975 53 510 (ikkje SMS) - For større tekst: Klikk CTRL+ post@skjaakhytteservice.no
Siste dag i året 2015…

Siste dag i året 2015…

Kvart år er det litt vemodig og rart, å sitte på årets siste dag og tenke…
Ein tenkjer attende på året som har gått – og mange tankar om året som skal koma…

Dei siste dagane har vi mellom anna, nok ein gong, fått merke at vêret spelar ei stor rolle, også her i fjellheimen. Noko også media har vore opptekne av, i det siste. Fleire dagar før jula kom, studerte vi vêrmeldingar som varsla snø, vind og uvêr allereie frå veslejuleftan. Noko som mellom anna dei som vart sittande vêrfast på Danskehytta i fleire døgn fekk merke. Det er godt når slike hendingar får ein lykkeleg slutt!
Julekvelden fekk vi gjennomført som planlagt, saman med famelien vår nede i bygda – der vesle Reodor sjølvsagt var midtpunktet!

Som sagt – vêret har vore noko ruskete i romjula. Men like vel er det mange som har vore ute og nyta frisk luft og skiturar. Mellom anna ei tysk gruppe som ligg på hotellet. Dagleg ser ein både dei, og hyttefolk, ta seg skiturar i området her.

Uvêret toppa seg liksom i går.
Fyrst på dagen, når brøytarane kom innatt etter ei brøyterunde, hadde vinden blåse inn glasrutene oppe på veggen på brøytestasjonen i Breidalen.
brøytestasjonen BreidalenI ca 40 år har dei stått imot vêr og vind – men i går måtte dei gje etter… Hytteservice’n kan brukast til så mangt – i går vart eit av oppdraga å repparere dette.
Lenke: Fjuken.

Vår nyttårsmarkering blir her i fjellheimen i år òg. Den vil nok gå føre seg stille og roleg!
I år trur eg det er 20 eller 21 år sidan fyrste gongen vi feira nyttårskvelden på hytta. Av desse åra trur eg det er berre 1 eller 2 år det ikkje har vore nokon av oss her.
Det er tiveleg å sjå at fleire og fleire får sansen for nyttårskveld på hytta! Ein del gjer det for å få ei ”annleis” nyttårsmarkering, og for å koma bort frå fyrverkeri og ”bråk”. Det er visst ein del som trur at det er berre på grunn av dyra (hundane) at ein del av oss vel å markere kvelden utan fyrverkeri. Vi var her mange nyttårskveldar før vi fekk oss hund. Det er faktisk ein del menneskjer òg som har det vondt på nyttårskvelden, grunna fyrverkeri. Lyden av, mellom anna, fyrverkeri kan vera heilt forferdeleg for dei som har ymse hørselskader, noko dei kan få merke i dagar og netter i lang tid, ja opp til månader etterpå. Det er synn at det ikkje finnes fyrverkeri-frie områder!
Hyttene og hytteområda burde vera ein slik stad, dit vi vanlegvis reiser for å slappe av og ”lade” batteria.
Mellom anna bør ein tenkje på brannfaren, –  noko som var den viktigaste orsaka til at styret i Grotli Hytteforeining oppmoda til å la vera å bruke rakettar/fyrverkeri i området. Det var ikkje alltid like triveleg å gå og legge seg, når ein hadde sett rakettar, heilt ute av kontroll, ”svirre” rundt folketomme hytter. Ein visste ikkje om dei landa på/under terasser, på torvtak der snøen var avblåse, sat fast under takskjegget – eller kvar dei hadde teke vegen! Det vart fleire turar oppatt om natta, for å sjå om alt var OK, så langt ein kunne sjå. Eg veit at det var kontakt med brannsjefen, før styret tok si beslutning. Ein kunne ikkje forby bruk av rakettar/fyrverkeri, men brannsjefen støtta styret i å koma med ei oppmoding til hyttefolket. Dette var i 2004, og bør ikkje vera noko nytt for hytteeigarane. På eit hyttemøte i 2009, der brannsjefen òg var til stades, vart det på nytt oppmoda om å avstå frå bruk av fyrverkeri, denne gongen også med støtte frå brannsjefen.
Så tenk på det, dykk som tykkjer dette er ei ”sær” oppmodning frå hytteforeininga – det er ikkje av omsyn til 3-4 hundar (som nokon hevda), men mellom anna av omsyn til hytter som står tomme på nyttårskvelden!

