975 53 510 (ikkje SMS) - For større tekst: Klikk CTRL+
«Skomaker – bli ved din lest»

«Skomaker – bli ved din lest»

Å ta opp konkurransen med yr.no når det gjeld vêrmelding – det innser eg kan bli feil!
I blogginnlegget i går tippa eg at det meste av nedbøren som var varsla ville koma som snø.
Feil!
Derimot syner den digitale regnmålaren min at det har kome 24,6 mm regn – noko som stemmer bra med yr.no sine meldingar.
Vegmeldingane skreiv i gårkveld om stiv kuling på rv 15. Her i hyttegrenda var vindstyrken opp i liten kuling. Temperaturen låg på ca pluss 2°.
Slik er det i dag òg, ca 1-2° under yr.no sine prognoser.
I skrivande stund har vinden auka på, litt regn – men frå 20-tida i kveld melder yr.no om minusgrader, og nedbør som går over til snø.
meteogram 27.11 1450
Den som må ut på vegen – køyr forsiktig!

Dette mildvêret, med regn, gjer at snøen vi hadde søkk saman. Snømålet ved innkøyringa til H2 synte snødjupn på ca 15-16 cm ved 10-tida i dag, og sørpete etter vegane…
snø 27.11.15

Yr.no får nok ta seg av vêrmeldingane, – både eg og skomakeren får halde oss til det vi kan!

Som vi ser av toppbiletet har det vorte overvatn på Grøntjønn.
– Kanskje vi kan ta fram skøytene, i staden for ski…?

Uansett – ha ei fin helg – og 1. sundag i advent!
adventlys1

* * * * * * * * * *

Kva kan vi vente oss no?

Kva kan vi vente oss no?

Snøen som kom for vel ei veke sidan, fekk vera i fred i trea i mange dagar. Det er litt uvant her oppe – som oftast brukar vinden å ta den ganske raskt, frå dei tynne bjørkekvistane…

Sola er i ferd med å gje opp kampen med å koma seg over Skridulaupen – for i år…

I fleire dagar har vi – og sikkert fleire med oss – studert vêrmeldingane grundig!
Ikkje nok med at det har vore ”trugande skyer”, men i tillegg nedbør og vind!
Eg brukar ofte å studere meldingane for Breidalsdammen, som ligg midt i dalen. Er det dårleg vêr der, brukar vi å få merke det i hyttefelta òg, sjølv om det er lunare her.
meteogram 26.11 1312

Ein del skal òg krysse dalen to gonger, både ”Fyllinga”, som vi brukar å kalle det på austsida av Oppljostunnelen, og Breidalsdammen – for å koma til vinterparkeringsplassen og hytta.
Som vi har erfart brukar det å bli litt kaldare enn kva yr.no melder. Det er vel fare for at det meste av nedbøren kjem som snø, i tillegg ser det ut til å bli ein del vind.

Eg tok mine forhandsreglar i dag – parkerte bilen på vinterparkeringsplassen. Reknar med at no blir det slutt på å koma seg til hytta med bil – for i år.
vinterp-plassen 26.11.15Når eg parkerte ved 12-tida, var det grått og lette snøbyger, særleg  mot vest.

Nytta òg høvet til å ta ein tur med kaffe til snikkarane. Og der går det framover!
vinterlego mot sør 26.11.15
Spennande!
vinterlego mot nordvest 26.11.15

 

Litt grått var det òg mot aust, og Grotlivatnet, sett frå krysset rv 15 / fv 258.
mot aust grotlivatnet 26.11.15

Desse vêrmeldingane vi ser, er berre det ein må rekne med på høgfjellet vinterstid. Og jammen har vi hatt ein fin haust og førjulsvinter, så langt i år!

 

Ynskjer alle ei fin helg – trass heller dårlege vêrmeldingar – både ”her og der”!

* * * * * * * * * * * * * *

I tåke og novembersol…

I tåke og novembersol…

No i desse dagar set eg stor pris på sola kvar dag den gløttar fram – også når tåka heng ned på taket. Det gjev eit magisk ljos… slik som er vanskeleg å formidle på bilete…
Framleis kliv sola Laupen, og dersom ein skal sjå eksta positivt på det – så får også den som er B-menneskje (- eller enno lenger ute i alfabetet -) med seg soloppgangen.
At snøen har lagt seg som eit kvitt teppe over fjellheimen, gjer det litt ljosare…

mot grotlivatnet 18.11.15

Med denne snøen kjem òg alle spørsmåla: ”Kor langt kan vi køyre?” ”Må vi ha ski for å koma på hytta?” ”Kan vi gå på føtene?”

Desse spørsmåla er vanskeleg å svare på, men vi prøvar så godt vi kan, m.a. ved å opplyse ca snødjupn. Når det gjeld køyring må kvar enkelt vurdere!
Eigentleg er vel store delar av Strynsfjellvegen og vegane i hyttegrenda å rekne som utmark no…?
Men kva er definisjonen på køyring i utmark? Er det straks snøen legg seg, eller er det når det ikkje lenger er spor? Eller er det når det er over x antal cm snø, eller (som eg høyrde/såg ein gong) ”…når ein ikkje kan ta seg fram med vanleg tohjulstrekk-bil er det køyring i utmark…”?
Dette er det vanskeleg å få noko klårt svar på, og ikkje finn eg nokon definisjon på nettet… Derfor er det vanskeleg for oss å gje råd om køyrin/ikkje køyring. Litt kjedeleg å anbefale køyring, dersom vedkomande skulle ende opp med ei 5-siffra bot, som ein kan gjera ved å køyre i utmark.

