgn: frå -1,9° til -12,8°
Grotli målestasjon kl 09: -10,6°, stille (0,2 m/s)
——«——«—— snødjupn: 92 cm
Snømålet ved H2: 110 – 112 cm

Onsdag 9. mars
Kl 09, her på hytta:
-9,5°, overskya, opphaldsvêr, flau vind (1,1 m/s)
Temp. sist døgn: frå -3,5° til -18,0°
Grotli målestasjon kl 09: -10,3°, flau vind (0,7 m/s frå sør)
——«——«—— snødjupn: 93 cm
Snømålet ved H2: 112 – 114 cm

Her eit lite glimt frå Kjossvingen, austover mot Grotlivatnet, den 8. mars:
Kjossvingen mot Grotlivatnet 08.03.16

Tysdag 8. mars
Kl 09, her på hytta:
-15,7°, sol frå skyfri himmel, flau vind (1,4 m/s)
Temp. sist døgn; frå +0,8 til -21,2°
Grotli målestasjon kl 09: -19,1°, flau vind (0,5 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn 93 cm
Snømålet ved H2: 112 – 114 cm
– I tillegg til finvêr, vart det køyrd skiløyper seint i gårkveld, innover til Vassvenda / Vargevasskulane,
samt Grotlivassrunda, samanbunden med Grotlirunda (under Rv 15)

Måndag 7. mars
Kl 09, her på hytta:
-8,9°, lett skydekke, flau vind (1,5 m/s)
Temp. sist døgn: frå -1,9° til -14,8°
Grotli målestasjon kl 09: -9,9°, flau vind (0,7 m/s frå vest)
——«——«—— snødjupn: 94 cm
Snømålet ved H2: 112 – 113 cm seint i gårkveld

Sundag 6. mars
Kl 09, her på hytta:
-7,7°, overskya, opphaldsvêr, lett bris (4,4 m/s)
Temp. sist døgn: +2,2° til -9,5°
Grotli målestasjon kl 09: -7,2°, lett bris (4,9 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 95 cm
Snømålet ved H2: 110 – 115 cm

Laurdag 5. mars
Kl 09, her på hytta:
-4,6°, delvis skya – tåka lettar og sola gløttar fram, flau vind (0,8 m/s)
Temp. sist døgn (her): frå -1,5° til -8,5°
Grotli målestasjon kl 09: -5,0°, flau vind (0,6 m/s frå sør)
——«——«—— snødjupn: 97 cm
Snømålet ved H2: 114 cm

Fredag 4. mars
Kl 09, her på hytta:
-5,7°, overskya, opphaldsvêr – men meldes om litt nedbør utover dagen og kvelden, svak vind (2,1 m/s)
Temp. sist døgn: frå -2,1° til -8,9°
Grotli målestasjon kl 09: -4,9°, lett bris (3,6 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 96 cm
Snømålet ved H2: omtrent 115 cm

Torsdag 3. mars
Kl 09, her på hytta:
-7,0°, overskya og grått, litt snø i lufta, svak vind (1,8 m/s)
Temp. sist døgn: frå -3,7° til -11,8°
Grotli målestasjon kl 09: -6,0°, lett bris (4,1 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 96 cm
Snømålet ved H2: 110 – 115 cm (i gårkveld)

Onsdag 2. mars
Kl 09, her på hytta:
-6,9°. overskya, opphaldsvêr, lett bris (5,3 m/s)
Temp. sist døgn: frå -3,7° til -10,1°
Grotli målestasjon kl 09: -6,0°, laber bris (6,3 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— snødjupn: 100 cm
Snømålet ved H2: litt i underkant av 120 cm

Tysdag 1. mars
Kl 09, her på hytta:
-9,1°, overskya – kan vel kalle det lett skydekke, opphaldsvêr, svak vind  (1,8 m/s)
– Det meldes om aukande vind utover dagen/efta/kvelden
Temp. sist døgn: frå -2,4° til -12,7°
Grotli målestasjon kl 09: -8,1°, lett bris (5,1 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— snødjupn: 110 cm
Snømålet ved H2: ca 120 – 125 cm

