975 53 510 (ikkje SMS) - For større tekst: Klikk CTRL+ post@skjaakhytteservice.no
Sær hobby?

Sær hobby?

Vi er sikkert fleire som har våre spesielle interesser og hobbyar. Eg er nok ein av dei, som mellom anna samlar på ”det meste”. Kanskje ikkje alt ein viser fram og pratar om heller…
Men det er morosamt når ein like vel «dristar seg til» å vise fram, at andre òg fattar interesse for det ein har samla! Som til dømes bileta som viser same stad, same dag, over fleire år. Det er mange som tykkjer det er interessant å sjå forskjellar og endringar…
Eller som eg nemde i bloggen for ei tid attende: St. Hans er eg på ”lauv-sanking”, og St. Hans-kvelden tek eg bilete ved tjønna rett ned for hytta.
Mest morosamt / interessant tykkjer eg det er med lauvblada. Det fortel òg noko om korleis våren har vore. Viser ikkje berre at det er att mykje snø, men òg korleis temperaturen har vore.
lauv 2000-2015
Sjølv om det her er berre 16 år, ser ein at årets lauvblad er det minste av alle.
Det stemmer med bileter frå t.d. 2005 og 2012 – det var att meire snø dei åra enn i år, men skogen var grønare. Det var òg meire snø dei vintrane enn i år, og våren var nok mildare enn i år.

Bileter teke ved Grøntjønna, St. Hans kvelden, åra 2000 – 2015:
st.hans 2000-2007
st.hans 2008-2015– I 2005 låg det jamvel att is på tjønna… (..klikk på bileta for større versjon..)

Men myggen har eg ikkje sett enno i år – den brukar å koma trufast ved St. Hans… EG skal ikkje sakne den, dersom den uteblir ei stund til framover. Men den har vel sin plass den òg i naturen, – med tanke på fisk og fuglar som skal overleve…

Når ein sjekkar Yr.no i dag, ser det ut til at vi får ei fin helg!
Det lovar bra for St. Hans-feiring på etterskot ved Breidalsvatnet!

Ynskjer alle ei riktig fin helg!

* * * * * *

Sumarsolverv og snart St. Hans…

Sumarsolverv og snart St. Hans…

I går ”snudde” sola – vi hadde årets ljosaste dag. Biletet på toppen syner soloppgangen på Skridulaupen kl. 04:11 i går morgon, som vi fekk med oss når vi kom til fjells att etter barnepike-oppdrag nede i bygda. Fint å vera besteforeldre, og få slike oppdrag!
Sjølv om det no framover blir stuttare dagar, kjem gjerne den beste sumarvarmen ei stund etter sumarsolverv. Nokon kallar sumarsolverv for midtsumar, andre kallar St.Hans for midtsumar, – men midtsumar er eigentleg den 14. juli (midt mellom sumardagen, 14. april, og vinterdagen, 14. oktober). Det er heldigvis ei stund til midtsumar – og framleis håp om sumar her på fjellet òg!

Fv258 StrynsfjellvegenLaurdag morgon vart òg fv 258, Strynsfjellvegen, opna etter å ha vore vinterstengt sidan i haust.
Men når ein kjem inn på Strynsfjellet er det framleis mykje snø att. Som her, mot Stryn Sommerski:
stryn sommerski Vi får håpe det blir ein lang og fin sesong på skisenteret i år!

I helga kom jammen finvêret òg!
Snøfonnene i terrenget minkar, og ein kan ane at skogen tek til å få eit grønskjær. Skal sjå det blir St.Hans-lauvblad å presse i år òg. Sidan våren 2000 har eg teke eit lauvblad og pressa kvar St.Hans. Teke av same bjørka kvart år. Morosamt å sjå forskjellane frå år til år. Av dei ser ein m.a. når vi har hatt sein og tidleg vår. I desse åra har eg òg brukt å ta eit bilete nede ved Grøntjønna, mot Skridulaupen, kvar St. Hans-kveld. Skal prøve å halde tradisjonen ved like i år òg – 16. året på rad.

