975 53 510 (ikkje SMS) - For større tekst: Klikk CTRL+
På denne tida av året…

På denne tida av året…

Tenk – at ein kan ta seg sykkeltur innover fjellet – på denne tida av året!

Andre år har det vorte informert om oppkøyrde skiløyper, på denne tida. Men det meste av snøen som kom sist helg, smelta og forsvann…

Her er Dora og eg på veg oppover Strynsfjellvegen sist tysdag…
sykkeltur 27.10.15 a

Innover Strynefjellet landskapsvernområde, i Breheimen nasjonalpark…
sykkeltur 27.10.15 b

Som ein ser på toppbilete, er det jamvel att haustfarga lyng.
Innover langs Heillstuguvatnet var det ikkje att mykje snø, etter helgas snøkast.
sykkeltur 27.10.15 c
Men midt imot lyser Raudeggi – framleis med nysnøen på.

Ein flott tur! Fint vêr, med sol, mildt og (nesten) vindstille. Strynsfjellvegen er vinterstengt. Vi hadde både vegen og heile fjellheimen for oss sjølve!

”Vinterlego”
Dette fine seinhaust-vêret må gjerne fortsette ei tid framover! Det vil nok vi sette pris på!
I går kom snikkarane, og starta på husbygginga.
husbygging 28.10.15

Det er fleire år sidan vi fekk teikningane godkjent, og byggetillatelse. Men det som fyrst vart prioritert var renovering og påbygg av garasjen. No står huset for tur. I planlegginga vår har vi kalla det ”Vinterlego” – der vi ynskjer å bu om vinteren. Kort veg til hytta blir det òg…
Vi er nok litt som ”kjerringa mot strømmen”! Andre fløt frå utkantane mot sentrum, medan vi gjer det motsatte, vi planlegg å fløtte til fjells på våre eldre dagar…

Når eg var innom på Vinterlego i dag, kunne ein sjå at huset tek til å reise seg…
husbygging 29.10.15Spennande tid framover! Men det blir nok ikkje vinterlego for oss, denne vinteren…

Det var litt underleg å finne dette gamle bilete i vinter…
grotli 1969Dette bilete tok Tor i 1969, ein av dei somrane han jobba på Grotli Hotel. Den gongen drøymde han nok ikkje om at han omtrent 40 år seinare skulle kjøpe tomta og husa i bakgrunnen!

I heile dag har vi hatt tåke langt nedover fjellsidene, temperaturen har vore på minus-sida… Yr.no melder om overskya i helga – men oppklarning etter helga.
Som sagt – vi ser gjerne at snø og vind blir mangelvare i lang tid framover!

Ynskjer alle ei fin helg!

* * * * * * * *

Snø! – Men er det ”som normalt”?

Snø! – Men er det ”som normalt”?

Vêrmeldingane for helga lovte oss nedbør, både som regn og snø… Og slik vart det. Fjellheimen fekk eit kvitt teppe over seg – ca 5-10 cm snø.
nysnø 26.10.15

Fordelen med litt snø er at det blir ljosare. Eg personleg skal klare meg godt utan meir snø, til det nærmar seg jul. Vinteren blir like vel lang nok, når vi veit at snøen ligg til ut i juni her!

Slik var det da…
I ”gamle-bloggen” hadde eg ein kategori eg kalla ”dags dato”, og ”slik var det da”, der eg såg attende og samanligna. Etter attendemeldingar eg har fått, er det nok fleire enn eg som tykkjer det er interessangt å sjå korleis det har vore desse åra vi har hatt hytte her. Er ein del som spør ”når kjem snøen” og  ”kor lenge kan vi køyre til hyttene”?

Som vi veit – det har vore stor forskjell frå år til år! Ein kan vel nesten si at det har vore litt ”unormalt” både i år og i fjor, når det ikkje har kome snøkast i månadskifte september/oktober. Som t.d. i 1994 når det i løpet av døgnet 4. oktober la seg 50-60 cm snø her. Men i løpet av ei veke var det meste av den borte att, og det var køyrbart til den 13. november.
Hausten 1997 var det ikkje køyrbart lenger enn til den 19. oktober, men eit anna år (hausten 2000) køyrde vi til hytta nyttårshelga og nokre dagar ut i januar.
Elles visste ho nok kva ho prata om bestemor til Are på hotellet. Are hermer etter henne, Berta Grotli  (d. 1996, 90 år gamal), at det er «unormalt» med ein meter snø i Grotli før jul. Ho budde nede på Gamle-Grotli (Grotli Fjellstue), og hadde eit mark for snødjupna.