Måndag 29. februar – skotårsdagen
Kl 09, her på hytta:
-11,5°, overskya – men antydning til at sola bryt gjennom, opphaldsvêr, stille (0,2 m/s)
Temp. sist døgn: frå -0,2° til -19,4°
Grotli målestasjon kl 09: -14,8°, stille (0,2 m/s)
——«——«—— snødjupn: 121 cm
Snømålet ved H2: ca 125 – 130 cm

Sundag 28. februar
Kl 09, her på hytta:
-4,5°, overskya, vekslande vêr – innimellom kan ein ane litt blå himmel – men så kjem ei snøbyge att, svak vind (2,0 m/s)
Det meldes om lettare vêr utover dagen – med «fare for» litt sol
Temp. siste døgn (her på hytta): frå -0,6° til -6,1°
Grotli målestasjon kl 09: -3,7°, lett bris (3,5 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 124 cm
Snømålet ved H2: ca 130 cm

Laurdag 27. februar
Kl 09, her på hytta:
-4,2°, overskya, vekslande vêr – innimellom lette snøbyger, svak vind (2,6 m/s)
Temp. siste døgn: frå -1,0° til 5,8°
Grotli målestasjon kl 09: -3,6°, lett bris (3,8 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn: 122 cm
Snømålet ved H2: 127 cm

Fredag 26. februar
Kl 09:
Her på hytta: -3,4°, overskya, svært vekslande vêr – med vind / snøbyger / opphalds, svak vind til lett bris (frå 2,7 m/s og oppover)
Grotli målestasjon kl 09: -3,2°, laber bris (6,0 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 126 cm
Snømålet ved H2: omtrent 130 cm seint i gårkveld
– Ein god del laussnø og drevfonner etter vegar og i terrenget.

Torsdag 25. februar
(vi er ikkje på fjellet)
Grotli målestasjon kl 09: -4,3 gr, laber bris (6,4 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 101 cm

Onsdag 24. februar
Kl 09, her på hytta:
-4,5°, overskya, litt snø i lufta, svak vind (1,7 m/s)
Temp. siste døgn: frå -0,5° til -8,8°
Ca 15-20 cm nysnø sidan i går-morgon
Grotli målestasjon kl 09: -4,0°, lett bris (3,8 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn: 96 cm
Snømålet ved H2: 115 cm, seint i gårkveld

Minner òg om vêrstasjonen vår, montert på garasjen ved vegkrysset Rv 15 / Fv 258 (ved sida av webkamera), med temperatur og vindmålar.
Finn den i oversikta øverst på heimesida vår, og lenke her.

Tysdag 23. februar
Kl 09:
-5,5°, overskya, lett snøvêr, svak vind (1,7 m/s)
Temp. siste døgn: frå 0,9° til -14,2°
Grotli målestasjon kl 09: -4,5°, lett bris (3,9 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn: 81 cm
Snømålet ved H2: ca 100 cm, seint i gårkveld

Måndag 22. februar
Kl 09:
Her på hytta er det: -14,4°, lettskya, flau vind (0,3 m/s)
Temperaturvariasjon det siste døgnet: frå -2,6° til -16,1°
Grotli målestasjon kl 09: -17,8°, flau vind (0,5 m/s frå nord)
——«——«—— snødjupn: 77 cm
Snømålet ved H2: ca 95 cm
snømål 21.02.16
(..men som før om åra – det må visst sjekkes om det er snø heile vegen nedover – det blir litt unøyaktig måling når det er trakka og gravd rundt snømålet..)

Sundag 21. februar
Kl 09:
Hjå meg: -8,2°, overskya, litt snø i lufta, flau vind (1,3 m/s)
Temp. sist døgn: 0,3° til -13,6°
Grotli målestasjon kl 09: -8,3°, svak vind (1,7 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— snødjupn: 77 cm

Laurdag 20. februar
Kl 09:
Her er det: -3,1°, overskya, litt snø/snøfokk, laber bris (6,2 m/s)
Temp. siste døgn: -1,6 til -16,3°
Grotli målestasjon kl 09: -1,3°, lett bris (4,3 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 77 cm