Vi i Skjåk Hytteservice vil ynskje alle saman ein fin nyttårskveld… 
Godt Nytt År
…og eit GODT NYTT ÅR !!!


* * * * * * * * * * * * 

Med ynskje om ei GOD JUL!

Med ynskje om ei GOD JUL!

Julefjøset er eit kjært minne frå barndomen min, og er nå på plass i skåpet – same skåpet i år, som fyrste jula i 1954. Slik har det vore nesten kvart år etter det…

Noko av ”juleførebuinga” vår, dei siste par dagane, har vore å studere vêrmeldingane. ”Julehelsinga” frå Yr.no har vore kuling og storm i fjellet, og mykje nedbør – stort sett som snø.
I går kom det om lag 10 cm snø, og i gårkveld starta det med ein del vind.
Snømålet ved krysset Strynsfjellvegen/Skridulaupråket synte i dag ca 70 cm i snødjupn. Etter Yr.no sine meldingar kan det bli om lag meteren i løpet av i dag og morgondagen.
meteogram breidalen 24

Det mest fornuftige hadde sikkert vore å bli i ro her i kveld – men vi kjem nok til å satse på å ta ein tur ned i bygda. Blir triveleg å få feire kvelden i lag med Reodor og dei andre! Vi lir inga naud om vi ikkje kjem oss oppover att i kveld heller. Vi er invitert til overnatting med frokost. Men vêret ser vel heller ut til å bli enno verre i morgon…

Det blir visst ikkje så mange som skal feire jula på hyttene i år, men nokre blir det. Veit om fleire som hadde planlagt hytte-julekveld, men vêrmeldingane endra planane deira.

24.

Vil med dette få ynskje alle
EI RIKTIG GOD JUL – OG EIN FIN JULEKVELD !!!

* * * * * * * * * * * *

4. sundag i advent.

4. sundag i advent.

Vi skriv 20. desember – det er den mørkaste tida i året, men no er det like før sola ”snur” – og det går mot ljosare tider!
I dag er det 4. sundag i advent – jula er like om hjørnet!

Vi tenner fire lys i kveld
og lar dem brenne ned
for lengsel, håp, glede og fred.
Men mest av alt allikevel for fred.
På denne lille jord.
Hvor menneskene bor.
 

Mildvêret, med regn, dei siste dagane, har tæra ein del på snøen. I dag tidleg var snødjupna på Grotli målestasjon 45 cm. På snømålet ved krysset Strynsfjellvegen/Skridulaupråket var det omtrent nede på 60 cm. Vêret har òg ført til vanskelege køyreforhald etter riksvegen. Frå riksvegen til vinterparkeringsplassen er vegen ei blank isflate, det same er parkeringsplassen.
Etter vêrmeldingane ser det ut til at det skal bli litt kaldare frå i efta. Det vil bli litt snø og vind frå vest dei komande dagane. At dei melder opp i liten kuling julekvelden – det likar vi ikkje! Vi er invitert ned i bygda for å feire julekvelden i lag med Reodor og dei andre, da ynskjer vi ikkje uvêr og vanskelege køyreforhald!
Elles reknar vi med å vera her på fjellet resten av året, og inn i det nye…

Når det gjeld det nye året, er vi i rute med kalender til våre kundar som vi har skrivi tilsynsavtale med.
kalender 2016Dette er den 14. kalenderen på rad.
Til hausten kan Skjåk Hytteservice ”feire” 20 år. Når vi starta i 1996, hadde vi forhåpning om at behovet for hytteservice ville auke, men dei 2-3 siste åra har behovet heller gått ned. Noko av det har nok si naturlege orsak, mellom anna er ein del hytter solgt, eller overteke, av yngre krefter. Ein ser òg at dei 5-10 siste åra er det ein del som brukar hyttene sine oftare, t.d. på vinteren, og dermed har ”full kontroll” sjølve.
Vi må presisere at dei som ikkje har fast tilsynsavtale blir heller ikkje varsla dersom vi ser at t.d. glas eller dører står oppe. Dette grunna dei anonyme breva til Skjåk kommune for 2-3 år sidan, der det vart klaga over at nokon følte seg ”overvaka” og motarbeidd av hytteservic’n (noko vi, og fleire med oss, meinar er heilt grunnlaus og usakleg klage). Det har ikkje lukkast å finne ut kven desse er, derfor må vi gjera det slik.
Men dei som ber om ekstra tilsyn av hyttene, t.d. etter uvêr, eller er i tvil om dei hugsa å låse, eller slå av kaffetrakter m.m., dei får sjølvsagt dette utført av hytteservic’n!
Eller dersom nokon ynskjer å inngå fast tilsynsavtale, er det berre å ta kontakt, slik at vi kan ordne det. No er det snart nytt år – og ”nye moglegheiter”!