Men det var nok stor forskjell frå år til år den tida òg!
Som dei fleste sikkert har merka, samlar eg på gamle postkort, særleg frå Grotli-området.  Fekk meg ein gledeleg overraskelse for nokre år sidan, når eg kjøpte eit gamalt postkort, og det viste seg at det var sendt som julehelsing frå Berta og Sevald! På baksida står det:
”Her er lite sne og bilføre endda.”
julehelsing frå 1957Det var nok ikkje normalt den tida på året, i gamledagar. Kortet er poststempla 21.12.1957, og den tida vart ikkje vegen brøyta lenger enn til Pollfoss om haustane/vintrane!

Dags dato…
Men korleis har snøforhalda vore dei siste åra?
Her er bilete frå webkamera vårt, den 25. oktober, 2008->2015:
b1025 2008, 2009, 2010
b1025 2011, 2012, 2013
b1025 2014, 2015

Og slik såg det ut borte ved bommen i dag, 26. oktober, når eg og Dora tok ein luftetur:
år 2015 26.10

For tre år sidan, same dato i 2012, såg det slik ut:
MINOLTA DIGITAL CAMERA
På målestasjonen på Gamle-Grotli var det registrert 60 cm snø denne morgonen.
Morgonen etter (den 27. oktober 2012) var det registrert 65 cm snø.
Som vi veit – her oppe i hyttefelta brukar det å vera ca 15-20 cm meir snø enn på målestasjonen!

EG er nøgd med det vi fekk i helga – og skal ikkje ynskje meg meir snø før ved juletider!

Ha ei fin (og snøfattig) veke!
– Men det er vel òg nokon som ynskjer seg snø…

* * * * * * * * 

Er det vinteren som kjem…?

Er det vinteren som kjem…?

Vi har skrytt uhemma av denne fine hausten! Når ein ser på bileta teke i det siste, ser ein at det stemmer. Særleg når ein samanlignar med tidlegare år.

No når det er mindre trafikk, har Dora og eg ”drista” oss ut på vegen med sykkel. Det blir ikkje lange turane, fort går det heller ikkje. Til det har nok både Dora og eg for lite trening. Men vi får fine lufteturar!
Før helga vart det ein tur opp til Heillstuguvatnet…
strynsfjellvegen bommen 14.10.15
…det er ikkje kvart år det er snøfritt og køyrbart innover fjellet den 14. oktober.

Sist helg var det eit strålande vêr!
Breidalen spegla seg i eit blikkstille Breidalsvatn…
Breidalsvatnet Breidalen 18.10.15

Sykkelturen på Gamle Geirangerveg var ein sann fornøyelse!
Gamle Geirangerveg 18.10.15

Som avslutning på turen vart det kaffepause saman med Tor…
Kaffepause 18.10.15…på grunnmuren vår.

I det siste har yr.no varsla vêrforandring, noko vi tok til å merke i går, tysdag.
Mot Krosshø 20.10.15

Og når vi kom opp til Heillstuguvatnet var bommen nede – Vinterstengt!
Vinterstengt 20.10.15
Det bekreftar at vinteren er like om hjørnet! Noko som vart understreka av snøbyger litt seinare på dagen…

– Og i dag (onsdag) låg den fyrste snøen…
Den fyrste snøen 21.10.15
…men utover ettermiddagen vart det mildare, og det meste av snøen smelta.