Fredag 19. februar
Kl 09:
Her på hytta er det: -15,6°, delvis skya, flau vind (0,4 m/s)
Temp. siste døgn (her): -9,0° til -19,6°
Grotli målestasjon kl 09: -15,8°, svak vind (1,7 m/s frå nord)
——«——«—— snødjupn: 77 cm

Torsdag 18. februar
Kl 09:
Her er det: -15,8°, lett skydekke – med innslag av blå himmel , svak vind (2,1 m/s)
Temp. siste døgn (her): -0,2° til -16,5°
Grotli målestasjon kl 09: -10,5°, svak vind (3,2 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 77 cm
Snømålet ved H2: ca 95 – 100 cm

Onsdag 17. februar
– I gårkveld var det uvêr og kolonnekøyring. Merka ikkje mykje til uvêret her i Grotli Hyttegrend (det er eigentleg litt «skummelt» – da er ein ikkje alltid klar over at ein ikkje kan køyre ut på vegen!!)
Kl 09:
Her hjå meg er det: -1,3°, overskya, flau vind (0,7 m/s)
Temp. siste døgn (her): -0,9° til -15,4°
Grotli målestasjon kl 09: -0,0°, lett bris (4,3 m/s frå sør)
——«——«—— snødjupn: 78 cm

Tysdag 16. februar
Kl 09:
-14,3°, lettskya, flau vind (0,6 m/s)
Temp. siste døgn (her på hytta): -3,3 til -15,9°
Grotli målestasjon kl 09: -16,3°, flau vind (1,1 m/s frå sør)
——«——«—— snødjupn: 81 cm
Snømålet ved H2: 100 – 105 cm
– NB:
Frå i kveld, og i natt, meldes det om ein del vind – opp i liten storm på dei mest utsatte stadene.
Mykje vind gjeld heile onsdag.

Måndag 15. februar
Kl 09:
-10,5°, overskya – nokre sprekkar i skylaget i aust, litt snø i lufta her frå nordvest, flau vind (0,5 m/s)
Temp. siste døgn (her på hytta): -5,7° til -20,6°
Grotli målestasjon kl 09: -11,8°, flau vind (0,9 m/s frå vest)
——«——«—— snødjupn: 80 cm

Sundag 14. februar
Kl 09:
-20,3°, kun nokre lette skyer på himmelen, flau vind (0,6 m/s)
Temp. siste døgn: -7,2° til -23,9°
Grotli målestasjon kl 09: -25,2°, flau vind (0,7 m/s frå nord-nordaust)
——«——«—— snødjupn 81 cm
Snømålet ved H2: Ca 105 cm

Laurdag 13. februar
Kl 09:
-16,3°, kun nokre lette skyer på himmelen, flau vind (0,6 m/s)
Min.temp siste døgn: -20,3° (kl 01.41 i natt)
Grotli målestasjon (Gamle-Grotli) kl 09: -17,0°, flau vind (0,5 m/s frå nordvest)
——«——«——- snødjupn: 82 cm

Fredag 12. februar
Kl 09:
-10,6°, lett skydekke, opphaldsvêr, flau vind (1,4 m/s)
Min.temp. siste døgn: -18,9° (kl 19.11 i gårkveld)
Grotli målestasjon kl 09: -14,5°, flau vind (0,6 m/s frå vest)
——«——«—— snødjupn: 82 cm

Torsdag 11. februar
Grotli målestasjon kl 09: -14,5°, flau vind (0,6 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 83 cm

Onsdag 10. februar
Kl 09:
-9,1°, stort sett overskya, tåke opp mot toppane i sør og sørvest, stille (0,2 m/s)
Temp. mellom -0,6° og -9,9° siste døgnet
Grotli målestasjon kl 09: -7,8°, flau vind (0,4 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 84 cm
Snømålet ved H2: 110 cm seint i gårkveld
– – – Til orientering:
I går vart det montert vindmålar på vêrstasjonen vår. Kan gå inn på den frå heimesida (meny-linja oppe på sida).