Ynskjer alle ein fortsatt fin sundag, og fine førejulsdagar!

Og vi kryssar fingrane for dei norske håndballjentene i kveld!

adventlys4

Førjulsrapport frå fjellheimen…

Førjulsrapport frå fjellheimen…

I fleire dagar har eg tenkt på blogginnlegget som burde vore skrivi. Men det har ikkje vorte noko av, ikkje har eg noko nytt å fortelja frå fjellheimen heller. Da blir det berre vêret å skrive om…
Og vêr – det hadde vi mykje av i førre veke. Men det har andre hatt òg…

Starta med uvêr og kolonnekøyring om helga når det var førjulskveld på Grotli hotel. Vêret må nok ta største skulda for at det vart om lag 50 % fråfall. Og når det i utgangspunktet ikkje var den heilt store interessa… Skuffande lita interesse, vil EG påstå!
Men vi som var der hadde ein triveleg kveld! Rikeleg og god mat!
julebord GrotliTusen takk til vertskapet på hotellet! Håpar dei vågar seg til å prøve att neste år!

Litt idyllisk kan det òg bli i uvêret. Som toppbiletet av hotellet, og desse frå hytta vår…
julestemning 10.12.15ajulestemning 10.12.15b
Vergudane har vore rause med «snøsprayen»…

Og med all nedbøren som kom, fekk Tor ”hastemelding” om å tøme nedbørsbytta på Grotli målestasjon…

tb 12.12.15 013 - KopiHer er snødjupna på målestasjonen 73 cm.

Sist helg vart det brukbare forhald, og mange nytta seg av dei oppkøyrde skiløypene i området…skiløype Grotli 12.12.15

Nedover Billingsdalen var trea snøtunge, etter snøvêret dei siste dagane.

Austover Vuluvatnet:
Vuluvatnet 13.12.15

I gårkveld kom kaldvêret, med under -20° i natt. Klårt og kaldt vêr kan gje oss fine naturopplevingar.
Slik var morgonstemninga på ”Vinterlego” i dagtidleg. Austover mot Grotlivatnet.Grotli mot Grotlivatnet 16.12.15

I dag har Tor køyrd omtrent alle hyttevegane i hyttegrenda med snøscooter.
Ein del har varsla at dei kjem på hytta dei næraste dagane – ein del for å feire jul på hytta, nokre har òg varsla at dei kjem og skal feire nyttår på hytta. Enkelte ynskjer å vera på hytta nyttårskvelden for å sleppe støy og ubehag frå nyttårsrakettar/-fyrverkeri.

Må nok ein gong be om at dei som ynskjer snøscootertransport til hyttene gjev beskjed, helst seinast dagen før.
Minnar òg om: Ikkje send SMS, men ring!

Dei som ynskjer oppdatering frå fjellheimen litt oftare, kan gå inn på FB-sida til Skjåk Hytteservice. Der blir litt info. og bileter utlagt fleire gonger i veka. Det er ei offentleg side som alle kan sjå, utan å vera registrert på facebook. Lenke her.

Elles er vel det meste av mine juleførebuingar i rute: som vanleg litt på etterskot. Heilt normalt!
Men sylta og skryllene – dei er «i boks»!

Ynskjer alle ei fortsatt fin adventstid – og god helg!

adventlys3

Vêret i dag…

Vêret i dag…

– – –

I den gamle bloggen hadde vi ein kategori kalla ”Vêret i dag”, med (omtrent) daglege oppdateringar.
Dette har vore etterlyst, så no skal eg prøve å fylgje opp dette.
Opprettar kategorien ”Vêret i dag”. Blir ikkje nytt innlegg kvar dag, men oppdaterar dette innlegget.