St. Hans-feiring, laurdag 27. juni.
Hyttefolket har i fleire år fått lov til å legge kvist som blir rydda langs vegar og hytter, i nærleiken av Grotli sitt båtnaust, på austenden av Breidalsvatnet. Meininga var at vi skulle fjerne kvisten att, ved å t.d. bruke den som sankthansbål. For ei tid sidan foreslo eg at vi bør rydde i år, ved å tenne sankthansbål. Forslaget vart lagt fram for Grotli Hotel, som vil opne naustet.
båtnaust breidalsvatnet
Invitasjon har gått ut frå Grotli Høyfjellshotel:
”Lørdag 27. inviterer vi til Sankthansfeiring i båtnaustet ved Breidalsvatnet.
Her blir det sosialt samvær og litt godt og drikke, samt enkel servering av suppe fra omtrent kl. 20.00.
Velkommen!”
Arrangementet er ope for alle!
I tillegg til båtnaustet er det òg ei gamme med sitteplassar.
gamme breidalsvatnet
Og kanskje er det no framover vi får sumarvêret, slik at kvelden blir både mild, fin og triveleg!

Sumarvatnet i Grotli Hyttegrend.
Som vi veit er ikkje sumarvatnet med i vassavtala med Skjåk almenning (avtale av juni 2008). Men her i hyttegrenda som vi ikkje har lov til å føre vatnet inn i hyttene med røyr, slange eller lignande, men må bera vatnet inn i hytta, er det framleis mange som ynskjer å få sumarvatn inn til hytteveggen. Skjåk Hytteservice har tilsyn med heilårsvasspostane, og har, på eige initiativ, også kobla sumarvatnet før om åra. Reknar med at det er interesse for å få sumarvatn i år òg, derfor har Tor kobla sumarvatnet i H1 og H2. I dei øverste hyttefelta ligg det framleis mykje snø, men han vil prøve å koble vatnet så snart det let seg gjera.
Hugs å STENG private kranar og avgreiningar!!!

Jau-da… Ser ut til at det går seg til – i år òg!
Ha ei fin veke!

* * * * * *

Forvirra turistar…

Forvirra turistar…

I dag, 17. juni, er det ein heller grå dag – overskya med enkelte regnbyger og litt vind.
Men i går var det ein fin vêrdag! Sol frå nesten (!!) skyfri himmel og berre ein liten vindtrekk. Ingen sommertemperatur, men fin temperatur til å vera ute i. Dagen måtte nyttast (og nytast) til ein tur!
Eg og Dora tok med litt drikke, og nokre ”godbitar” både til henne og meg, og starta oppover Strynsfjellvegen…

Dette vegskiltet som står ved innkøyringa til Strynsfjellvegen, fv 258, er visst vanskeleg å forstå…
vinterstengt vegskilt
…særleg for utanlandske turistar, ser det ut til.
Etter at bommen ved parkeringsplassen vart opna, slik at hyttefolket kan køyre, vart det stor trafikk oppover vegen – og etter nokre få minutt kjem dei same bilane, motorsykklane og bubilane nedover att.

”Vinterstengt?? – Men det er sommer nå!!” svara dei utanlandske turistane som lurte på kvifor vegbommen på Strynsfjellvegen var nede.bom strynsfjellvegen heillstuguvatnet
Tre utanlandske bilar stod ”i kø” når eg kom opp til bommen ved Heillstuguvatnet.