Tysdag 9. februar
Kl 09:
-4,9°, overskya, litt snø i lufta, stille (0,2 m/s)
Temp. mellom -0,2° og -6,1° siste døgn
Grotli målestasjon kl 09: -3,2°, svak vind (2,4 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 83 cm
Snømålet ved H2: 110 cm

Måndag 8. februar
Kl 09:
-2,0°, overskya, opphalds (men det meldes nedbør utover dagen), lett bris (3,6 m/s)
Temp. mellom +4,7° og -2,8° siste døgn
Grotli målestasjon kl 09: -0,7°, lett bris (4,6 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— snødjupn: 84 cm
Snømålet ved H2: 112 cm i gårkveld

Sundag 7. februar
Kl 09:
-2,8°, overskya, litt snø i lufta, lett bris (4,8 m/s)
Temp. mellom +0,2° og -7,8° siste døgn
Grotli målestasjon kl 09: -1,6°, lett bris (5,4 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 85 cm
Snømålet ved H2: omtrent 115 cm

Laurdag 6. februar
Kl 09:
-3,8°, overskya, litt disigt/snø i lufta, svak vind (2,3 m/s)
Temp. mellom -3,6 og -7,4 siste døgn
Grotli målestasjon kl 09: -2,3°, svak vind (3,2 m/s frå søraust)
——«——«—— snødjupn: 85 cm

Fredag 5. februar
Kl 09:
-7,4°, overskya, disigt på toppane, opphaldsvêr, flau vind (0,7 m/s)
Temperatur mellom -4,0 og -10,1 siste døgn
Grotli målestasjon kl 09: -7,7°, flau vind (0,4 m/s frå nord)
——«——«—— snødjupn: 96 cm
Snømålet ved H2, 4. februar -16:
snømål 04.02.16
119 cm

Torsdag 4. februar
Kl 09:
-6,6°, snøbyger og snøfokk, lett bris (4,4 m/s)
Temperatur mellom -3,2° og -7,4° siste døgnet
Grotli målestasjon kl 09: -5,7°, laber bris (6,0 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 103 cm
Snømålet ved H2: 116 cm ved 22-tida i gårkveld
Mykje laussnø…

Onsdag 3. februar
Kl 09:
-4,5°, overskya, lette snøbyger, svak vind (1,8 m/s)
Temperatur mellom -0,6° og -9,5° siste døgnet
Grotli målestasjon kl 09: -3,8°, lett bris (4,0 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn: 79 cm
Snømålet ved H2: 104 cm, ved 15-tida i går

Tysdag 2. februar
Kl 09:
-4,8°, delvis skya, opphaldsvêr, flau vind (0,6 m/s)
– Snøen som kom i helga søkk saman – men påfyll av ny. Tippar at det kom ca 10-12 cm i går og i gårkveld og utover natta. I tillegg ein del vind. Det vil si ein del laussnø. Både vêrmeldingane, og slik det ser ut no, kan tyde på at vi får ein bra vêrdag i dag.
Grotli målestasjon kl 09: -5,5°, flau vind (0,8 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 81 cm
Snømålet ved H2: 102 cm – når eg og Dora gjekk luftetur i gårkveld, i tett snøvêr.

Måndag, 1. februar
Kl 09:
-6,4°, overskya, opphaldsêr, flau vind (1,4 m/s)
– I natt var det ein del vind att, liten kuling er det målt her på hytta
Grotli målestasjon kl 09: -7,5°, svak vind (1,9 m/s frå nord-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 82 cm
Snømålet ved H2: mellom 95 og 100 cm i går

 

* * *
JANUAR  2016:

Sundag, 31. januar
Kl 09:
-6,0°, overskya og lett snøver – men ser ut til å avta, flau vind (1,2 m/s)
Grotli målestasjon kl 09: -4,9°, lett bris (3,7 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 82 cm
Snømålet ved H2: ca 95 cm i gårkveld

Laurdag, 30. januar
Etter ein uroleg kveld, med besøk av uvêret «Tor», har det no roa seg ned til normale tilstandar.
Rv 15 er framleis stengt, ventes opna kl 11.
Kl 09:
-4,7°, overskya, litt snø i lufta, laber bris (5,8 m/s)
Mildast sist døgn: pluss 1,9° – kl 11.19 i går
Kaldast —-«—-: -5,2° – kl 08.29 i dag
Grotli målestasjon kl 09: -5,1°, laber bris (7,0 m/s frå vest)
——«——«—— snødjupn: 76 cm
Snømålet ved H2: 90 cm