År 2016

Fredag, 1. januar
Kl 09; Pluss 0,3°, overskya, antydning til snø i lufta, lett bris (4,4 m/s)
Grotli målestasjon kl 09: pluss 0,8°, laber bris (5,6 m/s frå søraust)
——«——«—— snødjupn: 42 cm
Snømålet ved H2: ca 58 cm

Torsdag, 31. desember
Kl 09 – temperaturen går no over til minusgrader, regnet går over til snø
Her er -0,3°, overskya, litt snø i lufta, lett bris (4,8 m/s)
Grotli målestasjon kl 09: pluss 0,7°, lett bris (4,8 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 42 cm

Onsdag, 30. desember
Ca kl 09 var det -0,4°, delvis skya, laber bris – vindkast opp i sterk kuling, til dels snøfokk (6,8 m/s)
Grotli målestasjon kl 09: pluss 2,0°, laber bris (7,5 m/s frå aust-søraust)
——«——«—— snødjupn: 45 cm
Snømålet ved H2: ca 60-65 cm

Tysdag, 29. desember
Månen er i ferd med å gå ned i vest…
web 29.12.15Kl 09: -6,2°, delvis skya, raud morgonhimmel i aust, lett bris (3,7 m/s)
Grotli målestasjon kl 09: -4,3°, lett bris (4,8 m/s frå aust)
——«——«—— snødjupn: 46 cm
Snømålet ved H2: ca 70 cm

Måndag, 28. desember
Ca kl 09 var det -17,1°, lettskya, flau vind (1,4 m/s)
Grotli målestasjon kl 09: -17,5°, flau vind (1,5 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 60 cm
Snømålet ved H2 i gårkveld: ca 70-75 cm
Min.temp. i natt har vore ca -25°

Sundag, 27. desember
Ved 09-tida var det -13,7°, overskya, opphaldsver, lett bris (4,8 m/s)
Grotli målestasjon kl 09: -13,1°, lett bris (5,2 m/s frå aust)
——«——«—— kl 23 i gårkveld var det -25,0°
——«——«—— snødjupn: 63 cm

Laurdag, 26. desember
I webkamera kunne ein sjå fullmånen gå ned i vest…
web 26.12.15 07.20Kl 09 var det -9,0°, litt snø i lufta / lette snøbyger, svak vind (2,6 m/s)
Grotli målestasjon kl 09: -7,7°, laber bris (6,3 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 75 cm
Snømålet ved H2: 80 cm
– Men å gå i snøen føles som å gå i 1,80 meter laussnø. Ein del vind har ført til drevfonner.
– I går var det kolonnekøyring frå kl 11.30 til langt på kvelden.

Fredag, 25. desember
No, ca 10.30 er det hjå oss: -2,4°, snøvêr og snøfokk, laber bris (6,1-7,8 m/s)
Grotli målestasjon kl 10: -1,5°, lett bris (4,7 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— snødjupn: 49 cm (kl 07)
Snømålet ved H2: ca 70 cm
– Mildvêret i går gjorde at ein del av nedbøren kom som regn, og snøen sokk saman.
– Statens vegvesen melder at det kan bli innført kolonnekøyring på Rv 15, Skjåk – Stryn, på stutt varsel.

Torsdag, 24. desember
Ca kl 09.30 er det pluss 1,4°, overskya, nokre snøfjon i lufta, laber bris (5,8 – 6,8 m/s)
Grotli målestasjon kl 09: pluss 2,1°, laber bris (7,2 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— snødjupn: 52 cm
Snømålet ved H2: ca 70 cm

Onsdag, 23. desember
Kl 09:
Her er det -0,4°, lett snøvêr og svak vind (2,7 m/s)
Grotli målestasjon kl 09: pluss 0,5°, flau vind (1,5 m/s frå vest-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 44 cm
Snømålet ved H2, litt før midnatt: 63 cm

Tysdag, 22. desember
Ca kl 09
-2,4°, delvis skya, svak vind (1,1 m/s)
Grotli målestasjon kl 09: -2,0°, svak vind (2,2 m/s frå nord-nordaust)
——«——«—— snødjupn: 43 cm
Snømålet ved H2: ca 57-58 cm, når eg og Dora gjekk luftetur seint i gårkveld. Event. 1-2 cm i natt.