Skiløyper…
Når snøen legg seg er det mange som vil ha skiløyper – snarast råd. Strynsfjellvegen blir nytta til løypetrase, frå Vinterparkeringsplassen og oppover. I fyrste omgang til bommen ved Heillstuguvatnet, der det – før bommen kom, vart omtala som Bikken. Vidare innover ligg Breheimen nasjonalpark, med Strynefjellet landskapsvernområde – der det ikkje er lov å køyre opp skiløyper før ut på etterjulsvinteren.
Utover vinteren legg det seg som oftast store snøskavlar oppover vegen, og det blir vanskeleg å sjå kvar løypa skal ligge / kvar snøen må planeres. Derfor er det nyttig med snøstikk…
løypestikking 21.10.15…noko Tor sette ned i kveld.

Yr.no varslar litt nedbør i dagane som kjem, både som regn og snø, og aukande vind.
Det tyder på at det er vinteren som kjem.
Noko anna er nok heller ikkje å vente – denne årstida!

Og slik går no dagane – framover mot vinter…

* * * * * * * * * * * * * *

Vinterdagen – 14. oktober…

Vinterdagen – 14. oktober…

Da er det å snu primstaven – frå no er det vintersida som gjeld.

I gamledagar var vinterdagen ein viktig merkedag, m.a. om korleis vêret skulle bli:
– Vinteren skal bli slik som veret er vinterdagen.
– Kjem det snø vinterdagen, vil det koma regn sumardagen (14/4).
– Blir det storm fyrste vinterdag, spår det ein stormfull vinter.
– Det er varsel om ein god vinter, dersom det er godt ver vinterdagen.
– Er det dårleg ver vinterdagen, skal det bli ein snø-vinter.
– Går det lang tid etter vinterdagen før det kjem snø, vil det bli tidleg vår.
– Det vil bli sein vår, dersom snøen ligg frå vinterdagen.
– Skin sola så lenge vinterdagen at ein rekk å sale av og på ein hest, skal det bli fin vinter.

Og denne vinterdagen – den starta med ein fantastisk soloppgang…

soloppgang 14.10.15
…etter haustens, hittil, kaldaste natt. Kl 07 vart det på Grotli målestasjon målt -6,2°.
Men til samanligning: 14. oktober 2009 var det målt -17,4° og 21 cm snø der.
Litt betre den 14. oktober 2011: -11,3° og 12 cm snø.

I vår hadde vi sein vår, men snøen låg ikkje frå vinterdagen i fjor haust. Det kom litt snø den 19. oktober, som vart borte att. Frå den 29. oktober la den seg. Men – det slår sikker til, år om anna.

Kong vinter prøvde nok å skremme oss litt sist fredag, når det ”lava ned” store snøkjerringar…

snø 09.10.15
…men det vart berre med skrekken.

På nettsida til avisa GD las eg i går om at det varsles rekordkald vinter.
Her i fjellheimen kan vi nok, uansett, rekne med temperaturar under -30° om vinteren. Er nok lurt å belage seg på godt med ved, men også å ha tilstrekkeleg med varme i hyttene når dei ikkje er i bruk. Dette er det nok ein del som har erfart, og teke lærdom av.

I Grotli Hyttegrend
er det eit par ting som, kvar haust, minnar oss om at det går mot vinter:
– Sumarvatnet blir fråkobla. I år vart det fråkobla i dei siste felta måndagskvelden. Eg trur jammen det er fyrste året det har skjedd så seint! Eg veit at hytteservic’n har labba rundt i felta i nysnø, og grave seg ned på kranar og koblingar, for å få tømmt anlegget for vatn. Eller at det har rukke å fryse, da ein ofte prøvar å vente lengst mogleg før ein koblar frå vatnet. Vanlegvis i månadskifte september/oktober. Men i år altså den 12. oktober – det vitnar om at vi har hatt ein fin haust!  
– Måndag vart òg søppelconteinerane fløtt frå hyttefelta. No må alle nytte seg av conteinerane som står på Vinterparkeringsplassen. Den som står på Påskeparkeringsplassen (den store P-plassen) skal IKKJE nyttast før påske! Før om åra er det dessverre ikkje alle som har tenkt på at den vil snø inne, og ikkje blir tømt før etter påske.