Fredag, 29. januar
I dag ventes ekstremvêret «Tor», med melding om storm i området frå 16-tida. I Breidalen meldes opp i sterk storm (32 m/s) ved 18-tida.
Kl 09:
Pluss 0,9°, overskya, lett snøvêr, svak vind (2,9 m/s) – vindkast -> laber bris
Mildast sist døgn: Pluss 1,3° – kl 08.48
Kaldast sist døgn: -7,4° – kl 02.38
Grotli målestasjon kl 09: pluss 2,2°, svak vind (2,7 m/s frå søraust)
——«——«—— snødjupn: 57 cm

Torsdag, 28. januar
Kl 09:
-4,5°, overskya, litt snø i lufta, svak vind (3,1 m/s)
Mildast sist døgn: pluss 1,6° – kl 09.18 i går
Kaldast —-«—-: -7,8° – kl 21.56 i gårkveld
Grotli målestasjon kl 09: -3,3°, laber bris (6,3 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn: 53 cm
Snømålet ved H2: ca 75 cm i gårefta

Onsdag, 27. januar
Kl 09:
Pluss 0,2°, overskya, lette snøbyger, svak vind (1,8 m/s)
Mildast sist døgn: pluss 1,8° – kl 05.53 i natt
Kaldast —-«—-: -3,4° – kl 20.11 i gårkveld
Grotli målestasjon kl 09: Pluss 1,0°, laber bris (6,4 m/s frå nordvest)
——«——«—— snødjupn: 50 cm
Snømålet ved H2, ved 15-tida i dag:
snømål 27.01.2016
75 cm (omtrent).

Tysdag, 26. januar
Kl 09:
-2,4°, stort sett overskya (nokre sprekkar i skylaget i søraust), opphaldsvêr, lett bris (4,9 m/s)
Mildast sist døgn: pluss 7,5° – kl 18.34 i gårkveld
Kaldast —-«—-: -3,5° – kl 11.57 i går
Grotli målestasjon kl 09: -1,5°, svak vind (2,4 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 48 cm
– I gårkveld og utover natta var det vind og regn. Min digitale regnmålar si at det har kome 8,2 mm nedbør siste 24 timar.
– I natt har det vore vindkast opp i liten kuling (12,4 m/s – kl 02.23)

Måndag, 25. januar
Kl 09:
-2,5°, overskya, opphaldsver, stille (0,2 m/s)
Mildast sist døgn: -0,1° – kl 13.08 i går
Kaldast —–«—–: -6,6° – kl 09.00 i går
Grotli målestasjon kl 09: -2,4°, svak vind (2,0 m/s frå søraust)
——«——«—— snødjupn: 51 cm

Sundag, 24. januar
Kl 09:
-6,6°, delvis skya, flau vind (0,5 m/s)
Kaldast sist døgn (gjeld her på hytta): -15,2° – kl 20.44 i gårkveld
Grotli målestasjon kl 09: -5,7°, flau vind (0,7 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 50 cm
– Gjennomsnitt snødjupn denne dato siste sju åra (2009-2015): 80 cm

Laurdag, 23. januar
Kl 09:
-10,2°, overskya, svak vind (2,6 m/s)
Kaldast sist døgn: -22,4° – kl 10.12 i går
Grotli målestasjon kl 09: -10,2°, flau vind (1,1 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— snødjupn: 49 cm

Fredag, 22. januar
– klårt og kaldt –
Kl 09:
-20,4°, klårt – men nokre flortynne skydottar som fekk morgonhimmelen raudglødande, stille (0,2 m/s)
Kaldast sist døgn: -21,8° – kl 08.42 no i dag
Grotli målestasjon kl 09: -22,8°, flau vind (0,8 m/s frå vest)
——«——«—— snødjupn: 54 cm