I ”Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag” står det (utdrag):
”Veg i utmark som ikke er opparbeidd for kjøring med bil, anses i denne lov som utmark. Det samme gjelder opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil.”

Ser ut til at dei fleste ynskjer å køyre lengst mogleg (og helst litt til), også om hausten.
Men kvar var desse, når eg fleire gonger har kome med forslag på hyttemøter (og fleire gonger i blogginnlegg) om vi kanskje skulle jobbe for å få brøyta om hausten, i staden for om våren? Om våren er det ”betongsnø” og vanskeleg å brøyte, dessutan har vårvatnet lett for å øydelegge vegane når dei er tidleg brøyta. For ikkje å prate om øydelegging av skiløyper/løypetrasear, som blir mykje meir nytta om våren enn om hausten.
Når det gjeld vårbrøyting har Statens vegvesen gjeve sitt endelege svar: ”Nei” – den saka er vi ferdig med!
For mange var argumentet for vårbrøyting at ein fekk forlenga hyttesesongen (sumarsesongen). Eg stillte spørsmål om ein ikkje heller kunne forlenge den i ”andre enden”, altså om hausten? Om hausten er snøen lett og fin å brøyte, ikkje er det vårvatn som øydelegg vegen – og ein slepp å vera usikker på om ein køyrer ”på kanten av lova” (eller utanfor?). Ein har ofte sett at etter den fyrste djupsnøen om hausten, har det vore lange perioder med stille òg fint vêr, utan nedbør. Ein måtte sjølvsagt innhente tillatelse frå Statens vegvesen fyrst.
Men – no kan det vere det same for meg. Dette er kanskje siste hausten eg har behov for å koma meg til hytta så ofte, etter at snøen har kome…

For – det går framover med husbygginga! No tek glasa til å kome på plass…
vinterlego glas 18.11.15
No gjeld det å få tetta skikkeleg inn, før vinteren kjem for fullt. Etter det blir det ikkje noko stress – vi satsar på ein lang og fin sumar neste år!

Elles melder Grotli Høyfjellshotel om oppkøyrd skiløype!

Ynskjer alle ei fin helg!  – Og hugs påmelding til førjulskveld på Grotli hotel: 5. desember!

soloppgang 18.11.15

* * * * * * * * * * * *

Vinteren er komen.

Vinteren er komen.

Sola står lågt på himmelen – når den er framme. Det går nok litt om senn til den blir heilt fråverande, nokre veker…

I helga kom Kong Vinter til fjellheimen!
I år – som før om åra – omtrent som ”julekvelden på kjerringa”. Før om åra har vinteren og snøen ofte kome mykje tidlegar, men ein del vart nok overraska i år òg. Som han som aldri hadde vore til Grotli før, men skulle til ei hytte å utføre eit ærend. I ca 35 cm snø – i småsko og slips, ikkje brøyta, og dermed eit ekstra stykke å gå.
Dessverre opplevde vi at det ikkje vart brøyta over dammen til vinterparkeringsplassen i helga. Sjølv om vi veit at vi har sisteprioritet – så hadde det vore ynskjeleg…
breidalsdammen djupsnø

Vi er nok fleire som ventar i det lengste, og kanskje litt til, før vi tek den siste turen om hausten, for å frakte ting til eller frå hytta. Nokon håpar kanskje framleis at det skal bli moglegheit…
I går målte eg ca 35 cm snø her ved hytta hjå oss.
snø 15.11.15Minst like mykje i H1, og høgare oppe i hyttefelta kan ein nok rekne med at det er enno litt til…
På Grotli målestasjon var det registrert ”berre” 15 cm. Det bekreftar det vi har erfart i ”alle år”: Oppe i hyttefelta er det meire snø! Det gjeld hyttefelta både i Grotli og Breidalen.
Snømålet ved krysset Strynsfjellvegen/Skridulaupråket såg slik ut i dag:
snø 16.11.15

Men det har vore ein fin haust! Noko vi, som husbyggjarar, har sett ekstra stor pris på!
I førre veke kom huset under tak, og er no bra inntetta for vêr og vind, men framleis står ein del utearbeid att der…
vinterlego under takMen det har vore nokre spennande veker i det siste, og aldri har vi vel studert vêrmeldingane så ofte og så grundig som vi har gjort dei siste vekene.

Sidan 1993 (23. året i år) har eg notert dato for siste gongen det har vore mogleg å køyre bil til vår hytte om hausten. Det er berre 9 (av 22) tidlegare år det har vore mogleg å køyre etter 15. november. Ca ei veke ut i november ser ut til å vera det mest ”normale” for oss, til vår hytte.
No er det berre å belage seg på ein meir isolert tilverelse – utfluktene, og lufteturane, blir noko begrensa. Det same blir utvalget av bileter eg har å vise fram. Men eg skal ikkje kjede meg! Eg har så mange planer og ”prosjekt” å ta fatt på!

Kan elles opplyse at no har vi Jets frostvæske på lager att, i Grotli!
frostvæske jets

Grotli Høyfjellshotel minner om førjulskvelden, for hyttefolket med vener, den 5. desember.
Bli med, og meld dykk på!
førjulskveld grotli – Klikk på biletet for større versjon!

Ynskjer alle ei fin veke!
vinterheksa

* * * * * * * * * *

Pin It on Pinterest