Måndag, 21. desember
Ca kl 09
Her er det pluss 1,5°, overskya, litt duskregn i lufta, flau vind (0,7 m/s)
Grotli målestasjon kl 09: pluss 2,2°, svak vind (2,7 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— snødjupn: 42 cm
Snømålet ved H2, seint i gårkveld: 57-58 cm

Sundag, 20. desember
Kl 09
Her var det pluss 2,9°, overskya, opphaldsvêr, svak vind (2,7 m/s)
Grotli målestasjon: pluss 5,0°, svak vind (1,6 m/s frå aust-nordaust)
——«——«—— snødjupn: 45 cm
Snømålet ved H2 i dagtidleg: ca 60 cm
Det har kome noko regn dei siste dagane, og mildvêret har tæra på snøen. I gårkveld ved 19:30-tida var det pluss 8,2° her på hytta.

Laurdag, 19. desember
Kl 09
Her på hytta: pluss 1,4°, overskya, opphaldsvêr, flau vind (0,4 m/s)
På min digitale regnmålar ser det ut til å ha kome ca 10-12 mm regn dei siste 24 timar.
Grotli målestasjon: pluss 1,0°, flau vind (0,8 m/s frå nord-nordvest)
——«——«—— snødjupn: 54 cm

Fredag, 18. desember:
Kl 09
Her på hytta: pluss 2,0°, overskya, lette regnbyger, svak vind (1,7 m/s)
Grotli målestasjon: pluss 1,8°, svak vind (1,8 m/s frå nordaust)
——«——«—— snødjupn: 59 cm
Snømålet ved H2: ca 85 cm i gårkveld

Torsdag, 17. desember:
Litt over kl 09 er det -9,1°, lett snøvêr, stille
Grotli målestasjon kl 09: -8,9°, flau vind (0,4 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— snødjupn: 56 cm

Onsdag, 16. desember:
Litt over kl 09 er det her på hytta: -17,8°, klårt, flau vind (0,8 m/s)
Grotli målestasjon kl 08: -22,1°, flau vind (0,7 m/s frå vest-sørvest)
——«——«—— 55 cm
Snømålet ved H2: ca 77-78 cm seint i gårkveld

Tysdag, 15. desember:
Ca kl 09.30 er det her på hytta: -2,7°, overskya, opphaldsvêr, svak vind (3,1 m/s)
Grotli målestasjon kl 09; -1,9°, svak vind (2,0 m/s frå vest)
—–«—–«—– snødjupn: 58 cm
Snømålet ved H2 synte litt over 80 cm i gårkveld.

Måndag, 14. desember:
Mildare i fjellheimen i dag enn i gårkveld.
Overskya og antydning til snø i lufta.
Grotli målestasjon:
I gårkveld var det nede i -16,2°.
Kl 09 i dag: -11,6°, stille (0,2 m/s)
Snødjupn på målestasjonen 61 cm.

Sundag, 13. desember:
Ca kl 09.30 er det her på hytta -9,1°, overskya, opphaldsvêr, flau vind (0,4 m/s)
Min.temp. i natt har vore -13,4° (kl 02.56)
Grotli målestasjon har vore nede på -16,2° i natt
Grotli målestasjon kl 09: -11,0°, flau vind (0,4 m/s frå nord-nordaust)
—–«—–«—– snødjupn: 65 cm.
Snømålet ved H2: ca 87-88 cm.

Laurdag, 12. desember:
Ca kl 09.30 er det her på hytta -2,9°, svak vind til lett bris, lette snøbyger.
Grotli målestasjon kl 09: -1,9°, lett bris (5,0 m/s frå vest-nordvest).
—–«—–«—– snødjupn: 72 cm
Ved innkj. til H2: litt i underkant av 90 cm

Fredag, 11. desember:
Ein ny dag med snøvêr…
Lette snøbyger, flau- til svak vind, -3,5°.
Grotli målestasjon kl 09: -2,8°, 0,6 m/s frå aust.
Snødjupn, Grotli målestasjon: 73 cm = auke på 32 cm siste døgnet.
Snømålet ved bommen her i H2: 92 cm.
snø 11.12.15

Torsdag, 10. desember:
Kl 07 var snødjupna på Grotli målestasjon 41 cm.
I dag har det kome ca 20 cm snø.
No i kveld var snødjupna på snømålet ved innkøyringa til H2, krysset Strynsfjellvegen/Skridulaupråket, ca 80 cm.
Dagen har vore prega av ein del tette snøbyger, vind og snøfokk.
På rv 15 har det vore kolonnekøyring sidan 13:30-tida, på grunn av uvêr.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pin It on Pinterest