Torsdag, 21. januar
Kl 09:
-10,7°, lett skydekke – men ser ut til å klarne opp, flau vind (1,5 m/s)
Kaldast sist døgn: -13,9° – kl 09.43 i går
Grotli målestasjon kl 09: -11,9°, flau vind (0,4 m/s frå nord-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 58 cm
– Til samanligning: 21. januar i fjor var snødjupna 104 cm

Onsdag, 20. januar
Kl 09:
-12,9°, opphaldsvêr, overskya – med antydning til sprekkar i skylaget, flau vind (0,5 m/s)
Kaldast sist døgn: -16,2° – kl 04.35 i natt
Grotli målestasjon kl 09: -13,5°, flau vind (0,3 m/s frå nord-nordaust)
——«——«—— snødjupn: 56 cm
Snømålet ved H2: 67 cm (seint i gårkveld)

Tysdag, 19. januar
Kl 09:
-8,1°, overskya, snø i lufta (lett snøvêr), flau vind (1,1 m/s)
Kaldast siste døgn: -12,4° – kl 03.47 i natt
Grotli målestasjon kl 09: -9,0°, flau vind (0,5 m/s frå nord-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 57 cm
Snømålet ved H2 synte i går 67 cm. Hadde ikkje lagt seg så mykje snø der, men det er ein del snøfonner rundt i terrenget, – etter vinden og nysnøen.

Måndag, 18. januar
Kl 09:
-8,8°, lett skydekke, opphaldsvêr, svak vind (2,7 m/s)
Ca 10-12 cm nysnø og ein del vind i gårkveld, viska ut spor og løyper i området
Grotli målestasjon kl 09: -6,8°, lett bris (4,0 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 57 cm

Sundag, 17. januar
Kl 09:
-8,1°, overskya, litt snø i lufta, flau vind (1,3 m/s)
Kaldast siste døgn: -21,1° – kl 09.48 i går
Grotli målestasjon kl 09: -10,5°, flau vind (0,7 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 46 cm
Snømålet ved H2: 63 cm

Laurdag, 16. januar
Kl 09:
-18,8°, nokre lette skyer, stille (0,2 m/s)
Kaldast siste døgn; -22,5° – kl 04.05 i natt
Grotli målestasjon kl 09: -19,8°, flau vind (0,8 m/s frå nordvest)
——«——«—— kaldast i natt: ca -25° ved 05-tida
——«——«—— snødjupn: 46 cm
Snømålet ved H2: 60-65 cm

Fredag, 15. januar
Kl 09:
-12,8°, overskya, snø i lufta, stille (0,2 m/s)
Kaldast siste døgn: -21,8 kl 17.04 i går
Grotli målestasjon kl 09: -12,8°, flau vind (0,3 m/s frå nord-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 42 cm
Snømålet ved H2: 57 cm i gårefta

Torsdag, 14. januar
Kl 09:
-15,4°, overskya, disigt, litt snø i lufta, flau vind (0,9 m/s)
Kaldast siste døgnet: -18,5° kl 06.21
Grotli målestasjon kl 09: -14,4°, svak vind (2,3 m/s frå søraust)
——«——«—— snødjupn: 40 cm
Snømålet ved H2: ca 55 cm i gårkveld

Onsdag, 13. januar
Kl 09:
-12,6°, overskya, svak vind (2,8 m/s)
Eit tynnt lag av lett nysnø i dag òg
Kaldast siste døgnet: -12,8°, like før kl 09 i dag
Grotli målestasjon kl 09: -11,2°, lett bris (4,4 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— snødjupn: 41 cm

Tysdag, 12. januar
Kl 09:
-12,3°, overskya, svak vind (1,7 m/s)
Eit tynnt lag av nysnø (ca 1 cm)
Kaldast siste døgnet: -14,0° i dagtidleg kl 06.31
Grotli målestasjon kl 09: -9,7°, svak vind (2,5 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 41 cm
Snømålet ved H2: 53-54 cm i går

Måndag, 11. januar
Kl 09:
-10,8°, overskya, svak vind (2,9 m/s)
Litt nysnø (ca 1-2 cm)
Kaldast siste døgn: -17,2° i går kl 09.11
Grotli målestasjon kl 09: -9,1°, lett bris (4,9 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— snødjupn: 41 cm

