975 53 510 (ikkje SMS) - For større tekst: Klikk CTRL+ post@skjaakhytteservice.no
«Barsok» – fyrste haustdag…?

«Barsok» – fyrste haustdag…?

Det blir til at ein kikkar litt på primstaven, og kva tyding dei la i dei forskjellige dagane, etter gamalt…
I går, 24. august, heitte dagen ”Barsok”. Mange stader rekna dei denne dagen som fyrste haustdag.
Det vart òg teke merke av denne dagen, om korleis vêret skulle bli framover hausten.
– Ved barsok er det utrygt for nattefrost.
– Barsokfrost er verste vêret i året. Er det barsokfrost, blir det mange matlause, sa dei etter gamalt.
– Er det vestavêr på barsok, blir det lang (sein) vår, men austavêr er varsel om tidleg vår.
– Vêret på barsok, skal vara til krossmesse (14/9).
– Det var merke på godt haustvêr, dersom det var klårvêr på barsok.

Vi hadde i vertfall klårt og fint vêr i går – vi får håpe at det stemmer med godt haustvêr!
barsok 24.08.15

I dag er det meire haustleg! Lågt skydekke, og ikkje fritt for anna enn at det ”grin i høom”. Men dette har yr.no varsla – overskya og fare for noko nedbør i dagane som kjem.
Men dette fine vêret vi har hatt dei par siste vekene gjorde godt! Nesten så eg vart litt deprimert når august kom, og vi omtrent ikkje har hatt sumar. Derfor var finvêret ekstra kjærkome!

I og med vi hadde så sein vår, ser det ut til at det meste er ekstra seint her på fjellet i år.
Har m.a. lagt merke til geitramsen langs hyttevegane.
Dette biletet tok eg 23. juli i fjor – geitramsen stod i full blomst:geitrams 23.07.14 Her er bilete eg tok i går, 24. august – dei fyrste blomane har så vitt opna seg:
geitrams 24.08.15Får håpe at det same vil gjelde tida for snøen – at den òg er (minst) ein månad seinar i år! Ynskjer i vertfall at den ikkje kjem så tidleg som i 2009 – når den la seg for vinteren den 28. september!

I sumar har Tor jobba her på fjellet.
oppdrag 13.08.15På dagtid diverse oppdrag for hyttefolk, som uthusbygging, terasser m.m.oppdrag 20.08.15 På kveldstid har han jobba ein del på tomta vår…
tomt strynsfjellvegen 18.08.15

Elles i sumar…
Tor har hatt ei feriehelg, ein fredagkveld til sundag, i fiskebua si i Hamsedalen…
Vår tradisjonelle ferietur, softistur til Geiranger, har vi hatt:
softis-turEg og Dora er like spente på å smake softisen…
Eg og Dora har òg hatt mange fine lufteturar i området her, mellom anna kveldsturar, som eg har kombinert med fotografering av solnedgang, kveldshimmelen, skyer og vatn. Eg er svak for desse motiva, og dermed blir det ein del bileter av dette.
Toppbiletet i innlegget er ein miks av nokre (!!!) av desse bileta. Men bileta blir aldri så fine som verkelegheita!
I tillegg har eg vore på ”før og no” –biletjakt. Har funne att stadene der eit par gamle postkort har vore teke. – Men den mest spennande turen tok vi sundag, når vi køyrde innover Strynsfjellvegen!

Eg har funne eit gamalt bilete av far, antageleg teke ca 1948-1950, som eg ikkje visste kvar var teke. Men med god hjelp, fekk eg veta at det var teke ved Storbrakka, inne ved Vassvenda.
Her er det gamle biletet av far, og Tor og Dora som sit omtrent på same stad.
storbrakka Den gamle vegvesenbrakka vart teken av ras i 1979, sundag drakk vi kaffe og åt nista vår der.
storbrakka murrestarLitt av murane er att, men ein del steinar er flytta på/fjerna. Kanskje kunne ein finne dei att i nybyggde vardar rundt om?
Eg har sett at mange stader rundt om i landet er det fortvilelse over alle vardane som folk bygger, for å markere ”her var vi”. Ein del tek steinar frå freda kulturminner for å bygge desse vardane. Slik er det nok dessverre her i området òg! La steinar og gamle murar få ligge i fred! Er nok ein grunn til at ein del områder er verna som nasjonalpark og landskapsvernområde, slik som innover langs Strynsfjellvegen.

Eg har fleire planar når det gjeld ”før og no” – men det står att å sjå om eg klarar å gjennomføre det, og koma i mål…

Vi får håpe på ein lang og fin haust…!

* * * * * * * * * *

Glede i kvardagen…

Glede i kvardagen…

…kan vera å ta av stigen og vasse gjennom fjellkjørr, der ein føler at ein er den fyrste som nokon gong har gått. For så å koma til eit lite tjern – der 4-5 små andungar kjem symjande fram frå sivet! – Som på biletet over…
Fred og idyll!
Eg og Dora gjekk stille vidare, for å ikkje uroe dei…

Ikkje langt unna fann Dora SI glede – ei snøfonn der ho kunne rulle seg i snøen… snøbad 13.08.15
Vi fann òg fleire tjern, der Dora fekk bade, i friskt og klårt fjellvatn…  fjellbad 13.08.15…utan at vi forstyrra nokon.

Dette var på ein av lufteturane våre i går. Ein dag da vi fekk kjenne sumarvarmen att, etter ei natt med minusgrader, der Grotli nok ein gong toppa lista til yr.no, over kaldaste målingane den natta. Med -2,6° på meteorologisk institutt sin målestasjon i Grotli. Det minner oss om at det går, ubønnhørleg, mot haust!

Statistikken bekreftar, dessverre, det vi føler: denne sumaren har vore kjøleg! Her er middeltemperaturen for mai, juni og juli dei siste 7 åra:  ver mai, juni, juli -15
Ein høyrer at isen ligg lenge på vatna inne i fjella i år. Ein ser framleis ein del store snøfonner…
år-15 13.08.15

Sjølv om vi ikkje har hatt same sumarvarmen som i fjor, har det like vel vore mange fine dagar og kveldar. Som for 2-3 kveldar sidan, når eg og Dora tok ein tur vestover Gamle Geirangerveg, Breidalen mot Hamsevika. breidalen 12.08.15

 

Skjåk Hytteservice førebur seg på haust og vinter…
Det er òg i år planlagt ei runde med tøming av hyttedoar, med sugebil. Dersom du har behov for å få dette utført, meld deg på til Tor snarast, og seinast 12. september. Tlf.: 97553510.
tøming hyttedo 2015

Etter vêrmeldingane ser det ut til at vi kan få ei fin helg!
Ynskjer alle ei god helg
– med dette biletet av ein fin, liten harepus som det hender seg vi treffer på!

harepus 28.07.15

* * * * * * * * * * * * 

 

Pin It on Pinterest