Eg og Dora fortsette innover Strynsfjellvegen.
strynsfjellvegen heillstuguvatnet 16.06.15
Både i år og tidlegare år, er det dei som har meint at vegen burde vore opna mykje tidlegar. Det har sågar vore dei som har meint at vegen burde vore opna fram til Sommarskisenteret til påske. Den siste kategorien kjenner nok ikkje til vêr- og snøforhalda i området her, og innover fjellet!
Men det er ikkje så enkelt å opne vegen…

Verna område.
Store delar, det vil si 79 %, av Skjåk kommune er verna etter Naturvernlova. Strynsfjellvegen går gjennom Strynefjellet landskapsvernområde, som ligg i Breheimen nasjonalpark. I ”Forskrift om Strynefjellet landskapsvernområde” kan ein m.a. sjå under punktet ”Motorferdsel” (6.2 c):
”…motorferdsel på Gamle Strynefjellsveg f.o.m. 10. juni, i samsvar med retningslinjer fastsette i forvaltningsplan i § 5.” Det vil si at Strynsfjellvegen kan tidlegast opnast 10. juni, uansett. I år veit vi at snøsmeltinga i fjellet er sein. I tillegg har det kome nysnø etter at vegen var ferdigbrøyta. Noko som m.a. avisa Fjordingen skriv om i dag.
strynsfjellvegen brøyting nysnø 16.06.15

Etter nokre kilometer innover, langs Heillstuguvatnet, tok eg og Dora ei lita pause, med fin utsikt mot Mårådalsmunningen…pause mot mårådalsmunningen 16.06.15
…før vi vende nasen austover att.
austover heillstuguvatnet 16.06.15

Vi hadde ein fin tur, utan biltrafikk. – Nesten (men berre nesten!!) så ein skulle ynskje at vegen ikkje blir opna enno…
Mi meining er òg at bommen ved parkeringsplassen ikkje burde vore opna før bommen ved Heillstuguvatnet blir opna! Ein kunne heller teke ned kjettingen i enden av parkeringsplassen, slik at hyttefolket kunne køyre der (over parkeringsplassen. Event. opna berre halve bommen, og / eller blindvegskilt). Slik det er no, er det unødvendig stor trafikk oppover vegen, meinar eg. T.d. på den vesle turen opp til Heillstugubommen i går, vart eg forbikøyrd av ei rekke på 4 motorsykklar og 5-6 bilar – for så å møte dei att… Irritert over å ha gjort bom-tur er dei kanskje òg… Men dette var MINE tankar…!

Eit par meldingar til dei som har hytte i Grotli Hyttegrend (publisert i FB-gruppa 15/6).
Fjernkontrollar.
– Dei som skal hente bestillte fjernkontrollar til bommane, eller bytte fjernkontroll, kan få gjort dette ved garasjen til Skjåk Hytteservice desse dagane/tidspunkta:
Fredag 19. juni, kl. 18-20, eller
Fredag 26. juni, kl 18-20.
Ikkje sikkert alle skal på hytta desse helgene, – da blir det etter avtale, og/eller det blir planlagt fleire helger.
Hyttevegane.
Desse vegane er ikkje køyrbare enno, på grunn av snøfonner over vegen:
– Øverste del av Heillstuguråket (frå krysset Smiubelgen)
– Smiubelgen
– Jervedrågje

PS:
Laurdag 27. juni, ca kl 20, blir det tenning av St.Hans-bål ved naustet, ved austenden av Breidalsvatnet.
Grotli Høyfjellshotel vil opne naustet for salg av mat og drikke.

* * * * * *

Framleis vinterstengt, men…

Framleis vinterstengt, men…

I går, den 14. juni, var det svært varierande vêr, her på fjellet! Frå snøbyger og kald vind, til sol. I gårkveld var det tette snøbyger att, med minusgrader. Hyttetaka og bakken vart kvit av nysnøen…

Strynsfjellvegn, fv 258, som var venta opna i dag, 15. juni, vart ikkje opna.
Med snø og vind i gårkveld og i natt, har det lagt seg drevfonner i vegen innover fjellet. Vegen var heller ikkje ferdigtørka eller ferdig reparert.
Teksta på Statens vegvesen ser nesten litt tragikomisk ut, når det står: «Vinterstengt. Gjelder fra 15.06.15 kl. 12:10». Det må vera rekordtidleg vinterstenging! Da var det kanskje like greitt at dei ikkje rakk å opne vegen! Og med snøbyger ute i dag òg, blir heller ikkje overgangen frå den eine vinteren til den andre så stor! …