Sundag, 10. januar
Kl 09:
-17,0°, lett skydekke, tåkedottar framfor Skridulaupen, svak vind (1,8 m/s)
Kaldast: -24,7° i går kl 10.29
Grotli målestasjon kl 09: -14,8°, laber bris (5,8 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— snødjupn: 41 cm – ved H2: ca 55 cm
——«——«—— kaldast siste døgn (den 9. jan.): -34,9°

Laurdag, 9. januar
Kl 09:
Her på hytta er det -24,2°, litt tåke/disigt, flau vind (0,4 m/s)
Kaldast: -29,7° i går kl 15.48
Grotli målestasjon, sist oppdatert kl 05: -29,7°, flau vind (0,5 m/s frå nord-nordaust
——«——«—— snødjupn: – ikkje oppdatert –
Snømålet ved H2: ca 55 cm (i gårkveld)

Fredag, 8. januar
Kl 09:
-21,9°, tåke på toppane, flau vind (0,4 m/s)
Kaldast: -22,1° (kl 08.47)
Grotli målestasjon kl 09: -20,7°, svak vind (2,0 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 41 cm
Snømålet ved H2: ca 55 cm
– Historikk..
Den 8. januar 2010 vart den, hittil, lågaste temperaturen på Grotli målestasjon registrert: -40,4°

Torsdag, 7. januar
Kl 09:
Her på hytta er det -17,0°, klårt, flau vind (0,6 m/s)
Min.temp.: -19,8° (gårkveld kl 20.19)
Grotli målestasjon kl 09: -19,8°, flau vind (0,9 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 41 cm

Onsdag, 6. januar
Kl 09:
Her på hytta er det -17,2°, lett skydekke, opphalds, flau vind (0,7 m/s)
Min.temp. i natt: -22,4° (kl 02.11)
Grotli målestasjon kl 09: -17,1°, flau vind (1,1 m/s frå nord)
——«——«—— snødjupn: 41 cm

Har vore utan breiband 4. og 5. januar, men her er oppdateringar:
Tysdag, 5. januar
Kl 09:
-18,8°, lett skydekke, flau vind (1,0 m/s)
Min.temp.: -22,8° ved 18-tida i går
Grotli målestasjon kl 09: -18,6°, svak vind (1,7 m/s frå søraust
——«——«—— snødjupn: 41 cm
Snømålet ved H2: ca 56 cm

Måndag, 4. januar
Kl 09:
-19,8°, lett skydekke, svak vind (1,7 m/s)
Min.temp.: -20,4°, kl 04.44
Grotli målestasjon kl 09: -17,9°, lett bris (4,2 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 41 cm

Sundag, 3. januar
Kl 09: -15,4°, klårt, laber bris (6,8 m/s)
Grotli målestasjon kl 09: -13,5°, frisk bris (8,3 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— snødjupn: 42 cm (uendra dei siste dagane)
Snømålet ved H2 er også uendra; ca 56-58 cm

Laurdag, 2. januar
Kl 09.30 er det -5,1°, overskya, svak vind (2,9 m/s)
Grotli målestasjon kl 09: -3,3°, lett bris (3,6 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 42 cm
Snømålet ved H2: ca 58 cm, seint i gårkveld (ingen nedbør i natt)

Fredag, 1. januar
Kl 09; Pluss 0,3°, overskya, antydning til snø i lufta, lett bris (4,4 m/s)
Grotli målestasjon kl 09: pluss 0,8°, laber bris (5,6 m/s frå søraust)
——«——«—— snødjupn: 42 cm
Snømålet ved H2: ca 58 cm

– – – – – – – –

«Grotli målestasjon» som det ofte blir referert til her, er meteorologisk institutt sin målestasjon, som ligg på Grotli Fjellstue (nå privat, er ikkje i drift som fjellstue lenger), lokalt ofte kalla Gamle-Grotli. Ligg litt aust for Grotli Høyfjellshotel.
Målingane frå denne stasjonen finn ein på Yr.no. Stasjonen har vore i drift sidan 1. oktober 2008.
tb 12.12.15 013 - Kopi– Arkivbilete av Grotli målestasjon. Foto: Skjåk Hytteservice. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pin It on Pinterest