No tek det til å bli dårleg med haustfarger, men i finvêret sist helg kunne ein framleis sjå ein del…

haustfarger 10.10.15
Det vart liksom litt ”stille og tomt” i hyttegrenda, etter at det hadde vore eit par veker med haustferie, og eit par helger der ein heil del hytter var i bruk. Hotellet har stengt for sesongen.  Turistar og annan trafikk etter Strynsfjellvegen er òg svært liten. Men framleis er vegen open over fjellet, og ein føler at ein har heile fjellet og vegen for seg sjølv, når ein går der…

strynsfjellvegen 13.10.15

Førjulskveld.
Ein del har lurt på om det blir arrangert førjulskveld på hotellet i år.
No ligg det info. på den offentlege FB-sida til Grotli Høyfjellshotel, sitat:
Laurdag 5. desember 2015 ynskjer vi å arrangere ein førjulskveld for hyttefolket i Grotliområdet, Hamsevika og Billingsdalen…”
Klikk deg inn her for å lesa.

Det er spennande framover, denne tida – kor lenge er det til kong vinter kjem for alvor?

Vi får nyte, og nytte, denne fine hausten – så lenge vi har den!

soloppgang 2 14.10.15

* * * * * * * * * *

Vinterførebuing…

Vinterførebuing…

No skriv vi oktober.
Dei siste dagane har ein del av lauvet på trea vorte ”tatt av vinden” – bokstaveleg talt! Tysdag kveld var det fleire vindkast opp i stiv kuling, her i hyttegrenda.
Her i fjellheimen kan vi rekne med at vinteren kjem denne månaden. Heilt normalt at det kjem snø i løpet av oktober – kanskje heller litt unormalt at det ikkje har vore kvitt på bakken enno i haust. Vi har òg hatt år der det har vorte slutt med å køyre til hyttene i løpet av oktober, grunna snømengda. Heller ikkje unormalt at ein opplever mange kuldegrader – under -20° har vore registrert tidlegare år.

strynsfjellvegen skridulaupen 07.10.15
Ein del er kanskje ferdige med vinterførebuinga på hytta.
Vinterveden er frakta til hytta. Dei fleste skaffar seg ved sjølve – men Tor har òg levert mange sekker bjørkeved på forskjellige hytter i løpet av dei siste vekene. Har framleis ved på lager, dersom nokon treng.levering ved 03.10.15
Dei som er avhengig av sumarvatnet for oppfylling av vassisterne, for å sleppe å bera langt, har forhåpentlegvis bore inn vatn (ja – vi hugsar vel at vatnet skal berast inn – ikkje slangar og røyr). Sumarvatnet kan vi rekne med blir fråkobla kva dag som helst.
Septik-køyraren er ferdig med tøming av alle Jets-tankane, pluss muld-doane hjå dei som har bestillt tøming via Skjåk Hytteservice.

Når vi er inne på hyttedoar…
Dei siste vekene har både vi og hytteforeiningane prøvd å vidareformidle beskjeden frå Skjåk kommune om kva som ikkje skal i søppelcontainerane.
Innhald frå hyttedoane skal heller ikkje kastast i søppelcontainerane!!! Det er noko forferdeleg dritt å ta att, enten det er renovatøren eller hytteservic’n som må gjera det!!! Og sjølvsagt fører det til ekstra kostnad, som vi alle saman må vera med å dekke!

Det blir fleire og fleire som monterar Jets-anlegg på hyttene. Skjåk Hytteservice (som er forhandlar) har levert fleire anlegg også i sumar.
I den forbindelse har hyttservic’n òg kjøpt inn frostvæske, og har no ein del kanner på lager:

frostvæske jets
Nokon ynskjer feiing av pipa – andre vil ha pipa repparert før vinteren…
vinterførebuing 07.10.15
Av private vinterførebuingar har det mellom anna vore ein tur til Hamsedalen, for å stenge Ola-Bu for vinteren. Tor hadde håpa å få ei helg til der i haust – men no ser det nok dårleg ut…
ola-bu 04.10.15
Denne veka har snikkarane (Tor og to til) starta på ein ny grunnmur i Grotli Fritidsboligområde. Da blir det arbeid til sumaren òg!

grotli fritidsboligområde 07.10.15– Ein tidleg morgon – i soloppgang…

Vi håpar på ein framleis fin haust – snøen må gjerne vente ei stund til, før den kjem!

 

* * * * * * * * * * * *

Pin It on Pinterest