Men ei gledeleg melding til hyttefolket i Grotli Hyttegrend:
bomopning strynsfjellvegen 15.06.15
SISTE NYTT frå Mesta er at dei i samråd med Statens vegvesen har opna den raude bommen ved parkeringsplassen, slik at hyttefolket kan køyre!
Bommane inn i hyttefelta er i «vanleg» drift – kan opnast med nøkkel, fjernkontroll eller mobiloppringing.
Det vil si at i år vart det berre ein dag seinar enn i 2012, når snøforhalda på det næraste var som no!
Eg meinar at det har vi ingen grunn til å klage over! Det er heller inga avtale om at hyttefolket kan køyre når vegen blir brøyta, noko som ikkje alltid har vore respektert. Det var vel ein grunn til at vegeigar  monterte bom ved parkeringsplassen i 2013?

Forskjellane frå år til år er kanskje noko av det som er sjarmen og spenninga med fjellet (og landet) vårt?! Må nok prøve å sjå det slik, trur eg, og ta med oss dei små gledene….!
strynsfjellvegen 13.06.15
Eg kjende ei glede laurdag, når det var så is- og snø-fritt på vegane her, at eg kunne ta fram joggesko når eg og Dora gjekk luftetur! Det var godt, etter å ha gått i vintersko, skisko og gummistøvlar sidan slutten av oktober!!!

No ser vi fram til at vi får litt sumarvarme!

* * * * * *

Brøyting pågår…

Brøyting pågår…

Torsdag, 11. juni -15.

Når ein held til på fjellet, er det så mykje som er vêravhengi.
Denne våren kom seint, og har vore lunefull. Ikkje berre her, – andre fjellområder har hatt det minst like vanskeleg! Nysnø, uvêr, ras og stengde fjellovergangar. Det er nok ikkje vi hyttefolket, som ser fram til at det skal bli køyrbart til hyttene, som har hatt det verst.
Når det gjeld Strynsfjellvegen, fv 258, har det sidan fyrst i april stått ”Ventes åpnet 15. juni”, på Statens vegvesen sine nettsider. Det er det vi har hatt å forhalde oss til. Vi kan heller ikkje forvente at vi hyttefolk får køyre før dei opnar, sjølv om det blir brøyta nokre dagar før!
I år, som før om åra, starta brøytinga frå vest. Men tysdagskvelden fekk Tor i oppdrag av Mesta å innover Strynsfjellvegen, for å sjå om det var mogleg å koma fram med snøfres utan stikka veg eller GPS-utstyr. Det vart ein fottur på Tor, omtrent innerst på Heillstuguvatnet. Her mot vestenden av Heillstuguvatnet og Strynsfjellet:
Heillstuguvatnet mot Strynsfjellet  09.06.15
Dagen etter starta Mesta å brøyte oppover Strynsfjellvegen. Brøyting har pågått for fullt, både frå aust og vest. På vestsida har vi høyrt at dei køyrer med dobbelt skift, men det er mykje snø, is og vatn i vegbana.
Slik såg det ut oppover Strynsfjellvegen i gårkveld, 10. juni, etter at dei hadde brøyta:
Strynsfjellvegen 10.06.15
No håpar vi på sol og varme, slik at isen smeltar og vegbana tørkar!

Korleis dei ligg an vedrørande opning den 15. juni – det skal ikkje eg uttale meg om.
Det som er klårt er at heller ikkje hyttefolket får køyre oppover vegen enno!
Men når vi har klart oss utan veg sidan slutten av november, skal vi vel klare oss nokre dagar til!
Dei som har hytter i H1 er ikkje avhengig av å køyre oppover Strynsfjellvegen, dei kan no køyre inn i hyttefeltet, Grotlivassvegen.
Vidare oppover til dei andre felta er det no enkelt å ta seg fram til fots.

Velkomen til fjells! God helg!

* * * * * *

Pin It on Pinterest